Chia sẻ

【 video ]John Scott của Ars Tôn-ga sơ cấp danh sách dạy học ( cất giữ )

Thảo nguyên sắc u al5yj CG 2 0 19- 12-23

John ScottLà một cái thế giới trên có danh của Asht a ng a yoga tập luyện nhân , hắn biên soạn của Asht a ng a yoga nhất thư cùng luyện tập CD là trên thế giới lượng tiêu thụ thứ nhất, được công nhận là hiện hữu của yoga trong tư liệu khắc sâu nhất , tinh tế , phong phú cùng đối Asht a ng a yoga luyện tập nhân nhất có trợ giúp tư chất đoán .

Từ khi 1989 về sau hắn ở đây ấn độ của My Sore đi theo Sh nhật K P att a bưu hãni Jo is học tập cũng tại năm 1996 bị Sh nhật K P att a bưu hãni Jo is chứng nhận ( so với trao quyền càng cao hơn một cấp ) .

ChủĐềThe m e: Ars Tôn-ga yoga

Cấp bậc độ khóLevel:★★

Lúc trườngThể m e: 1 0 1' 0 0''

Ars Tôn-ga yoga


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án

  p