Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tự thích ứng hạt nhân trị liệu (5): online tự thích ứng hạt nhân xạ trị sách lược

Proton CN(xử nữ,gái còn trinh) 2 0 22- 0 9- 16 Phát biểu tại bắc kinh

Ma tỉnh tổng hợp bệnh viện nhân viên nghiên cứu phát biểu tạiPhy tửc S in Medicine Biolo lại thêmyThượng của nhất thiên nhớ lại tổng kết trước mắt online tự thích ứng hạt nhân trị liệu của nhất kỹ thuật mới . Trước đó nhỏ đan giới thiệu 《Tự thích ứng hạt nhân trị liệu (1): khái niệm , loại hình , chương trình làm việc cùng chỉnh thể dàn khung》 《Tự thích ứng hạt nhân trị liệu ( 2 ): tự thích ứng phóng xạ trị liệu của mục tiêu , sách lược cùng tự thích ứng quang tử trị liệu của ứng dụng》 《Tự thích ứng hạt nhân trị liệu ( 3): tự thích ứng hạt nhân trị liệu kế hoạch của hợp lý tính》 cùng 《Tự thích ứng hạt nhân trị liệu ( 4 ): trong phòng hình ảnh , CT , CB CT cùng MRI dẫn đạo của tự thích ứng hạt nhân trị liệu gần người bên trong tầm bắn nghiệm chứng》 , bài này giới thiệu online tự thích ứng hạt nhân xạ trị sách lược , tổng kết và phát triển nhìn . Liên hệ hạt nhân trung quốc nhỏ đan ( nick Wechat:Proton CN(xử nữ,gái còn trinh)) đạt được toàn văn .
Online tự thích ứng hạt nhân xạ trị sách lược
Giống y chang , phác hoạ cùng phối phê chuẩn phương phápƯớc định nguyên thủy kế hoạch tại mới bày vị trí và giải phẩu kết cấu hạ cụ thể xứng đôi tình huống cần giống y chang . Giống y chang kỹ thuật của lựa chọn đối tự thích ứng cùng chương trình làm việc của bất xác định tính có ảnh hưởng nhất định . Trước mắt , đã có CT hoặc CB CT dùng cho hạt nhân tự thích ứng chương trình làm việc của liên quan nghiên cứu , nhưng mà MR đối mềm tổ chức có tốt hơn phân biệt năng lực , có thể đem từ cộng hưởng hình ảnh chuyển đổi thành CT hình ảnh tiến tới tính toán quang tử liều lượng . Đã ban bố tự thích ứngHạt nhânXạ trị quá trình chủ yếu tập trung tại tự thích ứng kế hoạch bản thân , CT hoặc CB CT gần chỉ để thường ngày hình ảnh . Sắp thành như kỹ thuật lấy tư cách tự thích ứng xạ trị phương pháp xử lý cần giả thiết giống y chang thời gian ngắn , độ chính xácCao, từ giống y chang sai lầm đưa đến hậu quả nhỏ.

Tự thích ứngHạt nhânTrị liệu sử dụng CT cùng CB CT hình ảnh tiến hành liều lượng tính toán của độ chuẩn xác còn chờ khảo thi xét . Kurz bọn người so sánh sử dụng bất đồng hình ảnh phương pháp tiến hành đầu cổ cùng tuyến tiền liệt tự thích ứng hạt nhân trị liệu của liều lượng tính toán . Kế hoạch CT cùng thường ngày CB CT hình ảnh của DIR sinh ra v CT , cùng với v CT cùng tản ra chỉnh lý CB CT của liều lượng tính toán tiến hành tương đối . Lưỡng chủng phương pháp tại đầu cổ của liều lượng tính toán cùng hạt nhân tầm bắn phương diện đều lấy được vậy có thể tiếp nhận của kết quả , nhưng tuyến tiền liệt từ bàng quang giải phẩu biến hóa tạo thành bất xác định tính kinh v CT đối CB CT hình chiếu tiến hành tản ra chỉnh lý của hiệu quả khá tốt . T hoa mm erer bọn người so sánh từ CB CT S sáng tạo hợp thành CT S tiến hành tự thích ứngHạt nhânTrị liệu của ba loại phương pháp , bao gồm chiều sâu quyển tích thần kinh internet ( D CNN ) , DIR cùng sử dụng pixel thẳng vuông đồ xứng đôi của căn cứ vào phân tích hình ảnh của chỉnh lý phương pháp . D CNN thu được tốt hơn hình ảnh chất lượng , D CNN cùng DIR hình ảnh năng lực chính xác tính toán hạt nhân liều lượng . Nên tác giả vẫn ước định vậy sử dụng căn cứ vào từ cộng hưởng của hợp thành CT tiến hành hạt nhân liều lượng tính toán phương pháp , cũng báo cáo tương tự biểu hiện kết quả .

Nói như vậy , kế hoạch CT cùng CB CT của HU phân bố cùng hiệu chỉnh đều không giống nhau . Trên giường bệnh có đưa tin xưng , tại đầu cổ người bệnh ung thư ở bên trong, hạt nhân liều lượng tính toán của phân bố tồn tại rõ rệt của liều lượng khác biệt , dẫn vào thẳng vuông đồ xứng đôi phép tính có thể giải quyết .

Kết nối hình ảnh cùng tự thích ứng kế hoạch của kết nối cần phác hoạ . Phác hoạ xuất chính xác của hình dáng là tiến hành nguyên thủy trị liệu kế hoạch thiết kế trung cực kỳ trọng yếu một bước . Tại tham khảo kế hoạch hình ảnh thượng chuẩn xác phác hoạ hình dáng thông thường vốn có tính khiêu chiến , chủ ý này là do ở không biết của bình thường tổ chức thấm vào hoặc nhằm vào bá khu của một chút thấp độ tỷ lệ quấy nhiễu . Nguy hiểm cho khí quan thông thường có tốt hơn tổ chức so sánh ( phần bụng không tính ) . Tự thích ứng phác hoạ online tự thích ứng xạ trị chương trình làm việc trung lớn nhất tính khiêu chiến , bởi vì tự thích ứng phác hoạ cần nhân công can thiệp hoặc phê chuẩn , hơn nữa bá khu vị trí khả năng thiếu khuyết cao độ tỷ lệ . Căn cứ vào đặc biệt của tự thích ứng xạ trị chương trình làm việc , khả năng cần tự động hình ảnh phối phê chuẩn đến chính xác phác hoạ bá khu cùng bình thường tổ chức hình dáng . Đối tự thích ứng hạt nhân xạ trị tới nói , có lưỡng chủng hình ảnh phối phê chuẩn phương pháp , kế hoạch CT cùng mỗi ngày hình ảnh của cương tính phối phê chuẩn cùng biến hình phối phê chuẩn . Tuyến tiền liệt ung thư tại tuyến hạt nhân xạ trị có thể sử dụng chiều sâu học tập tiến hành tự động phác hoạ .

Cùng giống y chang kỹ thuật bản thân của bất xác định tính cùng sai khác so sánh , hình dáng của bất xác định tính cùng sai khác vốn có cao hơn tính chất phức tạp . Giống y chang của bất xác định tính hội dẫn đến sai lầm , sai lầm sẽ ở bắn buộc đường đi thượng không ngừng tích lũy , hình thành Cao Tư bất xác định tính hình dáng . Loại này Cao Tư phân bố là bắn buộc đường đi lượt trải qua rất nhiều CT thể làm của kết quả . So sánh dưới , căn cứ người bệnh hình ảnh phác hoạ của hình dáng là hình dáng bất xác định tính phân bố đơn độc giống nhau bản . Bởi vì kế hoạch căn cứ vào chỗ phác hoạ của thể tích , cho nên bọn chúng cùng phác họa qua trình trung sinh ra sai khác cũng là nhất trí . Trước mắt , thông qua xác suất hình dáng đến giải quyết hoặc làm dịu một vấn đề này phương pháp đã phát biểu .

Liều lượng phương pháp tính toánLiều lượng tính toán yêu cầu ước định nguyên thủy kế hoạch chất lượng , đối mỗi ngày giải phẩu cùng bày vị trí tiến hành liều lượng tính toán lấy ưu hóa kế hoạch chất lượng và cung cấp chất lượng khống chế . Đối với online tự thích ứng , đối mỗi ngày giải phẩu cùng bày vị trí tiến hành liều lượng tính toán của thời gian nhất là gấp gáp , bởi vì thông thường liều lượng tính toán cần tính toán mỗi cái hạt nhân vi buộc của liều lượng , lấy ưu hóa IMPT kế hoạch . Trước mắt đã có hai chủng loại hình của liều lượng tính toán phép tính ứng dụng tại thường ngày IMPT tự thích ứng nghiên cứu . Mundt Tạp Lạc (M C ) liều lượng tính toán được xưng độ chính xác phương diện của kim tiêu chuẩn , nhưng mà nên phương pháp cần càng nhiều tính toán thời gian; phân tích liều lượng tính toán (A D C ) càng nhanh chóng nhưng mà độ chính xác thấp .

A D C hiệu suấtCao, thông qua đem A D C ứng dụng vào GPU khung trên kệ có thể gia tăng nó tính toán hiệu suất . Những này GPU phép tính có cố hữu hơn tuyến trình , tính toán hiệu suất cao vô cùng . Đã có một chút ứng dụng A D C của thành quả nghiên cứu phát biểu . M atter bọn người dẫn vào một cái toàn công năng lực IMPT kế hoạch sinh thành công cụ , nó có thể tại 1 0 giây bên trong sinh sinh cái có cùng ngày thường IMPT kế hoạch độ chính xác giống nhau của nhanh chóng IMPT kế hoạch , nên phương pháp phi thường thích hợp online tự thích ứng kế hoạch .

M C phương pháp dùng ở GPU khung trên kệ cũng tại người bệnh kế hoạch ở trên đạt được vậy nghiệm chứng . Qin bọn người nói lên phép tính đã tại cái tự động online tự thích ứng trung tiến hành khảo thí , có thể tại 2~ trong vòng 5 phút chấp hành nguyên thủy kế hoạch ước định , IMPT kế hoạch tự thích ứng cùng kế hoạch nghiệm chứng . Vì tiến một bước tăng cao liều lượng tính toán hiệu suất , khai phát vậy gia tăng tối cao hạt nhân thông lượng bắn buộc quyền trọng phương pháp .

Hỗn hợp liều lượng tính toán phép tính đã ứng dụng vào quang tử xạ trị ở bên trong, đồng thời tại tự thích ứng hạt nhân xạ trị lĩnh vực cũng hiện ra nhất định tiền cảnh .

Nhiềue noff bọn người ở tại 2 0 2 0 năm nghiên cứu liên quan tới tự thích ứng hạt nhân trị liệu liều lượng tính toán bất xác định tính cùng người bệnh giải phẫu học ở giữa thỏa hiệp phương án . Trong nghiên cứu sử dụng A D C áp dụng tính toán chất lượng khá thấp nhưng tốc độ nhanh đến nhiều, thường ngày tự thích ứng của ưu thế vượt qua tại liều lượng tính toán độ chính xác phương diện của thỏa hiệp . Nên nghiên cứu bao gồm 5 Ví dụ không là tế bào ung thư phổi người bệnh tiến hành 9 thứ trọng phục CT quét xem , 5 Ví dụ khoang mũi người bệnh tiến hành 1 0 thật mang theo khoang mũi bổ sung của mô phỏng CT quét xem . Tương đối M C tự thích ứng , áp dụng A DD C tự thích ứng của CTV V95 hạ xuống 2% , nhưng mà mùi tự thích ứng đương thời giảm cao tới 34% . Nên mục nghiên cứu cũng cho thấy là M C chịu thời gian hạn chế tình huống , có thể đem A D C cùng M C hỗn hợp sử dụng . Liều lượng phân bố đưa áp dụng căn cứ vào A D C tự thích ứng , rời mạng liều lượng chính xác tính toán áp dụng căn cứ vào M C tự thích ứng , cũng cân nhắc một chút thật chia cắt của tích lũy liều lượng sai lầm , có thể mức độ lớn nhất địa giảm bớt liều lượng tính tính không chính xác xác thực của ảnh hưởng .

Liều lượng tích lũyĐối với thích hợp liều lượng tích lũy , truyền đạt tới mỗi một cái giải phẩu vị trí của tổng liều lượng cần lượt trải qua tất cả phân thật trung đồng dạng giải phẩu vị trí , cái này có thể thông qua biến hình hình ảnh phối phê chuẩn ( DIR ) đạt được . Nhưng mà , thông qua DIR của liều lượng tích lũy mang đến cái bên trong đang vấn đề , nó độ chuẩn xác rất khó thậm chí không được khả năng có được nghiệm chứng . Tại quá trình trị liệu ở bên trong, thể nội tổ chức sẽ phát sinh biến hóa , như thu nhỏ , biến mất hoặc sưng . Cách xa nhau mấy tuần của CT quét xem biểu hiện liều lượng khả năng không thích hợp .

Mặt khác , đối với thấu thị vấn đề , DIR phép tính cũng có trọng yếu hàm nghĩa . Chetty bọn người nhớ lại quang tử trị liệu của liều lượng tích lũy , thảo luận trọng tâm , cắm giá trị , trực tiếp thể làm theo dõi cùng năng lượng chuyển di DIR phương pháp . Cùng có thể biến hình trường vectơ tính toán không quan hệ , đến từ nguyên thủy hình ảnh thể làm của tương đương khu vực không nhất định là hình chữ nhật , cũng không nhất định cùng tham khảo hình ảnh bên trong thể tích hoặc chất lượng giống nhau . Thể tố chất lượng biến hóa khả năng sinh sanh phi vật lý liều lượng tích lũy , nó hàm nghĩa quyết định bởi tại tình huống cụ thể , ví dụ khối u thoái hóa loại hình . Đây đối với liều lượng vừa hình xạ trị tỉ như hạt nhân xạ trị tới nói khả năng ảnh hưởng to lớn .
Liều lượng tích lũy lấy phương thức bất đồng đặt vào tự thích ứng xạ trị ở bên trong, liều lượng có thể tại người bệnh CT ở trên thêm vào , cũng có thể ngươc hướng đưa đến ban đầu kế hoạch CT bên trên. Bởi vì người bệnh giải phẩu kết cấu biến hóa , hai loại tham chiếu hệ sinh ra kết quả khác nhau , cái này được xưng là "Thấu thị vấn đề" . Có thể thông qua mỗi ngày chiếu xạ nhật ký văn kiện tiến hành lại tính toán , nếu như mỗi ngày phân tích liều lượng , có thể căn cứ liều lượng trắc định chỉ số tiến hành tu chánh , cũng đặt vào tự thích ứng chương trình làm việc , căn cứ vào lúc trước phân thật liều lượng tích lũy của mỗi ngày tự thích ứng .

Online tự thích ứng kế hoạch sách lượcCăn cứ vào từ nguyên thủy kế hoạch lấy được tin tức để xem , online kế hoạch tự thích ứng sách lược bao gồm lại kế hoạch cùng lại ưu hóa liều lượng trùng kiến . Lại kế hoạch căn cứ vào ban đầu kế hoạch của lần nữa ưu hóa , sử dụng mục tiêu giống nhau hàm số hoặc hạn giá trị hoặc đối mới bao nhiêu áp dụng mục tiêu mới hàm số cùng hạn giá trị phải vô cùng ngắn của liều lượng tính toán cùng ưu hóa thời gian , đồng thời kế hoạch phê chuẩn cùng QA của hiệu suất cũng muốn tìm rất cao . Lại ưu hóa cầnSửa đổi nguyên kế hoạch để khôi phục nguyên kế hoạch chất lượng hoặc bắt đầu liều lượng phân bố . Căn cứ cần thiết của sửa đổi , loại phương pháp này khả năng tụ tập trung đến hoàn toàn một lần nữa lập kế hoạch. Bài này chủ yếu tập trung những thứ kia phát biểu của bao hàm hạt nhân quét xem bắn buộc năng lượng cải biến cùng ưu hóa của tự thích ứng phương pháp , cũng chính là lại ưu hóa liều lượng trùng kiến .

Đem kế hoạch áp dụng đến mới CT hình ảnh cắn câu bức tranh mới bá khu , có thể từ kế hoạch CT thượng tiến hành cương tính phối phê chuẩn . Bao gồm hai bước: thông qua năng lượng tu chánh của Bố Lạp Cách sơn vị trí gây dựng lại cùng bắn buộc quyền trọng của lại ưu hóa trùng mới chiếm được tham khảo kế hoạch . Tất cả bắn buộc đều bao gồm tại lại ưu hóa quá trình bên trong , liều lượng thông lượng ma trận nhất định phải một lần nữa tính toán ( cảm thấy hứng thú khu vực bên ngoài của thể vốn không suy nghĩ thêm ) . Có mấy loại là bình hoành bá khu cùng nguy hiểm cho khí quan liều lượng của ưu tiên sách lược đã bị đưa ra . Đối 1 0 Ví dụ tuyến tiền liệt người bệnh ngang bắn dã phân bên trong 3 cái cao trung thấp liều lượng bá khu tiến hành kế hoạch thiết kế . Tự thích ứng phép tính lấy được lỗ gậy tính khá thấp . Tại biểu diễn phương pháp ở bên trong, có 96 .3% của phân thật trung tuyến tiền liệt ung thư CTV V95%≥98% ,Đồng thời 9 2.5% của CTVV 1 0 7%≤2%.

Bern atowicz bọn người đưa ra từ kế hoạch CT đến thường ngày giải phẩu của cương tính bình di hình dáng , nên đưa tin bao gồm 1 Ví dụ mang có khác biệt mũi nuốt bộ phận vật độn của ung thư biểu mô ca bệnh , 1 Ví dụ miệng nuốt ung thư Ví dụ cùng 1 Ví dụ 4 D lỗ gậy tính ưu hóa của ung thư phổi ca bệnh . Chỉ tại thông qua sáng tạo mới kế hoạch đến khôi phục như cũ của liều lượng phân bố . Nghiên cứu 3 loại phương pháp khiến nguyên kế hoạch cùng kế hoạch mới ở giữa khác biệt tối tiểu hóa . Những phương pháp này chú ý DVH điểm, thể làm liều lượng tương đối cùng vân vân liều lượng tuyến hình dáng . Tất cả tự thích ứng phương pháp dưới, CTV củaV95%≥95% đồng thời V 1 0 7%≤2%, so với kế hoạch nguyên thủy , áp dụng vân vân liều lượng phương pháp sinh ra liều lượng phân bố tối ưu . Vân vân liều lượng phương pháp của liều lượng trùng kiến thời gian tại 25~2 0 0 giây , bao gồm liều lượng tính toán cùng ưu hóa của thời gian .

J a lại thêmt bọn người ở tại thường ngày dùng tay phác hoạ của hình dáng thượng tiến hành khảo thí , cũng tiêu trừ cương tính phối chuẩn hạn chế . Nên phương pháp đối tượng vẫn giới hạn trong tuyến tiền liệt ung thư người bệnh . Bọn hắn vẫn hạn chế vậy hạt nhân lớp năng lượng của số lượng , áp dụng tham khảo điểm ( nhân phẩmM ) ưu hóa phương pháp , cũng cho phép tại nguyên kế hoạch của trên cơ sở lại tiến hành hai lần thay đổi , mỗi lần tính toán 2 ,5 0 0 cái hạt nhân bắn buộc . Phương pháp tu chánh bắn buộc của năng lượng , ngẫu nhiên bắn buộc bị gia tăng tiến đến , kế hoạch bị một lần nữa ưu hóa , đồng thời cũng hội gỡ ra vô dụng bắn buộc cùng lớp năng lượng . Bắn buộc gia tăng cùng ưu hóa có thể lặp lại tiến hành hai lần thay đổi . Vì khảo thí phương pháp mới , phác hoạ hình dáng cần nhân công tiến hành , cũng tại cao liều lượng cùng thấp liều lượng CTV của trên cơ sở tăng thêm 2 mm cùng 3.5 mm của trán rìa ngoài , để hóa giải hình dáng phác hoạ cùng tự động chia cắt của bất xác định tính . Tại bản Ví dụ ở bên trong, 88 thật quét xem chân thực tuyến tiền liệt CTV toàn bộ đạt tới V95%≥98% , đồng thời 94 .3% phân thật của CTV V 1 0 7%≤2% . Căn cứ thay đổi số lần đích bất đồng , loại phương pháp này cần 2.9~4 . 6 phút đồng hồ .

Bot a S bọn người nghiên cứu bất đồng của tự thích ứng sách lược , bao gồm đối đầu cổ người bệnh ung thư sử dụng mang cùng không mang theo bắn buộc quyền trọng ưu hóa của tầm bắn chuyển chỗ khí cùng vân vân trung tâm chếch đi . Đem vân vân trung tâm chếch đi cùng bắn buộc quyền trọng ưu hóa kết hợp phương pháp chứng minh là tối ưu sách lược . Nên phương pháp của bước đầu tiên bao gồm đem tham khảo CT của biến hình hùng ứng dụng vào thường ngày người bệnh giải phẩu , điều chỉnh mỗi cái bắn buộc của nguyên thủy Bố Lạp Cách sơn vị trí . Có ở đây không trói buộc ly tán lớp năng lượng tình huống dưới đối xạ buộc năng lượng tiến hành tu chánh , lại ước định sinh ra thông lượng đồ . Lúc kết quả không lý tưởng lúc, thông qua cố định hạt nhân thông lượng hơi thấp bắn buộc cung cấp liều lượng , lựa chọn hạt nhân số cao nhất một tổ bắn buộc đều lần nữa ưu hóa nó quyền trọng . Áp dụng loại phương pháp này , nó cố hữu của bất xác định tính khả năng ảnh hưởng Bố Lạp Cách sơn của vị trí , nhưng không được ảnh hưởng nhất định liều lượng phân bố . Nên đưa tin nghiên cứu 1 0 Ví dụ đầu cổ người bệnh , mỗi cái người bệnh có 6 cái tản ra chỉnh lý của CB CT hình ảnh , tất cả phác hoạ của hình dáng đều sử dụng biến hình phối phê chuẩn . Vì kiểm nghiệm tự thích ứng phép tính của hữu hiệu tính , trực tiếp tại CTV thượng tiến hành ưu hóa , mà không lại thêm bên ngoài khuếch trương ranh giới . Tất cả người bệnh CTV của bình quân V95 cùng 99% phân thật bên trong V 1 0 7% là ( 1 2.8±5 .8 )% , V 1 1 0 % là ( 2.1± 2.4 )% . Nguy hiểm cho khí quan của DVH ỷ lại tại người bệnh cùng phân số lần . Mỗi cái người bệnh bình quân của tự thời gian thích ứng là 32 2.7 giây . Nên phương pháp không có ỷ lại tại trị liệu máy móc của chấp hành hạn chế , như đối mỗi cái bắn buộc của nhỏ nhất thông lượng cùng tổng lớp năng lượng số tăng thêm trói buộc .

2 0 19 năm , J a lại thêmt bọn người ban bố tự thích ứng dàn khung của một cái khác trình tự , đem trước khai thác kỹ thuật ứng dụng tại suy tính bá khu bao nhiêu cải biến kế hoạch trong kho . Tại mỗi cái phân lần tới , sử dụng năng lượng điều chỉnh phương pháp cải biến tối ưu kế hoạch khố . Sau đó ứng dụng bọn hắn trước đó phát biểu của điểm gia tăng cùng nhân phẩmM ưu hóa phương pháp . Nên dàn khung tại 6 Ví dụ cục bộ màn cuối cổ tử cung ung thư người bệnh thân thượng tiến hành vậy nghiệm chứng , tổng cộng tiến hành 23 thứ trọng phục CT . Thông qua sử dụng 2 cái kế hoạch khố cùng bắn buộc gia tăng nhân phẩmM ưu hóa của 2 thật thay đổi , tại chỗ có CTV ở trên đạt được V95%≥95% đồng thời V 1 0 7%≤2% kế hoạch chất lượng .

Bo bứcc bọn người căn cứ vào Bot a S bọn người khai thác dàn khung , đối 1 0 Ví dụ đầu cổ người bệnh của mỗi ngày cùng mỗi tuần tự thích ứng tiến hành so sánh, tổng cộng có 32 0 tổ CB CT hình ảnh tập . Chứng minh dù rằng mỗi ngày tự thích ứng sinh ra kết quả tốt hơn , nhưng mỗi tuần tự thích ứng thông thường cũng có thể thành công địa tại toàn bộ kế hoạch chấp hành quá trình bên trong bảo trì cao chất lượng , đồng thời giảm bớt lâm sàng lượng công việc ( đồ 5 ) . Thường ngày bày vị trí và giải phẩu biến hóa đưa tới ngẫu nhiên sai khác chỉ có thể từ mỗi ngày tự thích ứng giải quyết . Ngoài ra , đã trừ ban sơ tại dàn khung trung áp dụng của năng lượng cùng vị trí điều chỉnh , có thể giữ ban đầu kế hoạch của có thể chấp hành tính , bởi vậy tự thích ứng quá trình chỉ cần điều chỉnh bắn buộc của quyền trọng . Bởi vậy , loại phương pháp này khả năng bị cho rằng là trị liệu kế hoạch của tu chánh , mà không phải kế hoạch một lần nữa ưu hóa , sự khác biệt này đối lâm sàng chương trình làm việc vốn có tiềm ẩn ảnh hưởng .

Đồ 5 . ( a ) đối 3 Ví dụ đầu cổ khối u người bệnh toàn trị liệu quá trình bên trong ( nguy hiểm cao CTV cùng thấp phong hiểm CTV ) bá khu vừa hình độ diễn biến . Sử dụng D98 cùng D2 phân biệt ước định bá khu bao trùm tỉ lệ cùng quá lượng liều lượng ( cả hai đều lấy đơn thuốc liều lượng của % biểu thị ) . Điểm đỏ biểu thị tại mỗi tuần tự thích ứng phương án trung được điều chỉnh của bộ phận (OAW) . Mỗi ngày tự thích ứng (OAD) đạt đến tốt nhất của bá khu phạm vi bao trùm , mà mỗi tuần cùng mỗi ngày trị liệu đều trội hơn căn cứ vào nguyên thủy kế hoạch (BP ) của trị liệu . (b ) a trung 3 Ví dụ người bệnh của DVH đồ tương đối quá trình trị liệu bên trong tích lũy liều lượng , BP ( hư tuyến ) , OAW( hư tuyến ) cùng OAD( thực tuyến ) . Tại bá khu bao trùm tỉ lệ cùng nguy hiểm cho khí quan bảo hộ phương diện , OAWCùng OADTại A cùng C trong khi mắc bệnh của biểu hiện rất tương tự . Đối với người bệnh B , OAWCùng OADTại nguy hiểm CTV bao trùm tỉ lệ phương diện có rõ ràng khác biệt . Tại bá khu bao trùm tỉ lệ phương diện , người bệnh B của OAWKết quả kém cỏi nhất , gần miễn cưỡng đạt tới nguy hiểm CTV của lâm sàng mục tiêu .
Trị liệu nghiệm chứngKhắp nơi tuyến tự thích ứng chương trình làm việc trung nghiệm chứng căn cứ vào thủy mô hình thể đo đạc của người bệnh trị liệu kế hoạch là không thể được . Vì tiến hành kế hoạch nghiệm chứng , tại người bệnh giải phẩu hình ảnh thượng lợi dụng độc lập căn cứ vào M C phương pháp . Vì khảo thí đem kế hoạch tham số đưa vào trị liệu hệ thống của phản hồi thông tin , đề nghị sử dụng máy móc chấp hành văn kiện lấy tư cách M C đưa vào đến chấp hành người bệnh kế hoạch nghiệm chứng . So với người bệnh đặc biệt của nghiệm chứng đo đạc , nên phương pháp vốn có cao hơn nhạy cảm tính . Cùng căn cứ trị liệu văn kiện tiến hành QA so sánh , nên phương pháp của khuyết điểm là chỉ có thể ở người bệnh trị liệu hậu tiến hành , tu chánh cũng chỉ có thể sau đó của trị liệu phân thật trung .
Biểu hiện 1 . Kỷ phát biểu của tự thích ứng hạt nhân trị liệu sách lược

Lỗ gậy tính kế hoạch cùng tự thích ứngBản nhớ lại của tự thích ứng trong kế hoạch không có minh xác cân nhắcNgoài người bệnh giải phẩu bên ngoài của bất xác định tính. Tại tự thích ứng kế hoạch quá trình bên trong đối online kế hoạch tiến hành lỗ gậy tính điều chỉnh , có thể cam đoan online kế hoạch vốn có tương đối cao của lỗ gậy tính . Ở hàng đầu tuyến cùng đầu cổ trung tiến hành online tự thích ứng cùng lỗ gậy tính kế hoạch của trực tiếp tương đối . J a lại thêmt bọn người đối 1 1 Ví dụ tuyến tiền liệt ung thư người bệnh của lỗ gậy tính kế hoạch cùng tiến hành 88 thật CT quét xem tự thích ứng kế hoạch . Tự thích ứng kế hoạch đề cao nguy hiểm cho khí quan của bình quân liều lượng đạt đến 16% . L alonde bọn người đối 1 0 Ví dụ đầu cổ ung thư người bệnh ( bình quân mỗi người thu hoạch được 3 3 tấm CB CT hình ảnh , phạm vi từ 3 1-3 5 tấm ) tiến hành online tự thích ứng cùng kinh điển lỗ gậy tính ưu hóa và giải phẩu lỗ gậy ưu hóa kế hoạch tương đối . Kết quả biểu hiện , online tự thích ứng có thể thỏa mãn tất cả ca bệnh của lâm sàng mục tiêu , mà giải phẩu cùng kinh điển lỗ gậy tính ưu hóa phân biệt chỉ có 8 Ví dụ cùng 4 Ví dụ thỏa mãn . Mục nghiên cứu này đã chứng minh tự thích ứng đối lỗ gậy tính kế hoạch của ưu thế , nhưng mà loại ưu thế này có thể không mở rộng , nó chính xác ưu thế cần cân nhắc đặc biệt của vị trí cùng ca bệnh .

Sinh vật học nhân tố
Tự thích ứng kế hoạch căn cứ vào hình ảnh cùng liều lượng học chỉ tiêu , trọng điểm cần xứng đôi mỗi cái phân thật của trị liệu kế hoạch .Đối khối u tới nói , tự thích ứng khả năng hội dẫn đến liều lượng nóngĐiểm,Trừ phi tất cần phải phân tích thí nghiệm lâm sàng của kết quả khác biệt ,Khả năng cũng không cần lo lắng .Đối với nguy hiểm cho khí quan , kế hoạch tự thích ứng khả năng so với trị liệu trong kế hoạch liều lượng cao hoặc thấp , dù rằng vẫn thấp hơn những thứ kia xác định hạn giá trịLiều lượng phân bố biến hóa cùng tương đối cao của liều lượng không phải đều đều tính hội dẫn đến chệch hướng mong muốn của đều đều chia cắt phương án , cũng khả năng ảnh hưởng tổng của tương đương sinh vật liều lượng .Trị liệu kết quả quyết định bởi tại đưa cho cho của sinh vật liều lượng , cái này cùng đang giải phẩu tràng cảnh , thời gian điểm cung cấp vật lý liều lượng có phi thường phức tạp của ỷ lại quan hệ .Bởi vậy , trở về cố tính kết quả phân tích ở bên trong, nên sử dụng tích lũy liều lượng mà không phải kế hoạch liều lượng .

Đang chia thật trị liệu đích bối cảnh dưới, tự thích ứngTrị liệuCó thể bị ứng dụng tại giải quyết sinh vật học suy tính . Liều lượng tại mỗi loại chia thật ở giữa biến hóa luôn luôn so với dụng tiêu chuẩn đều đều phân thật cung cấp tổng liều lượng sinh sinh càng lớn sinh vật hiệu ứng . Kết quả nghiên cứu cho thấy , nếu như liều lượng của tiêu chuẩn sai lầm nhỏ hơn thường phân thật liều lượng của 1 0 % , thì kể trên ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính . Tại tự thích ứng liều lượng chỉnh lý phương án ở bên trong, liều lượng chỉnh lý ứng đều đều ứng dụng tại còn thừa bộ phận , lấy khiến vuông khác biệt tối tiểu hóa .

Tại tự thích ứng tính công việc lưu trung duy trì kế hoạch liều lượng phân bố ( căn cứ vào DVH hạn chế ) của một loại khác lựa chọn là mỗi nhật điều chỉnh , lấy duy trì nguy hiểm cho khí quan của T CP hoặc nhiềuT CP . Bởi vì T CP cùng nhiềuT CP mô hình trung cố hữu của bất xác định tính , trị liệu kế hoạch vẫn chủ yếu căn cứ vào liều lượng học chỉ tiêu . Mà mỗi ngày tự thích ứng làm một đối lập khái niệm , có thể bị dùng cho T CP cùng nhiềuT CP khái niệm . Đã có luận án đề nghị khai thác tự thích ứng thực hiện khối u dưỡng khí hợp của thời gian và không gian biến hóa , nhưng trước mắt Ly lâm sàng ứng dụng còn có khoảng cách rất xa . Ngoài ra , tự thích ứng kế hoạch còn bao gồm căn cứ hình ảnh đặc thù suy luận xuất của sinh vật chỉ tiêu .

Tại hạt nhân trị liệu ở bên trong, dù rằng RBE vốn có có thể biến đổi tính cùng bất xác định tính , nhưng OAR của LET có thể thông qua lỗ gậy tính ưu hóa đến giảm xuống . Tại tự thích ứng chương trình làm việc bên trong bảo trì đối LET của suy tính cần phải toàn bộ của lại kế hoạch . Bởi vậy , tại tự thích ứng quá trình trị liệu ở bên trong, đối LET của suy tính nhân tố cũng không thể hoàn toàn cân nhắc . Bởi vậy , cần phải căn cứ mỗi ngày nhật ký văn kiện một lần nữa tính toán liều lượng cùng LET , để xác định sinh vật tương đương liều lượng . Trên lý luận nói , có thể thông qua tại tự thích ứng chương trình làm việc trung gia tăng đối LET của suy tính đến giảm xuống sinh vật bất xác định tính ảnh hưởng .

Tổng kết cùng triển vọng
Tại bài này ở bên trong, online tự thích ứng đứng trước rất nhiều khiêu chiến .Đối với trị liệu áp dụng lưu trình ảnh hưởng ỷ lại tại lựa chọn tự thích ứng sách lược , hình ảnh công cụ , liều lượng phương pháp tính toán cùng liều lượng ước định phương thức .Online tự thích ứng kỹ thuật điều trị của thật hiện tại đang nghiên cứu trung .Trọng yếu giống vậy là muốn hiểu tự thích ứng trị liệu đối kết quả ảnh hưởng , cái này đem quyết định có hay không thông qua áp dụng tự thích ứng tính sách lược xáo trộn trước mắt của lâm sàng chương trình làm việc .

Tự thích ứng trị liệu thông thường cho rằng đối cao vừa hình trị liệu , nhất là hạt nhân trị liệu hơi trọng yếu hơn . Ngoài ra , bởi vì bao nhiêu cải biến ( bao gồm giải phẩu cùng bày vị trí biến hóa ) tạo thành tầm bắn biến hóa sẽ tạo thành lớn vô cùng liều lượng nhiễu loạn , cái này tạo thành hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn . Cùng lúc đó , hạt nhân trị liệu cũng gặp phải đặc biệt khiêu chiến , bởi vì cùng quang tử trị liệu so sánh , hạt nhân trị liệu tại nguy hiểm cho khí quan bên trong liều lượng phân bố thông thường lại càng không đều đều . Một phương diện khác , hạt nhân âm điệu mạnh trị liệu bắn dã của tính chất phức tạp là tự thích ứng kế hoạch cung cấp to lớn tiềm lực , bởi vì tự thích ứng chương trình làm việc trung không chỉ có thể bao gồm thông lượng , hơn nữa bao gồm năng lượng ( Bố Lạp Cách sơn vị trí ) .

Bởi vì hạt nhân trị liệu đối chính thường tổ chức của liều lượng tích lũy thấp hơn , đối rất nhiều ổ bệnh của trị liệu bắt đầu đi vào đại chia cắt thời đại . Cái này đem sẽ ảnh hưởng tự thích ứng kế hoạch sách lược . Theo quá trình trị liệu tổng thời gian giảm bớt , người bệnh ổ bệnh của biếnHóa khả năng sẽ thành nhỏ; càng ít của phân số lần cũng khiến nhớ lại tính tu chánhKế hoạch củaKhông gian thu nhỏ .( hạt nhân trung quốc biên tập đưa tin )

Tham khảo văn hiến: P a lại thêm a thần ti H , Bot a S P , Sh a nhân phẩm GC(Cao trào) , et al . Ad ap tive proton ther apy . Phy S Med Biol .2 0 2 1 Nov 15;66 (22 ): 1 0.1 0 88 hoặc 136 1-656 0 hoặc ac344f .

PTOnly luận án kết nối( hoạt động xem xét toàn bộ luận án kết nối )

Vật lý học khởi động hạt nhân trị liệu của phát triển

Dùng cho tiểu động vật nghiên cứu của hạt nhân CT hệ thống

Căn cứ vào người bệnh xoay tròn cố định buộc xạ trị hệ thống

Tiêu ký vật như thế nào ảnh hưởng cacbon ion trị liệu của liều lượng phân bố?

Ion thanh học pháp đo đạc hạt nhân tầm bắn có thể chính xác đến á li

Lâm sàng dụng hạt nhân CT giống y chang hệ thống thành công thu thập sinh vật hình ảnh

FL(tiệm uốn tóc)ASH xạ trị: từ lâm sàng trước nguyện cảnh đến thủ Ví dụ nhân thể trị liệu

Hạt nhân hình cung trị liệu: hạt nhân kỹ thuật điều trị của lần tiếp theo tiến hóa?

Mang hạt điện tử buộc trị liệu ung thư (1): vật lý học của ưu thế cùng khiêu chiến

Mang hạt điện tử buộc trị liệu ung thư ( 2 ): sinh vật học của ưu thế cùng khiêu chiến

Hạt nhân CT có thể thực hiện hạt nhân trị liệu trước của thấp liều lượng người bệnh bày vị trí hiệu chỉnh

Âm điệu mạnh hạt nhân xạ trị trung nín hơi có thể không giảm nhỏ vận động đối trị liệu của ảnh hưởng?

Đức OncoR ay trung tâm: MR dẫn đạo hạt nhân trị liệu nghiên cứu tiến triển

Hạt nhân CT vs song năng lực CT: ai tại hạt nhân trị liệu trong kế hoạch càng hơn một bậc?

Hạt nhân FL(tiệm uốn tóc)ASH trị liệu: sát thương khối u đồng thời tốt hơn bảo hộ bình thường tổ chức

Đức OncoR ay trung tâm: phóng xạ phản ứng mô hình công bố hạt nhân RBE có thể biến đổi tính

Sinh vật học cùng cơ giới học phương pháp hiệp đồng giải quyết hạt nhân trị liệu của thiếu hụt ( 4 ): hạt nhân hình cung trị liệu

Sinh vật học cùng cơ giới học phương pháp hiệp đồng giải quyết hạt nhân trị liệu của thiếu hụt ( 2 ): FL(tiệm uốn tóc)ASH cùng vi hình buộc

Sinh vật học cùng cơ giới học phương pháp hiệp đồng giải quyết hạt nhân trị liệu của thiếu hụt (5): lập thức trị liệu cùng nghiên cứu kết luận

Be St-in-Phy tửc S lần đầu nhân thể hạt nhân trị liệu thuấn phát tia gama phổ đo đạc cùng FL(tiệm uốn tóc)ASH liều lượng trắc định

Hỗn hợp bó I-on có thể đề cao hạt trị liệu độ chính xác nghiên cứu vinh lấy được 《 vật lý thế giới 》2 0 2 0 hàng năm thập đại nghiên cứu khoa học đột phá

Sinh vật học cùng cơ giới học phương pháp hiệp đồng giải quyết hạt nhân trị liệu của thiếu hụt: (1): hạt nhân trị liệu của ưu thế cùng thiếu hụt phân tích

Sinh vật học cùng cơ giới học phương pháp hiệp đồng giải quyết hạt nhân trị liệu của thiếu hụt ( 3): FL(tiệm uốn tóc)ASH cùng vi hình buộc của liều lượng học vấn đề cùng thời gian nhân tố


  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án

  p