Chia sẻ

2 0 12 năm bắp ngô trọng đại nạn sâu bệnh phòng khống phương án

Đức tuệ thường suối 666 2 0 12- 0 7- 13
2 0 12 năm bắp ngô trọng đại nạn sâu bệnh phòng khống phương án

Ta trung tâm tổ chức chuyên gia thương lượng dự đoán , 2 0 12 năm cả nước bắp ngô nạn sâu bệnh thiên về phát sinh , phát sinh trình độ nặng như 2 0 1 1 năm , trong đó bắp ngô minh cả nước phát sinh diện tích 3.5 ức mẫu thật . Là làm tốt bắp ngô trọng đại nạn sâu bệnh phòng khống công việc , đặc chế đặt hàng bản phương án .

 Một , phòng khống mục tiêu

Bắp ngô trọng đại bệnh trùng chống xử trí tỉ lệ đạt tới 9 0 % trở lên, bệnh trùng tổng thể chống hiệu quả đạt tới 8 0 % trở lên, nguy hại tổn thất tỉ lệ khống chế tại 5% trở xuống, chuyên nghiệp hóa thống phòng thống trị diện tích so năm trước tăng cao 1 0 % trở lên, mở rộng lục sắc phòng khống làm mẫu cùng mở rộng diện tích , giảm bớt hóa học thuốc trừ sâu sử dụng lượng .

 Hai , phòng khống sách lược

Căn cứ bất đồng sanh thái khu vực , nhằm vào trọng điểm bệnh trùng , để bảo đảm cách trở bắp ngô an toàn sản xuất làm hạch tâm , lấy lục sắc phòng khống kỹ thuật là chống đở , khai thác lấy phương pháp phòng trừ bằng sinh vật làm chủ đạo , hóa học cùng vật lý chống là bổ sung tổng hợp phòng khống sách lược .

 Ba , phòng khống biện pháp

 (1) phòng khống trọng điểm

 Khu vực khác nhau phòng khống trọng điểm: bắc phương vụ xuân bắp ngô khu trọng điểm phòng khống dưới mặt đất côn trùng có hại , bắp ngô minh , bắp ngô thấp hóa bệnh , thân mục nát bệnh cùng đại bớt bệnh; hoàng Hoài Hải hạ truyền bá bắp ngô khu trọng điểm phòng khống mầm kỳ côn trùng có hại , bắp ngô minh , hai điểm ủy sâu cắn lúa vào ban đêm , thân mục nát bệnh cùng hạt bớt bệnh , chiếu cố phòng khống bắp ngô thô co lại vi khuẩn bệnh; tây nam vùng núi đồi núi bắp ngô khu trọng điểm phòng khống bắp ngô minh , văn khô bệnh , đại bớt bệnh cùng bớt chàm bệnh; tây bắc địa khu trọng điểm phòng khống bắp ngô nha cùng lá ngô mãn .

 Bất đồng sinh con kỳ phòng khống trọng điểm: gieo hạt kỳ làm tốt trộn thuốc vào hạt giống , dự phòng bệnh trùng phát sinh; mầm kỳ đến loa lớn miệng kỳ , bắc phương xuân ngọc mễ khu trọng điểm phòng khống dưới mặt đất côn trùng có hại , bắp ngô thấp hóa bệnh , bắp ngô minh; hoàng Hoài Hải hạ ngọc mễ khu trọng điểm phòng khống hai điểm ủy sâu cắn lúa vào ban đêm , bắp ngô con bọ lông , bắp ngô thô co lại bệnh cùng hạt bớt bệnh , tây nam , tây bắc địa khu trọng điểm phòng khống bắp ngô minh; kéo tơ kỳ về sau, bắc phương xuân ngọc mễ khu trọng điểm phòng khống bắp ngô minh hòa ngọc mễ đại bớt bệnh; hoàng Hoài Hải hạ ngọc mễ khu trọng điểm là bắp ngô minh cùng sâu bông; tây nam địa khu trọng điểm là văn khô bệnh cùng bớt chàm bệnh; tây bắc địa khu trọng điểm phòng khống bắp ngô nha trùng cùng lá mãn .

 ( 2 ) trọng đại nạn sâu bệnh phòng khống kỹ thuật biện pháp

 Dưới mặt đất côn trùng có hại( ấu trùng bọ dừa , con bổ củi , cày quỳ bột giới vân vân ): lợi dụng 7 0 % tắc trùng tần loại áo dược tề , 7 0 % ti trùng lâm có thể ẩm ướt tính thuốc tán trộn hạt giống với thuốc hoặc hàm ý kể trên thành phần của loại áo dược tề bao con nhộng , có thể khống chế hữu hiệu dưới mặt đất côn trùng có hại . Đồng thời đối mầm kỳ con bọ lông , nha trùng cùng bụi bay rận có một chút của khống chế tác dụng .

 Bắp ngô minh: hoàng Hoài Hải lưu vực hạ ngọc mễ khu mùa thu kiết cán vẫn điền , bắc phương xuân ngọc mễ khu tại mùa xuân qua đông thay mặt hóa nhộng trước 15 ngày tiến hành bạch cương nấm phong ấn đống , giảm xuống bắp ngô minh qua đông ấu trùng cơ số . Tại qua đông thay mặt côn trùng trưởng thành vũ hóa sơ kỳ sử dụng tính dụ dược tề dụ sát , vũ hóa Cao Phong Kỳ bật đèn dụ sát . Tại bắp ngô minh đẻ trứng sơ kỳ phóng thích ong mắt đỏ . Tại bắp ngô minh trứng ấp tỉ lệ đạt tới 3 0 % lúc phun ra Bt thuốc bào chế . Tâm lá thời kì cuối rắc phân Bt hoặc hạ độc chết tỳ hoặc tân lưu huỳnh lân hột dược tề rót tâm , hoặc sử dụng lục phất tình hoa cúc chỉ phun sương . Có thể mở rộng cao cán bình phun thuốc phun ra Bt thuốc bào chế chống bắp ngô minh kỹ thuật .

 Bắp ngô nha trùng: điểm mảnh nhỏ phát sinh cùng chín phát sơ kỳ thi thuốc , lợi dụng tự đi thức cao cán thu hoạch phun sương cơ phun thi ti trùng lâm hoặc ti nha đồng .

 Lá ngô mãn: có điều kiện bộ phận phổ biến thủy hạn luân canh , kịp thời nhổ cỏ , tiêu diệt lúc đầu lá mãn nghỉ lại nơi chốn . Lá mãn điểm mảnh nhỏ phát giờ sinh , ứng lập tức tiến hành chống , có thể chọn dụng Awe nấm làm , khuyết mãn đặc biệt , pằng mãn linh , tắc mãn đồng , ti trùng lâm vân vân phun sương hoặc tương hỗ tiến hành hợp lý hỗn phối phun thi , đồng thời gia nhập 1% phân urê thủy , có thể đưa đến khôi phục phiến lá , tăng cao phòng hiệu quả của tác dụng . Phun sương lúc trọng điểm chống trong bắp ngô phần dưới phiến lá của mặt sau . Có thể mở rộng cao cán bình phun thuốc hoặc sương mù cơ hiệu suất cao chữa mãn kỹ thuật .

 Bắp ngô thân mục nát bệnh: tuyển dụng trồng trọt chống bệnh chủng loại . Lợi dụng lạc~ nấm tinh giáp sương lơ lửng loại áo dược tề bao con nhộng có thể giảm xuống phát bệnh tỉ lệ .

 Lá ngô bớt bệnh giống như: tuyển dụng chống bệnh chủng loại . Tăng thi phân bón lót , hợp thời từng nhóm bón thúc , tăng cao cây chống bệnh lực . Hợp lý cấy dày , tăng cường đồng ruộng thông thấu độ , giảm xuống phát bệnh trình độ hoặc trì hoãn phát sinh kỳ . Trong lòng lá đến kéo tơ kỳ của phát bệnh sơ kỳ , có thể mặt lá phun thi bính vòng tọa; bổn ê-te giáp vòng tọa , thay mặt sâm mangan kẽm ( toàn lạc hợp biến thái ) , giáp cơ lưu huỳnh nấm linh , ti tọa ê-te nấm chỉ , ti tọa ê-te nấm chỉ vân vân dược tề , xem phát bệnh tình huống 7- 1 0 thiên phun 1 thật , tổng cộng phun 2~3 thật .

 Bắp ngô văn khô bệnh: tuyển dụng khiêng chịu đựng bệnh chủng loại . Kết hợp trung canh nhổ cỏ lột đi cơ bộ phận đọt , lộ ra thân thân , có thể giảm bớt phát bệnh . Phát bệnh sơ kỳ có ở thân cơ đọt thượng phun thi 5% giếng cương hỏng làm hoặc 4 0 % nấm nhiệt hạch tịnh 1 0 0 0 ~ 15 0 0 lần dịch , khoảng cách 7~ 1 0 thiên 1 thật .

 Bắp ngô thô co lại bệnh: thô co lại bệnh nghiêm trọng phát sinh khu , tránh cho lúa mì cùng hạ ngọc mễ vỏ truyền bá; hạ ngọc mễ vừa kỳ chiều muộn truyền bá , có thể khống chế hữu hiệu bắp ngô thô co lại bệnh phát sinh . Bắp ngô gieo hạt hậu nảy mầm trước áp dụng "Phong ấn ", "Sát" hóa học nhổ cỏ đồng thời gia nhập có cơ hội lân thuốc sát trùng , tiêu diệt thô co lại vi khuẩn bệnh truyền độc môi giới bụi bay rận nơi cư trú .

 Bốn , chuyên nghiệp hóa thống phòng thống trị chủ suy kỹ thuật

 (1) phóng thích ong mắt đỏ kỹ thuật

Tại bắp ngô minh đẻ trứng sơ kỳ đến trứng chín kỳ , thường mẫu đất thiết trí 1-3 cái phóng thích điểm, thống một tổ chức nông dân khoa học phóng thích ong mắt đỏ 2-3 thật , đem thả ong khí cụ khác biệt hoặc treo tại trung bộ phiến lá mặt sau của gân lá bên trên.

 ( 2 ) kiết cán vẫn điền kỹ thuật

Tổ chức nông dân khai thác kiết cán vỡ nát vẫn điền kỹ thuật , đè thấp trùng nguồn gốc .

 ( 3) bạch cương nấm phong ấn đống kỹ thuật

Tại bắp ngô minh hóa nhộng 15 ngày trước kia , tổ chức nông dân tiến hành áp dụng bạch cương nấm thống nhất phong ấn đống .

 ( 4 ) dược tề rót tâm kỹ thuật

Tại bắp ngô miệng kèn kỳ , tổ chức nông dân thống nhất áp dụng Bt , bạch cương nấm , tân lưu huỳnh lân , hạ độc chết tỳ vân vân áp dụng rót tâm .

 (5) ánh đèn dụ sát kỹ thuật

Tại bắp ngô minh côn trùng trưởng thành vũ hóa kỳ , thống một tổ chức nông dân sử dụng ánh đèn dụ sát các đời côn trùng trưởng thành , đối qua đông thay mặt côn trùng trưởng thành có thể kết hợp tính dụ dược tề dụ sát .

 Năm , mấu chốt công việc biện pháp

 (1) tăng cường giám sát dự báo .Chăm chú làm tốt định điểm giám sát cùng hệ thống điều tra , kịp thời nắm giữ bắp ngô trọng đại bệnh trùng động thái , kịp thời tuyên bố dự báo , các nơi muốn thông qua các loại truyền thông tuyên bố bắp ngô trọng đại bệnh tình hình sâu bệnh dự báo , tăng cao bệnh tình hình sâu bệnh tin tức nhập hộ tỉ lệ .

 ( 2 ) tăng cường tuyên truyền huấn luyện. Thông qua tổ chức lớp huấn luyện , tổ chức chống hiện trường sẽ, in và phát hành minh bạch giấy cùng báo chí , loa phóng thanh , truyền hình , nông lưới nhiều loại hình thức , khiến rộng rãi nông dân nhận thức chống bắp ngô trọng đại bệnh trùng của sự tất yếu cùng tầm quan trọng , hướng rộng rãi nông dân đại lực tuyên truyền phổ cập bắp ngô trọng đại bệnh trùng phòng khống kỹ thuật .

 (Ba ) thúc đẩy chuyên nghiệp hóa thống phòng thống trị .Giúp đỡ chuyên nghiệp hóa chống tổ chức hoặc thống một tổ chức nông dân khai triển,mở rộng phóng thích ong mắt đỏ hoặc bạch cương nấm phong ấn đống chống bắp ngô minh vân vân thống phòng thống trị hành động .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p