Chia sẻ

{ Bắt đầu]Cao huy xa y án (10)

Cái đại thụ 2 0 22- 0 5- 15

Mười chín , ích khí , nuôi âm , bằng gan pháp trị bình phục bệnh tiêu khát cũng thanh phong nội chướng như nhau

Hồ mỗ , nam ,5 1Tuổi .

Sơ chẩn∶ 19 88Năm5Nguyệt25Nhật .

Kể triệu chứng bệnh cùng bệnh ánNước tiểu kẹo dương tính , đường máu hơi cao năm năm hơn kèm nhãn châu căng đau hai năm . Tây y chẩn đoán bệnh là bệnh tiểu đường , bệnh tăng nhãn áp . Phục dụng giảm kẹo linh cũng thớt Rocca phẩm điểm mắt , hiệu quả trị liệu không tốt . Hiện tại chứngTrong miệng dinh dính , uống nhiều mà không hiểu , tâm phiền thiếu mị , nhãn châu đau nhức trướng , rã rời không còn chút sức lực nào .

Khám bệnh traLưỡi chất đỏ đài ít, mạch đếm kỹ . Nước tiểu kẹo (4343 ) , bụng rỗng đường máu1 0.1 mm ol hoặcL.

Biện chứngOi bức tổn thương âm , nước miếng mệt khô nóng , khí trên lửa nghịch .

Cách chữaÍch khí dưỡng âm sinh tân , rõ ràng gan giảm hỏa mắt sáng .

Đơn thuốcSinh hoàng kì1 0 lại thêmRễ sắn1 0 lại thêmCủ khoai1 0 lại thêmThạch hộc1 0 lại thêmPhấn hoa1 0 lại thêmXuyên thuốc đắng8 lại thêmSinh địa hoàng2 0 lại thêmNguyên tham gia1 0 lại thêmLá sen1 0 lại thêmQuyết gỗ dầu1 0 lại thêmCây củ ấu1 0 lại thêm

Thủy tiên phục , nhật1Dược tề ,6Dược tề .

Hai khám bệnhThuốc hậu thoả đáng . Nhãn trướng miệng dính giảm xuống , thấy vật mơ hồ , đầu trướng ù tai . Lưỡi mạch vô lấy biến , nước tiểu kẹo (+) . Theo như bắt đầu vuông xuất nhập , hơi sự tình điều chỉnh , lấy tăng lọc gan bổ mắt chi công .

Đơn thuốcRễ sắn1 0 lại thêmThạch hộc1 0 lại thêmPhấn hoa1 0 lại thêmXuyên thuốc đắng8 lại thêmSinh địa hoàng2 0 lại thêmCủ khoai1 0 lại thêmNguyên tham gia1 0 lại thêmQuyết gỗ dầu1 0 lại thêmBạch cây củ ấu1 0 lại thêmThanh lỵ tử1 0 lại thêmCây mộc tặc cỏ1 0 lại thêm,6Dược tề

Ba khám bệnhChư chứng giảm dần chưa hết , nước tiểu kẹo (±) , đường máu bình thường . Giảm kẹo linh ngừng dùng . Hiệu quả không được càng vuông , bắt đầu phương thuốc kế phục . Gián đoạn tiến thuốc hơn ba mươi dược tề , nước tiểu kẹo tiếp tục (----~±) , đường máu phạm vi bình thường , nhãn châu đau nhức trướng Kỷ ta . Nửa năm sau , khi thời gian tết xuân , nhiều dầu ăn chán chích xào chi vật , uống bia , nước tiểu kẹo tăng đến (4343 ) , phục bắt đầu phương thuốc6Dược tề , tra nước tiểu kẹo lại một lần nữa bình thường , đủ để chứng minh này vuông giảm kẹo công hiệu .

【 chú thích ] bệnh tiểu đường thuộc trung y bệnh tiêu khát phạm trù . Lấy cỡ nào uống , nhiều lương , nhiều nước tiểu , thân thể gầy gò hoặc nước tiểu trọc , nước tiểu có vị ngọt là đặc thù . Cũng có"Ba nhiều một thiếu"Triệu chứng không hiện , duy tra đường máu hơi cao , nước tiểu kẹo dương tính nhân . Bệnh này quá trình mắc bệnh dài, triền miên khó lành , bệnh biến chứng nhiều. Cao lão cho rằng bệnh tiêu khát chủ yếu bệnh cơ là khí âm hai nhẹ , nước miếng cạn khô nóng , mà âm hư làm gốc , khô nóng là tiêu . Cao lão cẩn thủ bệnh cơ , phái vuông dụng thuốc , lấy 《 y học trung trung tham gia phương tây lục » trung của ngọc dịch canh , 《 thiên kim vuông 》 trung của thuốc đắng sinh địa canh , 《 trầm thị tôn sinh vuông 》 bên trong ngọc tuyền chín tâm ý , hợp tam phương làm một thể gia tăng giảm hóa nhận mà sáng lập tự mình trị liệu bệnh tiểu đường của cơ bản vuông . Toàn vuông tạo thành làHoàng kì15 lại thêm, sinh địa hoàng2 0 lại thêm, thuốc đắng8 lại thêm, thạch hộc1 0 lại thêm, phấn hoa1 0 lại thêm, hoàng bách8 lại thêm, củ khoai1 0 lại thêm.

Bản ca bệnh oi bức tổn thương âm , âm hư dương cang , khí trên lửa nghịch , bệnh tiêu khát cũng thanh phong nội chướng . Trị liệu lúc tuân cơ bản vuông hơi sự tình gia tăng giảm . Vuông trung sinh địa hoàng tư âm sinh tân , y học hiện đại nghiên cứu chứng thực nó có giảm tuột huyết áp của tác dụng; phấn hoa rõ ràng trong lồng ngực phiền nhiệt , tư sinh âm dịch; thuốc đắng rõ ràng trung tiêu lửa; thạch hộc cam hàn tư âm nuôi dạ dày sinh tân; hoàng kì thăng dương ích khí phục nó tán tinh đạt đến phế chức vụ; nguyên tham gia tư âm giảm hỏa , tư thận thủy lấy chế phù du lửa , đồ rõ ràng thượng triệt hạ chi công , y học hiện đại nghiên cứu chứng thực nó có giảm đường máu của tác dụng . Quyết gỗ dầu , thanh cái rương rõ ràng gan ích thận mắt sáng , tuyên tán oi bức; bạch cây củ ấu , cây mộc tặc cỏ sơ can kinh gió nóng . Chư thuốc dùng được , âm nước miếng được sinh , dương cang được bằng , khí hỏa được giảm , chư chứng được ngoại trừ .

Ở trên quan chi , cao lão chữa bệnh nhiều tại biện chứng trên cơ sở đã tham khảo cổ phương lập phương chi pháp , lại kết hợp bệnh tình linh hoạt ứng dụng , ngoài lập tự mình mới vuông , pháp tùy kiểm chứng chuyển , bởi vì kiểm chứng dụng thuốc , nguyên nhân hiệu quả rõ rệt .

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p