Chia sẻ

Nước bọt tuyến khối u ôn tập đề

Thiên nhất sừng 458 2 0 17- 0 5- 0 3

Nước bọt tuyến khối u ôn tập đề

Một

.

Bổ khuyết đề

1 .

Nhiều hình tuyến sinh dục nhọt từ

,

Cùng

Nhiều loại thành phần tạo thành , sinh vật học đi

.

2 .

Cơ bắp thượng da nhọt cùng nhiều hình tuyến sinh dục nhọt của chủ yếu khác biệt là

.

3 .

Tuyến theo đuổi tế bào ung thư của tổ chức loại hình bao gồm

,

,

Cùng

.

4 .

Chất nhầy da tốt ung thư chủ yếu từ

,

,

Tế bào

Tạo thành

.

5 .

Tuyến tốt túi tính ung thư của tổ chức học loại hình bao gồm

,

,

. Khối u dễ dàng

Xâm phạm

Tổ chức , hiện ra thấm vào tính sinh trưởng .

Hai

.

Đơn tuyển đề

1 .

Lúc đầu thấm vào lân cận của thần kinh cùng mạch máu của khối u là

A .

Nhiều hình tuyến sinh dục nhọt

B .

Chất nhầy da tốt ung thư

C .

Ác tính hỗn hợp nhọt

D .

Tuyến tốt túi tính ung thư

E .

Nền tế bào tuyến ung thư

2 .

Trở xuống có thể hạng không phải nhiều hình tuyến sinh dục nhọt của bệnh lý biểu hiện

A .

Thượng da cùng cơ bắp thượng da tế bào hình thành điều tác

B .

Thượng da cùng cơ bắp thượng da tế bào hình thành mảnh nhỏ khối , tập chặt chẽ sắp xếp

C .

Cùng chất nhầy tốt hoặc xương sụn tốt tổ chức hỗn hợp

D .

Vảy trạng hóa sinh

E .

Bao màng hoàn chỉnh , nặng nhẹ nhất trí

3 .

Tuyến theo đuổi tế bào ung thư chiêm nước bọt tuyến thượng da tính khối u của

A .2

37

B .4

37

C .5

37

D . 1 0

37

E . 15

37

4 .

Tốt nhiều hình tuyến sinh dục nhọt nham biến chiêm ác tính nhiều hình tuyến sinh dục nhọt tổng số của

A .5 0

37

B .6 0

37

C .7 0

37

D .8 0

37

E .9 0

37

5

,

Dưới đây đối chất nhầy da tốt ung thư của bệnh lý miêu tả sai lầm:

A

,

Tồn tại da tốt tế bào

B

,

Tồn tại sinh chất nhầy tế bào

C

,

Tồn tại ở giữa tế bào

D

,

Chất nhầy tạp đỏ cùng

PAS

Nhuộm màu âm tính

E

,

Có thể thấy được trong suốt tế bào

6 .

Dưới đây có thể hạng không phải nghiện tính axit tuyến nhọt của bệnh lý biểu hiện

A .

Nhọt tế bào thể đại , ruột thừa màng rõ ràng , ruột thừa sữa trung sung tràn đầy nghiện tính axit hột

B .

Bộ phận tế bào thể tích thu nhỏ , hột thâm nhiễm , nhiệt hạch nhuộm màu chất tập trung

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p