Chia sẻ

Khoa chỉnh hình 5 phút đồng hồ: xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương lâm sàng trị liệu cùng phẫu thuật kỹ xảo !

Z mỉa mai quân hướng4 0 4 2 0 22- 0 9- 19Xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương là một loại dễ dàng lọt khám bệnh hoặc là dễ bị không được thỏa đáng trị liệu của nghiêm trọng khớp khuỷu tay tổn thương . Đối nên gãy xương tiến hành giải phẩu trở lại vị trí cũ cùng thích hợp cố định có trợ giúp thu hoạch được khớp nối mặt vuông vức , từ đó có thể tránh khỏi chậm phát xương tính viêm khớp . Từ AO của phân hình đi lên giảng , xương cánh tay ở xa gãy xương chia làm khớp nối bên ngoài gãy xương , khớp nối bên trong gãy xương , khớp nối ngoại hợp cũng khớp nối bên trong gãy xương . Xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương thông thường là khớp nối bên trong gãy xương , không được liên quan đến khớp nối bên ngoài , bởi vậy gãy xương phạm vi nhỏ bé . Nhưng mà tại lâm sàng ở bên trong, bởi vì xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương mà sinh ra khớp khuỷu tay công năng nhận hạn chế các loại vấn đề thường thường rất nhiều . Hôm nay cho mọi người tường giải xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương lâm sàng trị liệu cùng phẫu thuật kỹ xảo , đáng giá mọi người học tập tham khảo !
图片
Xương cánh tay ở xa đơn giản xương tính giải phẩu

图片

图片

图片
Xương cánh tay ở xa gãy xương của phân hình

> >AO phân loại

图片


A khớp nối bên ngoài gãy xương

A 1 xương đột xé thoát: a bên ngoài thượng khỏa;b bên trong thượng khỏa , vô kiềm tạp hình;c bên trong thượng khỏa , kiềm tạp hình;

A2 đơn giản làm hậu bộ phận gãy xương: a nghiêng đi hướng vào phía trong hướng phía dưới hình;b nghiêng đi hướng ra ngoài hướng phía dưới hình;c hoành hành;

A3 làm hậu bộ phận nhiều khối gãy xương: a hình cây đinh cốt khối tương liên;b nát bấy hình cây đinh cốt khối;c hợp lại hình;

图片

B bộ phận khớp nối gãy xương

B 1 phía bên ngoài tên trạng vị trí: a xương cánh tay đầu nhỏ;b đơn giản kinh ròng rọc hình;c kinh ròng rọc nhiều khối cốt phiến hình;

B2 bên trong tên trạng vị trí: a đơn giản kinh ròng rọc hình , trải qua closed beta;b đơn giản kinh ròng rọc hình , kinh ròng rọc kênh;c kinh ròng rọc nhiều khối cốt phiến hình;

B3 quan trạng vị trí: a đầu nhỏ;b ròng rọc;c đầu nhỏ gia tăng ròng rọc

图片


C toàn khớp nối hình gãy xương

C 1 đơn giản khớp nối giống như , đơn giản làm hậu bộ phận hình: a cường độ thấp di vị hình;b trọng độ di vị hình;c hai đầu xương bộ phận T hình gãy xương;

C2 đơn giản khớp nối giống như , hai đầu xương bộ phận nhiều khối cốt phiến hình: a hoành hành cốt phiến tương liên;b nhiều khối hoành hành cốt phiến hình;c hợp lại hình;

C3 nhiều khối cốt phiến hình: a đơn giản làm hậu bộ phận hình;b làm hậu bộ phận hoành hành cốt khối;c làm hậu bộ phận hợp lại hình

图片

> > xương cánh tay đầu nhỏ hoặc xương cánh tay ở xa quan trạng xương mặt chiết ——Br mới Morrey phân hình

Ⅰ hình: xương cánh tay đầu nhỏ hoàn toàn gãy xương , có thể kèm thêm ròng rọc phía bên ngoài của thiếu liên luỵ

Ⅱ hình: xương cánh tay đầu nhỏ phía trước xương xương sụn gãy xương , gần mang theo chút ít xương sụn hạ xương

Ⅲ hình: xương cánh tay đầu nhỏ nén gãy xương hoặc vỡ nát gãy xương

Ⅳ hình: xương cánh tay đầu nhỏ quan trạng gãy xương mở rộng đến bên trong liên luỵ tuyệt đại bộ phận ròng rọc

图片

> > xương cánh tay đầu nhỏ hoặc xương cánh tay ở xa quan trạng xương mặt chiết —— D AVid Ri ng phân hình
Ⅰ hình: gãy xương gần liên luỵ xương cánh tay đầu nhỏ cùng phía bên ngoài ròng rọc
Ⅱ hình: Ⅰ hình gãy xương xác nhập bên ngoài thượng khỏa gãy xương
Ⅲ hình: Ⅱ hình gãy xương xác nhập xương cánh tay đầu nhỏ hậu phương của phía bên ngoài trụ gãy xương
Ⅳ hình: Ⅲ hình gãy xương xác nhập ròng rọc phần sau gãy xương
Ⅴ hình: Ⅳ hình gãy xương xác nhập bên trong thượng khỏa gãy xương

图片

Ấn độ của y sinh giới thiệu bọn hắn đối loại này gãy xương của phương án trị liệu , bọn hắn áp dụng trước phía bên ngoài của phẫu thuật nhập đường, cùng sử dụng không đầu song vân tay tăng áp lực đinh ốc đến cố định trị liệu gãy xương của xương cánh tay đầu nhỏ , lấy được vậy không tệ của hiệu quả trị liệu .


图片
Phẫu thuật kỹ xảo
1 , người bệnh gây mê tất cả , lấy nằm ngửa vị trí , thượng băng cầm máu , kiểm tra người bệnh có hay không xác nhập dây chằng tổn thương .

2 , áp dụng trước phía bên ngoài nhập đường, tại hai đầu cơ bắp gân bắp thịt phía bên ngoài làm một vết cắt , dọc theo quăng nạo cơ bắp bên trong duyên hướng ở xa kéo dài vết cắt; vết cắt tránh cho thẳng đứng trải qua khuỷu tay nếp nhăn .

3 , từ quăng cơ bắp , quăng nạo cơ bắp khoảng cách tiến vào , chú ý bảo hộ cẳng tay phía bên ngoài pi thần kinh; xét đối động mạch cổ tay trở lại chi tiến hành buộc garô , chặt đứt ( đồ 1 ); tại quăng cơ bắp , quăng nạo cơ bắp khoảng cách tầng sâu , cần nhận ra nạo thần kinh cũng tiến hành bảo vệ ( đồ 2 A ) .

图片

Đồ 1 A mở ra cạn tầng tổ chức hậu biểu hiện quăng cơ bắp , quăng nạo cơ bắp khoảng cách cùng động mạch cổ tay trở lại chi;B nếu động mạch cổ tay trở lại chi ( mạch máu kìm phía trên ) ngăn cản phẫu thuật nhập đường, thì cần buộc garô cũng chặt đứt

4 , mở ra khớp nối túi , hiển lộ xương cánh tay đầu nhỏ cùng khớp khuỷu tay ( đồ 2B (Trang bức) ); lúc này cắt bỏ bộ phận khớp nối túi có trợ giúp tránh cho thuật hậu xuất hiện khớp nối túi vết sẹo , giảm xuống duỗi cơ bắp lạc hậu của phát sinh tỉ lệ , tốt hơn hiển lộ gãy xương vị trí .

图片
Đồ 2 A dắt kéo ra nạo thần kinh ( mũi tên ) , mở ra khớp nối túi hiển lộ gãy xương bưng;B gãy xương quả nhiên hiển lộ , đồng thời có thể nhìn đến ở xa của xương cổ tay đầu

5 , thanh lý gãy xương quả nhiên sưng tấy , xương vỡ phiến đẳng , kiểm tra toàn bộ khớp nối mặt tình huống; bởi vì gãy xương khối thường hướng gần bưng di vị , bởi vậy cần đem nó hướng ở xa trở lại vị trí cũ , lúc này gập lại , toàn tiền vị có trợ giúp trở lại vị trí cũ .

6 , tại dự định của tăng áp lực đinh ốc vị trí từ gãy xương bưng chỗ cắm vào đạo châm , lợi dụng đạo châm đo đạc đinh ốc chiều dài; đối tại đạo trên kim lợi dụng hình ống tiến vào đi khuếch trương lỗ , lựa chọn thích hợp đinh ốc cắm vào cũng chôn ở khớp nối xương sụn hạ; dễ sử dụng nhất dụng 2 mai đinh ốc tiến hành cố định , lại bên cạnh vị trí mảnh nhỏ hẳn là đan chéo với nhau , tránh cho gãy xương khối xoay tròn di vị .

7 , thấu thị hạ xác nhận gãy xương khối trở lại vị trí cũ tình huống cùng bên trong vật cố định của vị trí , thông qua đối khớp khuỷu tay tiến hành xong chỉnh gập thân cùng xoay tròn đến xác nhận cố định tính ổn định; nếu người bệnh xác nhập xương trụ cẳng tay mỏ ưng gãy xương , thì sau khi sử dụng bên cạnh nhập đường cũng lợi dụng sức kéo khung thép tơ tằm đối mỏ ưng tiến hành cố định .

> > ca bệnh 1

45 tuổi nam tính người bệnh ngã sấp xuống , tay chống đất hậu suy cho cùng bên trái khớp khuỷu tay xuất hiện tiếp tục tính vận động độ nhận hạn chế , bằng mảnh nhỏ cùng CT thị xương cánh tay đầu nhỏ xuất hiện di vị tính gãy xương ( đồ 3 ) . Gãy xương thông qua trước phía bên ngoài nhập đường phẫu thuật 2 mai không đầu tăng áp lực đinh ốc giao nhau tiến hành cố định , thuật hậu bằng mảnh nhỏ theo phỏng biểu hiện gãy xương khép lại tốt đẹp , người bệnh của khớp khuỷu tay vận động độ xen vào 1 0 độ đến 135 độ ( đồ 4 ) , chưa từng xuất hiện xương không nối , xương bại hoại các loại tình huống , dự đoán bệnh tình chấm điểm là vô cùng tốt .


图片
Đồ 3 A bên cạnh vị trí mảnh nhỏ thị xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương lại gãy xương khối xuất hiện 18 0 độ xoay tròn ( khớp nối mặt hướng hướng gãy xương mặt );B gãy xương của CT biểu hiện , tương đối đồ 6 người bệnh của gãy xương , người mắc bệnh này gãy xương là Ⅰ hình gãy xương

图片
Đồ 4 A thuật hậu lập tức bằng mảnh nhỏ thị 2 mai không đầu tăng áp lực đinh ốc phía trước hậu vị phương hướng thẳng đứng vu cốt đường gãy;B cuối cùng theo phỏng bên cạnh vị trí mảnh nhỏ thị gãy xương khép lại

> > ca bệnh 2

32 tuổi nam tính người bệnh tai nạn xe cộ dẫn đến phía bên phải khớp khuỷu tay đau đớn sưng , thụ thương hình thức không rõ ràng . Bằng mảnh nhỏ thị xương trụ cẳng tay mỏ ưng gãy xương , khả nghi xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương; CT ba chiều 3d trùng kiến thị khớp khuỷu tay gãy xương tình huống ( đồ 5A ) . Kinh trước phía bên ngoài nhập đường lợi dụng 2 mai không đầu tăng áp lực đinh ốc giao nhau cố định xương cánh tay đầu nhỏ , kinh lui về sau nhập đường lợi dụng sức kéo khung thép tơ tằm cố định xương trụ cẳng tay mỏ ưng . Người bệnh thuật hậu xuất hiện nạo thần kinh tê liệt , nhưng ở thuật hậu đệ 7 tuần khôi phục bình thường . Theo phỏng đệ 3 tháng lúc, hai nơi gãy xương đều khép lại , lại vô lần nữa di vị biểu hiện . Tại cuối cùng theo phỏng lúc ( thuật hậu 1 năm ) , người bệnh gãy xương hoàn toàn khép lại , khớp khuỷu tay vận động độ xen vào 0 độ đến 13 0 độ , dự đoán bệnh tình chấm điểm là vô cùng tốt ( đồ 5B ) .


图片
Đồ 5 A CT ba chiều 3d trùng kiến thị xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương xác nhập xương trụ cẳng tay mỏ ưng gãy xương;B cuối cùng theo phỏng bên cạnh vị trí mảnh nhỏ thị xương cánh tay đầu nhỏ (2 mai không đầu tăng áp lực đinh ốc giao nhau cố định ) cùng xương trụ cẳng tay mỏ ưng ( sức kéo khung thép tơ tằm cố định ) đều khép lại

图片

Đồ 6 điển hình "Song cung chinh" biểu hiện từ gãy xương của xương cánh tay đầu nhỏ ( màu trắng mũi tên ) hình thành cái thứ nhất cung , gãy xương của xương trụ cẳng tay mỏ ưng ( màu vàng mũi tên ) hình thành cái thứ hai cung , nhắc nhở nên gãy xương là Ⅳ hình gãy xương
图片
Chúng ta nên chú ý cái gì?
Thành công trị liệu xương cánh tay đầu nhỏ gãy xương quyết định bởi tại lúc đầu chẩn bệnh ( cảnh giác cao độ tâm lý ) cùng kịp thời xử lý , mà thỏa đáng hiển lộ gãy xương quả thực là thu hoạch được tốt đẹp phục vị mấu chốt . Thông qua trước phía bên ngoài nhập đường năng lực tốt đẹp hiển lộ gãy xương bưng , lợi dụng không đầu song vân tay tăng áp lực đinh ốc thì năng lực đạt tới tốt đẹp của cố định . Bởi vậy , thuật giả có thể thông qua trước phía bên ngoài phẫu thuật nhập đường, lợi dụng không đầu song vân tay tăng áp lực đinh ốc đến cố định trị liệu gãy xương của xương cánh tay đầu nhỏ .
Bài này từ tác giả tổng hợp chỉnh lý
Bài này gần tác phẩm tiêu biểu nhân quan điểm cá nhân , không có nghĩa là xương nay trung ngoại nhà nước lập trường . Hy vọng mọi người lý tính phán đoán , có tính nhắm vào địa ứng dụng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p