Chia sẻ

Vắt ngang mặt nghiên cứu , ca bệnh đối chiếu nghiên cứu , đội ngũ nghiên cứu , R CT nghiên cứu ( đến tiếp sau tiếp tục hoàn thiện )

Tô mười an 2 0 2 0 - 0 5- 18

Vắt ngang mặt nghiên cứu: được xưng là đặc biệt đúng giờ ở giữa của cache , dùng để kiểm trắc đặc biệt đúng giờ ở giữa một tật bệnh cùng một hạng bại lộ nhân tố tồn tại hay không . Tỉ như: bệnh tiểu đường tỷ lệ nhiễm bệnh nghiên cứu . Bởi vì tật bệnh cùng bại lộ nhân tố là đồng nhất thời gian bị xác định , hai cái này của thời gian quan hệ là không rõ ràng đấy, không cách nào minh xác sự kiện phát sinh thứ tự trước sau , kết quả giải thích chỉ có thể nói là liên quan , không cách nào đạt được nhân quả quan hệ .

Ca bệnh đối chiếu nghiên cứu: lấy nào đó bệnh người bệnh là ca bệnh tổ , lấy không được mắc nên bệnh nhưng vốn có khả năng so sánh của cá thể lấy tư cách đối chiếu , thông quá thực nghiệm thất kiểm tra , bệnh án hỏi thăm vân vân đường lối , sưu tập chuyện xưa mỗi bên loại khả năng của nguy hiểm nhân tố của bại lộ lịch sử , đo đạc cũng tương đối ca bệnh tổ cùng đối chiếu tổ trung mỗi bên nhân tố của bại lộ tỉ lệ , trải qua môn thống kê kiểm nghiệm , nếu hai tổ có vẻ lấy tính khác biệt , thì có thể cho rằng bại lộ nhân tố cùng tật bệnh ở giữa tồn tại môn thống kê thượng của liên quan . Từ kết quả trở về tìm nguyên nhân , dạng này nguyên nhân cùng kết quả ở giữa thời gian tồn tại thứ tự trước sau , như nghiên cứu hút thuốc lá có phải là hay không ung thư phổi của nguy hiểm nhân tố .

Đội ngũ nghiên cứu: lựa chọn bại lộ cùng mùi bại lộ tại nào đó nhân tố của hai loại người quần , truy tung nó riêng phần mình của phát bệnh kết cục , tương đối cả hai phát bệnh kết cục của khác biệt , từ đó phán định bại lộ nhân tử cùng phát bệnh có vô nhân quả liên hệ một loại xem xét nghiên cứu phương pháp . Có thể xác thực kiểm chứng bại lộ cùng tật bệnh của nhân quả quan hệ .

R CT nghiên cứu (r ando m ized co "nón xanh"olled tri al )

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p