Chia sẻ

"8 phút đồng hồ thương tích ( xương ống chân nền tảng gãy xương phẫu thuật kỹ xảo cùng ca bệnh chia sẻ

Z mỉa mai quân hướng4 0 4 2 0 22- 0 9-2 0
01
S cắm vàotzker I hình

图片

图片

02
S cắm vàotzker  II hình

图片

S cắm vàotzker  II hình cũng nửa tháng tấm nứt tổn thương khâu lại:

图片

Xương ống chân nền tảng sụp đổ gãy xương của trúc phiệt sắp xếp đinh kỹ thuật

图片

图片

03
S cắm vàotzker  III hình

S cắm vàotzker  III hình , mở cửa sổ đỉnh trở lại vị trí cũ sụp đổ khớp nối mặt

图片

04
S cắm vàotzker  hình chữ V

图片

Lợi dụng bên ngoài giá đỡ cố định dẫn dắt phụ trợ trở lại vị trí cũ

图片

Bẩy rập
 • Kiểm tra LISS thép tấm tại xương ống chân gần bưng phía bên ngoài của thích hợp đối âm .

LISS thép tấm của chính xác vị trí là xương ống chân gần bưng phía bên ngoài , đúng tại xương mác phía trước .

Nếu như thép tấm cất đặt quá gần phía trước thì cố định xoắn ốc bị tổn thương quắc động mạch của nguy hiểm .

图片

 • Kiểm tra LISS thép tấm tại xương ống chân gần bưng phía bên ngoài của thích hợp đối âm .

Tại dùng đinh ốc đem LISS cùng cốt cán cố định trước kia , muốn kiểm tra thép tấm có hay không đặt phía bên ngoài xương bằng da chính giữa .

Nếu như đang thiên vị vị trí , tồn tại tiềm ẩn của bên trong cố định thất bại phong hiểm .图片

 • Khi tự đứng ngoài hướng vào phía trong đặt vào đinh ốc lúc nhất định phải chú ý tránh cho lọt vào bên trong khớp nối của mặt lõm .

图片

Thuật trung thấu thị đánh giá chi dưới lực tuyến kỹ xảo

 • Gãy xương trở lại vị trí cũ cùng cố định thông qua trước sau vị trí , bên cạnh vị trí , cùng nghiêng vị trí X tuyến kiểm tra tiến hành ước định .

 • Đề cử sử dụng cáp điện pháp kiểm tra tứ chi lực tuyến .

图片

Căn cứ tam trụ tứ trụ phân hình lựa chọn phẫu thuật nhập đường ( chuyên gia chung nhận thức )

图片

Thép tấm cất đặt vị trí cùng đinh ốc cố định khu vực

 • Trước phía bên ngoài nhập đường

 • Bên trong nhập đường

 • Hậu bên trong nhập đường ( nằm nghiêng hoặc nằm sấp vị trí )

 • Hậu phía bên ngoài nhập đường

Chú ý hậu bên ngoàiThép tấm của chiều dài cùng vị trí

图片

 • Kinh xương mác cái cổ đoạn xương nhập đường

Xương ống chân nền tảng gãy xương trở lại vị trí cũ cố định mục tiêu

 • Khôi phục đầu gối lực tuyến;

 • Khôi phục khớp nối mặt vuông vức;

 • Khôi phục nền tảng độ rộng .

图片

Hậu bên trong quan trạng vị trí chém đứt gãy xương tính trọng yếu

Nếu các ngươi không để ý đến cái này cốt khối

 • Nó sắp dời vị trí;

 • Xương đùi khỏa cũng theo đó di vị

 • Đầu gối nửa sai khớp

图片

Hậu bên trong nền tảng chém đứt gãy xương của bên trong cố định lựa chọn

Kết luận
 • Sinh vật cơ học trắc định , hậu bên trong giúp đỡ thép tấm kỹ thuật bị cho rằng là ổn định nhất của cố định;
 • Khi phía bên ngoài khỏa kế hoạch sử dụng tập trung thép tấm lúc, bên trong lui về sau chém đứt gãy xương lựa chọn tốt nhất đề nghị sử dụng có sừng độ kết cấu của thép tấm tiến hành chống đở thép tấm kỹ thuật cố định .

Hậu bên trong trụ quan trạng vị trí gãy xương ( khiêng hoạt động chống đở thép tấm của vận dụng )

图片

01
Ca bệnh chia sẻ

Ca bệnh 1 , hậu bên trong trụ quan trạng vị trí gãy xương ( khiêng hoạt động chống đở thép tấm của vận dụng )

Thuật hậu

Ca bệnh 2 : S cắm vàotzker   hình chữ V gãy xương ( chỉnh thể trở lại vị trí cũ , phân biệt cố định trong ngoài bên cạnh khỏa )

Chỉnh thể trở lại vị trí cũ kỹ xảo

Thép tấm đinh ốc cố định phân bố

Ca bệnh 3: S cắm vàotzker  I hình chữ V gãy xương

Trước bên trong trụ cũng hậu bên trong trụ gãy xương

Phẫu thuật vết cắt cùng hiển lộ

Hậu bên trong trụ kịp thời bên trong trụ phân biệt thép tấm cố định

Ca bệnh 4: phía bên ngoài trụ , lui về sau trụ gãy xương

Thuật trước kế hoạch:

 • Hậu bên trong , trước phía bên ngoài nhập đường

 • Lui về sau trụ giúp đỡ thép tấm trước phía bên ngoài tập trung thép tấm bên trong cố định

Đi đầu lui về sau trụ cố định

Phía bên ngoài trụ: trước phía bên ngoài nhập đường, nửa tháng tấm khâu lại , nhìn thẳng hạ cùng thấu thị hạ trở lại vị trí cũ sụp đổ khớp nối mặt , trồng xương thép tấm bên trong cố định

Thuật hậu

Ca bệnh 5 : trước phía bên ngoài trụ xác nhập hậu phía bên ngoài trụ gãy xương

Xương ống chân trước bình đài phía bên ngoài trụ xác nhập hậu phía bên ngoài trụ gãy xương

 • Đặc điểm: xác nhập có trước phía bên ngoài trụ cùng hậu phía bên ngoài trụ của chém đứt gia tăng sụp đổ .

 • Phẫu thuật nhập đường lựa chọn: chuyện xưa gần thông qua đơn độc trước phía bên ngoài phẫu thuật vết cắt , hoặc đơn độc hậu phía bên ngoài phẫu thuật vết cắt , đều không thể hài lòng của trở lại vị trí cũ cùng cố định gãy xương .

图片

 • Phẫu thuật phương pháp: 1 . Trước phía bên ngoài hậu phía bên ngoài   song vết cắt   2 . Trước phía bên ngoài hậu phía bên ngoài   song thép tấm cố định

 • Phẫu thuật tư thế: người bệnh lấy nằm sấp vị trí , mắc chi mắt cá chân bộ phận lót , khiến mắc đầu gối quỳ gối ước 45 độ , phân biệt đi đầu gối hậu phía bên ngoài ngược lại'L' hình vết cắt kịp thời phía bên ngoài hình cung vết cắt phác họa , hai vết cắt tuyến cam đoan cách xa nhau 8c m .

Song vết cắt hiển lộ   trước phía bên ngoài vết cắt hậu phía bên ngoài vết cắt

 • Trước phía bên ngoài vết cắt: thông thường tới gần xương ống chân triền núi phía bên ngoài hình cung vết cắt , mở ra sâu cơ bắp , về phía sau đẩy ra hĩnh trước cơ bắp hiển lộ .

 • Hậu phía bên ngoài vết cắt: tiên tại cỗ cơ hai đầu kiện bên trong tách rời phì tổng thần kinh dắt bảo hộ , hướng vào phía trong bên cạnh dắt ra bắp chân phía bên ngoài đầu , tới gần xương mác đầu mở ra cá thờn bơn cơ bắp hướng vào phía trong bên cạnh dắt ra , thiếp màng xương hướng vào phía trong bên cạnh bóc ra cũng mở ra bộ phận khớp nối túi .

 • Hậu phía bên ngoài trụ trở lại vị trí cũ: thủ tiên trở lại vị trí cũ gãy xương chém đứt , sụp đổ nghiêm trọng hậu phía bên ngoài trụ; trở lại vị trí cũ nâng lên sụp đổ khớp nối mặt , dưới của hắn vuông trồng xương , dụng khắc họ châm lâm thời cố định .

图片

 • Trước phía bên ngoài trụ trở lại vị trí cũ: đồng thời hoặc tuần tự mở ra trước phía bên ngoài vết cắt; hiển lộ trước phía bên ngoài trụ gãy xương , khi tất yếu mở ra khớp nối túi cùng nửa tháng tấm xương ống chân dây chằng; đồng dạng trở lại vị trí cũ sụp đổ của khớp nối mặt cùng chém đứt cốt khối , khắc họ châm cố định .

图片

 • Thấu thị đầu gối chính bên cạnh vị trí , xác nhận gãy xương trở lại vị trí cũ hài lòng .

图片

 • Cố định:

 • Trước phía bên ngoài trụ cố định: phía bên ngoài giải phẩu thép hình tấm

 • Hậu phía bên ngoài trụ cố định: 3.5 mm hệ thống thép tấm

Thuật hậu X tuyến mảnh nhỏ

Thuật hậu 1 0 thiên

S cắm vàotzker  VI hình gãy xương

Phẫu thuật yếu điểm:

 • Trở lại vị trí cũ khớp nối mặt vuông vức;

 • Sức khôi phục tuyến;

 • Mippo kỹ thuật

Thuật hậu

MIPPO trở lại vị trí cũ cố định

Khớp nối kính dưới sự giám thị phụ trợ trở lại vị trí cũ nền tảng gãy xương có thể vận dụng tại S cắm vàotzker I , II , III hình gãy xương

Ưu thế:

 • Không cần mở ra khớp nối túi

 • Ống kính của phóng đại hiệu ứng , tăng cao khớp nối mặt trở lại vị trí cũ vuông vức độ

 • Minh xác cũng xử lý khớp nối bên trong nửa tháng tấm , giao nhau dây chằng vân vân kết cấu của xác nhập tổn thương

Khớp nối kính dưới sự giám thị phụ trợ trở lại vị trí cũ nền tảng gãy xương (S cắm vàotzker III hình gãy xương )

Khớp nối kính dưới sự giám thị phụ trợ trở lại vị trí cũ nền tảng gãy xương

Cảm tạ vân nam đại học chi nhánh y viện xương cùng thương tích ngoại khoa cung cấp ca bệnh tư liệu cùng học thuật chỉ đạo !


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p