Chia sẻ

Từ 2 0 19GI nhiềuA chỉ nam đoán hen suyễn 2 hình chứng viêm của khám và chữa bệnh

Tư tư 12 0 2 0 19- 12- 0 8

DownloadViêm quản giaAPP xem thêm văn hiến chỉ nam

"

2 hình chứng viêm là năm gần đây hen suyễn vân vân nộ tật bệnh khám và chữa bệnh của lâm sàng điểm nóng , cũng là "Viêm quản gia" gần mấy đợt đoản văn suy tặng trọng điểm , 2 0 19 năm lại bị cặn kẽ viết vào GI nhiềuA chỉ nam . Bài này liền 2 0 19 năm GI nhiềuA chỉ nam có quan hệ trọng chứng hen suyễn 2 hình chứng viêm khám và chữa bệnh của đề cử làm cái đơn giản giải độc .

"
Cái gì là 2 hình chứng viêm?

Yếu điểm:

Ước chừng 5 0 % của trọng chứng hen suyễn người bệnh vốn có 2 hình chứng viêm .

 • 2 hình chứng viêm thông thường từ dị ứng bắt đầu cùng vi khuẩn vi khuẩn vân vân suy cho cùng nguyên nhân bệnh tử kích thích tế bào bài tiết của IL-4 , IL-5 , cùng IL- 13 vân vân tế bào nhân tử giới đạo sinh sinh;

 • 2 hình chứng viêm thông thường biểu hiện là nghiện tính axit granulocyte (EOS ) hoặc Fe NO lên cao , có thể năng lực kèm thêm đặc biệt ứng tính (I lại thêmE lên cao );

 • 2 hình chứng viêm đối I CS trị liệu phản ứng tính tốt đẹp , nhưng trọng chứng hen suyễn đối cao liều lượng I CS trị liệu chính là vi tất hữu hiệu , O CS thì tác dụng phụ nghiêm trọng , bởi vậy cần cân nhắc loại khác phương án trị liệu ( ví dụ , ức chế IL-4 , IL-5 , IL- 13 cùng I lại thêmE của sinh vật chỉ khiêng dược vật ) .

Mở rộng

2 hình chứng viêm ≠Th2 hình chứng viêm

 1. 2 hình chứng viêm bao gồm Th2 hình chứng viêm , bởi vì không chỉ có Th2 tế bào , hơn nữa Th 1 tế bào , nghiện tính axit granulocyte cùng to béo tế bào vân vân cũng có thể bài tiết sinh sinh 2 hình chứng viêm của IL-4 , IL-5 , IL- 13 tế bào nhân tử;

 2. 2 hình chứng viêm bao gồm IL-4 , IL-5 cùng IL- 13 vân vân tế bào nhân tử giới đạo của dị ứng tính cùng nghiện tính axit chứng viêm;

 3. 2 hình chứng viêm trị liệu bao gồm kích thích tố cùng chỉ khiêng dược vật , là lấy phần tử vật ký hiệu là bá hướng địa tinh phê chuẩn chữa bệnh .

2 hình chứng viêm của chẩn bệnh

Yếu điểm:

Đối trọng chứng hen suyễn , lấy hạ bất kỳ hạng nào đều nhắc nhở có 2 hình chứng viêm:

 • Fe NO ≥2 0 ppb

 • EOS ( bên ngoài tuần máu )≥ 15 0 hoặc μl hoặc EOS ( hướng dẫn đàm )≥2%

Mở rộng

Vì cái gì 2 hình chứng viêm của Fe NO tiếp điểm đối trọng chứng hen suyễn là 2 0 ppb?

 1. Trọng chứng hen suyễn thông thường hẹp hòi đạo chứng viêm rõ rệt , mà Fe NO biểu trưng của chủ yếu là đại khí đạo chứng viêm , đối hẹp hòi đạo chứng viêm dễ dàng lọt kiểm , là giảm xuống đối hẹp hòi đạo chứng viêm của lọt kiểm tỉ lệ , bởi vậy đem nguyên lai 25-5 0 ppb của tiếp điểm hạ thấp 2 0 ppb;

 2. 2 0 17 năm ERS kỹ thuật tiêu chuẩn đề cử hẹp hòi đạo chứng viêm biến tốc độ chảy thở ra khí NO ( C a NO ) của trắc định kỹ thuật , không chỉ có thể giải quyết Fe NO đối hẹp hòi đạo chứng viêm của lọt kiểm vấn đề , hơn nữa còn có thể giúp chỉ đạo ước định hạt nhỏ I CS cùng chỉ khiêng dược vật của sử dụng .

2 hình chứng viêm của trị liệu

Yếu điểm:

Thuận theo tính , xác nhập chứng cùng sinh vật dược vật trị liệu

 • Thuận theo tính: đối I CS trị liệu hậu Fe NO vẫn cao người bệnh cho 5 trời cao liều lượng I CS trị liệu , sau 5 ngày trắc định của Fe NO nếu như giảm xuống vượt qua 4 0 % , nói rõ người bệnh trước đó của I CS thuận theo tính khác biệt ( không theo lúc hoặc không chính xác dụng thuốc ) , ứng tiếp tục cao liều lượng I CS trị liệu;

 • Xác nhập chứng: nếu như cao liều lượng I CS hiệu quả trị liệu không được tốt hoặc Fe NO vẫn cao (≥2 0 ppb ) , thì cân nhắc khả năng tăng thêm hen suyễn của viêm mũi cùng viêm xoang vân vân xác nhập chứng của khám và chữa bệnh;

 • Sinh vật dược vật: nếu như vẫn không thể được đến khống chế hoặc Fe NO vẫn cao ( ≥2 0 ppb ) , thì cân nhắc gia nhập hoặc áp dụng sinh vật dược vật kháng viêm trị liệu , bao gồm ức chế I lại thêmE , IL-4 hoặc IL-5 đơn độc khiêng dược vật .

Mở rộng

Như thế nào ước định hen suyễn người bệnh xác nhập của viêm mũi hoặc viêm xoang?

 1. Viêm mũi cùng viêm xoang đối hen suyễn người bệnh tương đối phổ biến , nhưng một mực không đủ thích hợp lâm sàng thường kiểm của ước định thủ đoạn . Bởi vậy , 2 0 17 của ERS kỹ thuật tiêu chuẩn đề cử tại Fe NO của trên cơ sở , gia nhập mũi hơi thở NO (Fn NO ) trắc định , dùng để chẩn đoán giám định viêm mũi hoặc viêm xoang;

 2. Trên thực tế , Fe NO lên cao cũng khả năng là viêm mũi cùng viêm xoang chờ thêm nộ chứng viêm gây nên . Bởi vậy , Fe NO kết hợp Fn NO của hơi thở liên kiểm không chỉ có thể chẩn đoán giám định hen suyễn , viêm mũi cùng viêm xoang , vẫn có thể giúp chẩn bệnh xác nhập chứng , chỉ đạo miệng mũi kích thích tố liên hợp trị liệu , chống trọng chứng hen suyễn .

Tổng kết

 1. Trước đó có người ngộ nhận là Fe NO là hen suyễn hoặc dị ứng tính cùng nghiện tính axit chứng viêm của vật ký hiệu , nhưng gần nhất nghiên cứu phát hiện Fe NO trên thực tế là 2 hình chứng viêm của vật ký hiệu , không chỉ có thể chỉ đạo ước định kích thích tố của sử dụng , hơn nữa còn có thể chỉ đạo ước định sinh vật kháng viêm dược vật của sử dụng .

 2. Nghiên cứu còn phát hiện Fe NO chỉ có thể biểu trưng lấy phế quản làm chủ đại khí đạo chứng viêm , chủ yếu dùng để chỉ đạo ước định miệng hút vào kích thích tố của sử dụng , bởi vậy 2 0 17 năm ERS kỹ thuật tiêu chuẩn đề cử thượng nộ cùng hẹp hòi đạo chứng viêm của thở ra khí NO trắc định (Fn NO cùng C a NO ) , trợ giúp giải quyết Fe NO trắc định đối đầu nộ cùng hẹp hòi đạo chứng viêm của lọt kiểm lầm kiểm vấn đề , chỉ đạo ước định miệng hút vào , mũi hút vào cùng toàn thân kích thích tố cùng chỉ khiêng dược vật của sử dụng , trợ giúp cá thể hóa tinh chuẩn chữa bệnh .

  Điểm kích hình ảnh phóng đại

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p