Chia sẻ

Thuốc đông y của bá hướng thuốc ( dẫn kinh thuốc )

Vườn bách thảo đinh quán 2 0 2 1- 0 2- 12

Thuốc đông y của bá hướng thuốc ( dẫn kinh thuốc )

1, xuyên khung——Dẫn thuốc đạt đến đầu——Đau đầu tất chọn

2, cây hoa cúc——Dẫn thuốc đạt đến nhãn——Mắt sáng thuốc hay

3, mộc lan——Dẫn thuốc đạt đến mũi——Viêm mũi khắc tinh

4, hồi hương——Dẫn thuốc đạt đến bụng——Đau bụng thiên địch

5, cây nghệ——Dẫn thuốc đạt đến cõng——Đau lưng tất chọn

6, đỗ trọng——Dẫn thuốc đạt đến eo——Lưng đau thiên địch

7, bạch chỉ——Dẫn thuốc đạt đến trán——Khư gió muốn thuốc

8, bán hạ——Dẫn thuốc nhập dạ dày——Đau dạ dày thiên địch

9, tang bạch——Dẫn thuốc nhập phế——Rõ ràng phế vương giả

1 0, sài hồ——Dẫn thuốc nhập gan——Giữ gìn gan vương bài

1 1, thuốc đắng——Dẫn thuốc nhân tâm——Thanh tâm thuốc hay

12, cây thương truật——Dẫn thuốc nhập tỳ——Kiện tỳ cao tay

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p