Chia sẻ

{ Bắt đầu]Bỏng vết sẹo áp lực áo phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của theo kiểm chứng hiệu quả trị liệu xem xét 3 dáng người tổng thanh tra lực đàn hồi áo định chế

Y dụng lực đàn hồi áo 2 0 2 1- 0 2-2 1

Áp bách đối vết sẹo điều tiết cùng thành thục ảnh hưởng

Theo đưa tin , tại 6 0 % đến 85% của trong khi mắc bệnh , áp bách có thể dùng tăng trời sanh tính vết sẹo biến mất . Áp bách phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của sinh vật lực học lý thuyết cơ sở chưa hề đạt được khoa học chứng minh , đối với vết sẹo độ dày của thực tế cơ chế vẫn không rõ ràng . Như trước thuật lại , ngoài lý luận trị liệu áp lực trình độ cùng thực tế quan sát được của hữu hiệu áp lực lớn nhỏ ở giữa tiếp tục tranh cãi bên ngoài , đo đạc ứng dụng của chuẩn xác áp lực trình độ của khó khăn cùng các loại áp lực dưới HS độ dày biến hóa cũng liên hồi loại tình huống này .

Sử dụng áp lực phục của lý luận khả năng vô cùng đơn giản , chủ yếu ỷ lại tại hai khái niệm: thứ nhất, hạn chế huyết dịch hướng chảy vết sẹo khu vực , thứ hai, tiếp tục áp bách lấy ức chế tăng trời sanh tính vết sẹo tổ chức của sinh trưởng . Nhân dân phổ biến cho rằng , áp bách có thể xúc tiến vết sẹo của thành thục , cũng thông qua hạn chế huyết dịch cung ứng , dưỡng khí hòa, cùng chất dinh dưỡng , như giảm bớt vết sẹo đỏ lên cùng bệnh phù cùng truyền thống thượng dùng làm thích hợp áp lực ứng dụng chỉ tiêu của nhiệt năng .

Áp lực cũng bị cho rằng là giảm bớt nhựa cây bắt đầu lòng trắng trứng sanh con của trình độ , phát hiện tại bình thường vết sẹo tổ chức so với có thể mong muốn của tự nhiên thành thục quá trình càng nhanh . Máy móc phụ tải sẽ khiến nhựa cây bắt đầu chất xơ quay vòng , tái tạo cùng một lần nữa sắp xếp của cải biến , cũng giảm bớt hình xoắn ốc nhựa cây bắt đầu nút của hình thành , từ đó làm cho vết sẹo tổ chức biến mỏng cùng mềm hoá . Đáng lưu ý chính là , mỗi ngày thời gian ngắn của áp lực ứng dụng không đủ để sinh sinh đối vết sẹo tế bào sinh trưởng của rõ rệt ức chế , ngoài ra , áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của hữu hiệu mỗi ngày ứng dụng kỳ ngưỡng giới hạn quyết định bởi tại áp lực trình độ; áp lực càng thấp , ứng dụng kỳ càng dài .

Hiện hữu của chủ yếu miêu tả tính tổ chức học nghiên cứu so sánh tăng áp lực trị liệu cùng mùi tăng áp lực trị liệu của bỏng vết sẹo , cứ việc đối số ít người bệnh tiến hành nghiên cứu , nhưng Kỷ chứng minh áp lực hướng dẫn của nhựa cây bắt đầu chất xơ cải biến . Nhưng mà , căn cứ đơn nhất can thiệp nhân tố ( như tổ chức quán chú , tế bào nhân tử ." Môi ) không đủ để lý giải PG(mông)T của tác dụng cơ chế . Áp bách đưa tới tổ chức thiếu máu thông qua ức chế a- cự cầu lòng trắng trứng gia tăng nhựa cây bắt đầu môi hoạt tính , giảm xuống tổ chức thay thế . Ngoài ra , cục bộ thiếu dưỡng khí dẫn đến nhựa cây bắt đầu biến tính , giảm xuống nhựa cây bắt đầu chất xơ ở giữa của kết hợp lực , giảm bớt 4- lưu toan xương sụn làm của tổng lượng . Áp lực cũng hội giảm bớt vết sẹo của thủy hợp tác dụng , dẫn đến to béo tế bào ổn định , giảm bớt mới sinh huyết quản cùng tế bào bên ngoài cơ chất của sinh thành . Gia tốc bỏng hậu chữa trị quá trình của làm dịu kỳ

Máy móc phụ tải hướng dẫn IL- 1ß , khối u bại hoại nhân tử - a , 1 áp lực rõ rệt giảm xuống vết sẹo tế bào của sinh trưởng cùng TGF-ß 1 của bài tiết . 1 1 cái này ức chế vậy thành chất xơ tế bào của hoạt tính cùng mọc thêm , dẫn đến nhựa cây bắt đầu chất xơ trầm tích của tịnh giảm bớt . Thí nghiệm nghiên cứu cho thấy , bồi dưỡng thành chất xơ tế bào của sinh trưởng cùng TGF-ß 1 của bài tiết tại áp lực hệ thống chí ít 2 0 li hống trụ tiếp tục 18 lúc nhỏ , tế bào bội tăng thời gian tại 2 0 li hống trụ tiếp tục 24 giờ của áp lực dưới rõ rệt giảm bớt . Máy móc áp bách cũng hướng dẫn PG(mông)E2 phóng thích rõ rệt gia tăng , cho thấy PG(mông)E2 tại áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp hướng dẫn của to béo làm dịu quá trình bên trong có tác dụng . Loại này gia tăng tựa hồ gần bộ phận ỷ lại tại IL- 1ß . Ngoài ra , máy móc phụ tải đối IL- 1ß cùng T nhiềuF-α thả ra điều tiết khả năng tại lực đàn hồi nén hướng dẫn của to béo biến mất trung bắt đầu mấu chốt tác dụng .

Càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy , áp lực cũng khả năng đối tế bào vết sẹo thành phần sinh sinh trực tiếp ảnh hưởng . Thành chất xơ tế bào cùng chất sừng hình thành tế bào thông qua một loại xưng là tế bào máy móc truyền của quá trình đối máy móc tác phẩm tâm huyết xuất phản ứng , cũng thông qua tín hiệu truyền đến thực hiện . Cảm giác kích thích bị dẫn nhập trong tế bào của sinh hóa cùng gen biểu đạt tín hiệu thông lộ , từ mà thay đổi tế bào công năng hoặc hướng dẫn tế bào điêu vong . Đối với không phải hưng phấn tính tế bào , như thành chất xơ tế bào , máy móc kích thích có thể trực tiếp chuyển hóa làm hóa học tín hiệu , gia tăng thành chất xơ tế bào chất xơ hóa gen của biểu đạt , cũng gia tăng thật lớn tế bào điêu vong . Gần nhất có nghiên cứu cho thấy , thông thường lấy tư cách máy móc thần kinh cảm thụ của tế bào chất dính cũng khả năng tại tế bào điêu vong trung phát huy mấu chốt tác dụng PG(mông)T hậu vết sẹo điều tiết . Nén trang phục sinh ra tế bào bên ngoài cơ chất cương tính gia tăng khả năng dẫn đến máy móc thần kinh cảm thụ hoạt tính trình độ lên cao cùng tế bào điêu vong gia tăng . Cương tính của gia tăng cũng được chứng minh sẽ ảnh hưởng tế bào tại bên ngoài cơ thể của thiên di , mọc thêm cùng phân hoá . Áp bách đưa tới cứng ngắc gia tăng cũng khả năng cải biến hoặc ức chế thể nội vết sẹo thành chất xơ tế bào của phân hoá cùng mọc thêm . Ngoài ra , làm một loại phụ trợ công năng , thời gian dài cách ly cùng giảm bớt vết sẹo sức kéo của áp lực phục khả năng hội giảm xuống máy móc nhạy cảm tính tổn thương thần kinh cảm thụ của vận động , từ đó giảm bớt phụ trách đau đớn cùng ngứa cảm giác của thần kinh thái phóng thích

Người bệnh thuận theo tính

Áp lực trang phục phương pháp chữa bệnhn tổng hợp cần người bệnh của tiếp tục tham dự hòa hợp làm , lâu dài người bệnh thuận theo tính là một trọng yếu cân nhắc nhân tố , bởi vì áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của hữu hiệu tính tựa hồ cùng trong vòng mấy tháng mỗi ngày làm áp lực của duy trì thời gian có quan hệ . Không may , bởi vì rất nhiều nguyên nhân , rất nhiều người bệnh rất khó tuân thủ đề cử mặc kế hoạch . Mặc áp lực trang phục không thoải mái , vốn có tính khiêu chiến; vận động , vẻ ngoài , vừa người , thoải mái dễ chịu , tứ chi sưng , chứng phát ban cùng phồng các loại vấn đề rất phổ biến; bởi vậy , dự tính đối PG(mông)T của thuận theo tính rất thấp . Ngoài ra , chất lượng cũng rất khác biệt người bệnh rất không có khả năng mặc không vừa vặn của áp lực phục . Chỉ có 1 0 % của áp lực phục lần thứ nhất hoàn toàn vừa người , 9 0 % cần điều chỉnh .24 theo đưa tin , đầu cổ áp lực phục của thuận theo tính chỉ là 44% . Xử lý công chúng của phụ diện phản ứng , ví dụ bị chăm chú nhìn hoặc hỏi không được thích hợp vấn đề là rất nhiều người bệnh của vấn đề chủ yếu

Người bệnh đối PG(mông)T của thuận theo hành vi nhận được người bệnh cùng lâm sàng y sinh đối áp lực trang phục sử dụng đưa tới làn da vấn đề loại hình cùng hậu quả , đối trang phục kết cấu cùng nhan sắc của độ hài lòng đích bất đồng cách nhìn của tác dụng phụ , ảnh hưởng thuận theo hành vi của những nhân tố khác bao gồm: có thể thấy được bỏng hủy dung của tác dụng phụ , tăng trời sanh tính vết sẹo hình thành hậu áp lực áo của cấp cho , người bệnh tại lựa chọn vết sẹo xử lý kỹ thuật lúc không đủ lựa chọn , mặc áp lực trang phục không đủ xã hội giúp đỡ

Rất nhiều truyền thống thượng bị hiểu thành "Người bệnh không thuận theo" tình huống là người bệnh đối mặt áp lực phục phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của hình thức cùng tính chất chỗ khó khăn gặp phải mà làm ra thận trọng lựa chọn . Phòng khám bệnh khôi phục phục vụ thực tiễn cùng đến tiếp sau chương trình của minh xác chỉ đạo phương châm khả năng có trợ giúp cải thiện người bệnh thuận theo tính bởi vì không đủ liên quan tới PG(mông)T phương thức tin tức Kỷ được chứng minh là thấp thuận theo tính của khả năng nguyên nhân chủ yếu một . Ngoài ra , xã hội ủng hộ và tốt đẹp của y mắc quan hệ là trợ giúp người bệnh kiên trì trị liệu của trọng yếu giúp đỡ nhân tố .

Thảo luận: đầy đặn tính bỏng vết sẹo của áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp sớm nhất tại hi nhĩ tư Gia Nhĩ Reeves bỗng nhiên bỏng y viện mở rộng . Tuy nhiên vài chục năm nay một mực dùng cho vết sẹo khống chế cùng quản lý , nhưng nó lâm sàng hiệu quả chưa hề đạt được khoa học chứng minh , định chế áp lực trang phục có hay không năng lực cung cấp đầy đủ của áp lực , cùng như thế nào từ trị liệu vết sẹo của trên quần áo thu hoạch được hữu hiệu áp lực vẫn là PG(mông)T . Bên trong một cái vấn đề mấu chốt , thế kỷ 7 0 niên đại Gia Nhĩ Reeves bỗng nhiên cùng tân tân na xách của rộng khắp kinh nghiệm lâm sàng cùng gần nhất của lâm sàng so sánh nghiên cứu ở giữa tồn tại rõ ràng khác biệt , gần như không có khách quan số liệu chứng thực PG(mông)T của hữu hiệu tính . Trước mắt , trong thực tiễn đối áp lực lớn tiểu nhân quy định phần lớn là kinh nghiệm tính . Ngoài ra , tại áp lực trang phục ứng dụng quá trình bên trong áp lực của dần dần tổn thất cùng tại thời gian dài bên trong đem đã biết cố định áp lực ứng dụng tại di động của ba chiều 3d thân thể vị trí của khó khăn ở một mức độ rất lớn bị không để ý đến .

Chính như Anz arut bọn người báo cáo đấy, có chút ít Kỷ phát biểu của PG(mông)T thí nghiệm so sánh áp lực cùng không áp lực . Tại 2 0 0 9 năm phát biểu của hội tụ phân tích ở bên trong, bọn hắn chỉ có thể thông qua Medline search phân biệt xuất hai cái II cấp ngẫu nhiên người bệnh , phân biệt tiếp nhận áp lực không áp lực hoặc chuyên chế áp lực thấp trị liệu nghiên cứu . Nhưng mà , những này trong nghiên cứu của kết quả đo đạc là chủ quan , căn cứ vào bỏng tổ thành viên nhỏ đối vết sẹo thành thục tiếp tục áp lực trị liệu số trời của lâm sàng phán đoán . Thông qua kiểm tra màu xám văn hiến , bao gồm không phát biểu hiện thí nghiệm số liệu , xác định mặt khác bốn mục nghiên cứu . Dù rằng tiến hành rộng khắp của thăm dò , cũng đặt vào vậy Kỷ phát biểu cùng không phát biểu hiện của số liệu , nhưng chỉ xác định liên quan đến 3 16 người mắc bệnh của 6 hạng thí nghiệm , cân nhắc đến bỏng vết sẹo tính cách nghiêm trọng của vấn đề cùng PG(mông)T của rộng khắp ứng dụng , cái này là có thể sơ sót . Sau đó từ điêu khắc bọn người tiến hành một mục nghiên cứu thất bại phát hiện bất luận cái gì gần nhất ngẫu nhiên tương đối áp lực cùng không áp lực nghiên cứu .

2 0 0 2 năm , cái quốc tế chuyên gia tiểu tổ thẩm tra vậy có quan hệ vết sẹo quản lý văn hiến hậu ra kết luận: "Rộng khắp của bỏng vết sẹo ứng áp dụng silicone bố trí cùng áp lực áo của một tuyến trị liệu , dù rằng áp lực áo của hữu hiệu tính vẫn có có hạn của chứng cớ trọng yếu .", đồng nhất lập trường bảo trì không thay đổi , bởi vậy trước mắt tiến hành thí nghiệm lâm sàng đem HS của PG(mông)T cùng không được áp bách tiến hành tương đối sẽ bị cho rằng là không đạo đức , bởi vì PG(mông)T được coi là hộ lý tiêu chuẩn . Nghiêm khắc nghiên cứu phương pháp , như ngẫu nhiên cùng mù pháp của đoán trước tính tương đối nghiên cứu , lấy chứng minh PG(mông)T của hữu hiệu tính , bởi vậy là không thể nào . Chỉ có theo kiểm chứng y học của nguyên tắc áp dụng . Cứ việc đối bỏng vết sẹo PG(mông)T hữu hiệu tính của cao cấp nghiên cứu rất ít, cùng chỉnh hình ngoại khoa của những trị liệu khác phương pháp tương tự , theo kiểm chứng y học vẫn có thể cường điệu đồng nhất phương án trị liệu của giá trị , lấy chỉ đạo ngoại khoa y sanh ở trong thực tiễn của ứng dụng , tựa như tại cái khác lâm sàng tình huống dưới , tại suy luận thượng rất khó hoặc đạo đức thượng không thể được tình huống dưới tiến hành ngẫu nhiên thí nghiệm lâm sàng đồng dạng.

Lâm sàng kiến thức chuyên nghiệp , nghiên cứu chứng cứ cùng người bệnh đặc biệt thích là theo kiểm chứng y học của nguyên tắc căn bản , theo kiểm chứng y học thiên về tại tài nghệ cao nhất chứng cứ , lấy chỉ đạo hiệu quả trị liệu của quyết định . Dù rằng thí nghiệm nghiên cứu đã vạch ra máy dập giới phụ tải đối vết sẹo điều tiết của trọng yếu ảnh hưởng , nhưng lâm sàng nghiên cứu còn chưa đủ vô cùng xác thực . Anz arut bọn người 16 tiến hành hội tụ phân tích ra kết luận , cũng không đủ chứng cứ giúp đỡ áp lực trang phục phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của rộng khắp ứng dụng . Dù rằng chứng minh PG(mông)T có thể cải thiện vết sẹo độ cao , nhưng cũng không cho thấy chỉnh thể vết sẹo cho điểm , tính dẻo dai , mạch máu hình thành hoặc sắc tố bình tĩnh của cải thiện . Mạch kim quá ngươi vẫn rộng khắp nhớ lại có quan hệ PG(mông)T của văn hiến , cũng đồng ý không đủ hữu hiệu tính của khoa học chứng cứ , tốt nhất áp lực không biết điêu khắc vân vân 43 tiến hành một hạng vượt qua 12 năm nghiên cứu , gần nhất phát biểu nghiên cứu so sánh thép gió của "Bình thường nén" ( 25 li hống trụ ) cùng "Áp lực thấp co lại" (< 1 0 li hống trụ ) . C andy bọn người 19 đối người trung quốc trong đám bất đồng áp lực lớn đôi nhỏ H Soujiro_Seita của ảnh hưởng tiến hành tương tự nghiên cứu . Cái này hai mục nghiên cứu của kết luận là PG(mông)T tại H Soujiro_Seita của trị liệu trung là hữu hiệu đấy, nhưng quyết định bởi tại áp lực của lớn nhỏ . Bình thường cùng áp lực thấp co lại khu ở giữa ép khác biệt là rõ rệt đấy, "Bình thường nén" hạ vết sẹo cấy ghép vật mềm hơn mỏng hơn . Chuyên chế được chứng minh là hữu hiệu hơn vết sẹo quản lý , nhưng nó cũng lại càng dễ cao hơn trang phục áp lực tổn thất . Liền người bệnh của đặc biệt thích mà nói , đại đa số người cho rằng áp lực phục đối năng lực hoạt động cùng vết sẹo của vẻ ngoài cùng cảm giác đều có tích cực của xúc tiến tác dụng , mặc dù bọn hắn ở nhà mặc bên ngoài đợi áp lực phục cùng mặt nạ cũng không thoải mái . Nhưng mà , người bệnh của thuận theo tính vẫn là một cái vấn đề chủ yếu .

Kết luận

Chuẩn xác , đáng tin cùng hữu hiệu H Soujiro_Seita đo đạc vẫn là lâm sàng cùng nghiên cứu của một đại khiêu chiến . Trước mắt đối bỏng hậu vết sẹo của nhận thức tại rất nhiều phương diện đều tồn tại không đủ . Chúng ta đối tăng trời sanh tính vết sẹo của bệnh lý sinh lý học của lý giải là có hạn đấy, vô luận là cục bộ hay là toàn thân , chúng ta cũng vô pháp xác định nào vết sẹo lại biến thành tăng trời sanh tính . Ngoài ra , đối với héo rút tính , rộng khắp tính , bình thường dinh dưỡng tính cùng tăng trời sanh tính vết sẹo cùng vết sẹo khó chịu , còn không có hữu dụng , khách quan định nghĩa để phân chia . Đương nhiên , xác định đắt đỏ của vết sẹo xử lý kỹ thuật ( như áp lực áo ) của hữu hiệu tính của một cái vấn đề chủ yếu là không cách nào đo đạc tăng trời sanh tính vết sẹo tính chất vết sẹo cùng những đặc tính này theo thời gian biến hóa . Dù rằng có thể dựa vào, hữu hiệu cùng có thể được vết sẹo ước định tại mấy thập niên gần đây trở nên càng ngày càng phổ biến , nhưng trước mắt , chúng ta đã không có một loại chuẩn hoá phương pháp đến đo đạc tăng trời sanh tính vết sẹo của trình độ nghiêm trọng , cũng không còn có một loại khách quan có thể tái diễn bỏng vết sẹo kết quả đo đạc để xác định vết sẹo của thành thục độ . Bởi vậy , chúng ta không cách nào khách quan giám sát áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của hữu hiệu tính , chứng minh sử dụng áp lực phục của hợp lý tính , cùng tương đối bỏng vết sẹo phương pháp trị liệu .

Áp lực trang phục làm của áp lực của giám sát trước mắt là khó khăn cùng tốn thời gian đấy, đồng thời không phải thường quy , trước mắt , PG(mông)T của tốt nhất áp lực lớn nhỏ vẫn không có giải quyết . Dù rằng áp lực liều lượng tựa hồ là thành công khống chế vết sẹo của yếu tố quyết định , tại không biết đường chỗ làm của áp lực trình độ tình huống dưới , rất khó ước định áp lực trị liệu của hiệu quả Walter đến tốt nhất hiệu quả trị liệu . Tại đại đa số báo cáo trong nghiên cứu , nếu như không thể dùng chuẩn xác đáng tin của áp lực máy theo dõi khí ghi chép áp lực lớn nhỏ, khả năng hội dẫn đến trị liệu kết quả cùng hiệu quả trị liệu biến hóa có lẽ có thể giải thích PG(mông)T hiệu quả trị liệu của không nhất trí tính . Đương nhiên , áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp cùng định kỳ giám sát làm của giao diện áp lực đem kết hợp , cũng khách quan chú ý lâm sàng kết quả , khiến cho lâm sàng y sinh có thể tăng cao PG(mông)T của hiệu quả trị liệu , cũng thành lập đối đặc biệt áp lực ảnh hưởng lý giải liên quan tới vết sẹo kết cục , thành thục thời gian và người bệnh thuận theo tỉ lệ

Gần nhất chứng cứ cho thấy , áp lực áo phương pháp chữa bệnhn tổng hợp đối với dự phòng cùng hoặc chữa vết bỏng sau dị thường vết sẹo là hữu hiệu đấy, nhưng lâm sàng có ích giới hạn tại trung độ hoặc nặng độ vết sẹo hình thành người bệnh , cũng không đủ chứng cứ đề nghị rộng khắp sử dụng nên phương pháp chữa bệnhn tổng hợp . Kết hợp vừa phải thuận theo tính cùng tiềm ẩn bệnh biến chứng của vấn đề , một chút tác giả chất vấn nên phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của chi phí hiệu quả và lợi ích cũng không kỳ quái . Trừ phi có tiến một bước chứng cứ , trị liệu người bệnh của y sinh cần tại PG(mông)T của chi phí cùng tiềm ẩn bệnh biến chứng cùng giả định của có ích ở giữa tiến hành bình hoành . Vẫn cần phải tiến hành ngoài định mức nghiên cứu , lấy thành lập lâm sàng sử dụng của tốt nhất vết sẹo ước định công cụ , cũng đo đạc bỏng phương án trị liệu đối áp bách , xen vào cùng chuyển di của hiệu quả trị liệu , nghiên cứu còn cần tinh tường chứng minh áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp tại dự phòng tính ứng dụng hoặc lấy tư cách Kỷ thành lập của H Soujiro_Seita trị liệu lúc có hay không càng hữu hiệu . Cho tới bây giờ , hiện hữu nghiên cứu cũng không có ở phương diện này làm ra minh xác phân chia , dù rằng có người cho rằng áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp tốt nhất tại vết thương khép lại của lúc đầu liền bắt đầu . Áp lực phương pháp chữa bệnhn tổng hợp đối HS thời kỳ thành thục của ảnh hưởng nhỏ nhất giai đoạn cũng cần xác định . Làm cho người kinh ngạc chính là , như thế rộng khắp ứng dụng của phương thức trị liệu nhưng không có nhiều như vậy hữu hiệu chứng cứ giúp đỡ . Nhưng nhất định phải nâng lên chính là , sử dụng áp lực chỉ là nóng tổn thương người bệnh toàn bộ khang phục một bộ phận . Đem nó cùng vận động , thanh nẹp cố định , định vị cùng trùng kiến phẫu thuật kết hợp sử dụng có thể thực hiện tốt nhất công năng và mỹ dung trình độ . Dưới bất kỳ tình huống nào , lựa chọn đặc biệt của vết sẹo trị liệu nhất định phải cùng cần phải ở nhà tiếp tục trị liệu của người bệnh tiến hành thảo luận cũng đạt thành nhất trí ý kiến .

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p