Chia sẻ

{ Bắt đầu]236 . Thiên ma câu đằng uống tường giải nghiên cứu và thảo luận

Học trung y thư quán 2 0 22- 0 6-3 0 Phát biểu tại sơn đông

236 . Thiên ma câu đằng uống tường giải nghiên cứu và thảo luận

Quyển tài liệu từ Chu vĩnh cửu khố lão nhân , đang nghiên cứu trong học tập y phương dược tề học . 《 trung y phương thuốc tinh tuyển lưới 》 hoà đa danh lão trung y kinh nghiệm tư liệu hậu biện thành tập , mục đích là tại chính mình dụng phương lúc này , dễ dàng cho tìm vuông , sử dụng phương tiện . Bổn thiên chủ yếu là phân tích . Thiên ma câu đằng uống phương thuốc của tường giải cùng nghiên cứu và thảo luận , cung cấp người hữu duyên đối chứng chọn phương thuốc
   
Tạo thành; thiên ma 9 khắc ( cục phục ) câu đằng 12 khắc ( hậu hạ ) sinh thạch quyết minh 18 khắc ( tiên tiên ) Sơn sơn chi 9 khắc hoàng cầm 9 khắc xuyên cây ngưu tất 12 khắc đỗ trọng 9 khắc cây ích mẫu 9 khắc dâu gửi sinh 9 khắc đêm giao cây mây 9 khắc Chu phục thần 9 khắc
Gia tăng giảm;
1 . Trùng kiểm chứng , gia nhập linh dương sừng , thì dược lực ích lấy;
2 . Nếu tiến vào hậu kỳ mạch máu cứng lại chứng bệnh , gia tăng rót gia tăng hòe hao phí , rong biển , đóng hiện đại nghiên cứu xưng bao gồm đường đinh có cải biến mạch máu cứng lại chi công .
3 . Dương cang hóa gió, chóng mặt so với quá mức , miệng lưỡi hoặc tứ chi run lên nhân , ngoại trừ linh dương sừng bên ngoài , có thể cân nhắc gia tăng thay mặt đất son , con hào , hình rẻ quạt , nam châm vân vân lấy trấn gan lặn dương tuyệt gió;
4 . Nóng tính thiên chín , đau đầu so với kịch , mặt đỏ nhãn đỏ , bựa lưỡi hoàng khô , mạch dây số nhân , có thể cân nhắc gia tăng long đảm thảo , hạ cô thảo , đan bì , hoặc gia tăng phục long đảm tả gan hoàn lấy rõ ràng gan tháo lửa;
5 . Táo bón , có thể gia nhập đại hoàng , natri sunfat ngậm nước , hoặc gia tăng phục đương quy rồng oái hoàn lấy tả gan thông cúi;
6 . Gan thận âm hư rõ ràng , có thể cân nhắc gia tăng cây râm tử , cẩu kỷ tử , bạch thược , sinh địa , hà thủ ô vân vân lấy tẩm bổ gan thận .
Chủ trị; cao huyết áp bệnh của chóng mặt , đau đầu thuộc gan dương thượng cang kiểm chứng nhân , ngoài ra cũng có thể dùng cho cái khác nguyên nhân bố trí chóng mặt , trúng gió di chứng cùng thời mãn kinh hội chứng vân vân. 1 , cao huyết áp đầu cháng váng 1 . Cao huyết áp bệnh 2 . Chóng mặt 3 . Thời mãn kinh hội chứng gan dương thiên cang , gan gió thượng nhiễu kiểm chứng . Đau đầu , chóng mặt , mất ngủ , lưỡi đỏ đài vàng, mạch dây . Bản phương là gan dương thiên cang , gan gió thượng nhiễu kiểm chứng của thường dùng hiệu quả vuông , lâm sàng ứng dụng lấy đau đầu , chóng mặt , lưỡi đỏ đài vàng, mạch dây làm chứng chữa yếu điểm
Thiên ma câu đằng uống ( 《 trung y nội khoa tạp bệnh kiểm chứng chữa mới nghĩa 》 )

( 12 lại thêm )  đỗ trọng (9 lại thêm )  cây ích mẫu (9 lại thêm )  dâu gửi sinh (9 lại thêm )  đêm giao cây mây (9 lại thêm )  Chu phục thần (9 lại thêm )
Bên trong gửi cùng nhau hỏa , thể âm mà dụng dương , nó tính cách kiên cường thái độ , chủ động chủ thăng . Như âu giận ưu tư , gan mất mảnh mà thông suốt , khí âu hóa hỏa , gan
Dương độc cang , hoặc bệnh lâu thể hư , nhiếp sinh không thích đáng, gan thận cơ thể thiếu dinh dưỡng nên suy yếu , âm không được chế dương , gan dương thiên cang , hóa gió thượng tiếm , phong dương theo
Kinh thượng nhiễu rõ ràng khiếu , thì đau đầu , chóng mặt; gan tàng hồn , tâm tàng thần , gan dương nóng tính bên trong nhiễu , thần hồn đánh mất an bình , thì đêm mị
Nhiều mộng , thậm chí mất ngủ . Lưỡi đỏ , đài vàng, mạch dây chính là gan dương thiên cang của chinh . Làm phiền động dương , tức giận tổn thương gan , nguyên nhân bản bệnh kiểm chứng
Thường bởi vì làm phiền tức giận mà dụ phát hoặc tăng thêm .

Khoa tạp bệnh kiểm chứng chữa mới nghĩa 》 đệ 1 thiên chỉ xuất cái kia tốt , "Lúc này lấy bằng gan giảm nghịch với pháp" . Vuông giữa bầu trời tê dại cam bằng , chuyên gia đủ
Quyết âm can kinh , công giỏi bằng gan tuyệt gió, "Là chữa phong chi thần dược" ( 《 bản thảo cương mục 》 quyển công 2 ) , hòa hợp chữa "Gió nhẹ chóng mặt đầu
Đau nhức" ( trương nguyên làm nói , gặp 《 bản thảo cương mục 》 quyển công 2 ) . Câu đằng cam mát , đã năng lực ư gan gió, lại có thể rõ ràng gan nóng . 《 thảo mộc
Chánh nghĩa 》 quyển Lục Vân: "Vật ấy nhẹ rõ ràng mà mát , năng lực tiết hỏa , năng lực định gió." 《 cảnh nhạc toàn thư . Thảo mộc chính 》 quyển 48 mây nó "Chuyên
Lý gan gió cùng nhau hỏa chi bệnh" . Hai thuốc dùng được , lấy tăng bằng gan tuyệt phong chi lực , tổng cộng là quân thuốc . Thần lấy thạch quyết minh mặn bằng gan người ,
Trọng trấn lặn dương , mát gan ngoại trừ nóng , 《 y học trung trung tham gia phương tây lục » nói: "Thạch quyết minh . . . Là mát gan trấn gan chi yếu thuốc . Vì đó năng lực
Mát gan kiêm năng lực trấn gan , nguyên nhân hòa hợp chữa trong đầu sung huyết bị đau làm chóng mặt , bởi vậy kiểm chứng đa hệ bệnh can khí , nóng tính mang máu xông lên cũng ." Gan
Nóng thì dương thăng tại bên trên, dương cang lại có thể hoá hỏa sinh phong , nguyên nhân phối sơn chi , hoàng cầm lạnh lẽo giảm tiết , thanh nhiệt tháo lửa , tỷ can kinh hỏa
Nóng đến lấy rõ ràng giảm mà không suy cho cùng thượng nhiễu; cây ích mẫu hành huyết mà lợi nhuận thủy , xuyên cây ngưu tất lưu thông máu cũng dẫn máu chuyến về , hai vật tính đều là nhẵn hạ
Đi , có lợi cho gan dương bình giảm , cũng hợp "Chữa gió tiên chữa máu , máu hành phong tự diệt" lý lẽ; đỗ trọng , dâu gửi sinh bổ ích gan
Thận , phù chính cố bản; đêm giao cây mây , Chu phục thần an thần định chí , lấy chữa mất ngủ , đều là tá dược . Chư thuốc tương hợp , tổng cộng tấu ư gan
Tuyệt gió, thanh nhiệt lưu thông máu , ích thận bình tâm hiệu quả .

Chứng nhận . Trong đó linh sừng câu đằng canh lớn ở thanh nhiệt tuyệt gió, chủ yếu dùng cho can kinh nóng chín , nóng cực động phong chi nhiệt độ cao , kinh quyết; trấn
Gan tuyệt gió canh trấn gan giảm nghịch lặn dương chi lực khá mạnh , thường dùng cho gan thận âm khuy , gan dương thượng cang , khí huyết nghịch loạn , gan trong gió động của
Kiểm chứng , lâm sàng có thể thấy được chóng mặt bất tỉnh người hầu , tứ chi bất lợi , bán thân bất toại vân vân biểu hiện; thiên ma câu đằng uống bằng gan tuyệt phong chi lực so với chậm ,
Nhưng kiêm thanh nhiệt lưu thông máu an thần hiệu quả , thích hợp với gan dương thiên cang , gan gió thượng nhiễu đưa đến đau đầu , chóng mặt , mất ngủ vân vân chứng .

1 . Kiểm chứng chữa yếu điểm   bản phương là gan dương thiên cang , gan gió thượng nhiễu kiểm chứng của thường dùng hiệu quả vuông , lâm sàng ứng dụng lấy đau đầu , chóng mặt ,
Lưỡi đỏ đài vàng, mạch dây làm chứng chữa yếu điểm .
2 . Phép cộng trừ   bắt đầu sách nói: "Trọng chứng có thể dịch quyết rõ ràng là linh dương sừng , thì dược lực ích lấy; nếu tiến vào hậu kỳ mạch máu cứng lại
Chứng bệnh , có thể cân nhắc người hòe hao phí , rong biển , đóng hiện đại nghiên cứu xưng bao gồm đường đinh có cải biến mạch máu cứng lại chi công ." Dương cang hóa gió,
Chóng mặt so với quá mức , miệng lưỡi hoặc tứ chi run lên nhân , ngoại trừ linh dương sừng bên ngoài , còn có thể rót gia tăng thay mặt đất son , con hào , hình rẻ quạt , nam châm vân vân lấy
Trấn gan lặn dương tuyệt gió; nóng tính thiên chín , đau đầu so với kịch , mặt đỏ nhãn đỏ , bựa lưỡi hoàng khô , mạch dây số nhân , có thể cân nhắc gia tăng long đảm
Thảo, hạ cô thảo , đan bì , hoặc gia tăng phục long đảm tả gan hoàn lấy rõ ràng gan tháo lửa; táo bón , có thể gia nhập đại hoàng , natri sunfat ngậm nước , hoặc gia tăng phục lúc
Về rồng oái hoàn lấy tả gan thông phủ; gan thận âm hư rõ ràng , có thể cân nhắc gia tăng cây râm tử , cẩu kỷ tử , bạch thược , sinh địa , hà thủ ô vân vân lấy tẩm bổ gan thận .
3 . Bản phương hiện đại chủ yếu dùng cho cao huyết áp bệnh của chóng mặt , đau đầu thuộc gan dương thượng cang kiểm chứng nhân , ngoài ra cũng có thể dùng cho cái khác
Nguyên nhân bố trí chóng mặt , trúng gió di chứng cùng thời mãn kinh hội chứng vân vân.

Chữa "Cao huyết áp đau đầu , chóng mặt , mất ngủ" . Hồ thị chủ trương: "Có ở đây không vi phạm trung y học thuật biện chứng luận trị của trên cơ sở , đuổi
Bước cùng hiện đại của cơ sở y học cùng y học lâm sàng kiến thức liên hệ tới , đến phong phú trung y học của nội dung , tăng cao lý luận của nó
Cùng trình độ kỹ thuật , càng tốt mà phát huy trung y học của đặc điểm" ( 《 trung y nội khoa tạp bệnh kiểm chứng chữa mới nghĩa 》 tự nói ) . Hắn cho rằng cao
Huyết áp đau đầu thuộc về trung y "Gan quyết đau đầu" phạm trù , nó "Nguyên nhân gây bệnh ở chỗ nóng tính của quyết nghịch ", "Trị liệu lúc này lấy bằng gan giảm nghịch
Làm chủ pháp ", mà bản phương tức thuộc bằng gan giảm làm trái dược tề , nguyên nhân là trị liệu cao huyết áp đau đầu của chủ vuông . Nó chọn thuốc tổ vuông của mạch suy nghĩ ,
Đầu tiên là tuân theo truyền thống của trung y dược lý luận , đã bình ổn gan tuyệt gió làm chủ , dựa vào rõ ràng giảm , bổ thận , an thần vân vân pháp; cái thứ là
Kết hợp phân biệt bệnh cũng tham khảo đương thời thuốc đông y của thí nghiệm thành quả nghiên cứu , lựa chọn đã khép lại thuật chuẩn mực , lại có hạ huyết áp tác dụng của thuốc
Vật , lấy tăng cường tính nhắm vào , tăng cao hiệu quả trị liệu . Hồ thị tại phương hậu của chú thích "Nếu lấy hiện đại cao huyết áp đau đầu mà nói , bản phương chỗ
Dụng hoàng cầm , đỗ trọng , cây ích mẫu , dâu gửi sinh các loại, đều kinh nghiên cứu có huyết áp xuống thấp chi tác dụng , cố hữu trấn tĩnh tinh thần , giảm nghịch
Chậm đau nhức chi công ", có trợ giúp nói rõ điểm này . Bởi vậy , cùng bổn chương tiết cái khác tuyệt gió đơn thuốc so sánh , bản phương trung tây y kết hợp
Của sắc thái càng rõ ràng . Hiện đại lâm sàng đã xem bản phương lấy tư cách trị liệu cao huyết áp bệnh gan dương thượng cang hình của thường dùng vuông , 《 trung y bên trong
Khoa học 》 tài liệu giảng dạy cũng đem nó các trị liệu gan dương thượng nhiễu của đau đầu , chóng mặt bệnh kiểm chứng của chủ vuông .

Cây ngưu tất , cây ích mẫu? Đồng nhất điểm đáng ngờ lại tựa như có thể từ chế vuông nhân của học thuật chủ trương cùng chế chính đang lúc y dược học nghiên cứu trình độ các phương diện
Tìm kiếm giải đáp . Bản phương đản sinh tại thập niên năm mươi , nguyên do cao huyết áp đau đầu mà thiết lập , nó đặt ra nhân ở học thuật thượng chủ trương gắng sức thực hiện trung tây y
Hội tụ thông kết hợp . Ở chính giữa y phương mặt , nhận 《 Kim quỹ cánh 》 "Gan quyết đau đầu" cùng 《 y học trung trung tham gia phương tây lục » "Sung huyết não" của
Nói , cho rằng cao huyết áp đau đầu của nguyên nhân gây bệnh ở chỗ nóng tính quyết nghịch , thượng công đầu não , mà "Cái gọi là sung huyết não , chính là chỉ cao huyết áp của
Triệu chứng mà nói" ( 《 trung y nội khoa tạp bệnh kiểm chứng chữa mới nghĩa 》 đệ 1 thiên ) . Cùng này tương ứng , chữa thích hợp "Bằng gan giảm nghịch" là pháp .
Vuông Trung Xuyên cây ngưu tất , cây ích mẫu tính đều là chuyến về , chính có thể mượn lấy "Giảm nghịch ", từ đó có trợ giúp nóng tính , gan dương của bằng giảm . Ngoài
Một mặt , hồ thị dù chưa minh xác nâng lên "Ứ ", "Thủy" hai chữ , nhưng đã biết đặc biệt phát tính cao huyết áp cùng "Mạch máu thư co lại trung tâm
Của trường kỳ hưng phấn , gây nên nhỏ động mạch lâu dài tê cứng co vào , khiến thận thiếu máu sinh sinh thận làm" có quan hệ , "Hậu kỳ có thể phát
Sinh thần kinh hệ tuần hoàn máu của chướng ngại" ( 《 trung y nội khoa tạp bệnh kiểm chứng chữa mới nghĩa 》 đệ 1 thiên ) . Tại cao huyết áp bệnh trị liệu phương diện ,
Tây y thường dùng thuốc lợi tiểu cùng vốn có khuếch trương mạch máu tác dụng của dược vật . Nguyên nhân bản phương pha thuốc lưu thông máu , lợi nhuận thủy chi phẩm , khả năng còn có tham gia
Chiếu tây học của nhân tố . Sở dĩ lựa chọn cây ngưu tất cùng cây ích mẫu , đóng duyên cả hai bản thân gồm cả lưu thông máu , lợi nhuận thủy chi công , mà khi
Lúc đã có đưa tin cho thấy cây ích mẫu thủy cao ngâm cùng thuần cao ngâm có giảm áp tác dụng L 1j 1 , nghi ngờ cây ngưu tất càng trương tích thuần dẫn máu chuyến về trị liệu
"Sung huyết não" của muốn thuốc . Còn hồ thị bỏ nghi ngờ cây ngưu tất mà dụng xuyên cây ngưu tất , khả năng ra ngoài xuyên , nghi ngờ công hiệu tương tự mà xuyên nhân sống
Máu tác dụng khá mạnh của cân nhắc . Gần có học giả đưa ra cao huyết áp bệnh lấy gió, đàm , ứ , hỏa là phát bệnh nhân tố , vận dụng bằng gan sống
Máu lợi nhuận thủy pháp giúp cho trị liệu , cũng lấy được tốt đẹp hiệu quả trị liệu . j .

Nghịch với chủ , dựa vào rõ ràng giảm chi sơn chi , hoàng cầm , lưu thông máu của cây ngưu tất , cỏ ích mẫu , tư gan thận của dâu gửi sinh , đỗ trọng các loại, tư thận
Đã bình ổn gan của nghịch , cũng phụ đêm giao cây mây , Chu phục thần , dẹp an thần yên giấc , làm dịu nó mất ngủ , nguyên nhân là dùng cho gan quyết đau đầu , huyễn
Choáng , mất ngủ của lương dược tề ." ( 《 trung y nội khoa tạp bệnh kiểm chứng chữa mới nghĩa 》 )    ,

Thường xuyên đầu cháng váng 1 năm . Kiểm tra sức khoẻ: đáy lòng dao động bên trái thứ năm cùng lúc xương quai xanh trung tuyến bên trên, A2 tăng cường , chi dưới sưng vù , mạch di chuyển
Trượt . X quang bộ ngực thấu thị: tả tâm thất cường độ thấp mở rộng . Điện tâm đồ kiểm tra nhắc nhở: cơ tim tổn hại . Trị liệu trước mỗi ngày buổi sáng
8--9 lúc đo đạc huyết áp tổng cộng 8 thật , giá trị trung bình là 15447 1 0 5 mm H lại thêm . Cho phục thiên ma câu đằng uống , 1 tuần hậu huyết áp xuống làm
13 0 478 0 mm H lại thêm . Lại phục 3 tuần , ở giữa bình quân huyết áp 13 14785 mm H lại thêm , tự giác triệu chứng biến mất .

.   1 . Cao huyết áp bệnh   lấy thiên ma câu đằng uống bắt đầu vuông làm cơ sở , trị liệu cao huyết áp chóng mặt 3 17 Ví dụ . Người bệnh tuổi tác là
29--6 0 tuổi , quá trình mắc bệnh 2 0 nhật một 14 năm . Kèm đau đầu , ù tai , bộ mặt đỏ ửng , thiếu mị nhiều mộng , nặng thì tứ chi rung động ,
Ngôn ngữ bất lợi , đi lại đang chờ chứng . Lưỡi đỏ đài vàng, mạch dây đếm kỹ . Co vào ép là 14 0 -22 0 mm H lại thêm , thư giãn ép là
98 ---- 135 mm H lại thêm . Gia tăng giảm: muốn tăng cường bằng gan lặn dương chi công nhân , gia tăng cây hoa cúc , hạ cô thảo , hình rẻ quạt , nam châm , quyết rõ ràng
Tử; hỏa thịnh kiêm gặp nhãn đỏ , đài hoàng khô , gia tăng long đảm thảo , đan bì; táo bón , tăng lớn vàng, natri sunfat ngậm nước; gan dương cang sự phân cực gió,
Gia tăng linh dương sừng , con hào , thay mặt đất son; thận âm hư rõ ràng , gia tăng cây râm tử , mai rùa , ba ba . Kết quả: khỏi hẳn ( chư chứng tất
Ngoại trừ , theo phỏng một năm trở lên chưa hồi phục phát , huyết áp bình thường )93 Ví dụ , chiêm 29 .337; lộ ra hiệu quả ( chóng mặt Kỷ ngoại trừ , nó chứng đều có
Cải thiện , theo phỏng 3 ---- tháng 5 mùi tăng thêm ) 195 Ví dụ , chiêm 6 1.637; chuyển biến tốt đẹp ( bệnh trạng có cải thiện , nhưng không ổn định )29
Ví dụ , chiêm 9 . 137 . Tổng có hiệu suất là 1 0 0 37L3j . Ngoài lấy thiên ma câu đằng uống gia tăng khưu giáp bính bô chua xót trị liệu bắt đầu phát tính cao huyết áp
33 Ví dụ , cũng thiết lập khưu giáp bính bô chua xót tổ 32 Ví dụ lấy tư cách đối chiếu . Người bệnh chủ nên biểu hiện là cháng váng đầu nhãn trướng , đầu căng đau , hoa mắt tai
Minh , rung động , mặt đỏ dễ nộ , đêm mị không thật , miệng đau khổ , lưỡi đỏ , mạch dây tế hoặc dây số . Phương pháp: trị liệu tổ cho thiên ma câu
Cây mây uống nước tiên lấy nước 2 0 0 m l , sớm tối ấm phục; khưu giáp bính bô chua xót 5 0 m lại thêm , mỗi ngày 2 thật 15 phục . Ngừng dùng cái khác thuốc hạ huyết áp
Cùng thuốc an thần . Một tuần sau xuất hiện rõ ràng giảm áp hiệu quả , thuốc tây lập tức giảm lượng . Đối chiếu tổ cho phục khưu giáp bính bô chua xót 25r a lại thêm ,
Mỗi ngày 3 thật . Hai tổ đợt trị liệu đều là 3 0 thiên . Hiệu quả trị liệu tiêu chuẩn: ① lâm sàng chữa trị: triệu chứng hoàn toàn biến mất , thư giãn đè xuống giảm
1 0 mm H lại thêm ở trên cũng đạt đến phạm vi bình thường;② lộ ra hiệu quả: chủ chứng biến mất , thư giãn ép dù chưa xuống tới bình thường , nhưng Kỷ hạ xuống
2 0 mm H lại thêm ở trên;③ hữu hiệu: thư giãn đè xuống giảm không đủ 1 0 rn m H lại thêm , nhưng đã đạt phạm vi bình thường , hoặc so với trị liệu trước hạ
Giảm 1 0 một 18 mm H lại thêm , nhưng mùi đạt tới bình thường trình độ , co vào ép so với trước hạ xuống 3 0 mm H lại thêm;④ vô hiệu: triệu chứng cùng huyết áp
Vô biến hóa . Kết quả: trị liệu tổ lâm sàng chữa trị 24 Ví dụ , lộ ra hiệu quả 6 Ví dụ , hữu hiệu 3 Ví dụ , chữa trị tỉ lệ 7 2.7337 , luôn có hiệu quả
Tỉ lệ 1 0 0 37 ( tái phát chậm lại nửa năm trở lên ); đối chiếu tổ lâm sàng chữa trị 16 Ví dụ , . Lộ ra hiệu quả 8 Ví dụ , hữu hiệu 5 Ví dụ , vô hiệu 3
Ví dụ , chữa trị tỉ lệ 5 0 37 , tổng có hiệu suất 9 0.6237 ( tái phát chậm lại 2 tháng ở trên ) . Trị liệu tổ chữa trị tỉ lệ cao , tái phát
Tỉ lệ thấp , mà đối chiếu tổ chữa trị tỉ lệ thấp , đối chứng trạng khống chế cùng giảm áp chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủi hiệu quả trị liệu , uống thuốc thời gian dài còn sẽ xuất hiện phó làm
Dụng . Cho thấy Trung Tây thuốc phối hợp có lợi cho khống chế huyết áp cùng bệnh tình phát triển , từ đó tăng cao hiệu quả trị liệu L4j . Xét thấy cao huyết áp bệnh
Người carbon dioxide hấp nhân phản ứng so với người khỏe mạnh mạnh, huyết thanh đảm dảm chỉ môi hoạt tính cùng nước tiểu 17 thưởng xtê-rô-ít bài xuất lượng tăng cao , thận
Máu chảy lượng giảm xuống , cố hữu người liền lên thuật bốn hạng chỉ tiêu đối phục bản phương 2 xung quanh cao huyết áp 1 ----3 kỳ bệnh nhân làm trị liệu trước sau
Rất đúng so với xem xét ( bốn hạng sở thí nghiệm quan sát ca bệnh số phân biệt là 23 , 27 , 29 , 12 ) , đồng thời còn thiết lập phục dụng an
An ủi dược tề rất đúng chiếu tổ . Kết quả cho thấy , bản phương đối carbon dioxide hấp nhân phản ứng , huyết thanh đảm dảm chỉ môi hoạt tính , nước tiểu 17 thưởng giống như
Vững chắc thuần bài xuất lượng cùng thận máu chảy lượng Vô Minh hiện ảnh vang L5j .
2 . Chóng mặt   lấy bản phương là trị liệu chính 98 Ví dụ . Người bệnh tuổi tác là 2 0 một 6 0 tuổi , quá trình mắc bệnh 3 tháng một 18 năm , đều
Có chóng mặt hoa mắt , thấy vật không rõ , đa số kèm thêm buồn nôn , nôn mửa , ù tai , mồ hôi xuất các loại, lưỡi đỏ , đài hơi vàng , mạch dây
Số . Chóng mặt nặng hơn , tay chân chết lặng rung động , gia tăng hình rẻ quạt , con hào , trân châu mẫu; hình hàn chi lạnh , trong bụng nỗi khổ riêng , gia tăng quế
Nhánh , can khương; âm hư bên trong nóng , gia tăng ba ba , biết mẫu , địa xương da , đan bì , cây hoa cúc; buồn nôn , gia tăng bán hạ , trúc như , hoắc
Hương; nôn mửa liên tiếp làm , gia tăng trúc như , thay mặt đất son , gừng . Lấy triệu chứng toàn bộ biến mất , 1 năm trở lên vô tái phát là khỏi hẳn; huyễn
Choáng cơ bản biến mất , nếu có lúc cường độ thấp chóng mặt buồn nôn là hữu hiệu; chóng mặt , thấy vật không rõ , buồn nôn nôn mửa cơ bản không có cải thiện là
Vô hiệu . Kết quả: chữa trị 65 Ví dụ , chiêm 66 .3337 , chuyển biến tốt đẹp 3 1 Ví dụ , chiêm 3 1.6337 , vô hiệu 2 Ví dụ , chiêm 2 .0 0 37 .
Tổng có hiệu suất là 9 7.9637c6 1 .
3 . Thời mãn kinh hội chứng   lấy bản phương gia tăng giảm phối hợp châm cứu trị liệu 176 Ví dụ , lấy được tốt đẹp hiệu quả . Đơn thuốc là: thiên ma ,
Câu đằng , dâu gửi sinh , đỗ trọng , xuyên cây ngưu tất , đêm giao cây mây , cây kê huyết đằng , đương quy , xuyên I khung , rễ sô đỏ , cam thảo . Mỗi ngày 1
Dược tề , lo dược tề là 1 đợt trị liệu , cộng trị 2 ----3 cái đợt trị liệu . Kết quả: khỏi hẳn ( triệu chứng hoàn toàn biến mất ) 137 Ví dụ , chiêm 7737;
Lộ ra hiệu quả ( triệu chứng cơ bản biến mất )24 Ví dụ , chiêm 13 .637; chuyển biến tốt đẹp ( triệu chứng có khác biệt trình độ chuyển biến tốt đẹp )9 Ví dụ , chiêm 537;
Vô hiệu ( triệu chứng vô biến hóa )6 Ví dụ , chiêm 3 .437 . Tổng có hiệu suất là 96 .637l" .

1 . Đối chính thường cùng cao huyết áp cẩu huyết ép của ảnh hưởng   thiên ma câu đằng uống 2 0 0 37 thủy tiên dược tề kinh dạ dày quản cho thuốc , mỗi cái chó thường
Nhật 8 0 m l , tổng cộng cho 1 0 một ngày 22 , có thể khiến cao huyết áp chó của huyết áp giảm xuống , nhưng đối với bình thường chó của huyết áp thì không rõ ràng ảnh
Vang . Lúc cao huyết áp chó của hoạt động thần kinh cao cấp phát sinh chướng ngại lúc, thiên ma câu đằng uống đối nó có một chút của điều chỉnh tác dụng , nhưng không được
Ảnh hưởng ở vào trạng thái bình thường của hoạt động thần kinh cao cấp L Sj .
2 . Đối tổ chức son chất quá dưỡng hóa thành dụng của ảnh hưởng   thiên ma câu đằng uống đi Chu phục thần , hoàng cầm , Sơn chi gia tăng cây kê huyết đằng xách
Lấy chất lỏng bên ngoài cho thuốc , có thể hiện lấy ức chế đại chuột gan , tâm , não , thận tổ chức quá dưỡng hóa son chất của sinh thành , thể nội cho thuốc có thể hiện
Lấy ức chế chuột nhỏ gan , tâm , não tổ chức quá dưỡng hóa son chất của sinh thành , nhưng tác dụng đều so với vitamin E nhược đối chuột nhỏ thận vân
Sữa quá dưỡng hóa son chất sinh thành vô ức chế tác dụng C9j .
3 . Đối chuột nhỏ tự phát vận động ức chế tác dụng của dược hiệu động lực học nghiên cứu   đối chuột nhỏ miệng tự tương đương với 4 , 2 , 1 , 1472
Cùng 1474 lần lâm sàng tương đương liều lượng của thiên ma câu đằng uống cùng trấn gan tuyệt gió nước canh thuốc sắc ( cái trước thường kR chia ra cho cho 88 lại thêm ,
44 lại thêm , 22 lại thêm , ll lại thêm , 5.5 lại thêm; cái sau thường kg chia ra cho cho 134 lại thêm , 67 lại thêm , 3 3.5 lại thêm , 16 .75 lại thêm , 8 .38 lại thêm ) , xem
Xét hai phe đối chuột nhỏ tự phát vận động của ức chế tác dụng , nghiên cứu thảo luận hai phe của thể nội quá trình . Kết quả cho thấy: thiên ma câu đằng uống cùng trấn
Gan tuyệt gió canh của thấp nhất có hiệu lực liều lượng phân biệt là 1.95 lại thêm47 kg cùng 3.5 lại thêm47 kg; tác dụng kỳ phân biệt là 5 .9 0 h cùng 5.17h;
Thể nội sinh vật tương đương lượng thuốc thời kỳ bán phân rã theo thứ tự là 0.94h cùng 0.67h; tiêu trừ tốc độ hằng số là 0.74 cùng 1 .0 4 . Nói rõ
Hai phe có hiệu lực liều lượng khá thấp , thuộc ngắn thời kỳ bán phân rã dược tề , tại trấn tĩnh trên tác dụng có hấp thu nhanh, có hiệu lực cấp tốc , dễ dàng bài tiết ,
Tác dụng duy trì thời gian ngắn các loại đặc điểm . Trấn gan tuyệt gió canh so với thiên ma câu đằng uống tác dụng nhược duy trì thời gian ngắn hơn . Nhắc nhở hai phe tại
Lâm sàng dùng cho trấn tĩnh trị liệu lúc, lại tựa như có thể giảm xuống cho lượng thuốc cũng rút ngắn cho thuốc thời gian cách nhau

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p