Chia sẻ

Vỏ quất trúc như canh vuông

Giám ích nhà 2 0 18- 12- 17

_____________________________________________________

Ba , vỏ quất trúc như canh vuông
【 đơn thuốc tạo thành ] vỏ quất 9 0 khắc , trúc như 15 khắc , táo ta 1 0 mai , cam thảo 15 khắc , nhân sâm 3 khắc , gừng 2 4 gram
【 dụng hiểu ] thủy tiên ấm phục .
【 mới giải ] tại vỏ quất canh trọng dụng vỏ quất , phục gia tăng chữa khục nghịch thượng khí của trúc như , cùng cam thảo , nhân sâm , táo ta an trung thong thả và cấp bách , nguyên nhân chữa vỏ quất canh kiểm chứng uyết nghịch kịch liệt mà cấp bách nhân .
【 trọng cảnh đối bản phương chứng của luận thuật ]
《 Kim quỹ yếu lược nôn mửa uyết hạ lợi nhuận bệnh 》 thứ hai3 điều: uyết nghịch giả , vỏ quất trúc như canh chủ hắn.
Chú giải: dạ dày khí hư thì khách tà thừa của , nguyên nhân uyết , vỏ quất trúc như canh chủ hắn.
Bình chú: bản phương gia tăng bán hạ chữa ọe uyết chư nghịch càng thần kì , ho gà uyết nghịch giả dùng cũng nghiệm .
【 biện chứng yếu điểm ] dạ dày nhẹ nấc cụt , ọe uyết khục nghịch giả .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p