Chia sẻ

" liệt kiểm chứng ( gió đàm ngăn trở lạc hình liệt chứng của thường dùng dược vật

zd Sơn cười 2 0 22- 0 8- 0 8 Phát biểu tại giang tô

Gió đàm ngăn trở lạc hình liệt chứng của thường dùng dược vật

Thiên nam tinh khư gió chỉ kinh công lực cũng thật là rõ rệt , giỏi về khư gió đàm . Đối với gió đàm ngăn trở lạc hoặc thượng nhiễu đưa đến liệt bệnh , thường dùng chế nam tinh ( khương nước chế qua ) , pha thuốc bạch phụ tử , tằm chết khô , toàn hạt , thiên ma , địa long , cây kinh giới , thông khí , đương quy , hoàng kì , quế nhánh , xuyên khung , xích thược đồng đẳng dụng .

1 ,Thiên nam tinh

Thiên nam tinh vất vả mà ấm , nhập phế , gan , tỳ kinh . Khô ẩm ướt tiêu đàm tác dụng chuyên mạnh, khư gió chỉ kinh công lực cũng thật là rõ rệt , giỏi về khư gió đàm . Đối với gió đàm ngăn trở lạc hoặc thượng nhiễu đưa đến liệt bệnh , thường dùng chế nam tinh ( khương nước chế qua ) , pha thuốc bạchPhụ tử,Tằm chết khô,Toàn hạt,Thiên ma,Địa long,Cây kinh giới,Thông khí,Khi về,Hoàng kì,Quế nhánh,Xuyên khung,Xích thượcĐồng đẳng dụng . 《 thảo mộc gặp bắt đầu 》: "Thiên nam tinh , tức 《 bản kinh » của hổ chưởng cũng . Là mở rửa gió đàm của chuyên thuốc . . . . 《 bản kinh » của chữa gân liệt câu chậm , tức 《 mở tiền tệ 》 của chữa trúng gió , ngoại trừ tê liệt cũng . . . . Nam tinh ,Bán hạĐều là chữa đàm thuốc cũng . Như thế nam tinh chuyên điKinh lạc, nguyên nhân trúng gió tê liệt lấy của là dẫn đường , bán hạ chuyên đi dạ dày , nguyên nhân nôn nghịch tả lấy của là dẫn đường ." 《 thảo mộc hội tụ nói 》: "Thiên nam tinh , mở kết liễu bế , tán gió đàm thuốc cũng . Nhưng nó tính vị tân khô mà liệt , cùng bán hạ lược đồng , mà độc thì qua . . . . Nhược phong đàm ẩm ướt đàm , gấp gáp bế nước bọt đàm , không phải nam tinh không thể tán ." ĐốiÂm hưKhô đàm cùng phụ nữ có thai kị phục .

Hiện đại nghiên cứu cho rằng thiên nam tinh vốn có khiêng co giật , trấn tĩnh cùng giảm đau tác dụng .

2 ,Bạch phụ tử

Bạch phụ tử tân ấm có độc , nhập tỳ , dạ dày kinh . Chủ khư gió đàm , hiểu kinh lực cũng tốt , lại có thể thông lạc giảm đau , thích hợp với gió đàm thượng nhiễu đưa tới tứ chi bại xụi , nói kiển vân vân chứng . Bởi vì năng lực đuổi lạnh lẽo ẩm ướt , cách cũ cùng chế nam tinh , bán hạ , tằm chết khô , cây kinh giới , thông khí ,Tô mộc,Câu đằngVân vân thuốc pha thuốc ứng dụng . 《 thảo mộc hội tụ nói 》 nói: "Năng lực khư gió đàm , hiểu gió độc , hòa hợp tán mặt ý ." Bởi vì có độc , dụng lượng không thể quá lớn , bình thường lấy 2.5 ----6 khắc là thích hợp , trọng chứng nhân có khi có thể dùng đến 9 khắc . Đối âm hư lửa mạnh , thật mưu cầu danh lợi gió, lửa nóng thượng phạm , khí huyết suy yếu chư kiểm chứng cùng phụ nữ có thai kị phục .

3 , bán hạ

Bán hạ tính vị tân ấm , nhập tỳ , dạ dày kinh , tiêu đàm lực tốt , là chữa các loại đàm kiểm chứng muốn thuốc , thích hợp với tố thể đàm chín , bên ngoài gió hoặc bên trong gió gây nên đàm trọc lưu thoán kinh lạc , khí huyết cản trở dẫn đến nửa người tứ chi tê liệt mất dụng nhân , thường phối thiên ma , thiên nam tinh , bạch phụ tử , bạch cương tằm ,Trần bì,Phục linh, khươngSống một mình,Cây long đởm, thông khí , toàn hạt , đương quy , xuyên khung đồng đẳng để mà thu vào khư gió đàm , thông lạc bắt đầu liệt chi công . Đến dụng tý liệt , cũng có thể dụng bản phẩm gia nhậpĐào nhân,Hoa hồng, xuyên khung , xích thược ,Ba ba, ba ba ,Xài uổng tỵ, toàn hạt , địa long , phục linh ,Uy linh tiên, hoàng kì , quế nhánh vân vân loại trừ phong thấp , lưu thông máu thông lạc của phẩm ở bên trong, lấy thu vào lương hiệu quả . 《 khác biệt lục »: "Tiêu tâm phúc ngực cách đàm nóng tràn đầy kết liễu . . . Liệu liệt vàng, duyệt trạch diện mục . Sinh làm cho người nôn , thành thục làm cho người hạ." Khương bán hạ thiên dùng cho chữa nôn mửa , rõ ràng bán hạ , pháp bán hạ thiên dùng cho tiêu đàm khô ẩm ướt kiện tỳ; sinh bán hạ có độc , bình thường uống thuốc cần trải qua bào chế , lấy giảm bớt độc tính . Hết thảy máu kiểm chứng cùng âm hư khô khục , nước miếng vết thương khát nhân kị phục .

Sinh bán hạ uống thuốc lúc cùng một khang , cổ họng cùng đường tiêu hóa niêm mạc có mãnh liệt kích thích tính , có mãnh liệt tê cay vị , lưỡi , cổ họng nóng rực , sưng , đau đớn , mất tiếng , khàn giọng , há miệng khó khăn , nghiêm trọng nhân hô hấp khó khăn , thậm chí ngạt thở mà chết , loại này độc tính thành phần không chịu nhiệt , bởi vậy , sinh bán hạ nhất định phải tiên phục . Ngộ phục sinh bán hạ trúng độc lúc, cho phục hiếm dấm , trà đậm , thuốc thuộc da và chế mực hoặc lòng trắng trứng vân vân. Hô hấp khó khăn nhân cho dưỡng khí , khi tất yếu làm khí quản mở ra . LấyGừng3 0 khắc , thông khí 6 0 khắc ,Cam thảo15 khắc tiên canh , tiên bao hàm thấu một nửa , lại uống thuốc một nửa khác . Hoặc lấy dấm 3 0 ~ 6 0 ml , gia tăng khương nước một chút , súc miệng hoặc uống thuốc .

4 , thiên ma

Thiên ma là tuyệt gió muốn thuốc , bản kiểm chứng chính là bởi vì gió đàm ngăn trở lạc bố trí , truy cứu chỗ nhân, gió tà thuộc về khôi thủ , nguyên nhân bằng tuyệt gió tà đầu mục , thiên ma đã năng lực tuyệt gió, lại có thông lợi nhuận máuMạch kinhLạc chi công , hòa hợp chữa chóng mặt , nguyên nhân gió đàm ngăn trở lạc hình liệt chứng bệnh gặp nửa người tứ chi xụi lơ , chết lặng , ngôn ngữ bất lợi , đầu mục chóng mặt nhân , dùng rất là thích hợp , thường lấy của cùng chế nam tinh , câu đằng , bạch cương tằm , bán hạ ,Dâu nhánh, thông khí , địa long , đào nhân , hoa hồng , xích thược , xuyên khung ,Cây kê huyết đằng, quế nhánh đồng đẳng dụng .

5 , bạch cương tằm

Bạch cương tằm tuyệt bên trong gió, bằng bên ngoài gió, lại có thể hoá đàm tán kết liễu , nguyên nhân gió đàm ngăn trở lạc hoặc thượng nhiễu bố trí chư bệnh , bạch cương tằm là phải dùng của phẩm , thường cùng bạch phụ tử , chế nam tinh , thiên ma , cây bối mẫu , toàn hạt , bán hạ , chếHạt mã tiền, quế nhánh , xích thược , địa long đồng đẳng dụng . 《 thảo mộc tìm thật 》: "Khư gió tan hàn , khô ẩm ướt tiêu đàm , ấm hành huyết mạch của phẩm . . . Hợp canh gừng điều hạ lấy nôn , giả nó tân nóng chi lực , lấy ngoại trừ gió đàm của hại tai."

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p