Chia sẻ

{ Bắt đầu]【 hành đạo ghi chép ] bí nước tiểu cùng nam tính sinh sản hệ thống bệnh lý hệ thống hóa những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường học tập ghi chép (5)

C andyMint 2 0 2 0 - 1 1- 0 5

Từ Thượng Hải đh giao thông viện y học chi nhánh thụy kim y viện bệnh lý chủ nhiệm khoa vương triều phu giáo sư chủ giảng của 《 bí nước tiểu cùng nam tính sinh sản hệ thống bệnh lý ( hệ thống hóa những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường ) 》Mỗi tuần hai , năm lần ngọ 14: 0 0Thượng tuyến hành đạo nghiên tập xã .

Nguyên bộ của học tập ghi chép từ thụy kim y viện bệnh lý khoa bí nước tiểu cùng nam tính sinh sản hệ thống khối u bệnh lý á chuyên khoa cốt cán dương hiểu quần lão sư chỉnh lý , hôm nay mang đếnThứ năm giảng:Nước tiểu trên đường da tăng trời sanh tính bệnh biến của bệnh lý chẩn bệnh củaThấm vào tính nước tiểu trên đường da ung thư của bệnh lý chẩn bệnh .

Thượng Hải đh giao thông viện y học chi nhánh thụy kim y viện bệnh lý khoa

Dương hiểu quần phó bác sĩ chủ nhiệm

Nước tiểu trên đường da tăng trời sanh tính bệnh biến của bệnh lý chẩn bệnh

Thứ năm giảng

Thấm vào tính nước tiểu trên đường da ung thư của bệnh lý chẩn bệnh


Thấm vào tính nước tiểu trên đường da ung thư

(i nữ a tửve uro theli al c arci no m a )

Định nghĩa:

 • Đột phá nền màng của nước tiểu trên đường da khối u .

Bệnh lý báo cáo lúc chú ý hạng mục:

 • Phân chia cấp bậc thấp cùng cấp bậc cao: dựa vào nhiệt hạch của ở giữa biến cùng tổ chức kết cấu của dị thường trình độ; có nguồn gốc tính phân hoá nhân nhiều là cao cấp khác biệt ung thư;

 • Nếu như xuất hiện nhỏ tế bào phân hoá ( dù cho là cục táo tính ) , thì chẩn đoán bệnh là nhỏ tế bào ung thư;

 • Đại đa số T 1 kỳ thấm vào tính nước tiểu trên đường da ung thư là núm vú trạng ung thư , mà đại đa số T2-T4 kỳ nhân thị phi núm vú trạng ung thư:

  T 1: khối u xâm phạm đến niêm mạc cố hữu tầng;

  T2: khối u xâm phạm đến cố hữu cơ bắp tầng;

  T3: khối u xâm phạm đến bàng quang vách bên ngoài lân cận tổ chức;

  T4: khối u xâm phạm đến dưới đây bất luận vị trí: tuyến tiền liệt , niệu đạo , âm đạo , chậu vách , bụng vách;

 • Kinh niệu đạo cắt bỏ (TUR ) tiêu bản: chú ý đưa kiểm bên trong tổ chức có hay không cơ bắp tầng , nếu như có , tại trong báo cáo ứng phản ứng xuất cơ bắp tầng bên trong có vô thấm vào; như vô , trong báo cáo ứng nói rõ không thấy cơ bắp tầng:

  T 1: kinh niệu đạo cắt bỏ khối u , hoặc kinh niệu đạo cắt bỏ khối u 43 phụ trợ bàng quang bên trong dược vật trị liệu;

  T2: toàn bàng quang hoặc toàn bàng quang 43 tuyến tiền liệt cắt bỏ;43 phụ trợ trị liệu .

Quang kính:

 • Cấp bậc thấp: cơ hồ đều một đường núm vú hình, tế bào lớn nhỏ đối lập nhất trí , phân bố đối lập đều đều , nhưng so với bình thường nhân chen chúc; ruột thừa giới không rõ , ruột thừa sữa vô hoặc ít có không theo đuổi; nhiệt hạch đại khái duy trì bình thường phương hướng , nhưng biến viên , cường độ thấp bất quy tắc cùng cường độ thấp nhiều hình;

 • Cấp bậc cao: tế bào cảnh giới không rõ , ruột thừa sữa thường có rãnh rỗi theo đuổi; nhiệt hạch có một đường đám phân bố khuynh hướng ( mật độ không được đều một ) , hình thái không đồng nhất , nhuộm màu chất thô hột trạng ( phân bố không được đều đều ) , bộ phận nhiệt hạch có vẻ lấy hạch nhân , phân tách như dễ thấy , có thể thấy được dị thường phân tách như .

Nhắc nhở thấm vào của hình thái

1 ,Thấm vào tính thượng da:

( 1 )Bất quy tắc nhọt tế bào ổ;

(2 )Ở giữa chất trung xuất hiện chỉ tế bào;

(3 )Nền màng bất quy tắc hoặc thiếu sót;

(4 )Thượng da đâm chồi chỉ trạng nổi lên;

(5 )Khác thường phân hoá .

2 ,Ở giữa chất đặc điểm:

( 1 )Chất xơ phản ứng hoặc cứng lại;

(2 )Thượng da ổ chung quanh co vào kẽ nứt;

(3 )Chứng viêm phản ứng;

(4 )Chất nhầy tốt ở giữa chất;

(5 )Giả bướu thịt tốt ở giữa chất .

Khác thường phân hoá

Thượng da ổ chung quanh co vào kẽ nứt

Ở giữa chất trung xuất hiện chỉ tế bào

 • Đệ 4 bản WHO phân loại: đề nghị niêm mạc cố hữu tầng thấm vào (T 1 ) á theo giai đoạn , nhưng mùi đạt thành chung nhận thức;

 • Văn hiến đề cử phương pháp: đối T 1 kỳ ca bệnh của niêm mạc cố hữu tầng bên trong thấm vào của chiều sâu cùng hoặc phạm vi tiến hành ước định; nên phương pháp đơn giản dịch hành , nhất trí tính cao , dự đoán T 1 kỳ khối u sinh vật học hành vi , cung cấp càng nhiều dự đoán bệnh tình tin tức .

Vi thấm vào

(T 1 m)

0.5 mm chỉ táo

Rộng khắp bệnh biến

(T 1e)

> 0.5 mm hoặc nhiều táo

Tham khảo văn hiến: A new and hi lại thêmhly pro lại thêm no S tic Sy Ste m to d iscern T 1 BL adder c ancer Sub St a lại thême . Eur Urol 2 0 12 Feb;6 1 (2 ):378-84 .

 • Nước tiểu trên đường da ung thư theo giai đoạn ( thứ tám bản A JC C), gặp đồ một:


Đồ một

 • Bàng quang ung thư xâm phạm tuyến tiền liệt ở giữa chất ( thứ tám bản A JC C), gặp đồ hai , ba:

Đồ hai: bàng quang ung thư thông qua niệu đạo xâm phạm tuyến tiền liệt ở giữa chất , tham chiếu niệu đạo ung thư theo giai đoạn , là pT2

Đồ ba: bàng quang ung thư xuyên thấu bàng quang vách trực tiếp lan tràn xâm phạm tuyến tiền liệt ở giữa chất , tham chiếu bàng quang ung thư theo giai đoạn , là pT4

 • Khởi nguyên từ bàng quang tật tệ khất của nước tiểu trên đường da ung thư của theo giai đoạn , gặp đồ bốn:

Đồ bốn: tật tệ khất vô cơ bắp tầng , vô pT2

Bệnh lý báo cáo cho ví dụ


 • ( bàng quang TUR BT(rất phi thường) tiêu bản ) cấp bậc cao thấm vào tính nước tiểu trên đường da ung thư , thấm vào niêm mạc cố hữu tầng , đưa kiểm bên trong tổ chức không thấy cơ bắp tầng;

 • ( bàng quang TUR BT(rất phi thường) tiêu bản ) cấp bậc cao thấm vào tính nước tiểu trên đường da ung thư , thấm vào niêm mạc cố hữu tầng cùng cạn cơ bắp tầng (T2 a );

 • ( bàng quang TUR BT(rất phi thường) tiêu bản ) cấp bậc thấp cấp bậc cao nước tiểu trên đường da ung thư , đưa kiểm tổ chức có nghiêm trọng vật lý tính tổn thương , khó mà phán đoán có hay không thấm vào .

Suy xét đề

Nam , 76 tuổi , nước tiểu đau nhức cùng máu nước tiểu liền khám bệnh , đi bàng quang sinh thiết , HE hình thái như sau đồ .

1 0 0 lần

4 0 0 lần

Mời tuyển ra ngài cho rằng chính xác của tuyển hạng ,

Đáp án sẽ tại hạ kỳ trong ghi chép công bố !

Tăng một kỳ đáp án công bố:

Liên quan tới bàng quang bên trong lật tính núm vú trạng nhọt của miêu tả có thể hạng chính xác? (B)

A , khối u tế bào bình thường - rất nhỏ không được điển hình , thường xâm phạm bàng quang cơ bắp tầng

B , nhiệt hạch phân tách như hiếm thấy hoặc không đủ

C , thường cùng tuyến tính viêm bàng quang xác nhập tồn tại , cũng có thể phát triển thành nước tiểu trên đường da núm vú trạng ung thư

D , tổ chức học thượng cùng cấp bậc thấp bên trong lật tính nước tiểu trên đường da ung thư dễ dàng phân biệt

E , thuộc về u ác tính , phẫu thuật cắt bỏ hậu thường cần xạ trị cùng trị bệnh bằng hoá chất

Bí nước tiểu cùng nam tính sinh sản hệ thống bệnh lý hệ thống hóa những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường

Thứ sáu giảng Kỷ thượng tuyến hành đạo nghiên tập xã

Điểm kích hình ảnh , tiến vào những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường

Hoan nghênh cái hình người thức trích dẫn , xin miễn truyền thông , trang web vân vân chưa cho phép lấy bất luận hình thức đăng lại đến cái khác nền tảng; như cần đăng lại mời sớm liên hệ bản công chúng hào , cũng tại văn thủ ghi chú rõ "Nguồn gốc: hành đạo bệnh lý" .

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p