Chia sẻ

" trà thuốc phương pháp chữa bệnhn tổng hợp ( trà thuốc của khiêng già yếu trà

zd Sơn cười 2 0 22- 0 9-23

Uống trà năng lực ức chế tế bào già yếu , khiến người kéo dài tuổi thọ . Hôm nay nhỏ đan cùng mọi người chia sẻ mấy khoản kéo dài tuổi thọ của trà thuốc , cùng một chỗ tới xem một chút đi !

1 , thần tiên thọ trà

Nguyên liệu: nhân sâm 3 lại thêm , cây ngưu tất 2 lại thêm , ba kích 2 lại thêm , đỗ trọng 2 lại thêm , cẩu kỷ 2 lại thêm , hồng trà 5 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , liền có thể xung pha hồng trà uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: tư bổ khí huyết , dưỡng tinh ích não .

Công dụng: trung lão niên thể nhược nhân .

2 , chân nhân trà

Nguyên liệu: phục linh 2 lại thêm , thục địa 2 lại thêm , cây hoa cúc 2 lại thêm , nhân sâm 2 lại thêm , bách tử nhân 2 lại thêm , hồng trà 5 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , xung pha hồng trà uống . Cũng có thể đi trà trước kia dịch tiền cheo uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: tu bổ bẩn câu đố , an thần .

Công dụng: trung lão niên thể hư nhân .

3 , duyên thọ trà

Nguyên liệu: xa lo lắng 2 lại thêm , củ khoai 2 lại thêm , ba kích 2 lại thêm , thố tơ tằm tử 2 lại thêm , ngũ vị tử 2 lại thêm , hồng trà 1 0 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , xung pha hồng trà uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: kéo dài tuổi thọ , câu đố ninh thần .

Công dụng: trung lão niên thể hư thần suy nhân .

4 , đồng trà xuân

Nguyên liệu: thố tơ tằm tử 3 lại thêm , cây ngưu tất 2 lại thêm , củ khoai 2 lại thêm , phục linh 2 lại thêm , cây tục đoạn 2 lại thêm , hồng trà 1 0 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , xung pha hồng trà uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: tu bổ tỳ thận , ích tinh thần .

Công dụng: trung lão niên thể nhược nhiều bệnh nhân .

5 , tìm thật trà

Nguyên liệu: cây thương truật 2 lại thêm , nhân sâm 2 lại thêm , sừng hươu 0.5 lại thêm , dâm dương hoắc 2 lại thêm , trạch tả 2 lại thêm , hồng trà 5 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , pha trà uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: tu bổ dương khư ẩm ướt , cường thân cường tráng thể .

Công dụng: trung lão niên người mập đàm ẩm ướt trùng chuyện phòng the hơi yếu nhân .

6 , kéo duyên linh trà

Nguyên liệu: thố tơ tằm tử 2 lại thêm , nhục thung dung 2 lại thêm , cẩu kỷ 2 lại thêm , cây sơn chu du 2 lại thêm , che cái chậu 2 lại thêm , hồng trà 1 0 lại thêm .

Cách dùng: dùng tới thuốc của tiên nấu dịch 5 0 0 m l pha hồng trà uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: tư bổ can thận , cả đời tăng trí .

Công dụng: trung lão niên gan thận không đủ , chuyện phòng the dần dần suy nhân .

7 , quy hạc hai tiên trà

Nguyên liệu: lộc giác 2 lại thêm , mai rùa 2 lại thêm , cẩu kỷ 5 lại thêm , nhân sâm 3 lại thêm , hồng trà 5 lại thêm .

Cách dùng: dụng 35 0 m l thủy tiên nấu lộc giác , mai rùa , nhân sâm đến nước sôi hậu l5~3 0 phút đồng hồ , trùng phao cẩu kỷ , hồng trà uống . Có thể gia nhập mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: tư tinh bổ huyết , ích khí nâng cao tinh thần .

Công dụng: trung lão niên khí huyết suy yếu nhân .

8 , bàn long trà

Nguyên liệu: cây sơn chu du 2 lại thêm , đương quy 2 lại thêm , cây ngưu tất 2 lại thêm , thố tơ tằm tử 1 lại thêm , bạch ngư béo 2 lại thêm , hồng trà 1 0 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , xung pha hồng trà uống . Có thể gia nhập số lượng vừa phải mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công dụng: trung lão niên thể nhược nhiều bệnh nhân .

9 , cả đời trà

Nguyên liệu: che cái chậu 2 lại thêm , có thể hộc 2 lại thêm , đỗ trọng 2 lại thêm , cây tục đoạn 2 lại thêm , ngũ vị tử 2 lại thêm , hồng trà 1 0 lại thêm .

Cách dùng: dụng 5 0 0 m l thủy tiên nấu bôi thuốc đến nước sôi hậu 1 0 ~ 1 5 phút đồng hồ , pha trà uống . Có thể gia nhập số lượng vừa phải mật ong . Xung uống đến vị nhạt .

Công năng: nuôi sinh cả đời , câu đố kiện não .

Công dụng: trung lão niên thể nhược thần suy dễ quên nhân .

Bản bài báo đến từ 百拇医药网>' . 1 0 0 m d . co m' > trăm mẫu y dược lưới

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p