Chia sẻ

Trị liệu âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng của đơn thuốc

Mới người sử dụng 0 8639637 2 0 2 0 - 0 5- 0 6
Định nghĩa âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng (depre SSion with Syndro m eofqidepre SSio "nón xanh"An Sfor m i ngintofire ) là chỉ khí cơ âu trệ , lâu ngày hóa hỏa , lấy vội vàng xao động dễ nộ , lòng buồn bực uy hiếp trướng , đau đầu nhãn đỏ , miệng đau khổ , ồn ào chua chua , liền kết liễu , nước tiểu vàng, lưỡi đỏ , đài vàng, mạch dây mấy cấp độ là phổ biến chứng của âu bệnh kiểm chứng chờ . Âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng của triệu chứng âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng người bệnh tính tình vội vàng xao động dễ nộ , lòng buồn bực uy hiếp trướng , ồn ào thôn chua xót , miệng khô mà đau khổ , đại tiện bí mật kết liễu , hoặc đau đầu , nhãn đỏ , ù tai , lưỡi chất đỏ , đài vàng, mạch dây số . Kiểm chứng chờ phân tích gan âu hóa hỏa , thô bạo phạm dạ dày: khí âu hóa hỏa , hỏa tính viêm bên trên, theo gan mạch ngược lên , thì đau đầu , nhãn đỏ , ù tai . Nóng tính phạm dạ dày , dạ dày ruột có nóng , nguyên nhân miệng khô mà đau khổ , đại tiện bí mật kết liễu . Tính tình vội vàng xao động dễ nộ , lưỡi đỏ , đài vàng, mạch dây số , đều là nóng tính có dư của tượng . Âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng của trị liệu cách chữa âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng chữa thích hợp rõ ràng gan tháo lửa , giải sầu cùng dạ dày . Âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng chữa thích hợp sơ gan giải sầu , rõ ràng gan tháo lửa . Phương thuốc trị liệu âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng có thể dùng gia tăng vị tiêu dao tán trị liệu . Âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng có thể dùng đan chi tiêu dao tán hợp trái kim hoàn tiến hành trị liệu . Đan chi tiêu dao tán sơ gan giải sầu thanh nhiệt; trái kim hoàn tả gan cùng dạ dày . Như miệng đau khổ , đài vàng, đại tiện bí mật kết liễu nhân , có thể gia nhập long đảm thảo , đại hoàng lấy tháo lửa thông liền . Liệu pháp ăn uống đề cử nguyên liệu nấu ăn âu bệnh khí âu hóa hỏa kiểm chứng người bệnh đề nghị dùng ăn rau cần , cây hoa cúc , hạnh nhân , đau khổ đồ ăn , sơn tra , cây táo , dê gan , hoa hồng vân vân. Đề cử thực liệu vuông 1 . Cây hoa cúc trà long tỉnh ( 《 liệu pháp ăn uống 》 ): cây hoa cúc 1 0 lại thêm , trà long tỉnh 3 lại thêm , cùng một chỗ để vào chung trà bên trong, nước sôi trùng phao , muộn 1 0 phút đồng hồ sau , tiền cheo liên tiếp uống .2 . Phật tay cây hoa cúc uống ( 《 trung hoa lâm sàng thuốc thực liệu học 》 ): phật tay 1 0 lại thêm , cây hoa cúc 1 0 lại thêm , thủy tiên , đi vụn lấy nước , gia nhập đường trắng số lượng vừa phải uống .3 . Hoa cúc mầm cháo ( 《 tuân sinh tám tiên 》 ): đem gạo tẻ 3 0 lại thêm đào rửa sạch sẻ , đem cam hoa cúc mới mẻ chồi non 3 0 lại thêm rửa sạch tiếp xúc tế , cùng gạo tẻ , đường phèn số lượng vừa phải cùng luộc thành cháo , sớm tối ăn . Châm cứu trị liệu vừa mới khí âu hóa hỏa kiểm chứng lấy thượng quản , chi kênh , dương lăng suối , giữa các hàng , hiệp suối các huyệt làm chủ phương nhị chọn huyệt: lấy túc quyết âm can kinh , túc dương minh dạ dày kinh huyệt làm chủ . Lấy kỳ cửa , giữa các hàng , dương lăng suối , nội đình , chi kênh huyệt . Kỳ cửa là gan của quyên huyệt , tả của có thể sơ gan lý khí . Giữa các hàng là can kinh huỳnh huyệt , có thể tả can kinh của tà nóng . Dương lăng suối , chi kênh phối dụng có thể sơ gan giải sầu , thông lạc giảm đau . Nội đình là dạ dày kinh huỳnh huyệt , năng lực rõ ràng dạ dày giảm hỏa . Theo kiểm chứng phối huyệt: tố khổ nhân , gia tăng nhật nguyệt . Ọe ác , miệng đau khổ . . .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p