Chia sẻ

Long thị cột sống ngực trở lại vị trí cũ pháp .

Bạch thuật tán 2 0 13- 1 1- 14

Long thị đặc sắc cột sống ngực trở lại vị trí cũ pháp

Luận án nguồn gốc: điểm kích tỉ lệ: 14 0 1 tuyên bố thời gian: 2 0 12- 0 7- 0 2 người phát: nhân viên quản lý

, cột sống ngực liên quan tật bệnh trở lại vị trí cũ thủ pháp

(1) đơn hướng dập pháp

Thích hợp với chỉ chùy hậu đột trơn tuột thức sai chỗ cùng bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh nằm sấp , trước ngực đặt ngang tại mỏng trên gối , thuật giả chỉ tay hoặc song mạnh tay điệp , nắm cây đặt hậu đột gồ lên thượng ( như phía bên phải bên cạnh cong bên cạnh bày nhân , thuật giả đứng người bệnh phía bên phải , song tay dùng sức phương hướng thiên bên trái đằng trước ) hoặc phải ngón cái gập lại trong tay ở giữa , ngón áp út nắm chặt ngón cái , lương , ngón giữa gập lại thành kìm hình, đầu ngón tay chỉa vào ngón cái , dụng lương , ngón giữa gần bưng khớp nối chỉa vào thiên lệch ra gồ lên , trái tay ép tại phải mu bàn tay . Chúc nó làm hít sâu , hơi thở mạt thời , thuật giả dụng có hạn độ của dập lực , lặp lại 2~4 thật ( đồ 6-22 ) .

( 2 ) nằm sấp hai chiều phân áp pháp

Phương pháp này cũng xưng gián tiếp dập pháp . Thích hợp với nào đó chùy hướng về phía trước trơn tuột hoặc khuynh hướng vị trí ngửa vị trí thức sai chỗ . Người bệnh nằm sấp , trước ngực lót gối khiến thành còng lưng hình, thuật giả đứng nó bên trái , hai tay khoanh lấy nắm gốc phân đưa lõm bệnh chùy trên đó hạ hai chùy gồ lên chỗ , phối hợp hô hấp làm từ nhẹ dần dần nặng nhiều lần vừa phải dập , bởi vì thuật giả hai tay khoanh dùng sức phương hướng tương phản , cùng trước ngực gối cao liên hợp tác dụng , thường có thể đem lõm của cột sống ngực nạy lên ( đồ 6-23 ) .

( 3) nằm sấp xoay tròn phân áp pháp

Thích hợp với cột sống ngực tả hữu toàn chuyển thức sai chỗ . Lấy ngực 6 gồ lên thiên ngực trái 7 gồ lên thiên phải là Ví dụ , người bệnh nằm sấp , trước ngực đệm mỏng gối , song để tay tại thân thể hai bên , phần lưng buông lỏng . Thuật giả lập kỳ hữu bên cạnh , tay phải cây đưa nó ngực 7 gồ lên phải bên cạnh , bàn tay trái cây đưa nó ngực 6 gồ lên trái bên cạnh , phối hợp hô hấp , trong khi hơi thở lúc, thuật giả song tay dụng vừa phải của dập lực , bởi vì song tay dùng sức phương hướng bất đồng , khiến ngực 6 , 7 nhận được xoay tròn lực mà trở lại vị trí cũ . Thuật giả ngay sau đó quay người đem trái tình hình kinh tế dời định điểm trong lòng 7 gồ lên phải bên cạnh , phải tay dời đi ngực 8 gồ lên trái bên cạnh , lặp lại kể trên trở lại vị trí cũ động tác . Như thế đem mỗi bên chùy ở giữa điều chỉnh đạt tới toàn bộ phục đang vì chỉ ( đồ 6-24 ) .

( 4 ) kéo vai dập pháp

Thích hợp với chỉ chùy hậu đột trơn tuột thức sai chỗ cùng bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh nằm sấp , trước ngực đặt ngang tại mỏng trên gối , thuật giả chỉ tay hoặc song mạnh tay điệp , nắm cây đặt hậu đột gồ lên thượng ( như phía bên phải bên cạnh cong bên cạnh bày nhân , thuật giả đứng người bệnh phía bên phải , song tay dùng sức phương hướng thiên bên trái đằng trước ) . Trợ giúp tay 2 người , vừa vào cố định người bệnh song hõa khiến cho chớ hướng lên di động , một người khác kéo thân đốt thiên lệch ra đối bên cạnh của chi trên hướng lên kéo ( tức cột sống ngực thiên phải lúc, trợ giúp tay kéo người bệnh trái chi trên ) . Chúc người bệnh làm hít sâu , hơi thở lúc, kéo tay của trợ giúp tay bỗng nhiên dụng chớp động Lực tướng người bệnh chi trên thượng kéo ( đem cột sống ngực bên trái khoảng cách mở rộng , dễ dàng cho trở lại vị trí cũ ) , thuật giả đồng thời dụng có hạn độ của dập lực , lặp lại 2~4 thật ( đồ 6- 25 ) .

(5) nằm ngửa đệm ép trở lại vị trí cũ pháp ( suy khuỷu tay thức )

Thích hợp với cái cổ 7 đến ngực 5 đơn độc chùy hậu đột trơn tuột thức sai chỗ cùng bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh tiên lưng quay về phía thuật giả bên trái nằm , thuật giả đứng ở phía sau , sờ phê chuẩn mắc chùy gồ lên , lấy tới gần người bệnh phần đầu một bên của tay , lấy tư cách đệm nắm của tay: duỗi thẳng ngón cái , gập lại ngoài ra bốn ngón tay một đường nắm tay hình, khiến cá lớn tế cơ bắp nâng lên , mà đến đây cá lớn tế cơ bắp dán ở mắc chùy gồ lên bên trên, chúc người bệnh chuyển thành nằm ngửa , thuật giả này tay bị đè tại người bệnh thượng dưới lưng , cá lớn tế đệm tại mắc chùy gồ lên phía dưới . Chúc người bệnh khuất khuỷu tay , nắm lưng tựa tại phần cổ hai bên , hai khuỷu tay hướng ở giữa tương hỗ dựa sát vào . Thuật giả dụng một cái khác tay tới ngực thuộc cấp người bệnh hai khuỷu tay ôm ép tại trước, chúc người bệnh thở sâu khí , tại hơi thở mạt cấp tốc làm hướng phía dưới dập , có thể nghe "Lạc~" của tiếng vang . Nếu gồ lên có thiên lệch ra lúc, người bệnh nằm ngửa lúc thân thể hơi hướng bên thiên lệch ra bên cạnh , dập lúc phương hướng cũng hơi hướng thiên lệch ra bên cạnh . Đối với thể trạng kiện tráng người bệnh , thuật giả chỉ bằng vào một tay của dập lực khả năng khó mà tấu trở lại vị trí cũ hiệu quả , có thể tiến hành cải tiến , dụng 2 người hoàn thành: trợ giúp tay đem tay đặt mắc chùy gồ lên hạ ( trợ giúp tay đứng ở thuật giả đối bên cạnh ) , mà thuật giả có thể dùng song tay phân biệt suy người bệnh hai khuỷu tay , làm sơ chớp động lực dập liền có thể có hiệu quả . Phương pháp này ưu điểm ở chỗ dập hậu không có nằm sấp dập lúc ngẫu nhiên mang đến của lòng buồn bực cảm giác ( đồ 6-26 ) .

(6) lập vị trí đệm ép trở lại vị trí cũ pháp ( suy khuỷu tay thức )

Thích ứng kiểm chứng gặp (5) , trở lại vị trí cũ phương pháp từ nằm ngửa đệm ép trở lại vị trí cũ vị trí cải thành dựa vào tường đứng thẳng vị trí . Người bệnh hai khuỷu tay tư thế giống như trên , thuật giả song tay bày ra vị trí cũng , khác biệt duy nhất chính là thuật giả làm đệm nắm của trên mu bàn tay gia tăng một chồng khăn mặt , để tránh mu bàn tay thụ thương . Này phương pháp tại chẩn trị yêu cầu nhanh chóng nước mỹ so với phổ biến , cái này có thể tiết kiệm đi người bệnh cỡi giày lên giường lại bày tư thế của thời gian ( đồ 6-27 ) .

(7) nằm ngửa đệm ép trở lại vị trí cũ pháp ( ép khuỷu tay thức )

Thích hợp với ngực 3 đến ngực 12 chỉ chùy hậu đột trơn tuột thức sai chỗ cùng bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh bưng ngồi trên giường , trái tay tại dưới, phải tay tại bên trên, hai tay giao nhau ở trước ngực , đồng thời cầm đối bên cạnh bả vai . Thuật giả đứng ở người bệnh phía bên phải , ngón cái tay phải duỗi thẳng , ngoài ra bốn ngón tay gập lại thành đào hình quả đấm , đặt người bệnh sai chỗ cột sống ngực của phía dưới . Thuật giả để cho người bệnh nằm xuống một đường nằm ngửa tư thế về sau, tại người bệnh hai khuỷu tay nhọn vị trí đưa một ít gối mềm , dụng tự mình của bụng trên bộ phận nhẹ ép tại trên đó . Thuật giả của cánh tay trái ôm chặt người bệnh của đầu cùng hậu gối bộ phận , cùng làm người bệnh của đầu cùng thân trên một đường hướng về phía trước gập lại tư thế . Lúc này , thuật giả đem thể trọng của mình thông qua phần bụng nhanh chóng đè xuống , trái tay cấp tốc đem người bệnh thân trên hướng về phía trước khuất .2 loại phương hướng tương phản của tác phẩm tâm huyết dùng cho sai chỗ thân đốt , có thể nghe trở lại vị trí cũ âm thanh ( đồ 6-28 ) .

(8) vịn vai đầu gối đỉnh trở lại vị trí cũ pháp

Thích hợp với chỉ chùy hậu đột trơn tuột thức sai chỗ cùng bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ , trong đó lấy ở bên trong, hạ cấp cột sống ngực sai chỗ so với thích hợp . Người bệnh ngồi ngay ngắn trên ghế , thuật giả đứng ở phía sau , dụng một đầu gối đỉnh dựa vào mắc chùy gồ lên về sau, song tay vịn tại người bệnh hai vai trước, chúc người bệnh ngửa ra sau buông lỏng , thuật giả tay chân hòa hợp , đầu gối hướng về phía trước thượng đỉnh , song tay hậu vịn , lúc này có thể nghe "Lạc~" của tiếng vang ( đồ 6-29 ) .

(9) tư thế quỳ dập trở lại vị trí cũ pháp

Thích hợp với chỉ chùy hậu đột trơn tuột thức sai chỗ cùng bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh song bàn tay thẳng , bằng vai rộng chống tại chuyên dụng làm bằng gỗ phục đóng có bọt biển cùng hàng dệt bông bao khỏa của trở lại vị trí cũ trên ghế , hai đầu gối một đường tư thế quỳ . Mặt hướng hạ đặt có lỗ khảm của mặt ghế thượng ( lỗ khảm hai bên tiếp xúc quyền bộ phận , ở giữa trống chỗ bộ phận lấy lợi cho miệng mũi hô hấp chi dụng ) . Thuật giả đứng ở cột sống ngực thiên lệch ra một bên , dụng song mạnh tay điệp , nắm cây đặt hậu đột của gồ lên bên trên, hoặc phải ngón cái gập lại trong tay ở giữa , ngón áp út nắm chặt ngón cái , lương ngón giữa gập lại thành kìm hình, đầu ngón tay chỉa vào ngón cái , dụng lương , ngón giữa gần bưng khớp nối chỉa vào thiên lệch ra gồ lên , trái tay ép tại phải mu bàn tay . Chúc người bệnh thở sâu khí , hơi thở mạt dụng có hạn dập lực , có thể nghe "Lạc~" âm thanh . Như cột sống ngực chếch bên phải , thuật giả đứng phía bên phải , dập lực thiên hướng về phía trước ( đồ 6-3 0 ) . Nên trở lại vị trí cũ thủ pháp ưu điểm ở chỗ cột sống ngực phía trước một đường huyền không hình, chỉ có hai vai cùng song xương hông làm chi nhận điểm, đối hậu đột của cột sống ngực trở lại vị trí cũ có lợi . Nhưng yêu cầu người bệnh chi trên so với hữu lực mới có khả năng chống đở ổn thân trên .

(10) đỡ lên đầu tay đối kháng pháp

Thích hợp với ngực 1 đến ngực 5 bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh ngồi ngay ngắn trên ghế , lấy ngực 2~3 trái thiên lệch ra làm thí dụ , thuật giả đứng phía sau , chân phải đặt người bệnh nơi tọa của ghế , để cho người bệnh của phải cánh tay thả tại chính mình của đùi phải bên trên, cẳng tay tự nhiên rủ xuống . Thuật giả trái ngón cái đặt ở sai chỗ của ngực 2 bên trái , phía bên phải phía sườn suy; phải khuỷu tay bộ phận đặt người bệnh phải cái cổ gốc , cẳng tay dán chặt người bệnh phía bên phải hai gò má , thủ đoạn ôm chặt người bệnh phần đầu , cũng đem người bệnh đầu nhẹ nhàng đẩy về phía bên trái , một đường bên trái cong hình. Lúc này chúc người bệnh phần đầu dùng sức phía bên phải bên cạnh cong , đối kháng thuật giả phải tay kịp thời cánh tay làm thành của lực cản , kiên trì 3~5 giây hậu buông lỏng , nghỉ ngơi hậu lại một lần nữa 3~5 thật ( đồ 6-3 1 ) . Nên thủ pháp là lợi dụng người bệnh đầu đối kháng thuật giả cánh tay lực cản , thông qua phía bên phải bắp thịt trở nên dài co vào phương pháp tiến hành rèn luyện , khiến sai chỗ suy thể hai bên của cơ bắp lực khôi phục bình hoành mà đạt tới trở lại vị trí cũ mục đích . Lúc dùng tới pháp trị liệu ngực 2 về sau , lại dùng cùng phương pháp trị liệu ngực 3 sai chỗ .

(11) hướng bên chuyển ép đối kháng pháp

Thích hợp với hạ cấp cột sống ngực bên cạnh cong suy cho cùng sườn khuếch song bên cạnh không cân đối nhân . Người bệnh ngồi ngay ngắn trên ghế , lấy dưới ngực đoạn phía bên phải cong làm thí dụ , thuật giả đứng ở người bệnh bên trái , song vòng tay ôm tại người bệnh phải uy hiếp . Người bệnh trái tay khoác lên thuật giả trên vai phải , thuật giả vai phải hướng về phía trước thượng suy người bệnh trái thân trên , song tay dùng sức hướng thân thể của mình phương hướng lạp. Người bệnh hít thật dài một hơi hậu nín thở , dùng sức đem thân thể bên trái cong mà đối kháng thuật giả , kiên trì 3~5 giây hậu buông lỏng , nghỉ ngơi hậu lại một lần nữa 3~5 thật ( đồ 6-32 ) .

(12) treo xâu gieo chính trở lại vị trí cũ pháp

Thích hợp với thể nhược , tuổi tác khá lớn hoặc tuổi tác hơi nhỏ , hoặc có cốt chất lơi lỏng chứng của ngực thắt lưng hậu khớp nối hỗn loạn , ngực thắt lưng trước sau trơn tuột thức sai chỗ , bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ . Người bệnh ngồi ngay ngắn ghế đẩu bên trên, song tay vẫn ôm trước ngực , thuật giả đứng ở phía sau , khom người hai đầu gối gập lại , hai tay phân biệt ôm người bệnh hai khuỷu tay , sau đó duỗi đầu gối thẳng lưng đem người bệnh thân trên hướng lên kéo , khiến cái mông rời đi ghế , lại đem người bệnh làm lúc lắc . Nếu là bên cạnh cong bên cạnh bày thức sai chỗ lấy đung đưa trái phải làm chủ , trước trượt giật lùi thoát thức sai chỗ thì dụng trước sau lay động cho thỏa đáng ( đồ 6-33 ) .

(13) nằm sấp suy ép trở lại vị trí cũ pháp

Thích hợp với sườn chùy khớp nối sai chỗ ( sườn chùy khớp nối là chỉ xương sườn cùng cột sống ngực mà cấu thành của sườn đầu nhỏ khớp nối cùng sườn hoành đột khớp nối , cột sống ngực hướng về phía trước trơn tuột thức sai chỗ hoặc bên sườn đè ép tổn thương có thể dẫn đến sườn chùy khớp nối sai chỗ ) . Người bệnh nằm sấp , dưới ngực đệm gối mềm , thuật giả đứng ở sai chỗ chỗ đối bên cạnh , song mạnh tay điệp , nắm cây đặt cùng sai chỗ sườn chùy khớp nối tương ứng cột sống ngực gồ lên bên cạnh , đưa bàn tay ép xuống cùng người bệnh làn da chặc chẽ tiếp xúc , chậm rãi thuận xương sườn phương hướng hướng ra ngoài phía dưới suy 3~4c m , tức thuật giả bàn tay Kỷ dời đi sai chỗ của sườn chùy khớp nối phía trên , khiến sai chỗ chỗ của da kéo căng , chúc người bệnh thở sâu khí , tại hơi thở mạt bàn tay xuôi theo xương sườn vuông hướng dụng chớp động lực suy ép , có thể nghe "Lạc~" âm thanh, có thể lặp lại 2~3 thật ( đồ 6-34 ) .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p