Chia sẻ

{ Bắt đầu]Á a xít phốtphoríc giáp khống vượng phương pháp , cùng nào phân hóa học thuốc trừ sâu hỗn hợp? Phòng bệnh , bành quả , tăng ngọt hiệu quả tốt

Nông thôn bá báo 2 0 22- 0 4- 0 2

Á a xít phốtphoríc giáp thuộc như một loại kiểu mới sát trùng hình bảo vệ môi trường phân bón , là một loại lân phân kali , vốn có rất mạnh trở lại như cũ tính , có thể hữu hiệu chống dịch bệnh , bạch phiến bệnh , sương hỏng bệnh , hắc tinh bệnh cùng vi khuẩn tính loét bệnh vân vân đều có rất tốt dự phòng cùng hiệu quả trị liệu .

Á a xít phốtphoríc giáp có thể hữu hiệu ức chế đỉnh ưu thế , xúc tiến mới sao chất gỗ hóa tốc độ , giảm xuống chất kích thích của hợp thành tốc độ , thường xuyên lấy tư cách khống vượng dược tề sử dụng . Như vậy , á a xít phốtphoríc giáp áp dụng nào cây nông nghiệp khống vượng đâu? Cụ thể phương pháp như sau:

亚磷酸钾控旺方法,与哪些化肥农药混合?防病、膨果、增甜效果好

Á a xít phốtphoríc giáp thích hợp tại nào thu hoạch loại hình khống vượng?

1 . Thích hợp vu quả cây khống vượng . Chủ yếu bao gồm cây táo , nho , cây đào , cây lê , cây hạnh , chuối tiêu , quýt , trái bưởi vân vân.

Đồng dạng tại nở hoa kỳ đến quả chắc kỳ , mỗi lần thường mẫu sử dụng 5 0 % á a xít phốtphoríc giáp 1 0 0 -2 0 0 m l đoái thủy pha loãng về sau phun thi , cách mỗi 7- 1 0 thiên diệp mặt phun thi á a xít phốtphoríc 1 thật , hết thảy 2-4 thật .

Như tại nho nở hoa kết trái kỳ , khoảng cách 7 thiên phun thi một lần á a xít phốtphoríc giáp , thường mẫu sử dụng 2 0 0 m l của 5 0 % á a xít phốtphoríc giáp pha loãng 1 0 0 0 - 12 0 0 lần lấy hậu tiến hành phun thi , hết thảy phun ra 3-4 thật .

Cam quýt giống như cây ăn quả , tại mùa xuân , mùa hạ , mùa thu mỗi bên phun thi 1 thật , mỗi lần thường mẫu đất của sử dụng lượng 1 0 0 - 133 m l . Ô mai tại lần thứ nhất nở hoa đến quả chắc kỳ phun thi 3-4 thật , mỗi lần thường mẫu sử dụng 5 0 % á a xít phốtphoríc giáp 2 0 0 m l đoái thủy phun thi .

亚磷酸钾控旺方法,与哪些化肥农药混合?防病、膨果、增甜效果好

2 . Thích hợp tại các loại rau quả khống vượng . Trong đó bao gồm dưa leo , khổ qua , cà chua , quả ớt , quả cà , đậu đũa , rau hẹ , cải trắng , củ cải , rau cần vân vân rau quả , đem 5 0 % á a xít phốtphoríc giáp pha loãng 8 0 0 - 1 0 0 0 lần về sau mặt lá phun thi .

Tỉ như dưa leo từ trồng trọt hậu bắt đầu phun thi , khoảng cách 14 thiên phun thi 1 thật , hết thảy phun thi 4-5 thật , lần thứ nhất thường mẫu sử dụng 5 0 % á a xít phốtphoríc giáp 33 0 m l đoái thủy phun thi , về sau mỗi lần thường mẫu sử dụng 2 0 0 m l đoái thủy phun thi .

3 . Có lợi cho các loại cây nông nghiệp mầm non cùng cây ăn quả mầm non mọc rễ cùng hình thành cường tráng mầm . Di tài trước, đem bộ rễ ngâm tại 0.5% á a xít phốtphoríc giáp dung dịch trung 15-2 0 phút đồng hồ , có thể xúc tiến mọc rễ cùng hình thành cường tráng mầm , tăng cao di tài tỉ lệ sống sót .

4 . Tại khoai tây thân củ to ra kỳ , khoảng cách 1 0 thiên phun thi 2 0 0 -267 m l của 5 0 % á a xít phốtphoríc giáp sơn pha loãng 1 thật , hết thảy phun thi 3-4 thật , có thể rõ ràng ức chế dinh dưỡng sinh trưởng , giảm bớt đổ rạp hiện tượng , xúc tiến thân củ to ra .

亚磷酸钾控旺方法,与哪些化肥农药混合?防病、膨果、增甜效果好

Á a xít phốtphoríc giáp phun thi thời gian

Dưới tình huống bình thường , á a xít phốtphoríc giáp chủ yếu tại cây nông nghiệp của chồi phân hoá kỳ , trái cây to ra kỳ cùng trái cây tô màu kỳ sử dụng , phun thi nồng độ khống chế tại 0 .2- 0 .3% thì tốt .

Mỗi ngày phun thi của thời gian đồng dạng tại trời nắng sáng sớm hạt sương làm về sau đến 1 0 điểm trước kia cùng buổi chiều nhiệt độ giảm xuống lấy hậu tiến hành , trời đầy mây có thể toàn bộ ngày phun thi . Phun làm hậu gặp phải trời mưa cần trùng phun . Tại nhiệt độ cao tại 3 0 ℃ của thời gian ngừng không thích hợp phun thi , hoặc là giảm nồng độ thấp tiến hành phun thi .

亚磷酸钾控旺方法,与哪些化肥农药混合?防病、膨果、增甜效果好

Á a xít phốtphoríc giáp có thể cùng nào phân hóa học thuốc trừ sâu hỗn hợp sử dụng?

1 . Á a xít phốtphoríc giáp thuộc về hơi chua tính phân bón , có thể cùng đại đa số thuốc trừ sâu cùng phân hóa học hỗn hợp sử dụng , bao gồm làm bằng đồng dược tề ở bên trong , nhưng không thích hợp cùng tính kiềm thuốc trừ sâu phân hóa học hỗn hợp sử dụng . Vi khuẩn tính loét bệnh lúc bộc phát , lại thêm làm bằng đồng hoặc vi sinh vật nấm dược tề , có thể tăng cao chống hiệu quả .

2 . Tại lúa mì , lúa nước vân vân cây nông nghiệp ở trên , lợi dụng á a xít phốtphoríc giáp cùng vân đài làm bên trong chỉ hỗn hợp sử dụng , có thể tăng cao cây nông nghiệp của chống lạnh vân vân khiêng nghịch năng lực , cũng có thể tăng cao phân bón tỉ lệ lợi dụng .

3 . Sử dụng á a xít phốtphoríc giáp tại mầm non kỳ tiến hành khống vượng lúc, có thể tăng thêm phân urê phun thi , phân urê cùng á a xít phốtphoríc giáp của nồng độ đều vì 0 .2% .

4 . Á a xít phốtphoríc giáp có thể cùng đường glucô phối hợp sử dụng . Bình thường tại á a xít phốtphoríc giáp dung dịch lý gia nhập 0.5% đường glucô dung dịch , có lợi cho làm vật chất của tích lũy , đối xám hỏng bệnh cùng sương hỏng bệnh có dự phòng tác dụng .

亚磷酸钾控旺方法,与哪些化肥农药混合?防病、膨果、增甜效果好

5 . Tại cây ăn quả vân vân cây nông nghiệp thiếu bằng lúc, đồng thời mặt lá phun thi á a xít phốtphoríc giáp cùng bằng mập , có thể rõ ràng xúc tiến chồi phân hoá , tăng cao thụ phấn tỉ lệ cùng kỵ quả tỉ lệ , xúc tiến trái cây to ra cùng sắc độ , ngọt độ gia tăng .

Thông qua các loại thí nghiệm , á a xít phốtphoríc giáp của áp dụng phạm vi , tăng gia sản xuất tác dụng rõ ràng cao hơn a xít phốtphoríc hai hydro giáp , có thể nói là a xít phốtphoríc hai hydro giáp của đồ thay thế , về sau sẽ bị càng nhiều người tiếp nhận cùng quen thuộc .

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p