Chia sẻ

Trung y trị liệu bệnh mẩn ngứa phương thuốc

Biệt danh 42 182373 2 0 17- 0 4-2 1
Trung y trị liệu bệnh mẩn ngứa phương thuốc
Nguồn gốc: không biếtThời gian: 2 0 1 1- 0 6-28 0 9:53:44

Khi về nắm lấy đau nhức canh , gia tăng vị tỵ bàn máy vuông cùng bồn ngâm đít này một ít trung y trị liệu bệnh mẩn ngứa phương thuốc , đối bệnh mẩn ngứa của hiệu quả trị liệu hay là tương đối rõ ràng . Nếu như tất yếu phải vậy , có thể uống thuốc ngoại dụng tổng hợp trị liệu . Tin tưởng dạng này bệnh mẩn ngứa hiệu quả trị liệu hội càng hữu hiệu .Trung yĐề nghị những này bệnh mẩn ngứa của phương thuốc cần căn cứ người bệnh của thể chất , nguyên nhân bệnh cũng kết hợp hoàn cảnh bên ngoài nhân tố tổng hợp trị liệu .

( 1 ) địa về ô dược gai phòng canh

Dược vật thành phần -- cây kinh giới , thông khí mỗi bên 6 khắc , sinh địa , đương quy , ô dược , ám sát cây củ ấu , bạch rêu da mỗi bên 12 khắc .

Số lượng vừa phải tăng giảm -- thể nhược khí hư gia tăng hoàng kì; làn da ngứa gia tăng hoàng cầm , bồ công anh; đại tiện bí mật kết liễu gia tăng sinh đại hoàng .

Chữa bệnh mẩn ngứa dược vật cách dùng -- mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên , phân 2 thật phục .

Hiệu quả trị liệu -- cộng trị liệu 168 Ví dụ , gần đây chữa trị 142 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 2 1 Ví dụ , vô hiệu 5 Ví dụ , tổng có hiệu suất là 97% .

(2 ) đương quy nắm lấy đau nhức canh

Dược vật thành phần -- đương quy , thông khí , cây khương hoạt mỗi bên 1 0 khắc , thăng tê dại 6 khắc , nhân sắp đặt ngải 12 khắc , đau khổ tham gia 12 khắc , hoàng cầm 1 0 khắc , cây thương truật 1 0 khắc , bạch thuật 12 khắc , trạch tả 12 khắc , chư linh 12 khắc , biết mẫu 1 0 khắc , sinh cam thảo 3 khắc .

Số lượng vừa phải tăng giảm -- nóng ướt chín nhân có thể gia nhập cây đậu đỏ , gạo sống nhân; máu nhẹ gió khô gia tăng thủ ô , rễ sô đỏ; máu nóng gia tăng cỏ tím , hòe hao phí , địa xương da .

Chữa bệnh mẩn ngứa dược vật cách dùng -- mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên , phân 2 thật phục .

Hiệu quả trị liệu -- cộng trị liệu 47 Ví dụ người bệnh , gần đây khỏi hẳn 38 Ví dụ , lộ ra hiệu quả 5 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 2 Ví dụ , vô hiệu 2 Ví dụ , tổng có hiệu suất là 95 .8% .

(3 ) bệnh mẩn ngứa tam phương ( ngoại dụng )

Dược vật thành phần --① lưu huỳnh hoàng 6 0 khắc , khô phàn 15 0 khắc , nung thạch cao 5 0 0 khắc , thanh đại 1.5 khắc .

② thanh đại , bạc hà mỗi bên 15 0 khắc , hoàng bách 12 0 khắc , thuốc đắng 45 khắc , nhân trung bạch 9 khắc , bằng sa 6 0 khắc , băng phiến 6 khắc .

③ thông khí , ngả diệp , hoa tiêu , cây thương truật , hoa hồng , xích thược , bạch tấm da bóng loáng , cây kinh giới , tỵ bàn máy mỗi bên 1 0 khắc , đau khổ tham gia , ngay cả vểnh lên mỗi bên 15 khắc , phèn , hùng hoàng , long não mỗi bên 6 khắc .

Chữa bệnh mẩn ngứa dược vật cách dùng --① vuông thích hợp với nóng ướt hình người bệnh , ② vuông thích hợp với độc tà hừng hực nhân , ③ vuông thích hợp với máu nhẹ hình người bệnh . Đem lên thuốc tổng cộng mài nhỏ vụn , qua 1 0 0 nhãn sàng , dầu vừng âm điệu chà hoặc làm rút lui chỗ đau , mỗi ngày 1 thật .

Hiệu quả trị liệu -- ở trên cộng trị liệu 2 16 Ví dụ , toàn bộ chữa trị . Dụng thuốc 1 thứ giả 48 Ví dụ , 2 thứ giả 73 Ví dụ , 3 thứ giả 36 Ví dụ , 4 thứ giả 23 Ví dụ , 5 thật ở trên nhân 36 Ví dụ .

(4 ) gia tăng vị tỵ bàn máy vuông ( ngoại dụng )

Dược vật thành phần -- tỵ bàn máy 6 0 khắc , đau khổ tham gia , phèn chua , uy linh tiên mỗi bên 15 khắc , địa da tử 2 4 gram , hoàng bách 2 0 khắc , băng phiến 1 0 khắc , bạch rêu da , thấu cốt thảo mỗi bên 3 0 khắc .

Số lượng vừa phải tăng giảm -- thấm dịch rõ ràng gia tăng cây lựu da , ngũ bội tử; sưng đỏ đau nhức gia tăng bồ công anh , tảo đừng; ngứa rõ ràng gia tăng ngả diệp , hoa tiêu .

Chữa bệnh mẩn ngứa dược vật cách dùng - - thượng thuốc tiên lấy thuốc nước , thường tiên 1 thật thêm đá mảnh nhỏ 5 khắc , thừa nóng huân tẩy tinh hoàn chỗ 1 0 ~2 0 phút đồng hồ , đợi thuốc hơi mát hậu chầm chậm tẩy da tổn hại chỗ , mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên , sớm tối mỗi bên tẩy 1 thật .

Hiệu quả trị liệu -- cộng trị liệu 24 0 Ví dụ , gần đây chữa trị 189 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 32 Ví dụ , vô hiệu 19 Ví dụ , tổng có hiệu suất là 9 2.1% .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p