Chia sẻ

Thứ ba mươi tám kiểm chứng bệnh thương hàn có thể ấm ca

Trung y bí điển 2 0 18- 0 4- 0 7


Nói chung đông thích hợp thuốc có tính nhiệt ấm

( đại pháp đông thích hợp phục ấm áp thuốc . )


Hạ lợi nhuận thiếu âm có nhị môn

( trọng cảnh mây . Pháp trung có thể ấm nhân . Có chín kiểm chứng . Đều là hạ lợi nhuận cùng thiếu âm hai nhà mà thôi . )


Bụng đầy người đau nhức tiên cứu bên trong

( trọng cảnh mây . Bệnh nóng lên, phát nhiệt đau đầu . Mạch ngược lại trầm . Nếu không ta . Thân thể càng đau đớn dụng cứu trong đó . Tứ nghịch thang . Lại mây . Hạ lợi nhuận bụng tràn đầy . Thân thể đau đớn . Tiên ấm trong đó . Thích hợp tứ nghịch thang . )


Mạch tới chậm chặc đau nhức vẫn còn

( trọng cảnh mây . Hạ lợi nhuận mạch chậm chặc . Mà đau nhức không ngưng nhân . Lúc ấm hắn. Được lạnh nhân . Tràn đầy mà cứng rắn . Ruột cấu . )


Thiếu âm cách trên có hàn uống

( trọng cảnh mây . Thiếu âm bệnh . Người này ẩm thực nhập . Thì nôn . Trong lòng ấm ấm muốn nôn . Phục không được nôn . Bắt đầu có được . Tay chân hàn . Mạch dây trễ. Nếu cách trên có hàn uống . Nôn khan nhân . Tiếp xúc không thể nôn . Lúc ấm hắn. )


Hoặc gia tăng ọe lợi nhuận bệnh khó phân , mạch trầm vi sáp như vậy kiểm chứng


Bốn nghịch lý trung canh có thể ấm

( trọng cảnh mây . Thiếu âm hạ lợi nhuận . Mạch vi sáp nhân . Tức ọe . Hành giả tất số thay quần áo . Ngược lại ít. Lúc ấm hắn. Lại mây . Mạch trầm nhân . Gấp gáp lúc ấm hắn. Thích hợp lấy tứ nghịch thang . Trọng cảnh ngọc hàm mây . Chư ấm nhân . Có thể cùng lý trung . Bốn nghịch . Phụ tử canh . Thuốc có tính nhiệt chữa hắn. )
Bản quyền tuyên bố: luận án , hình ảnh bắt nguồn từ internet , như tồn tại không làm sử dụng tình huống , mời theo lúc cùng chúng ta liên hệ .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p