Chia sẻ

Quốc bảo bí phương: trung y danh gia của điển hình bí phương

Dương đại phu vd m q48 Sw 2 0 22- 0 9-23

Trung y tự cổ có "Trung y bí mật bất truyền ở chỗ lượng" chi ngôn , lâm sàng thường dùng của thuốc đông y thuốc bào chế một dạng, sẽ không vượt qua hai, ba trăm vị , mà chỗ trị liệu của phạm vi nhưng gần như bao quát bên trong, bên ngoài , phụ , khoa nhi các loại khoa tật bệnh . Có hạn của dược vật sở dĩ có thể phát huy vô hạn tác dụng , ngoài tổ vuông pha thuốc biến hóa bên ngoài , căn bản nhất của bí mật ngay tại ở liều lượng . Như ngô bội phục hành , loại trung Lâm , đường bộ kỳ , lô sùng hán , lý có thể vân vân trung y danh gia chính là giỏi về trọng dụng liều lượng cao để đạt tới cứu chữa trầm trọng nguy hiểm chứng của điển hình . Tức trùng dược tề có thể bắt đầu bệnh trầm kha . Bài này cũng trọng tại đăng mỗi bên trung y danh gia của điển hình bí phương .

1 . Bí phương: sinh hoàng kì , đương quy , phụ tử mỗi bên 3 0 lại thêm , sinh củ khoai 12 0 lại thêm , ba sợ canh ( đỏ tham gia , linh son , dầu quế , đỏ thạch son , hình đinh hương , ngọc kim ) , thận bốn vị mỗi bên 15 lại thêm , thuốc đắng , nhục quế , rộng mộc hương mỗi bên 1 0 lại thêm ( mài nước đoái nhập ) , ba bảy bột ( hoà thuốc vào nước ) ." Bên trong kim phấn mỗi bên 6 lại thêm ( hoà thuốc vào nước ) , chích cỏ 15 lại thêm , rễ sắn 3 0 lại thêm .

Cách dùng: gia tăng nước lạnh 15 0 0 ml , lửa nhỏ tiên lấy 5 0 0 ml , hai lần phân phục .

Mới giải: bản phương vốn có bổ thận kiện tỳ , mạnh não câu đố , hoạt huyết tiêu viêm , suy sắp đặt trí tân , cải thiện thể chất , chậm lại già yếu , chữa bệnh cả đời chi công . Chủ trị bệnh ở động mạch vành , phế tâm bệnh , hen suyễn người bệnh . Lâm sàng ứng dụng bản phương trị liệu , hiệu quả trị liệu đặc biệt rõ rệt . Theo phỏng bao năm không thấy tái phát . Trình diễn miễn phí vuông người: lý có thể cấp quốc gia danh lão trung y

2 . Quốc bảo bí phương: phản phục tiêu chảy sáu năm hai khám bệnh khỏi hẳn 3 lượng tam hợp canh

Bí phương: sinh hoàng kì 2 0 lại thêm , cây kim ngân 2 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , sinh cam thảo 6 lại thêm , đảng sâm 15 lại thêm , tiêu bạch thuật 15 lại thêm , chỉ xác 1 0 lại thêm , mộc hương 1 0 lại thêm , bạch thược 15 lại thêm , hoàng cầm 1 0 lại thêm , thuốc đắng 6 lại thêm , tần bì 1 0 lại thêm , tu bổ xương son 15 lại thêm , pháo khương 6 lại thêm , Tiêu Sơn tra 15 lại thêm .

Cách dùng: thủy tiên phục , mỗi ngày một dược tề , thêm nước số lượng vừa phải , đầu tiên 60 phút , hai tiên 40 phút , hai lần tiên dịch xác nhập hỗn vân , phân sớm tối mỗi loại thật phục dụng .

Lâm sàng ứng dụng bản phương trị liệu: phục dụng mười bốn dược tề hậu . Đến hai khám bệnh lúc, bôi thuốc tổng cộng phục dụng ba mươi dược tề . Đau bụng tiêu chảy , ruột minh đều giảm bớt , thường bởi vì ẩm thực khó chịu mà phát tác tiêu chảy . Lưỡi đỏ đài hoàng chán , mạch đếm kỹ . Càng mới là:

Sinh hoàng kì 2 0 lại thêm , cây kim ngân 2 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , sinh cam thảo 6 lại thêm , đảng sâm 15 lại thêm , tiêu bạch thuật 15 lại thêm , chỉ xác 1 0 lại thêm , mộc hương 1 0 lại thêm , bạch thược 15 lại thêm , hoàng cầm 1 0 lại thêm , thuốc đắng 6 lại thêm , quan hoàng bách 6 lại thêm , pháo khương 6 lại thêm , tần bì 1 0 lại thêm , Tiêu Sơn tra 15 lại thêm , xào cây ý dĩ nhân 15 lại thêm . Uống thuốc hai mươi tám dược tề . Bôi thuốc tổng cộng phục dụng lục thập dược tề , chư chứng đều là giảm bớt , thời kỳ bởi vì uống thức ăn sống nguội xuất hiện tiêu chảy một lần , sợ lạnh

Thích ấm , phần bụng gặp lạnh dễ phát tiêu chảy , lưỡi đỏ nhạt , đài mỏng chán , mạch tế . Càng vuông như sau:

Sinh hoàng kì 2 0 lại thêm , cây kim ngân 2 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , sinh cam thảo 6 lại thêm , đảng sâm 15 lại thêm , tiêu bạch thuật 15 lại thêm , chỉ xác 1 0 lại thêm , mộc hương 1 0 lại thêm , bạch thược 15 lại thêm , hoàng cầm 1 0 lại thêm , thuốc đắng 6 lại thêm , nhục quế 3 lại thêm , tần bì 1 0 lại thêm , tu bổ xương son 15 lại thêm , pháo khương 6 lại thêm , Tiêu Sơn tra 15 lại thêm . Xào cây ý dĩ nhân 15 lại thêm . Bôi thuốc tổng cộng phục dụng hai mươi tám dược tề hậu chư chứng tất ngoại trừ cáo khỏi hẳn .

Mới giải: bản phương vốn có ấm thận kiện tỳ , thanh nhiệt khô ẩm ướt , ích khí nắm độc chi công . Chủ trị phản phục tiêu chảy ở lâu không dứt người bệnh . Hiệu quả trị liệu đặc biệt rõ rệt . Theo phỏng bao năm không thấy tái phát . Trình diễn miễn phí vuông người: Chu Bình An giáo sư , tiến sĩ sinh đạo sư , cấp quốc gia danh lão trung y

3 . Quốc bảo bí phương: kết liễu ruột loét bệnh phù thối nát đặc hiệu thánh vuông 3 lượng tam hợp canh

Bí phương: sinh hoàng kì 2 0 lại thêm , bồ công anh 15 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , sinh cam thảo 1 0 lại thêm , thuốc đắng 8 lại thêm , quan hoàng bách 1 0 lại thêm , tần bì 1 0 lại thêm , chim sáo đá 1 0 lại thêm , địa du than củi 15 lại thêm , mộc hương 1 0 lại thêm , chỉ xác 1 0 lại thêm , dâm dương hoắc 1 0 lại thêm , ba kích thiên 1 0 lại thêm , bạch thược 15 lại thêm , nhân sâm bột 3 lại thêm ( hoà thuốc vào nước ) , tiêu bạch thuật 15 lại thêm , Tiêu Sơn tra 15 lại thêm , pháo khương 8 lại thêm .

Cách dùng: thủy tiên phục , mỗi ngày một dược tề , thêm nước số lượng vừa phải , đầu tiên 60 phút , hai tiên 40 phút , hai lần tiên dịch xác nhập hỗn vân , phân sớm tối mỗi loại thật phục dụng .

Mới giải: bản phương vốn có thanh nhiệt khô ẩm ướt , ôn bổ tỳ thận , nắm độc bình phục dương , ấm bỏ dở tả , hiểu kinh giảm đau , bổ thận tráng dương chi công . Chủ trị loét tính viêm ruột kết , cực độ thối nát người bệnh . Hiệu quả trị liệu đặc biệt rõ rệt . Theo phỏng bao năm không thấy tái phát . Trình diễn miễn phí vuông người: Chu Bình An giáo sư , tiến sĩ sinh đạo sư , cấp quốc gia danh lão trung y

4 . Quốc bảo bí phương: đơn giản tính ruột ngạnh ngăn trở trăm chữa cửu ngũ hiệu quả

Bí phương: ô dược 3- 1 0 lại thêm đào nhân 5- 15 lại thêm , xích thược 3- 12 lại thêm , mộc hương 2-6 lại thêm , dày phác 3- 12 lại thêm , cây củ cải tử 5-3 0 lại thêm , phiên tả lá 3-6 lại thêm , natri sunfat ngậm nước 3- 15 lại thêm .

Cách dùng: thủy tiên hai tiên , lấy nước liên tiếp uống , mỗi lần một tới hai thìa , hai đến ba phút một lần . Bình thường tám lúc nhỏ uống thuốc xong một dược tề . Vượt qua tám lúc nhỏ chưa giải ngoại trừ ngạnh ngăn trở nhân tục phục thứ hai dược tề , cho đến hậu môn sắp xếp liền thải khí hậu ngừng phục .

Mới giải: bản phương vốn có lý khí thông phủ , hoạt huyết tiêu viêm chi công . Chủ trị đơn giản tính ruột ngạnh ngăn trở người bệnh . Lâm sàng ứng dụng bản phương trị liệu nhiều Ví dụ , hiệu quả trị liệu đặc biệt rõ rệt . Theo phỏng bao năm không thấy tái phát . Trình diễn miễn phí vuông người: từ tam văn cấp quốc gia danh lão trung y

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p