Chia sẻ

Y học trung quốc đại sư: chữa mật kết sỏi dụng cái này 3 cái phương pháp , sắp xếp thạch , tan thạch , hoá thạch ! Nói cho cần người ( phụ vuông )

hkf G86 2 0 22- 0 9-22

Hướng dẫn đọc: mật kết sỏi người bệnh thường đau đớn kịch liệt khó nhịn , toái thạch thuật hậu dịch tái phát , y học trung quốc đại sư lý điền quý trị liệu mật kết sỏi , chia làm thông phủ sắp xếp thạch pháp , lưu thông máu tan thạch pháp , tiêu đàm hoá thạch pháp ba pháp , hợp với bất đồng của phương thức trị liệu , có thể chi phí lâm sàng .

图片


Mật kết sỏi trung y trị liệu ba pháp


( lý điền quý 195 0 ----  giới thứ ba y học trung quốc đại sư )

Mật kết sỏi bệnh nhân nhiều từ gan âu mà khí trệ , khí trệ mà máu đọng , tiến tới dẫn đến mạch lạc bất thông , còn nữa gan âu khắc tỳ , tỳ hư sinh ẩm ướt , ẩm ướt tụ mà trọc sinh , lâu ngày ngưng là kết sỏi . Nó tiêu tại mật , nó bản tại gan . Trị liệu ứng lấy sơ gan lý khí là tiên , thường dùng sài hồ sơ gan tán , lớn, nhỏ thừa khí canh , hai trần thang vân vân hóa nhận .

Căn cứ lâm sàng biện chứng , tổng kết mật kết sỏi chứng trị liệu ba pháp như sau .

图片

Một , thông phủ sắp xếp thạch pháp

Thích hợp với khí trệ kiểm chứng . Lấy sơ gan lý khí , thông phủ sắp xếp thạch là trị liệu nguyên tắc .

Đối lâm sàng lấy gan uất khí trệ làm chủ , phải uy hiếp căng đau , đau nhức thế thường theo cảm xúc biến hóa , thậm chí xuất hiện đầy bụng căng đau , liền bế , buồn nôn nôn mửa vân vân đau bụng cấp triệu chứng , lưỡi đỏ đài hoàng chán mạch trượt nhân .   nó kết sỏi đường kính nhỏ bé , hình dạng khôn khéo của túi mật , mật tổng quản kết sỏi , có thể dùng phương pháp này . Căn cứ kinh nghiệm lâm sàng , định ra sắp xếp thạch canh .

Sắp xếp thạch canh vuông: thuốc tạo thành lấy tiền thảo, nhân sắp đặt , sài hồ , chỉ thực , cây thược dược , kéo duyên râu , đại hoàng , dày phác , natri sunfat ngậm nước , xuyên khung , hương phụ vân vân làm chủ .

Cụ thể cách dùng: sáng sớm bụng rỗng phục dầu trứng gà tươi2Cái , xúc tiến mật bài tiết , giữa trưa dụng sắp xếp thạch canh mãnh công , người bệnh một dạng, có thể ở buổi tối gây nên tiêu chảy , kết sỏi thường theo đại tiện bài xuất .

Bản phương lấy tiền thảo, nhân sắp đặt , đại hoàng rõ ràng lợi nhuận can đảm , lấy sài hồ , hương phụ , xuyên khung , chỉ thực sơ gan lý khí , lấy đại hoàng , natri sunfat ngậm nước , dày phác   thông phủ sắp xếp thạch , lấy cây thược dược , kéo duyên râu nhu gan giảm đau . Hợp mà dùng , có thể dùng can đảm sơ , đầu mối lợi nhuận , đau đớn chỉ , kết sỏi khư .

Ca bệnh 1:

Cốc mỗ , nữ nhân , 44 tuổi . Phải uy hiếp căng đau , không muốn ẩm thực nửa hơn , tăng thêm 2 tuần . Kèm ợ , ngược lại chua xót , miệng đau khổ , bụng trên căng đầy , theo cảm xúc tăng thêm , ghét dầu mỡ , chợt có phía sau lưng đau đớn , đại tiện làm , 2 thiên 1 được.   lưỡi đỏ đài hoàng chán mạch trầm dây . Siêu âm thị: viêm túi mật , mật kết sỏi , mấy cái kết sỏi , lớn nhất 0 .4c m × 0 .3c m . Căn cứ chứng , lưỡi , mạch , cho rằng nên bệnh thuộc gan uất khí trệ . Trị liệu lấy sơ gan lý khí , thông phủ sắp xếp thạch .

Phương thuốc: tiền tài thảo, nhân sắp đặt mỗi bên2 0 lại thêm, sài hồ , chỉ thực , xuyên khung , hương phụ mỗi bên15 lại thêm, đại hoàng9 lại thêm, cây thược dược , kéo duyên râu mỗi bên12 lại thêm, con hào , côn bố , rễ sô đỏ mỗi bên15 lại thêm.6 dược tề , thủy tiên phục , 1d 1 dược tề .

2 khám bệnh: người bệnh sau khi dùng thuốc phải uy hiếp cùng bụng trên căng đau rõ ràng giảm bớt , ngược lại chua xót , miệng đau khổ biến mất , ẩm thực gia tăng , đại tiện hiếm , 1d 1 thật . Lưỡi đỏ đài mỏng hoàng mạch dây . Căn cứ thuốc hậu tình huống quyết định dụng sắp xếp thạch canh tổng tiến công .

Phương thuốc: tiền tài thảo, nhân sắp đặt mỗi bên 3 0 lại thêm , sài hồ ,   chỉ thực , xuyên khung , hương phụ mỗi bên 15 lại thêm , đại hoàng 9 lại thêm , dày phác , natri sunfat ngậm nước mỗi bên 15 lại thêm , cây thược dược , kéo duyên râu mỗi bên 12 lại thêm , 1 dược tề .

Chúc người bệnhSáng sớm bụng rỗng phục dầu   trứng gà tươi 2 cái , giữa trưa phục sắp xếp thạch canh 3 0 0 m l , đến chạng vạng tối bắt đầu tiêu chảy , sắp xếp đại tiện 3 thật , tra gặp kết sỏi 2 cái, lớn nhỏ ước 0 .3c m × 0 .2c m .

Sau đó người bệnh phải uy hiếp cùng bụng trên căng đầy cơ bản biến mất , đã mất đau lưng , ẩm thực , đại tiện đều bình thường , tiếp tục tiến lên sài hồ sơ gan tán 5 dược tề thu công .

图片

Hai , lưu thông máu tan thạch pháp

Thích hợp với máu ứ chứng , lấy hoạt huyết tiêu viêm , mềm cứng tán kết làm trị liệu nguyên tắc .

Lâm sàng khí trệ máu đọng làm chủ người bệnh , thường biểu hiện phải uy hiếp nhói nhói , chua chua miệng đau khổ , ợ , không suy nghĩ ẩm thực , lưỡi chất tử ngầm hoặc có ứ bớt , mạch dây tế các loại triệu chứng . Những người bị bệnh này nhiều bởi vì bệnh tình kéo dài khá lâu , từ khí trệ mà máu đọng , kết sỏi dần dần ngưng tụ mà lớn , bệnh kiểm chứng biểu hiện là bản thật tiêu nhẹ . Người bệnh bệnh lâu thể hư không thích hợp thông phủ sắp xếp thạch . Người viết căn cứ lâm sàng thể nghiệm tổng kết chế định tan thạch tán .

Dược vật tạo thành lấy tiền thảo, nhân sắp đặt , rễ sô đỏ , đương quy ,Xích thược , con hào , rong biển , côn bố , biển đá nổi làm chủ .

Tan thạch là một quá trình chậm rãi , này vuông lấy hoạt huyết tiêu viêm , mềm cứng tán kết làm trị liệu nguyên tắc .Vuông trung kim tiền thảo, nhân trần thanh gan lợi nhuận mật , rễ sô đỏ , đương quy , xích thược hoạt huyết tiêu viêm , con hào , rong biển , côn bố , biển đá nổi mềm cứng tán kết liễu , chư thuốc tổ hợp , có thể dùng kết sỏi dần dần hòa tan , cứ thế tiêu tán .

Ca bệnh 2:

Trương nào đó , nam , 6 0 tuổi . Phải uy hiếp nhói nhói 1 hơn năm . Người bệnh riêng có phải uy hiếp nhói nhói , chán ăn , gần đây tăng thêm , miệng khô miệng đau khổ , thường có ợ chua chua , lương hậu cảm giác bụng trên căng đầy , gặp tình chí không được   toại thường có hai uy hiếp căng đau . Chuyện xưa có bệnh ở động mạch vành bệnh án , đại tiện làm , 1d 1 thật . Lưỡi chất tử ngầm đài hoàng dày chán mạch dây mịn màng .

Siêu âm biểu hiện: viêm túi mật , mật kết sỏi hai cái , tổng hợp bệnh nhân tình huống , cho rằng bản bệnh thuộc khí trệ máu đọng . Bởi vì bệnh nhân thân thể suy yếu lâu năm , lại riêng có bệnh ở động mạch vành bệnh án , không thích hợp dụng sắp xếp thạch canh thông phủ sắp xếp thạch ,Vuông chọn tan thạch tán .

Phương thuốc: tiền tài thảo, nhân sắp đặt mỗi bên 2 0 lại thêm , rễ sô đỏ , đương quy , xích thược , con hào mỗi bên 15 lại thêm , rong biển , côn bố mỗi bên 12 lại thêm , biển đá nổi 3 0 lại thêm , 7 dược tề , thủy tiên phục , 1d 1 dược tề .

2 khám bệnh: người bệnh   sau khi dùng thuốc uy hiếp sườn nhói nhói giảm bớt , lưỡi chất tử ngầm chuyển biến tốt đẹp , bựa lưỡi dần dần mỏng , mạch dây tế .   kế ở trên vuông theo kiểm chứng gia tăng giảm tổng cộng phục 5 0 hơn dược tề , triệu chứng cơ bản biến mất . Siêu âm kết quả: can đảm không thấy dị thường .

图片

Ba , tiêu đàm hoá thạch pháp

Thích hợp với đàm trọc kiểm chứng . Lấy khư đàm hóa trọc , thông lạc hóa đá thành trị liệu nguyên tắc .

Hoá thạch cùng tan thạch hàm nghĩa trong đồng có dị .Phương pháp này thích hợp với trọc tà ngưng tụ , đàm ẩm ướt ngăn trở lạc của bệnh nhân . Biểu hiện lâm sàng vùng gan nỗi khổ riêng , ngực quản bĩ buồn bực , tứ chi buồn ngủ , đầu mục chóng mặt , buồn nôn muốn nôn , lưỡi nhạt , đài trắng nõn , mạch nhu số .Lấy hai trần thang làm cơ sở gia tăng giảm hóa nhận định raHoá thạch tán .

Dược vật lấy trần bì , bán hạ , phục linh , đại cây bối mẫu , sài hồ , úc kim , uy linh tiên , nhân sắp đặt , rõ ràng mông thạch , rễ sô đỏ làm chủ tạo thành .

Bản phương khư đàm đuổi ứ , tiêu trọc lợi nhuận mật , vuông trung trần bì , bán hạ , mông thạch , đại cây bối mẫu khư đàm hóa trọc , sài hồ , tiền tài thảo, nhân sắp đặt sơ gan lợi nhuận mật , phục linh kiện tỳ khư ẩm ướt , rễ sô đỏ , úc kim , uy linh tiên lưu thông máu thông lạc . Chư thuốc dùng được , khiến trọc đàm khư , ứ trệ ngoại trừ , kết sỏi hóa .

Ca bệnh 3:

Lí mỗ , nữ nhân , 36 tuổi . Người bệnh 1 năm qua có vùng gan nỗi khổ riêng , tự cảm ngực quản bĩ buồn bực , tứ chi buồn ngủ , đầu mục chóng mặt , buổi chiều càng hơn . Hình thể mập mạp , không suy nghĩ ẩm thực , ghét dầu mỡ , buồn nôn muốn nôn , đại tiện khó chịu , lượng ít , 1d 1 thật , lưỡi nhạt , đài trắng nõn , mạch nhu số . Siêu âm biểu hiện: túi mật vách dày, bên trong có tán tại bùn cát trạng kết sỏi .

Căn cứ bệnh nhân biểu hiện lâm sàng , bản bệnh thuộc trọc tà ngưng tụ , đàm ẩm ướt trung ngăn trở . Chữa lấy khư đàm hóa trọc , thông lạc sắp xếp thạch . Vuông chọn hoá thạch tán .

Phương thuốc: trần bì , bán hạ , phục linh , đại cây bối mẫu mỗi bên 15 lại thêm , sài hồ , úc kim mỗi bên 2 0 lại thêm , uy linh tiên , nhân sắp đặt , rễ sô đỏ mỗi bên 15 lại thêm , rõ ràng mông thạch 3 0 lại thêm . Thủy tiên phục , 1d 1 dược tề .

Người bệnh tổng cộng uống thuốc 6 0 hơn dược tề , tự cảm thần thanh thể kiện , vùng gan nỗi khổ riêng biến mất , muốn ăn tăng cường . Siêu âm thị: can đảm không thấy dị thường .

Bài này là 《 Thiểm Tây trung y tạp chí 》; tác giả lý điền quý

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p