Chia sẻ

Ngũ tạng có ẩm ướt , bách bệnh đều là đến? Khí ẩm chưa trừ diệt , càng tu bổ càng độc

Zhcx 123 2 0 22- 0 9- 18
Một , ẩm ướt trong lòng
Hai , ẩm ướt tại tỳ
Ba , ẩm ướt tại phế
Bốn , ẩm ướt tại gan
Năm , ẩm ướt tại thận

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p