Chia sẻ

Trời ạ , toàn cầu hạt nhân trùng ion chữa bệnh cơ quan hóa ra là như thế phát triển ~

Biệt danh 3 0 265 258 2 0 16- 0 7- 1 1


Hạt xạ trị ( hạt nhânHoặcTrùng ion xạ trị ) là đương kim tân tiến nhất khối u xạ trị kỹ thuật , hạt xạ trị tại hiệu quả trị liệu cùng phó phản ứng phương diện rõ ràng trội hơn thông thường quang tử xạ trị , bởi vậy , năm gần đây các quốc gia sôi nổi kiến thiết hạt nhân trùng ion cơ quan . Toàn cầu hạt nhân trùng ion y viện kiến thiết tình hình chung như thế nào? Tiếp xuống, nhỏ bện thành đến phá víu vào nó phát triển lịch sử cùng hiện trạng !

Ưu việt tính


Cùng xạ tuyến của liều lượng chiều sâu đường cong của bản đồ phân bố

Trước mắt , u ác tính trị liệu chủ yếu ỷ lại tại ba đại thủ đoạn , tức phẫu thuật , trị bệnh bằng hoá chất cùng phóng xạ trị liệu . Phóng xạ trị liệu làm một loại vật lý trì liệu thủ đoạn , đã có 1 0 0 nhiều năm lịch sử . Song khi trước thường quy xạ trị kỹ thuật như lập thể vừa hình xạ trị ( 3D CRT ) cùng âm điệu mạnh xạ trị (IM RT(như tựa đề) ) Kỷ tiến vào bình cảnh giai đoạn . Hạt nhân cùng trùng ion xạ trị của xuất hiện , khiến cho hiện đại phóng xạ trị liệu bước vào cái tiệm phát triển mới thời đại . Trước mắt khối u xạ trị giới phổ biến cho rằng hạt nhân trùng ion trị liệu thông qua tổng thể cao năng vật lý , máy gia tốc chế tạo , máy tính , điều khiển tự động vân vân kỹ thuật mới ứng dụng tại khối u của hình ảnh giống y chang , xạ trị kế hoạch , thiết kế , áp dụng cùng chất lượng khống chế , khiến khối u xạ trị chính xác tính đạt tới đương kim tài nghệ cao nhất , đã có thể có hiệu quả giết hết khối u tế bào , lại có thể mức độ lớn nhất bảo hộ chung quanh khỏe mạnh tổ chức , vốn có độ chính xác cao , đợt trị liệu ngắn , hiệu quả trị liệu tốt, tác dụng phụ nhỏ vân vân ưu thế , rõ ràng trội hơn trước mắt loại khác xạ trị kỹ thuật .

Nguyên lý tường thuật tóm lược

Thông thường xạ trị của xạ tuyến là quang tử ( như cao năng X xạ tuyến , 6 0 Co xạ tuyến vân vân ) , tại xuyên thấu nhân thể tổ chức hậu năng lượng hội đại lượng suy giảm , cái này đã ảnh hưởng tới khối u bá khu liều lượng phân bố , cũng dẫn đến chung quanh tổ chức nhận được khá lớn phóng xạ tổn thương . Mà hạt nhân cùng trùng ion xạ tuyến khi tiến vào nhân thể của quá trình bên trong liều lượng phóng thích rất ít, nhưng đến khối u bá khu lúc năng lượng toàn bộ phóng thích , hình thành cái gọi là Br a lại thêm lại thêm sơn ( đồ 1 ) , cùng loại với tại khối u khu vực tiến hành "Lập thể định hướng bạo phá ", tức khối u bá khu tiếp nhận vậy khá lớn phóng xạ liều lượng , mà chung quanh tổ chức của tổn thương thì xuống đến thấp nhất . Trong đó trùng ion xạ trị khiến dùng là so với hạt nhân vốn có càng năng lượng cao hơn lượng của hạt xạ tuyến ( trước mắt thường dùng nhất là cacbon ion ) , có thể có hiệu quả giết hết mệt dưỡng khí hoặc xạ trị chống cự khối u tế bào , đồng thời đối mỗi bên tế bào chu kỳ của khối u tế bào đều vốn có sát thương tác dụng , bởi vậy so với hạt nhân buộc càng có ưu thế .

Phát triển tình hình chung

1

19Thế kỷ3 0Niên đại , nước mỹ âu nội tư đặc Lawrence (Erne StL awrence) đang nghiên cứu nguyên tử kết cấu lúc phát minh máy gia tốc hạt , cũng bởi vậy thu hoạch được1939Năm Nặc Bối Nhĩ vật lý học thưởng . Máy gia tốc hạt sinh ra cao năng hạt xạ tuyến không chỉ có đối cao năng vật lý nghiên cứu phi thường trọng yếu , nó liều lượng phân bố đường cong cùng phổ thông quang tử có rõ ràng khác biệt , có tiềm ẩn của y học giá trị .


2

1946Năm , nước mỹ La Bá Đặc Uy Nhĩ Tốn (RobertWil Son) ở đây trên cơ sở thủ tiên đưa ra lợi dụng cao năng lạp tử thúc trị liệu khối u suy nghĩ .


3

1952Năm , khoa ni lợi ách tư Toby á tư (Corneliu STo bức a S) ở nước Mỹ California đại học Bork lợi nhuận phân hiệu của Lawrence Bork lợi nước nhà phòng thí nghiệm (L awrence Berkeley Na tion al L a sóngr atory) khai triển ban sơ của hạt nhân cùng khí hạt xạ trị thí nghiệm ,1954Năm nên phòng thí nghiệm lợi dụng hạt nhân xạ tuyến đối màn cuối ung thư vú người bệnh tiến hành trị liệu . Đến tận đây ,Kéo ra nhân loại lợi dụng cao năng hạt trị liệu u ác tính của mở màn. ( căn này phòng thí nghiệm tại1954~1957Trong năm cộng tiến hành hạt nhân xạ trị thí nghiệm lâm sàng3 0Ví dụ ,1957~1992Trong năm tiến hành khí hạt xạ trị thí nghiệm lâm sàng2 0 54Ví dụ . Đáng tiếc bởi vì kinh tế các loại nguyên nhân , hạng mục này tại1992Năm bị kết thúc . )

"Năm 1954 về sau , thế giới các quốc gia sôi nổi tại máy gia tốc vật lý trong phòng thí nghiệm khai triển,mở rộng một chút nghiên cứu thăm dò bất đồng lạp tử thúc của thí nghiệm lâm sàng ."

4

1957Năm , thuỵ điển tại ô phổ tát kéo xa học tư duy đức Berg phòng thí nghiệm (Up PS al a,Swedber lại thêm L ab) tiến hành hạt nhân trị liệu nghiên cứu .


5

196 1Năm đại học harvard của máy gia tốc hạt phòng thí nghiệm (H arv ard Cyclotron L a sóngr atory) bắt đầu tiến hành hạt nhân xạ trị của thí nghiệm ..


6

1967Năm , trước liên xô tại đỗ Buna liên hợp hạch nhân sở nghiên cứu (JointIn S titute for nhiềuucle ar Re search,Du bản a) tiến hành hạt nhân buộc phóng xạ trị liệu lâm sàng nghiên cứu .


7

1979Năm , nước nhật lập phóng xạ y học tổng hợp sở nghiên cứu (NhiềuIRS) bắt đầu lợi dụng máy gia tốc tiến hành hạt nhân xạ trị của y học thí nghiệm lâm sàng .


8

198 0Năm , thụy sĩ nguyên tử sở nghiên cứuHoặc PS(Photoshop)ISở nghiên cứu (Sw is SIn S titute for nhiềuucle ar Re search hoặcP aul Scherrer In S titute , Piotron) Bắt đầu tiến hành π-Hạt xạ trị lâm sàng nghiên cứu , từ1984Năm khởi khai thủy hạt nhân xạ trị lâm sàng nghiên cứu .


9

199 0Năm , nước mỹ la Marlene đạt đến đại học y học trung tâm (Lo m aLind a Un IVer tửty Medic al Center,LLUM C) xây xong toàn cầu đệ nhất nhà thiết lập tại bệnh viện hạt nhân trị liệu trung tâm (ho SP IT al- sóng sắcd) ,Khai sáng hiện đại hạt nhân trị liệu y học trung tâm của thời đại..

"Tương đối hạt nhân xạ trị tới nói , trùng ion xạ trị của kỹ thuật , thiết bị yêu cầu cao hơn , tập trung vào càng lớn, hơn bởi vậy trùng ion của xạ trị thí nghiệm lâm sàng cất bước tương đối trễ ."

1 0

1993Năm , nhật bảnNhiềuIRSTại thiên diệp huyện (Chi sóng) xây Tạo Vậy Trùng Ly Tử Y Dụng Gia tăng Nhanh Khí (He AVy-Ion Medic alAcceler ator in Chi sóng,HIMA C) ,1994Năm khởi khai thủy trùng ion ( cacbon ion ) xạ trị thí nghiệm lâm sàng ..


1 1

1997Năm , đức quốc gia trùng ion trung tâm nghiên cứu (GSIHel m holtz Ce "nón xanh"e of He AVy Ion Re search) bắt đầu tiến hành trùng ion xạ trị lâm sàng nghiên cứu , ở trùng ion trị liệu sơ kỳ của lâm sàng nghiên cứu và mở rộng phương diện làm đại lượng của công việc ..

Căn cứ quốc tế hạt trị liệu hợp tác uỷ viên hội (PT COG ) tập hợp thống kê: tính đến 2 0 15 tuổi 1 0 nguyệt , trên quốc tế đã có 16 quốc gia cùng địa khu 55 cái hạt trung tâm khai triển hạt nhân trùng ion trị liệu . Trong phạm vi toàn cầu tiếp nhận hạt nhân trị liệu nhân số là 1 0 6756 người , tiếp nhận trùng ion trị liệu nhân số là 15279 người .

Toàn cầu chủ yếu hạt nhân trùng ion xạ trị cơ quan tình hình chung

Theo nước mỹ , nhật bản , đức các quốc gia tại hạt nhân trùng ion xạ trị lĩnh vực nghiên cứu là không đoạn xâm nhập , thế giới các quốc gia cùng địa khu cũng sôi nổi theo vào thăm dò bổn quốc của hạt nhân trùng ion xạ trị phát triển con đường . Như trung quốc , nước nga , ý đại lợi , nước anh , nước pháp , thụy sĩ , hàn quốc vân vân đều xây thành vận doanh vậy hạt xạ trị cơ quan . Trong đó đại đa số quốc gia có đều là hạt nhân xạ trị cơ quan , cho tới bây giờ , toàn cầu chỉ vẹn vẹn có trung quốc , nhật bản , đức , ý đại lợi sở hữu trùng ion xạ trị cơ quan .

1

Nước mỹ

199 0 năm , la Marlene đạt đến đại học y học trung tâm (LLUM C ) trở thành trên thế giới nhà thứ nhất xây dựng ở bệnh viện hạt nhân xạ trị trung tâm , nên trung tâm ở hàng đầu tuyến ung thư hạt nhân xạ trị lĩnh vực chỗ với thế giới lĩnh tiên của địa vị , tích lũy nhiều nhất ca bệnh . Trước mắt thu vào chữa của bệnh loại bao gồm tuyến tiền liệt ung thư , ung thư vú , ung thư phổi , nhi đồng khối u , mắt khối u cùng đầu cổ khối u vân vân. Tính đến 2 0 14 năm tháng 12 , nên sân tổng cộng thu vào chữa hạt nhân xạ trị người bệnh 18362 vị trí , là trước mắt thế giới thượng hạt nhân trị liệu ca bệnh nhiều nhất y viện .


Nước mỹ M D an đức sâm khối u trung tâm

Tuy nhiên nước mỹ là sớm nhất tiến hành hạt nhân trùng ion xạ trị thí nghiệm quốc gia , nhưng bởi vì trùng ion xạ trị tập trung vào chi phí cao hơn nhiều hạt nhân , mà mỹ quốc chính phủ đối với chữa bệnh lĩnh vực kỹ thuật cao phát triển sáng tạo cái mới khai thác hoàn toàn chợ hóa của tự do chính sách , dựa vào xã sẽ đầu tư làm chủ , chỗ lấy trước mắt vận doanh bên trong lạp tử thúc xạ trị y viện đều áp dụng hạt nhân xạ trị , tổng cộng 17 nhà hạt nhân trị liệu cơ quan . Tính đến 2 0 15 tuổi 1 0 nguyệt , nước mỹ tiến hành hạt nhân xạ trị của người bệnh tính gộp lại 5 0 9 13 vị trí .

2

Nhật bản

Nhật bản là trên thế giới sở hữu tiên tiến nhất , nhiều nhất hạt nhân cùng trùng ion trị liệu chuyên dụng công trình của một trong những quốc gia . Năm 1984 chánh phủ nhật bổn khởi xướng 《 công ung thư mười năm tổng thể lập kế hoạch 》 , lấy tư cách lập kế hoạch của trọng yếu tạo thành bộ phận , năm 1993 nhiềuIRS tại thiên diệp huyện kiến tạo trùng ion y dụng máy gia tốc , năm 1994 khởi khai thủy trùng ion ( cacbon ion ) xạ trị thí nghiệm lâm sàng . Thiên diệp huyện của HIMA C là toàn cầu sớm nhất xây thành cũng vận doanh của trùng ion y viện , là trùng ion xạ trị của tiên phong , tích lũy toàn cầu nhiều nhất trùng ion xạ trị ca bệnh .


Nhật bản thiên diệp phóng xạ chữa bệnh tổng hợp sở nghiên cứu trùng ion trung tâm

Trước mắt thu vào chữa của bệnh loại chủ yếu bao gồm: tuyến tiền liệt ung thư , xương cùng mềm tổ chức khối u , đầu cổ khối u , ung thư phổi , ung thư gan , thẳng ruột ung thư thuật hậu , di tuyến nham , phụ khoa khối u , mắt khối u , khối u não , cái cằm khối u , thực quản ung thư vân vân. Tính đến 2 0 14 năm tháng 12 , nên y viện dụng cacbon bó I-on trị liệu các loại khối u người bệnh 884 1 vị trí . Nhật bản nhiềuIRS căn cứ vào kỹ thuật này nền tảng , tại trùng ion cơ sở y học nghiên cứu lĩnh vực chỗ vu quốc tế lĩnh tiên địa vị . Đối với bất đồng khối u của trùng ion xạ trị tốt nhất liều lượng cùng chính xác xạ trị của hình thức , nên trung tâm tích lũy đại lượng kinh nghiệm .


Nhật bản quận hyōgo lạp tử thúc trị liệu trung tâm (Hyo lại thêmo IonBe a m Medic al Center , H IBM C ) thành lập tại 2 0 0 1 năm , là trên thế giới nhà thứ nhất có thể đồng thời tiến hành hạt nhân cùng trùng ion xạ trị của chữa bệnh cơ quan . Tính đến 2 0 14 năm tháng 12 , nên y viện tổng cộng thu vào chữa hạt nhân xạ trị người bệnh 4652 vị trí , trùng ion xạ trị người bệnh 2146 vị trí .


Trước mắt nhật vốn đã xây thành đồng thời vận doanh của hạt nhân hoặc nặng ion trị liệu trung tâm tổng cộng 12 nhà , trong đó hạt nhân trị liệu trung tâm 8 nhà , trùng ion trị liệu trung tâm 3 nhà , có khác một nhà năng lực đồng thời cung cấp hạt nhân cùng trùng ion trị liệu . Tính đến 2 0 14 năm tháng 12 , nhật bản tổng cộng thu vào chữa hạt nhân xạ trị người bệnh 16773 vị trí , trùng ion xạ trị người bệnh 13 0 2 0 vị trí .

3

Đức

Đức biển đức bảo chất tử trùng Ly tử sưng nhọt trị liệu trung tâm (Heidelber lại thêmIon-Be a m Ther apy Center , H IT ) là châu âu nhà thứ nhất đồng thời sở hữu hạt nhân cùng trùng ion kỹ thuật của chữa bệnh cơ quan , từ đức chánh phủ cùng Hyde bảo đại học cộng đồng bỏ vốn kiến thiết , 2 0 0 9 năm xây thành , 2 0 12 năm bắt đầu chính thức vận doanh , nó khối u trị liệu trình độ thế giới lĩnh tiên .


Đức Hyde bảo hạt nhân trùng ion trung tâm

Nên trị liệu trung tâm chủ yếu trị liệu bệnh loại là não bộ khối u , bướu giáp nhọt , phổi ( xa cách trái tim một bên ) khối u , gan khối u , tuyến tiền liệt khối u vân vân. Tính đến 2 0 14 năm tháng 12 , nên trung tâm tổng cộng thu vào chữa hạt nhân xạ trị người bệnh 824 vị trí , trùng ion xạ trị người bệnh 1723 vị trí .


Trước mắt , đức đã xây thành đồng thời vận doanh của hạt nhân trùng ion trị liệu trung tâm tổng cộng Lục gia , trong đó hạt nhân trị liệu trung tâm là 4 nhà , trùng ion trị liệu trung tâm là 1 nhà , đồng thời sở hữu hạt nhân trùng ion trị liệu của là 1 nhà . Tính đến 2 0 15 tuổi 1 0 nguyệt , đức tổng cộng thu vào chữa hạt nhân xạ trị người bệnh 5845 vị trí , trùng ion xạ trị người bệnh 1724 vị trí .

4

Trung quốc

Thượng Hải thị hạt nhân trùng ion y viện ( kỵ phục sáng đại học chi nhánh khối u y viện hạt nhân trùng ion trung tâm ) , là trung quốc thủ nhà , toàn cầu nhà thứ ba sở hữu hạt nhân trùng ion xạ trị kỹ thuật của chữa bệnh cơ quan . Y viện tại 2 0 14 năm tháng 6 bắt đầu khai triển nghiêm khắc thí nghiệm lâm sàng trị liệu , từ quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát quản lý tổng cục ( CF DA ) tổ chức trong nước lớn nhất quyền uy xạ trị lâm sàng , vật lý cùng vệ sinh thống kê cùng nhiều phương diện chuyên gia cộng đồng luận chứng , để nghiệm chứng hạt nhân trùng ion hệ thống thiết bị tính an toàn cùng hữu hiệu tính , cũng xem xét xạ trị liên quan không tốt phản ứng . Hiện nay đang có 35 Ví dụ thí nghiệm lâm sàng ca bệnh đều không phát sinh cấp 3 trở lên cùng xạ trị xác định liên quan có thể năng lực tương quan không tốt phản ứng ( không tốt phản ứng cùng chia cấp 5 ) . Theo phỏng kết quả cho thấy lâm sàng hiệu quả trị liệu cùng quốc tế tiên tiến trình độ nhất trí .


2 0 15 tuổi tháng 3 , kinh CF DA thẩm tra thông qua sau , tại nước ta lần đầu phê chuẩn đăng kí vậy Thượng Hải thị hạt nhân trùng ion bệnh viện hạt nhân cacbon ion trị liệu thiết bị .2 0 15 tuổi tháng 5 , y viện chính thức đối ngoại vận doanh , nửa năm qua chẩn trị công việc bình ổn tiến hành , Kỷ thu vào chữa gần 2 0 0 người mắc bệnh , căn cứ cá thể hóa phóng xạ trị liệu kế hoạch , đại bộ phận người bệnh tiến hành trùng ion xạ tuyến trị liệu , ngoài ra người bệnh thì căn cứ bất đồng bệnh tình , phân biệt áp dụng "Trùng ion 43 hạt nhân ", "Trùng ion 43 quang tử ", hạt nhân trị liệu vân vân.


Trước mắt thu vào chữa của bệnh loại chủ yếu có: ung thư biểu mô , dây sống nhọt , mềm cốt nhục lựu , lúc đầu và cục bộ màn cuối ung thư phổi , bộ phận ngực tuyến ung thư tới ngực bộ phận chuyển di tính khối u , ung thư gan , di tuyến nham , tuyến tiền liệt ung thư vân vân. Kể trên thu vào chữa người bệnh vô luận đang trị liệu giai đoạn hay là xuất viện theo phỏng giai đoạn , khối u bệnh tình khống chế tình huống đều tốt, người bệnh tật bệnh chỉ chinh bình ổn , tổng thể tình huống tốt đẹp . Bệnh viện mục tiêu là chế tạo thế giới nhất lưu khối u lâm sàng xạ trị trung tâm , khiến hạt nhân cùng trùng ion của phóng xạ sinh vật học cùng phóng xạ vật lý học đạt tới quốc tế tiên tiến trình độ .


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p