Chia sẻ

Cây lê mùa xuân quản lý kỹ thuật yếu điểm

Trích văn duyên 2 0 19- 0 2- 17


( 1 ) thanh viên cùng nạn sâu bệnh chống


Hoa tự tách rời ~ tạ hao phí , kịp thời bỏ đi hắc tinh bệnh bệnh mần , bệnh sao , bệnh buội hoa , cũng chôn sâu hoặc thiêu hủy .


1 , quét sạch bên trong vườn cùng viên ngoại 1 0 mễ bên trong cỏ dại , lá rụng , cành khô vân vân dịch giấu nạn sâu bệnh của tạp vật . Dụng đao gọt ngoại trừ trên cành cây vòng văn bệnh bớt cùng già kiều bì , bôi lên thạch lưu huỳnh thuốc nước , nhiều nấm linh , 5 0 lần song hiệu quả linh hoặc giáp cơ nắm bố trí nước miếng .


2 , nảy sinh trước ( lân phiến cương buông lỏng lúc ) , lựa chọn nhiệt độ không khí tại 4℃ ở trên của trời trong xanh thời tiết tốt , toàn cây đều đều phun ra một lần 3~5 độ baumé thạch lưu huỳnh thuốc nước gia tăng 75% năm lục phân Natri 2 0 0 lần dịch gia tăng 3%~5% phân urê chống hắc tinh bệnh , vòng văn bệnh , bệnh đốm lá , bệnh nhiệt thán bệnh , bệnh khoai hà , quả lê viên giới , lê mộc rận , quả lê sâu tinh mao , lưới xuân , nhện đỏ vân vân nạn sâu bệnh , tăng cao thân cây nảy sinh nở hoa cần thiết đạm làm dinh dưỡng .


3 , chồi to ra kỳ , tuyển dụng 7 0 % giáp cơ nắm bố trí nước miếng 8 0 0 lần dịch gia tăng 1 0 % tiêu diệt sữa dầu 25 0 0 ~3 0 0 0 lần dịch hoặc 1 0 % tiêu diệt sữa dầu 25 0 0 ~3 0 0 0 lần dịch hoặc 1 0 % ti trùng lâm ( nha rận tịnh ) gia tăng 0 .3%~ 0.5% phân urê , chống bệnh trùng bên ngoài vẫn có thể đề cao quả chắc tỉ lệ , cùng thứ nhất thật xịt thuốc khoảng cách 1 0 ~ 15 ngày .

4 , còn mở hao phí trước cùng tạ hoa hậu dụng đại sinh 8 0 0 lần dịch , tiên sinh 6 0 0 lần dịch , 25% nhiều nấm linh 3 0 0 lần dịch , bột gỉ linh 15 0 0 lần dịch đối quả lê bệnh đốm lá , quả lê lòng dạ hiểm độc bệnh , quả lê hạt bệnh bớt , hao phí mục nát bệnh tiến hành chống , liên tục 2-3 thật , cách mỗi 1 0 - 15 ngày một lần . Dụng 3 0 37 của thuốc trừ sâu 8 0 0 lần dịch , 2.537 địch giết chết 3 0 0 0 lần dịch đối quả lê đại sâu đục ruột , quả lê sâu tinh mao , quả lê thân ong tiến hành chống; dụng 4 0 37 vui vẻ quả đối quả lê nha trùng tiến hành chống .


5 , tạ hao phí thời kì cuối cùng ấu quả kỳ , tuyển dụng 0.36% đau khổ tham gia kiềm hoặc 3% Awe cao lục 1 0 0 0 lần dịch hoặc 25% ti trùng lâm 4 0 0 0 lần dịch sát trùng , 25% bổn ê-te giáp vòng tọa 8 0 0 0 lần dịch hoặc 8 0 % thay mặt sâm mangan kẽm 8 0 0 lần dịch sát trùng . Quả chắc 4 0 thiên chi bên trong không được sử dụng ba nhĩ đa dịch , để phòng phát trái cây gỉ .


(2 ) làm tốt cây lê tu bổ cắt cành


Cây lê nảy sinh trước, kịp thời gạt bỏ bị đông khô héo bộ phận , chồi lá mần phân biệt rõ ràng lúc tiến hành hao phí trước phục kéo , rút về lai hữu tính nhánh , sơ kéo quá nhiều chồi . Chồi lượng ít ngày tết ông táo cây , hao phí trước phục kéo phải tận lực giữ lại cành nhỏ có hoa . Chồi lượng quá nhiều của tết cây , muốn sơ ngoại trừ già yếu cành có quả cùng bộ phận âu bế già quang của cốt cán nhánh , cải thiện thân cây chiếu sáng điều kiện .


Kéo nhánh mở sừng đồng dạng tại nẩy mầm hậu đến tháng 5 trung tuần , thông qua đừng, rồi, chống ra trương giác độ , cành chính góc độ lấy 6 0 ~7 0 độ là thích hợp , phụ nuôi nhánh 8 0 ~9 0 độ . Cành góc độ hào hùng về sau, gạt bỏ hoặc san bằng trên lưng đứng thẳng vượng nhánh lấy xúc tiến kết quả .


(3 ) tăng cường nước phù sa quản lý


1 , phân bón lót: năm đầu mùa thu hái trái cây hậu mùi thi phân bón lót , năm tới mùa xuân nảy sinh trước muốn tu bổ thi . Lấy thổ tạp mập , phân chuồng , phân gà vân vân phân hữu cơ làm chủ , hỗn gia tăng chút ít phân đạm . Bón phân lượng tiêu chuẩn một:   thường sinh 1 kí lô quả thi 2Kí lôChất lượng tốt thổ tạp mập , cũng hỗn gia tăng chút ít phân urê . Tiêu chuẩn hai: vượng cây , ấu thụ thích hợp lượng nhỏ , ấu thụ lấy phân đạm làm chủ , buội cây thi 0.1~ 0 .2Kí lô, cả người lẫn vật phân 1 0Kí lôTả hữu; yếu cây , kết quả cây bón phân lượng khá lớn , buội cây thi hợp lại mập 1-2Kí lô, cả người lẫn vật phân 3 0 ~5 0Kí lô. Phương pháp: tạo thành từng dải trồng trọt của cây lê lành nghề ở giữa tán cây tích thủy tuyến thiên ngoại hai bên mỗi bên đào cái sâu 4 0 ~5 0 centimet , dài, rộng 3 0 ~5 0 hình phân tả hữu của bón phân bón phân theo rãnh mập , thường buội cây có thể ép nhập 1 0 ~2 0Kí lôPhân xanh , thi hậu lập tức đóng thổ , phòng xói mòn . 【 phương pháp này không thể mấy năm liên tục tiến hành , để tránh cho bộ rễ nổi lên sinh trưởng , không kiên nhẫn hạn úng . ]


2 , bón thúc: nảy sinh trước lấy hiệu quả nhanh phân đạm , phân lân làm chủ , truy thi một lần hao phí trước mập , bón phân lượng chiêm cả năm bón thúc lượng của 2 0 %~3 0 % . Buội cây thi hợp lại mập hoặc phân urê 0 .3~ 0.5Kí lô, bón phân hậu tưới .


3 , mặt lá phun mập: nụ hoa kỳ cùng hoa nở 2 hoặc3 lúc, kết hợp xịt thuốc phun thi 0 .3% phân urê gia tăng 0 .3% bằng sa , lấy tăng cao quả chắc tỉ lệ .


(4 ) làm tốt hao phí quả quản lý


Giữ gìn hao phí giữ gìn quả: thúc hao phí thúc quả căn bản biện pháp là tăng cường thổ , mập , thủy của quản lý cùng bệnh trùng chống . Mặt khác có thể dùng thời kỳ nở hoa phun 0 .237- 0 .437 bằng sa dịch hoặc 8 0 0 lần dấm tinh dịch , thả ong , ra hoa nhánh , nhân công thụ phấn , tại sau cơn mưa múa thiên diêu cây , tạ hoa hậu đối vượng cây , vượng nhánh tiến hành vòng uyển nhưng lung .

1 , sơ hao phí bình chú "Sơ trung lưu một bên, đi kém lưu ưu" nguyên tắc , mạnh cây thiếu sơ , yếu cây gần lưu chút ít kiện tráng hoa tự . Tán cây trung-hạ bộ lưu thêm , nhánh sao phần đỉnh thiếu lưu , bên cạnh sinh nhánh thuộc quả lưu thêm , trên lưng quả thiếu lưu . Mẫu sản lượng khống chế tại 25 0 0 ~3 0 0 0Kí lô, cành có quả thượng quả cùng quả khoảng thời gian nắm giữ ở 15~2 0 centimet cái quả . Tạ hoa hậu 1 0 thiên sơ quả , sơ trung tâm quả , lưu bên cạnh quả . Tạ hoa hậu 3 0 ~35 thiên vỏ túi . Vỏ túi trước toàn vườn phun thi 7 0 37 giáp cơ nắm bố trí nước miếng 8 0 0 lần dịch hoặc nhiều nấm linh 8 0 0 ~ 1 0 0 0 lần dịch gia tăng 1 0 % lục tình hoa cúc son 25 0 0 lần dịch phun bố trí giết hết bệnh trùng , dược dịch làm hậu vỏ túi . Xịt thuốc hậu như gặp mưa , vỏ túi trước trọng yếu mới xịt thuốc .2 , yếu thụ hoa hậu phun 0 .3% phân urê thủy dong dịch , xúc tiến phiến lá tăng lớn .


3 , thời kỳ nở hoa như gặp không tốt thời tiết , ứng nhân công phụ trợ thụ phấn , còn có thể thả ong thụ phấn (2 0 mẫu vườn lê thả một thùng ong mật ) .


(5 ) dự phòng thời kỳ nở hoa sương giá nguy hại


Mùa xuân "Rét tháng ba" thời tiết sẽ ảnh hưởng cây ăn quả nở hoa cùng thụ phấn . Nảy sinh nở hoa trước, nếu như có sương giá , trước trời xế chiều toàn vườn phun nước hoặc buội rậm huân khói , cũng có thể sớm cho kịp phun thi phòng đóng băng dược phẩm , như: sương địch phong vân vân.

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p