Chia sẻ

Điều trị tính khí có nóng ướt đưa tới ra mồ hôi trộm nhiều mồ hôi hoàng kì táo ta trần bì vuông

Trung y tụ hội thư viện 2 0 19- 0 7- 14

Hoàng kì táo ta trần bì vuông

9 1 dùng tài liệu 93 hoàng kì 6 0 khắc , táo ta ( xào ) 1 0 hơn cái , trần bì 5 0 khắc .
9 1 chế cách dùng 93 đun nước tiền cheo uống . Như xuất mồ hôi nghĩ mà sợ gió, có thể gia nhập thông khí 15~3 0 khắc .
9 1 công hiệu 93 điều trị tính khí có nóng ướt đưa tới ra mồ hôi trộm nhiều mồ hôi .
Chú thích: lão Phương tử .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều
  Thích nên văn nhân cũng thích Càng nhiều

  p