Chia sẻ

{ Bắt đầu]6 năm bên trong ung thư ruột thuật hậu nhiều lần tái phát chuyển di chân tướng tại sao? Quảng châu thị một , thâm quyến thị một M DT đặc sắc ca bệnh chia sẻ

Khối u y học diễn đàn 2 0 22- 0 9-22 Phát biểu tại quảng đông

Nên ca bệnh chủ khám bệnh y viện là quảng châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân , chúng ta mời thâm quyến thị bệnh viện nhân dân kết liễu thẳng ruột ung thư M DT đoàn đội nhằm vào nên ca bệnh không cùng giai đoạn phương án trị liệu của lựa chọn triển khai thảo luận , mời chuyên gia ban giám khảo tiến hành đặt câu hỏi cùng lời bình , cũng bổ sung bắt đầu M DT chủ khám bệnh đoàn đội ý kiến , kèm theo liên quan chỉ nam , cung cấp y học nhân sĩ chuyên nghiệp tham khảo .

Bệnh án trích yếu

2 0 17- 1 1 nhập viện kiểm tra( thuật hậu 1 năm rưỡi )

Lần thứ nhất M DT thảo luận

Người bệnh tình huống trước mắt:

1 .   ẩm thực tốt đẹp , hai liền bình thường , E COG cho điểm 1 phân

2 . Kết liễu ruột kính nhắc nhở: nửa phải ung thư ruột cục bộ tái phát

3 . CT nhắc nhở: gan S3 , S6 chuyển di nhọt

Thảo luận vấn đề:

1 . Có hay không phẫu thuật chỉ chinh?

2 . Phẫu thuật thời cơ lựa chọn?

3 . Bước kế tiếp khám và chữa bệnh phương án?

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân khoa phóng xạ chuông tiểu linh

So sánh 2 0 16 năm tăng cường CT , 2 0 17 năm nửa phải kết liễu ruột - về ruột phù hợp miệng gặp bất quy tắc tăng dầy của mềm tổ chức cục sưng , cục sưng cùng chung quanh mỡ khoảng cách còn rõ ràng . Tại đệ 3 cùng đệ 4 phúc đồ ở bên trong, người bệnh gan của S3 cùng S6 tăng lên 2 cái ổ bệnh , nhìn ra phân biệt ước là 2c m cùng 6 0 1c m . Cho nên thuật hậu tái phát hình ảnh học chẩn bệnh theo giai đoạn T3; hạch bạch huyết không cách nào ước định; có nơi xa chuyển di . Bởi vậy chẩn bệnh là T3 nhiềuxM 1 .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân bệnh lý khoa Donna

Ruột kính lấy bệnh lý sinh thiết kết quả là trung phân hoá tuyến ung thư .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân dạ dày ruột ngoại khoa   phó vũ tường

Vấn đề một , 2 0 16 năm người bệnh lần thứ nhất bắt đầu phát nửa phải kết liễu ruột khối u , làm mở rộng nửa phải kết liễu ruột cắt bỏ thuật , khuếch trương đại ý tứ là đem toàn bộ hoành kết liễu ruột cắt sao? Điểm này không có cụ thể miêu tả .

Vấn đề hai , lần đầu tiên bắt đầu phát khối u là đến từ thăng kết liễu ruột đấy, có hay không xâm phạm , cục bộ theo giai đoạn như thế nào?

Mặt khác , chúng ta biết rõ nửa phải kết liễu ruột từ phẫu thuật cắt bỏ góc độ cùng mười hai chỉ ruột có quan hệ , đơn giản từ quý sân cung cấp trạng thái tĩnh hình ảnh để xem , có thể cho rằng nửa phải kết liễu ruột cùng mười hai chỉ ruột là có khoảng cách đấy, cho nên từ kỹ thuật thượng đoán là có thể đạt tới bắt đầu phát táo của cắt bỏ . Trừ cái đó ra còn phải đánh giá màng bụng về sau, thận trước khoảng cách , trước mắt gần cung cấp 2 tấm hình ảnh , không đủ để phán đoán .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân can đảm ngoại khoa   trương dục sâm

Người bệnh tại ruột ung thư thuật hậu 16 tháng xuất hiện gan chuyển di , ổ bệnh chủ yếu tại S3 , S6 , cũng không tính là đặc biệt lớn , nhìn ra lớn nhất của khả năng chỉ là 1.5c m , lại S6 của ổ bệnh ở vào bao màng hạ. Bản mới khám và chữa bệnh chỉ nam ở bên trong, đối với dị lúc tính gan chuyển di muốn tiến hành tái phát phong hiểm cho điểm , chúng ta đề nghị khối u nội khoa tổng hợp ước định có hay không đi đầu trị bệnh bằng hoá chất . Từ kỹ thuật đã nói , hai cái này ổ bệnh hoàn toàn có thể đạt tới ngoại khoa cắt bỏ của tiêu chuẩn .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dânTham gia khoa   lý dũng

Cái này 2 gan bên trong ổ bệnh của đường kính đều nhỏ hơn 3c m , cho nên có thể làm cục bộ tan rã trị liệu . Trước mắt vấn đề ở chỗ gan S3 của ổ bệnh khoảng cách cửa mạch tên trạng bộ phận quá gần , nhưng bởi vì không nhìn thấy trên dưới liên tục hình ảnh hình ảnh , chỗ dĩ vô pháp kỹ càng bình phán nó cùng cửa mạch quan hệ , nếu như ổ bệnh cùng cửa mạch quan hệ tương đối gần , thì tan rã đem tồn tại lưu lại của khả năng .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân xạ trị khoa   liêu quế tường

Người bệnh gan CT biểu hiện S3 , S6 của 2 cái chuyển di táo , đề nghị làm phổ đẹp hiển tăng cường MRI kiểm tra , tiến một bước kiểm tra có hay không nhỏ bé bệnh biến . Đối với cái này 2 cái ổ bệnh tới nói , chủ yếu là đoán có thể không trị tận gốc tính cắt bỏ hoặc bắn liên tiếp giao hòa .

Từ xạ trị khoa góc độ , nếu như lấy nhiềuE D làm mục tiêu , có thể áp dụng SB RT(như tựa đề) xạ trị , lợi dụng hít thật dài một hơi nín thở kỹ thuật hoặc là hô hấp cửa khống kỹ thuật , xạ trị cho lượng là 36Gy~6 0 Gy , có thể đạt tới 1 năm cục bộ khống chế tỉ lệ 8 0 %~9 0 % .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân khối u nội khoa   hà uyển

Người bệnh nửa phải ung thư ruột thuật hậu 16 tháng sau tái phát , cũng phát hiện gan chuyển di , có thể định nghĩa là dị lúc tính của gan chuyển di .

Căn cứ bắt đầu phát táo phán đoán cùng can đảm ngoại khoa đối chuyển di táo của phán đoán , người bệnh của bắt đầu phát táo cùng gan chuyển di táo đều thuộc về tại ban đầu vừa cắt của trạng thái . Đã ban đầu vừa cắt , liền muốn đánh giá CRS cho điểm , phán đoán khối u của sinh vật học hành vi . Người bệnh của CEA622 0 0 , gan chuyển di táo 2 cái , cho nên CRS cho điểm là 2 phân , căn cứ CS CO chỉ nam , CRS cho điểm 2 phân thuộc tại thấp nguy của người bệnh .

Chúng ta đề nghị bước kế tiếp trị liệu là bắt đầu phát táo cắt bỏ + gan chuyển di táo cắt bỏ xác nhập thuật trung siêu âm thanh; thuật trước nhất định phải làm phổ đẹp hiển nhiệt hạch từ , phán đoán có hay không có càng nhiều chuyển di; có thể gia tăng giảm tan rã thuật; thuật hậu lại tiến hành mới phụ trợ trị bệnh bằng hoá chất .

Quảng châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân M DT đoàn đội bổ sung

2 0 17 . 11.2 1 lần thứ hai phẫu thuật

Gan tiêu bản

Phù hợp miệng bắt đầu phát sưng vật

2 0 17- 12~2 0 18- 1 0 phụ trợ trị bệnh bằng hoá chất:

 • 7 trình F OLFIRI trị bệnh bằng hoá chất.( có tiêu ra máu , nguyên nhân không làm bá hướng trị liệu )

2 0 18- 1 phúc tra( thuật hậu 2 tháng )

2 0 19- 1 nhập viện kiểm tra( thuật hậu 13 tháng )

Kết liễu ruột ổ bệnh

Thẳng ruột ổ bệnh

Thẳng ruột ổ bệnh

PET hoặc CT:Thăng ung thư ruột gan chuyển di thuật hậu cải biến , ất trạng kết liễu ruột cùng thẳng ruột nhiều chỗ thành ruột tăng dầy thay thế sinh động , cân nhắc kết liễu thẳng ruột ung thư; màng bụng về sau, màng bao ruột cùng phía bên phải khá mạch máu bên cạnh phát thêm sưng to lên hạch bạch huyết thay thế sinh động , cân nhắc chuyển di .

Hố chậu tăng cường MR:Thượng đoạn thẳng ruột ung thư , MRF (+ ) , EMVI (- ); ất trạng ung thư ruột .

Lần thứ hai M DT thảo luận

1 . Có hay không phẫu thuật chỉ chinh?

2 . Bước kế tiếp toàn thân phương án trị liệu?

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân hình ảnh khoaChuông tiểu linh

T2 tên trạng vị trí thượng có thể thấy được thượng đoạn thẳng ruột thành ruột bất quy tắc cục sưng tốt tăng dầy , thẳng màng bao ruột chung quanh so với ẩu tả . Phải cân nhắc cục sưng có hay không có đột phá cơ sở cùng màng đệm tầng . Thẳng ruột chung quanh không thấy phi thường minh xác hạch bạch huyết .

Ất trạng kết liễu ruột có thể thấy được vòng vách bất quy tắc tăng dầy , ruột khang có chỗ trở nên hẹp , phù hợp ất trạng ung thư ruột cùng thượng đoạn thẳng ruột ung thư của biểu hiện .

Bởi vậy , bởi vì thẳng ruột khối u chung quanh màng đệm tầng tương đối ẩu tả , MRF dương tính , cho nên thẳng ruột ung thư thuộc về T4 , hạch bạch huyết không cách nào ước định , MR theo giai đoạn mô phỏng T4b nhiềuxM 1; ất trạng kết liễu ruột thuộc về T3 , cái khác hạch bạch huyết không cho ước định , MR theo giai đoạn mô phỏng T3 a nhiềuxM 1 .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân dạ dày ruột ngoại khoaPhó vũ tường:

Người bệnh xác thực rất không may , lần thứ hai nửa phải thuật hậu 1 năm lần nữa tái phát , thẳng ruột cùng ất trạng kết liễu ruột lại xuất hiện ổ bệnh . Ta muốn hỏi nên người bệnh trước đó làm ruột kính lúc có hay không có nhìn thấy địa phương khác tiềm ẩn đấy, phát thêm của thịt thừa? Có thể muốn từ gen góc độ đi bài trừ một chút kết liễu ruột tính thịt thừa bệnh hoặc gia tộc tính thịt thừa bệnh khả năng .

Lại từ dạ dày ruột ngoại khoa góc độ chú ý ổ bệnh có thể không cắt bỏ của vấn đề , người bệnh trước đây làm nửa phải mở rộng cắt bỏ , dưới loại tình huống này chúng ta lại thật làm thẳng ất giao giới khối u của cắt bỏ , dựa theo TME nguyên tắc , Ly đoạn mạch máu hậu cần suy tính là năng lực giữ lại còn lại kết liễu ruột hay là trực tiếp làm toàn kết liễu ruột cắt bỏ . Bởi vì mở rộng nửa phải kết liễu ruột cắt bỏ thuật hậu , kết liễu trong ruột động mạch đã Ly đoạn mất , nếu như chỉ lưu lại màng bao ruột hạ động mạch của trái kết liễu ruột chi nhánh đi cung ứng tỳ khúc giảm kết liễu ruột của máu vận , có hay không đầy đủ? Đương nhiên thuật trước có thể làm hình ảnh học mạch máu trùng kiến , lấy minh xác người bệnh của máu vận tình huống .

Cho nên kỹ thuật thượng vừa cắt ngoại trừ , nhưng phải chú ý thuật hậu máu vận có thể không nại thụ thuật hậu của phù hợp . Lại thêm người bệnh trước mắt khối u theo giai đoạn thiên chiều muộn , khả năng còn phải tổng hợp cân nhắc có hay không tiên làm khối u của toàn thân trị liệu , làm tiếp phẫu thuật .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân khối u nội khoa   hà uyển

Tuy nhiên kỹ thuật thượng vừa cắt ngoại trừ , nhưng dù sao MRF là dương tính , nhất là từ khối u nội khoa để xem , người bệnh là lần nữa tái phát , như vậy từ sinh vật học hành vi thượng cân nhắc vẫn là phải trước tiến hành toàn thân trị liệu . Phụ trợ trị bệnh bằng hoá chất dùng là áo cát lợi nhuận bạc làm cơ sở của trị liệu , hơn nữa không năng lực chịu . Một tuyến tiêu chuẩn trị liệu là F OLFIRI trị liệu . Căn cứ người bệnh của gen trạng thái , miễn dịch tổ hóa BRAF là âm tính , ứng kiểm trắc RAS , nếu như RAS là dã sinh hình , dụng phương tây thỏa tích; nếu như RAS đột biến , thì dụng bối phạt .

Chúng ta kết luận là: ở giai đoạn này , tiên làm toàn thân trị liệu , lấy F OLFIRI làm chủ , căn cứ gen trạng thái đi gia tăng bá , hợp thời tiến hành cục bộ trị liệu .

Quảng châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân M DT đoàn đội kết liễu thẳng ruột ngoại khoa bổ sung

2 0 19- 1-24 gen kiểm trắc

2 0 19- 1-2 0 19-5 trị bệnh bằng hoá chất

2 0 19-5 bắt đầu duy trì trị liệu

Lần thứ ba M DT thảo luận

1 . Có hay không phẫu thuật chỉ chinh?

2 . Cột sống chuyển di nhọt có thể xạ trị?

3 . Bước kế tiếp toàn thân phương án trị liệu?

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dânKhối u nội khoaHà uyển

Nên người bệnh tại lấy dùng mãnh liệt của trị bệnh bằng hoá chất Garbe phạt phương án hậu đạt tới PR , nhưng bởi vì không kiên nhẫn chịu cải thành tuyến hai của may mắn qua Phinney . May mắn qua Phinney trị liệu về sau, bắt đầu phát táo đạt tới S D , nhưng xuất hiện mới ổ bệnh , cũng chính là bệnh tình là tại tiến triển , có xương chuyển di , mời xạ trị khoa cho ý kiến.

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dânXạ trị khoa liêu quế tường

Người bệnh xuất hiện xương chuyển di , nhưng cân nhắc làm xạ trị , có thể không phẫu thuật cần cột sống ngoại khoa ước định . Xương xạ trị một dạng, áp dụng 3 0 Gy 1 0 F của xạ trị phương án , đồng thời cần ứng dụng tọa đến hợp chất hữu cơ chua xót .

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân   khối u nội khoa   hà uyển

Người bệnh đã trải qua vậy hai lần tái phát , lại xuất hiện xương chuyển di , bởi vậy toàn thân trị liệu đối người bệnh tới nói hay là chủ yếu trị liệu phương hướng , nếu như xuất hiện mới ổ bệnh , phán đoán là P D , phải là muốn cải biến toàn thân trị liệu phương án . Tất cả những này trị bệnh bằng hoá chất thuốc đã dùng qua một lần , may mắn qua Phinney cũng dùng tới , đề nghị lần nữa khiêu chiến trị bệnh bằng hoá chất , bao gồm nếu như người bệnh nại thụ tính không tốt, lại dùng TA khắc 0 2 , hoặc lại dùng trước đó của y lập thay khang liên hợp phương án .Cục bộ nếu có chuyển di , kỹ thuật thượng có thể xạ trị , còn có thể đạt tới giảm đau của hiệu quả . Bắt đầu phát táo không có triệu chứng , cho nên không cần tích cực cắt bỏ . Bởi vậy chúng ta cho ra kết luận là đề nghị xạ trị gia tăng toàn thân trị liệu .

Quảng châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân M DT đoàn đội cột sống ngoại khoa bổ sung

2 0 2 0 - 1- 13 lần thứ ba phẫu thuật

2 0 2 0 -6 phúc tra( thuật nửa năm sau )

Đến tiếp sau trị liệu

Khối u vật ký hiệu thời gian đường cong

Ca bệnh khám và chữa bệnh thời gian trục

Chuyên gia thảo luận

Q

Hải nam thiếu khối u y viện triệu hi giáo sư:

Người bệnh 2 0 16 năm phát bệnh , 2 0 17 năm tái phát , 2 0 19 năm lại tái phát gan chuyển , 2 0 17 năm tháng 11 phát hiện gan chuyển lúc làm ruột kính , 2 0 18 năm tháng 1 cũng làm ruột kính , 2 0 19 năm tháng 1 phát hiện thẳng ruột cùng ất trạng kết liễu ruột lại mới phát ổ bệnh , cân nhắc là ruột ung thư .

Vấn đề một , khối u tiến triển lúc lựa chọn áo cát lợi nhuận bạc , y lập thay khang lại thêm sét thay khúc nhét Garbe phạt phương án của căn cứ là cái gì?

Vấn đề hai ,Liên tục 3 thật ruột kính khác biệt lớn như vậy , rốt cuộc là mới phát hay là màng bụng chuyển di thẩm thấu thành ruột tạo thành?Nhất là hạch bạch huyết xét ra 2 hoặc9 , hai lần phẫu thuật lấy bệnh lý kết quả vẻn vẹn nói đơn giản là tuyến ung thư , như vậy 2 0 17 năm lần nữa phẫu thuật đối gan chuyển di nhọt tiến hành xử lý lúc có hay không lọt một chút chi tiết? Bệnh lý vì ứng dụng tại lâm sàng , có hay không cần làm được càng cẩn thận một chút?

A

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân khối u khoa   hà uyển:

Liên quan tới vấn đề thứ nhất , bệnh tình tiến triển hậu sử dụng ba phương thuốc án , 5-FU phải là ba phương thuốc án trong tiêu chuẩn của dụng thuốc , nhưng người bệnh dùng là sét thay khúc nhét , đây là một cá thể hóa phương án . Chỉ nam bên trên, đối sét thay khúc nhét của đề cử có hai loại tình huống , một là tại trái tim độc tính lúc xuất hiện , có thể đổi dụng sét thay khúc nhét , hai là tại tuyến hai cũng có thể cân nhắc sét thay khúc nhét . Người bệnh tại 2 0 17 năm tháng 11 phát hiện gan chuyển di cùng nửa phải tái phát , làm phẫu thuật , thuật hậu dùng F OLFIRI , bệnh tình tiến triển lúc, lại xuất hiện nửa trái của ruột ung thư , lúc này mới đổi cái này ba phương thuốc án , trên lý luận là có thể đấy, bởi vì ... này tương đương với tuyến hai trị liệu tổ hợp chỉ nam tuyến hai đề cử sét thay khúc nhét .

A

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân bệnh lý khoa Donna:

Liên quan tới vấn đề thứ hai , 2 0 16 năm người bệnh phẫu thuật lúc rõ ràng 36 mai hạch bạch huyết , đương thời không có hạch bạch huyết chuyển di , 2 0 16 năm trong báo cáo cũng chưa thấy mạch quản thần kinh xâm phạm . Triệu giáo sư đặt câu hỏi nói cho cùng là bắt đầu phát khối u xâm phạm tạo thành bệnh biến hay là bản thân mới phát bắt đầu phát táo . Trên lý luận nói , người bệnh tái phát nhiều lần như vậy, phát thêm tuyến sinh dục nhọt tốt thịt thừa nham biến có thể là cái thích hợp giải thích . Chúng ta có một nghi vấn , đương thời làm ruột kính thường có không phát hiện cái khác tiềm ẩn thịt thừa? Mặt khác , tại 2 0 17 năm tái phát ruột trong kính , mặt ngoài niêm mô không thấy rõ ràng dị thường , khả năng khối u bệnh biến ít , không nhất định là xâm phạm tới đấy, cần phải kết hợp hình ảnh học phán đoán , hình ảnh học năng lực càng tốt mà phán đoán khối u là từ bên ngoài xâm phạm tiến tới vẫn là từ bên trong mọc ra .

Một ít nhiều bắt đầu sợ hãi thường thường tại khác biệt vị trí tồn tại b MMR cùng p MMR hỗn tạp tình huống , cân nhắc đến khối u dị chất tính , đề nghị mỗi một lần bệnh lý đều làm liên quan kiểm trắc .Cho nên lần thứ hai sinh thiết nửa trái kết liễu ruột cùng thẳng ruột ứng bổ sung MMR lòng trắng trứng của kiểm trắc , lại RAS cùng BRAF cũng đề nghị đồng thời làm .

Q

Nam phương đại học y khoa nam phương y viện   tiết kỳ giáo sư:

Vấn đề một , người bệnh hai lần tái phát thời gian là tại thường thấy nhất của thuật hậu 1 năm cùng 1 năm rưỡi . Người bệnh đương thời bên ngoài sân làm nửa phải kết liễu ruột cắt bỏ , vô luận phẫu thuật có nên làm hay không mở rộng nửa phải , hai lần kiểm tra phát hiện phù hợp miệng khối u lúc, tái phát thì có lớn vô cùng khả nghi . Bởi vì nửa phải ruột ung thư phẫu thuật của phù hợp miệng tái phát tỉ lệ là phi thường thấp đấy, cho nên ta muốn hỏi phù hợp miệng tái phát nguyên nhân .

Vấn đề hai , có suy nghĩ hay không đến , tái phát khối u của theo giai đoạn cùng bắt đầu phát khối u theo giai đoạn có cái gì bất đồng?

Người bệnh hậu kỳ xuất hiện thẳng ruột cùng ất trạng kết liễu ruột từng bước tăng thêm của bệnh biến , ta đồng ý triệu hi giáo sư của suy đoán , người bệnh càng có thể là ổ bụng của rộng khắp truyền bá tán xác nhập gan cùng xương của rộng khắp chuyển di , như vậy, khoa chỉnh hình của can thiệp cùng ngoại khoa phẫu thuật trồng xương của làm việc khả năng liền còn nghi vấn rồi, cho nên người bệnh chẩn bệnh phương diện còn nghi vấn của khả năng lớn hơn. Dị lúc tính của khối u thường thường có thể có Lâm số lẻ hội chứng , đường ruột nhiều bắt đầu phát khối u , thịt thừa nham biến nhiều loại khả năng , nhưng nhiều lần ruột kính hậu thịt thừa của bỏ sót kỳ thật khả năng cực nhỏ , bởi vậyTổng của phán đoán có thể làỔ bụng của rộng khắp truyền bá tán từ màng đệm mặt đến niêm mạc mặt của cải biến. Nhưng màNam tính thẳng ruột Đạo Cách Lạp Tư ổ vị trí khá thấp , dù cho hình ảnh học cũng khó có thể phán đoán khối u từ bụng khang đến ruột khang của xâm phạm , loại tình huống này thường thường thông qua phẫu thuật dò xét mới có thể minh xác .

A

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân dạ dày ruột ngoại khoa phó vũ tường:

Liên quan tới vấn đề thứ nhất , dù chưa minh xác đề cập , nhưng đã lần thứ nhất lựa chọn làm nửa phải mở rộng cắt bỏ , ngược lại suy nguyên nhân nhất định là đương thời khối u bắt đầu phát táo tương đối lớn , hơn nữa mắt thường hạ cũng đã xâm phạm ruột tế màng thậm chí ổ bụng , cũng chính là lúc trước cũng đã thuật trung phát hiện ổ bụng của khả nghi chuyển di , điều này cũng làm cho đặt vững vậy đến tiếp sau người bệnh hướng đi .

Còn như thuật bên trong xử lý , chúng ta biết rõ , phải chú ýNửa phải kết liễu ruột CME của phương diện giải phẩu có hay không triệt để , hạch bạch huyết quét sạch có hay không sạch sẻ , cùng vô nhọt nguyên tắc , tức tại phù hợp lúc chúng ta cường điệu No touch , không được quá nhiều dắt kéo cùng đụng vào khối u , dẫn đến phù hợp miệng truyền bá tán , đồng thời phải bảo đảm đầy đủ của an toàn tiếp xúc duyên ,Những này là thuật trung có thể làm của dự phòng tính biện pháp , nếu như không thể làm được , đều có thể dẫn đến tương lai phù hợp miệng tái phát . Mà nếu như thuật trung dò xét đã phát hiện khả nghi của màng bụng trồng trọt táo , làm tương ứng cắt bỏ cùng bệnh lý cũng có thể làm hậu tục của theo giai đoạn cung cấp chứng cứ .

Cuối cùng , thuật hậu làmHIPE C dự phòng tính trị liệu, có lẽ hội giảm xuống đến tiếp sau của màng bụng trồng trọt hoặc tái phát khả năng , cũng là một sớm can thiệp của biện pháp .

A

Thâm quyến thị bệnh viện nhân dân khối u nội khoa hà uyển:

Liên quan tới vấn đề thứ hai , người bệnh lần thứ nhất tái phát cùng lần thứ hai tái phát là tại ất trạng kết liễu ruột cùng thượng đoạn của thẳng ruột . Chúng ta biết rõ kỳ thật thẳng ruột ung thư thuật hậu cục bộ tái phát căn cứLeed S phân loại phápCó thể phân làm trung ương hình , trắc bích hình , đế bên cạnh hình , hỗn hợp hình , căn cứ bất đồng phân hình có thể có khác biệt của trị liệu , nhưng nên phân hình chỉ là nhằm vào cục bộ tái phát thẳng ruột ung thư . Vì cái gì chúng ta không có đi truy đến cùng tái phát nguyên nhân? Bởi vì người bệnh lần thứ nhất phát sinh gan chuyển di cùng bắt đầu phát táo của phù hợp miệng tái phát , lần này thuộc về lần thứ hai tái phát , lại có xương chuyển di , cho nên chúng ta của chú ý điểm chủ yếu tại khắp toàn thân trị liệu .

Chuyên gia lời bình

Huệ châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân vương Hi giáo sư:

Nên người bệnh phi thường bất hạnh , nhưng cũng là cái đặc biệt cùng đặc sắc của ca bệnh . Tại ca bệnh biểu hiện ra cùng thảo luận qua trình trung , thâm quyến thị vừa cùng quảng châu thị một đô không tiếp tục truy đuổi tung tích người bệnh khối u tái phát đầu nguồn , đây là tại phương án trị liệu thượng tồn tại của khuyết điểm nhỏ , dù cho đối quá trình trị liệu không có có ảnh hưởng , cũng sẽ mang đến một chútĐối khối u đi hướng của ngộ phán. Tỉ như nói xuất hiện nửa phải kết liễu ruột vị trí ban đầu của phù hợp miệng tái phát , chính là phi thường hiếm thấy , bao gồm hậu kỳ xuất hiện thẳng ruột cùng ất trạng kết liễu ruột của tái phát , hay làCân nhắc trồng trọt chuyển di của khả năng khá lớn.

Tại khám và chữa bệnh quá trình bên trong , khả năng nếu nhưLàm cục bộ của phẫu thuật cắt bỏ hậu gia tăng HIPE C trị liệu, có khả năng cải thiện người bệnh tình huống .

M DT cho chúng ta cơ hội tham dự các vị cùng một đường của thảo luận cùng báo cáo , là một quá trình học tập , cũng có trợ giúp chúng ta đối màn cuối kết liễu thẳng ruột khối u người bệnh làm ra càng quy phạm , thích hợp hơn khám và chữa bệnh .

Chỉ nam thời gian

A . Căn cứ CS CO kết liễu thẳng ruột ung thư khám và chữa bệnh chỉ nam 2 0 22 , đối với thuật hậu tái phát chuyển di tính kết liễu thẳng ruột ung thư , cần tại M DT dàn khung hạ đối mỗi một cái ca bệnh tiến hành một thể hóa quyết sách .

b . Căn cứ E SM(sadomasochism:Chứng ác-thống dâm,thích bị ngược đãi)O chuyển di tính kết liễu thẳng ruột ung thư khám và chữa bệnh chỉ nam 2 0 16 , tại sử dụng HIPE C ( ổ bụng nóng quán chú trị bệnh bằng hoá chất ) kinh nghiệm phong phú trung tâm , đối với có hạn màng bụng chuyển di của người bệnh , nhưng cân nhắc tiến hành khối u tế bào giảm diệt thuật cùng HIPE C , có khả năng kéo dài sinh tồn kỳ .

c . NC(não tàn,óc lợn) CN(xử nữ,gái còn trinh) chỉ nam 2 0 2 1 vạch , thuật hậu ct DNA là Ⅰ~Ⅲ kỳ kết liễu thẳng ruột ung thư tái phát phong hiểm lên cao vật ký hiệu . CS CO chỉ nam 2 0 22 cũng đổi mới chú thích: gần đây có nghiên cứu biểu hiện , động thái ct DNA giám sát có trợ giúp sớm dự cảnh thuật hậu tái phát chuyển di , nhưng là có nên hay không bị thông thường dùng cho thuật hậu theo phỏng cũng chỉ đạo trị liệu vẫn còn tại tranh cãi .Liên quan luận án: 1 .Trung sưng sắp đặt công giáo sư: hy vọng cùng khốn cảnh cùng tồn tại —— đàm MR D kiểm trắc cùng kết liễu thẳng ruột ung thư mới phụ trợ trị bệnh bằng hoá chất.2 . Tập trung MR D ct DNA-MR D dùng cái gì trở thành vô cùng phong phú tiền cảnh của ung thư kiểm trắc kỹ thuật?

Bản ca bệnh bắt nguồn từ 2 0 22 năm kết liễu thẳng ruột ung thư M DT giải thi đấu quảng đông địa khu trận chung kết ,Cận cung chia sẻ giao lưu , cấm chỉ bất luận hình thức của đăng lại cùng thương dụng .

Biên tập: đỗ yến toàn

Thực tập: lưu oánh , lý 倇 nghi

Mời "Chú ý ", điểm "Đang nhìn ", hoan nghênh phát biểu cái nhìn của ngài !

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p