Chia sẻ

Cát lợi nhuận độ án có thể trị liệu vết sẹo sao?

Sở 8 2 0 17- 0 1- 0 7

? ? ? ? ?

Cát lợi nhuận độ án đối với người da thật thành chất xơ tế bào mọc thêm hoạt tính cùng Ⅰ , Ⅲ hình nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng biểu đạt của ảnh hưởng

Lý ngọc bằng     trương hiểu sáng     quách lính thân     bạch diễm chi     trương lệ hoa     vũ thần nam     lý tố nguyệt

Tác giả đơn vị: hà bắc đại học y khoa thứ hai y viện Khoa bệnh ngoài da ( thứ sáu tác giả hiện tại thủ đô khoa nhi sở nghiên cứu chi nhánh nhi đồng y viện Khoa bệnh ngoài da )

Bệnh lý tính vết sẹo cùng làn da chất xơ hóa tính tật bệnh chủ yếu là từ thành chất xơ tế bào quá mức sinh trưởng cùng nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng hợp thành , quá mức trầm tích tạo thành , ức chế thành chất xơ tế bào mọc thêm cùng nhựa cây bắt đầu hợp thành , là chống nên giống như tật bệnh của mấu chốt . Cát lợi nhuận độ án có thể thông qua ức chế phế thành chất xơ tế bào mọc thêm , ức chế chuyển hóa sinh trưởng nhân tử (TGF )-β 1 cùng nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng của biểu đạt mà ức chế gan chất xơ hóa , phế chất xơ hóa vân vân. Hơn nữa , cát lợi nhuận độ án năng lực ức chế TGF-β 1 kích thích hậu bình thường da thật cùng vết sẹo khó chịu thành chất xơ tế bào tiêm ngay cả lòng trắng trứng của biểu đạt cùng bài tiết . Lý ngọc bình đẳng nghiên cứu cát lợi nhuận độ án đối người khỏe mạnh da thật thành chất xơ tế bào mọc thêm hoạt tính cùng Ⅰ , Ⅲ hình nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng m R nhiềuA , Ⅰ hình nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng biểu đạt của ảnh hưởng , lấy sơ bộ nghiên cứu thảo luận cát lợi nhuận độ án của khiêng da thật chất xơ hóa của tiềm ẩn tác dụng .

Bắt đầu huấn luyện thay nuôi người bình thường da thật thành chất xơ tế bào , sử dụng hình sóng lòng trắng trứng miễn dịch tổ hóa pháp tiến hành tế bào giám định . Bao hàm 1 0-3M ol hoặcL , 1 0-4M ol hoặcL , 1 0-5M ol hoặcL cát lợi nhuận độ án của DMEM môi trường nuôi cấy xử lý người bình thường da thật thành chất xơ tế bào 24h về sau, áp dụng C CK-8 pháp kiểm trắc tế bào mọc thêm hoạt tính , huỳnh quang định lượng P CR pháp kiểm trắc Ⅰ , Ⅲ nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng m R nhiềuA của biểu đạt , Western dấu,vết trắc định Ⅰ hình nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng biểu đạt tình huống .1 0-3, 1 0-4M ol hoặcL cát lợi nhuận độ án tổ tế bào tỉ lệ sống sót là 77 .4 0 % ± 4 .25% , 88 .56% ± 6 .43% , rõ rệt thấp hơn trống không đối chiếu tổ ( 1 0 0 .0 0 % ± 6 .74% , đềuP <>-5M ol hoặcL cát lợi nhuận độ án tổ (96 .66% ± 1 .0 98% ) cùng trống không đối chiếu tổ ở giữa khác biệt vô môn thống kê ý nghĩa (P> 0 .0 5 ) . 1 0-3, 1 0-4, 1 0-5M ol hoặcL cát lợi nhuận độ án tổ Ⅰ hình nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng m R nhiềuA đối lập biểu đạt trình độ phân biệt là 0 .279 ± 0 .0 25 , 0 .427 ± 0 .0 4 0 , 0.658 ± 0 .0 32 , đều rõ rệt thấp hơn trống không đối chiếu tổ ( 1 .0 16 ± 0 .0 0 3 , đềuP< 0.05),ⅰ型胶原蛋白表达水平亦显著低于空白对照组(0.279= ±= 0.020、0.926= ±= 0.048、1.523= ±= 0.027比1.773= ±=>P<>-3, 1 0-4, 1 0-5M ol hoặcL cát lợi nhuận độ án tổ phân biệt là 0.55 1 ± 0 .0 39 , 0.756 ± 0 .0 25 , 0.826 ± 0 .0 18 , cùng trống không đối chiếu tổ tương đối rõ rệt giảm xuống ( đềuP<>

Cát lợi nhuận độ án ở quy định nồng độ phạm vi bên trong đối người khỏe mạnh da thật thành chất xơ tế bào mọc thêm hoạt tính cùng C OLⅠA 1 , C OLⅢA 1 biểu đạt vốn có ức chế tác dụng , lại 1 0-5M ol hoặcL cát lợi nhuận độ án có ở đối tế bào mọc thêm không có có ảnh hưởng tình huống dưới rõ rệt ức chế C OLⅠA 1 của biểu đạt .

DOI: 1 0 .376 0 hoặcc m a . j . Is Sn .0 4 12? 4 0 3 0 .2 0 16 . 12 .0 0 6

《 trung hoa Khoa bệnh ngoài da tạp chí 》 , 2 0 16 , 49 ( 12 ): 857-86 0


Thích thiên văn chương này , liền ở phía dướiĐi!

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p