Chia sẻ

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống đại tập hợp

Nhất mẫu thì 2 0 22- 0 7- 0 7 Phát biểu tại chiết giang
图片
Từ kỳ lão sư "Nội khoa kiến thức điểm" chuyên đề
Nghiên cứu người , hôm nay các ngươi cố gắng sao?
23 hoặc24 nghiên cứu
Hoan nghênh trẻ trung mới tăng thêm từ kỳ lão sư trợ lý vi tín

Tăng thêm bất kỳ một vi tín liền có thể

Nếu không cách nào tăng thêm có thể nếm thử vi tín thăm dò tăng thêm:

Mur anyk 0 0 1

Mur anyk 0 0 5

159 1 1 1 0 95 0 3

Bí nước tiểu hệ thống tập hợp

图片

Giày trẻ con nhóm _

Bí nước tiểu hệ thống của kiến thức điểm

Đã đổi mới xong tất lạc~

Điểm kích phía dưới kết nối

Để cho chúng ta lại đến nhớ lại một cái đi ~

SU MMARY

Bí nước tiểu hệ thống

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống phụ tra tập hợp

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 nội khoa ] thận tiểu cầu viêm thận phân biệt

【 nội khoa ] cấp tính thận tổn thương

【 nội khoa ] mãn tính thận suy kiệt

【 nội khoa ] bệnh thận hội chứng

【 nội khoa ] nước tiểu đường lây nhiễm

【 nội khoa ]I lại thêmA bệnh thận

图片

Kết nối đều điểm đi vào ôn tập một lần sao?

Đến kiểm nghiệm ngươi một chút cầm xuống nó không có ~

图片

1

2 0 16 nhiều 1 0 2A   nam , 2 1 tuổi , mắt thường máu nước tiểu kèm thiếu nước tiểu 6 thiên nhân sân .2 tuần trước có đau cổ , nóng lên, phát nhiệt. Chuyện xưa thể kiện . Tra thể:BP 156 hoặc95 mm H lại thêm, làn da niêm mạc không thấy chảy máu cùng tử điến ,Hai mắt kiểm bệnh phù , song chi dưới lõm tính bệnh phù (++ )  . Xét nghiệm nước tiểu thông thường , lòng trắng trứng (++ ), cặn bã RB C5 0 ~ 6 0 hoặcHP , máu cơ bắp can 156u m ol hoặcL , phân urê đạm 1 1 mm ol hoặcL .

① nên người bệnhKhả năng nhất chẩn bệnh

A . Cấp tính thận tiểu cầu viêm thận

B . Cấp tiến tính thận tiểu cầu viêm thận

C . l lại thêmA bệnh thận

D . Bệnh thận hội chứng

② đi thận đâm xuyên bệnh lý học kiểm traKhả năng nhất của bệnh lý loại hình

A . Hệ màng tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận

B . Nhỏ bé bệnh biến tính thận tiểu cầu viêm thận

C . Mao tế trong mạch máu tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận

D . Tân nguyệt thể tính thận tiểu cầu viêm thận

③ nên người bệnh trước mắtKhông thích hợp tuyển dụng của trị liệu

A . Hạn chế muối của hấp thu vào

B . Lợi nhuận nước tiểu trị liệu

C . Giảm áp trị liệu

D . Kẹo bằng da kích thích tố cùng tế bào độc dược vật trị liệu

【 nội khoa ] thận tiểu cầu viêm thận phân biệt

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 đáp án phân tích ]

① phái nam trẻ tuổi người bệnh , 2 tuần trước có đau cổ , nóng lên, phát nhiệt ( đi đầu triệu chứng ) , xuất hiện mắt thường máu nước tiểu kèm thiếu nước tiểu , tra thể: BP 156 hoặc95 mm H lại thêm , hai mắt kiểm bệnh phù , lòng trắng trứng (++ ) , cặn bã RB C5 0 ~6 0 hoặcHP ( điển hình viêm thận hội chứng biểu hiện ) , máu cơ bắp can 156 μ m ol hoặcL ( bình thường trưởng thành nam tính máu Cr là 53~ 1 0 6 μ m ol hoặcL , nhắc nhở thận công năng tổn thương ) , phân urê đạm 1 1 mm ol hoặcL ( bình thường trị giá là 1.8~7 . 1 mm ol hoặcL ) , nhắc nhở thận công năng hạ thấp , khả năng nhất của chẩn bệnh cân nhắc là cấp tính thận tiểu cầu viêm thận (A đối ) .

Cấp tiến tính thận tiểu cầu viêm thận(B sai ) bệnh tình tiến triển cấp tốc , người bệnh vô thận công năng kịch liệt chuyển biến xấu , tiến hành tính thận công năng chuyển biến xấu vân vân biểu hiện , cân nhắc cấp tiến tính thận tiểu cầu viêm thận khả năng không lớn .

I lại thêmA bệnh thận( C sai ) thường biểu hiện là đường hô hấp trên lây nhiễm 24~72 tiểu thời hậu xuất hiện đột phát tính mắt thường máu nước tiểu , tiếp tục vài giờ đến mấy ngày .

Bệnh thận hội chứng( D sai ) chẩn bệnh thiết yếu tiêu chuẩn là nước tiểu lòng trắng trứng lớn hơn 3.5 lại thêm hoặcd , chí ít vì (+++ ) , lại huyết tương trứng trắng bạch thấp hơn 3 0 lại thêm hoặcL . Bản người bệnh nước tiểu lòng trắng trứng (++ ) , vô thấp lòng trắng trứng huyết chứng , cao son huyết chứng vân vân lâm sàng đặc thù , cân nhắc bệnh thận hội chứng khả năng không lớn .

Cấp tính thận tiểu cầu viêm thận thường thấy nhất của bệnh lý loại hình vì sao tế trong mạch máu tăng sinh hình thận tiểu cầu viêm thận( C đối ) .

Hệ màng tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận (A sai ) , nhỏ bé bệnh biến tính thận tiểu cầu viêm thận (B sai ) đa số bệnh thận hội chứng của bệnh lý loại hình .

Tân nguyệt thể tính thận tiểu cầu viêm thận ( D sai ) đa số cấp tiến tính thận tiểu cầu viêm thận của bệnh lý loại hình .

③ nên người bệnh chẩn đoán bệnh là cấp tính thận tiểu cầu viêm thận , nên bệnh là tự hạn tính tật bệnh , đại bộ phận người bệnh chỉ cần trị liệu bắt đầu phát lây nhiễm táo cùng đối chứng trị liệu , bao gồm lợi nhuận nước tiểu hết sưng (B đối ) , hạ huyết áp , dự phòng tâm não bệnh biến chứng của phát sinh . Nếu nghỉ ngơi , thấp muối (A đối ) cùng lợi nhuận nước tiểu hậu cao huyết áp khống chế vẫn không hài lòng lúc, có thể gia nhập dụng thuốc hạ huyết áp vật ( C đối ) . Bản bệnh làTự hạn tính tật bệnh , đại bộ phận người bệnh dự đoán bệnh tình tốt , bình thường không thích hợp sử dụng kẹo bằng da kích thích tố cùng tế bào độc dược vật trị liệu( D sai , làm gốc đề câu trả lời chính xác ) .

2

2 0 14 nhiều 1 0 2A   nam tính , 25 tuổi ,Đau cổ , nóng lên, phát nhiệt sau 1 ngàyXuất hiện mắt thường máu nước tiểu, vô nước tiểu liên tiếp , nước tiểu đau nhức , mắc tiểu .Xét nghiệm nước tiểu lòng trắng trứng âm tính , nước tiểu cặn bã kính kiểm RB C tràn đầy tầm mắt hoặcHP.

① nên người bệnhKhả năng nhất của chẩn bệnh

A . Cấp tính thận tiểu cầu viêm thận

B . Dị ứng tính tử điến viêm thận

C . l lại thêmA bệnh thận

D . Cấp tiến tính thận tiểu cầu viêm thận

② nên người bệnh sinh thiếtKhả năng nhất của loại hình

A . Tân nguyệt thể tính thận tiểu cầu viêm thận

B . Hệ màng tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận

C . Mao tế trong mạch máu tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận

D . Hệ màng mao tế mạch máu tính thận tiểu cầu viêm thận

③ nếu chẩn bệnh xác định ,Phương án xử lý

A . Huyết tương đổi thành trị liệu

B . Cho kẹo bằng da kích thích tố

C . Cho miễn dịch ức chế dược tề

D . Đối chứng giúp đỡ trị liệu

【 nội khoa ]I lại thêmA bệnh thận

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 đáp án phân tích ]

① thanh thiếu niên nam tính người bệnh (I lại thêmA bệnh thận tốt phát đám người ) ,Đau cổ , nóng lên, phát nhiệt một ngày ( đường hô hấp trên lây nhiễm đi đầu triệu chứng ) hậu xuất hiện mắt thường máu nước tiểu ( gần như tất cả I lại thêmA bệnh thận người bệnh đều có máu nước tiểu ), nước tiểu lòng trắng trứng âm tính , vô nước tiểu liên tiếp , mắc tiểu , nước tiểu đau nhức ( vô nước tiểu đường kích thích chinh , bí nước tiểu hệ lây nhiễm khả năng khá thấp ) , chẩn bệnh cân nhắc I lại thêmA bệnh thận ( C đối ) .

I lại thêmA bệnh thậnBệnh lý biến hóa nhiều mặt , có thể liên quan đến tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận gần như tất cả bệnh lý loại hình , bệnh biến trình độ có thể nặng nhẹ không đồng nhất ,Chủ yếu bệnh lý loại hình là hệ màng tăng trời sanh tính thận tiểu cầu viêm thận(B đối ) .

③ bản Ví dụI lại thêmA bệnh thận người bệnh , chỉ vẹn vẹn có máu nước tiểu , vô lòng trắng trứng nước tiểu , bệnh phù , cao huyết áp các cái khác biểu hiện lâm sàng , đối I lại thêmA bệnh thận đơn giản tính kính hạ máu nước tiểu người bệnh , bình thường vô đặc biệt trị liệu , tránh cho mệt nhọc , dự phòng cảm mạo cùng tránh cho sử dụng thận độc tính dược vật , đối chứng giúp đỡ trị liệu liền có thể( D đối ) .

Huyết tương đổi thành trị liệu(A sai ) có thể dùng tại trị liệu các loại cấp tiến tính viêm thận , nhưng chủ yếu thích hợp với Ⅰ hình đồng thời khám bệnh lúc cấp tính thận suy kiệt đã cần thẩm tách của Ⅲ hình .

Kẹo bằng da kích thích tố(B sai ) ,Miễn dịch ức chế dược tề( C sai ) chủ yếu dùng cho trị liệu bệnh thận hội chứng .

3

2 0 2 0 nhiều82ANam tính , 15 tuổi.Mặt mũi bộ phận , song chi dưới bệnh phù 1 0 thiên. Chuyện xưa thể kiện . Tra thể: T3 6.5℃ , BP 12 0 7 0 mm H lại thêm ,Mí mắt bệnh phù, tim phổi kiểm tra không thấy dị thường , bụng bằng mềm , gan tỳ cơ bụng mùi chạm đến ,Chi dưới lõm tính bệnh phù (++ )  . Xét nghiệm nước tiểu lòng trắng trứng (++++ ), cặn bã kính kiểm hồng cầu 0 ~2 cái hoặcHP ,Máu trứng trắng bạch 25 lại thêm hoặcL , máu cholesterol 8 mm ol hoặcL, máu Cr 1 0 2u m ol hoặcL , máu BU nhiều 1 0.5 mm oI hoặcL .

① nên người bệnhKhả năng nhất của lâm sàng chẩn bệnh

A . Cấp tính thận tiểu cầu viêm thận

B . Cấp tiến tính thận tiểu cầu viêm thận

C . Bệnh thận hội chứng

D . Mãn tính thận tiểu cầu viêm thận cấp tính phát tác

② nên người bệnhKhả năng nhất của bệnh lý chẩn bệnh

A . Mao tế trong mạch máu thận tiểu cầu viêm thận

B . Tân nguyệt thể tính thận tiểu cầu viêm thận

C . Hệ màng mao tế mạch máu tính thận tiểu cầu viêm thận

D . Nhỏ bé bệnh biến hình bệnh thận

Chủ yếu nhất trị liệu dược vật

A . A-xít a-xê-tíc bát ni lỏng

B . Vòng lân axit-amin

C . A-xít a-xê-tíc bát ni lỏng liên hợp vòng lân axit-amin

D . Tân phạt hắn đinh

【 nội khoa ] bệnh thận hội chứng

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 đáp án phân tích ]

① thanh thiếu niên nam tính người bệnh , mặt mũi , song chi dưới bệnh phù ( thận tính bệnh phù ) , tra thể: T3 6.5℃ ( nhiệt độ cơ thể bình thường ) , BP 12 0 hoặc7 0 mm H lại thêm ( huyết áp bình thường ) , mí mắt bệnh phù ( thận tính bệnh phù ) , tim phổi kiểm tra không thấy rõ ràng dị thường , bụng bằng mềm , gan tỳ cơ bụng mùi chạm đến , chi dưới lõm tính bệnh phù (++ ) , phòng thí nghiệm kiểm tra: nước tiểu lòng trắng trứng (++++ ) ( đại lượng lòng trắng trứng nước tiểu ) , cặn bã kính kiểm hồng cầu 0 ~2 cái hoặcHp (6 0 3 cái hoặcHp ) , huyết thanh trứng trắng bạch 25 lại thêm hoặcL (<3 0 lại thêm hoặcL , thấp lòng trắng trứng huyết chứng ) , máu cholesterol 8 mm ol hoặcL (626 .2 mm ol hoặcL , cholesterol lên cao ) , máu Cr 1 0 2 μ m ol hoặcL ( nam tính bình thường giá trị 44~ 133 μ m ol hoặcL ) , máu BU nhiều 1 0.5 mm ol hoặcL ( trưởng thành bình thường giá trị 3.2~7 . 1 mm ol hoặcL , lên cao ) , căn cứ người bệnh biểu hiện lâm sàng cùng phòng thí nghiệm kiểm tra , phù hợpBệnh thận hội chứng "Trường số 3 một thấp" của chẩn bệnh tiêu chuẩn, khả năng nhất của chẩn đoán bệnh là bệnh thận hội chứng ( C đối ) .

② thanh thiếu niên bệnh thận hội chứng , khả năng nhất của bệnh lý chẩn đoán bệnh là nhỏ bé bệnh biến hình bệnh thận ( D đối ) .

③ nhỏ bé bệnh biến hình bệnh thận rất ít năng lực tự động làm dịu , nhất định phải tích cực trị liệu , đại đa số người bệnh đối kẹo bằng da kích thích tố trị liệu phản ứng khá tốt , nhi đồng làm dịu tỉ lệ 9 0 % , trưởng thành làm dịu tỉ lệ 8 0 % , thường dùng dược vật là bát ni lỏng hoặc bát ni tùng long (A đối ) .

Đối kích thích tố ỷ lại hoặc liều lượng cao kích thích tố trị liệu không vội vàng hiểu nhân , ứng gia tăng dụng tế bào độc dược vật ( C sai ) .

Nếu người bệnh có ứng dụng kích thích tố của đối lập cấm kỵ chứng hoặc không kiên nhẫn chịu đủ lượng của kích thích tố trị liệu , có thể ứng dụng vòng lân axit-amin (B sai ) .

Tân phạt hắn đinh ( D sai ) là âm điệu mỡ trong máu dược vật , đồng thời có một chút của thận tác dụng bảo vệ , làm phụ trợ giúp trị liệu .

4

2 0 22 nhiều82A   nữ tính , 32 tuổi ,Nóng lên, phát nhiệt , nước tiểu liên tiếp mắc tiểu nước tiểu đau nhức kèm lưng đau 3 thiên, chuyện xưa không loại lại tựa như bệnh án , tra thể:T: 38℃, huyết áp: 12 0 hoặc8 0 mm H lại thêm , tim phổi tra thể không thấy rõ ràng dị thường , gan tỳ cơ bụng mùi chạm đến ,Song thận khu có thể thấy được gõ đánh đau nhức. Máu thông thường: Hb: 132 lại thêm hoặcL ,Bạch cầu: 1 1.6x 1 09HoặcL, trung tính granulocyte 8 0 % ,  nước tiểu lòng trắng trứng (+ )  , kính hạNước tiểu cặn bã kính kiểm hồng cầu 2~5 cái hoặcHP , bạch cầu 3 0 ~4 0 cái hoặcHP , có thể thấy đượcBạch cầu quản hình.

① nên người bệnhKhả năng nhất của chẩn bệnh

A . Cấp tính niệu đạo viêm     B . Niệu đạo hội chứng

C . Cấp tính viêm bàng quangD . Cấp tính bể thận viêm thận

② trở xuốngKhông làm thường dùng trị liệu của dược vật

A . Vòng bính cát tinh       B . A mạc tây lâm

C . La hồng hỏng làmD . Đầu bào phu tân

③ một dạng,Trị liệu của đợt trị liệu

A .3~5 thiên         B .6~9 thiên

C . 1 0 ~ 14 thiênD . 15~2 0 thiên

【 nội khoa ] nước tiểu đường lây nhiễm

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 đáp án phân tích ]

① độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính người bệnh , nước tiểu liên tiếp mắc tiểu nước tiểu đau nhức kèm lưng đau 3 thiên ( niệu đạo kích thích chinh , nhắc nhở bí nước tiểu hệ thống lây nhiễm , bệnh cấp tính trình ) , chuyện xưa không loại lại tựa như bệnh án , tra thể: T: 38℃ (6237 .3℃ , nóng lên, phát nhiệt ) , huyết áp: 12 0 hoặc8 0 mm H lại thêm ( huyết áp bình thường ) , tim phổi tra thể không thấy rõ ràng dị thường , gan tỳ cơ bụng mùi chạm đến , song thận khu có thể thấy được gõ đánh đau nhức ( nhắc nhở bể thận viêm thận ) . Máu thông thường: Hb: 132 lại thêm hoặcL ( nữ tính bình thường giá trị 1 1 0 ~ 15 0 lại thêm hoặcL ) , bạch cầu: 1 1.6× 1 0 ⁹ hoặcL (62 1 0 × 1 0 ⁹ hoặcL , đếm số lượng bạch cầu lên cao ) , trung tính granulocyte 8 0 % , nước tiểu lòng trắng trứng (+ ) , kính hạ nước tiểu cặn bã kính kiểm hồng cầu 2~5 cái hoặcHP (623 cái hoặcHP , kính hạ máu nước tiểu ) , bạch cầu 3 0 ~4 0 cái hoặcHP (6 25 cái hoặcHP , bạch cầu nước tiểu ) , có thể thấy được bạch cầu quản hình ( nhắc nhở bể thận viêm thận ) , căn cứ người bệnh của quá trình mắc bệnh , biểu hiện lâm sàng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật , phòng thí nghiệm kết quả kiểm tra , khả năng nhất của chẩn bệnh là cấp tính bể thận viêm thận ( D đối ) .

Cấp tính viêm bàng quang( C sai ) ngoại trừ niệu đạo kích thích chinh ngoài có dưới bụng đau nhức triệu chứng , nhưng có xương mu phía trên đau đớn hoặc đè lên , bộ phận nhưng xuất hiện sắp xếp nước tiểu khó khăn , chỉ có số ít người bệnh xuất hiện lưng đau , nóng lên, phát nhiệt ,Nhiệt độ cơ thể một dạng, không cao tại 38℃, nước tiểu thường đục ngầu , có mùi lạ .

Cấp tính niệu đạo viêm(A sai ) biểu hiện là phát tác tính nước tiểu đau nhức , mủ nước tiểu , biểu hiện lâm sàng cùng viêm bàng quang tương tự , niệu đạo viêm thường bởi vì trong lỗ đái hoặc niệu đạo bên trong ngạnh ngăn trở bố trí , hoặc bởi vì lân cận khí quan của chứng viêm lan tràn đến niệu đạo , có khi có thể bởi vì máy móc hoặc hóa học tính kích thích gây nên , như khí giới kiểm tra cùng lưu đưa ống thải nước tiểu vân vân.

Niệu đạo hội chứng(B sai ) , có nước tiểu liên tiếp , mắc tiểu , nước tiểu đau nhức cùng sắp xếp nước tiểu khó chịu vân vân nước tiểu đường kích thích triệu chứng , nhưng nhiều lần kiểm tra đều không thật nấm nước tiểu .

Cấp tính bể thận viêm thậnCủa suy cho cùng bệnh khuẩn 8 0 % là lớn ruột ai hi vọng nấm , bởi vậy chọn lựa đầu tiên dược vật ứng lựa chọn đối cách lan âm tính khuẩn que hữu hiệu dược vật , thường dùng dược vật cóKhuê nặc đồng giống như ( như dưỡng khí phất cát tinh , vòng bính cát tinh )(A đối ) ,Bán hợp thành thanh môi tố giống như ( như a mạc tây lâm )(B đối ) ,Đầu bào nấm làm giống như ( như đầu bào phu tân )( D đối ) vân vân.

La hồng hỏng làm ( C sai ) là lớn vòng bên trong chỉ giống như kháng sanh tố , đại hoàn bên trong chỉ giống như khiêng nấm phổ hơi hẹp , đời thứ nhất dược vật chủ yếu đối đại đa số cách lan dương tính nấm , kỵ khí cầu khuẩn cùng bao gồm nhịn sắt nấm , khát máu khuẩn que cùng bệnh bạch hầu gậy trạng khuẩn que ở bên trong của bộ phận cách lan âm tính nấm có cường đại khiêng nấm hoạt tính , bởi vậy không làm cấp tính bể thận viêm thận của thường dùng dược vật .

③ cấp tính bể thận viêm thận một dạng, trị liệu của đợt trị liệu là 1 0 ~ 14 thiên ( C đối ) .

5

2 0 2 0 nhiều 157XCấp tính thận tổn thương người bệnh, dưới đây tình huống cầnKhẩn cấp thẩm tách trị liệuCủa có

A . Máu giáp 7 .0 mm ol hoặcL

B . Động mạch máu pH7 .25

C . Nghiêm trọng thận tổn thương tính não bệnh

D . Lợi nhuận nước tiểu trị liệu vô hiệu của nghiêm trọng phổi có nước

【 nội khoa ] cấp tính thận tổn thương

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 đáp án phân tích ]

Cấp tính thận tổn thương khẩn cấp thẩm tách chỉ chinh:

① nghiêm trọng cao máu giáp (K⁺ > 6.5 mm ol hoặcL hoặc xuất hiện nghiêm trọng nhịp tim thất thường vân vân ) (A đối );

② cấp tính phổi có nước , đối thuốc lợi tiểu vô lương tốt phản ứng ( D đối );

③ nghiêm trọng thay thế tính chua xót trúng độc , động mạch máu pH<7 .2 (B sai );

④ còn bao gồm nghiêm trọng nhiễm trùng đường tiểu triệu chứng như não bệnh , màng tim viêm , chứng động kinh phát tác vân vân ( C đối ) .

6

2 0 22 nhiều 157XMãn tính thận suy kiệt người bệnh của ẩm thực trị liệu nguyên tắc

A . Giàu protein ẩm thực

B . Chú ý bổ sung vitamin

C . Tận khả năng thấp lân ẩm thực

D . Đủ lượng nhiệt lượng

【 nội khoa ] mãn tính thận suy kiệt

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống trị liệu tập hợp

【 đáp án phân tích ]

Mãn tính thận suy kiệt người bệnh của ẩm thực trị liệu nguyên tắc có:

① thấp lòng trắng trứng ẩm thực là dinh dưỡng trị liệu của trọng tâm (A sai );

② cam đoan đầy đủ của nhiệt lượng hấp thu vào ( D đối );

③ chú ý bổ sung cái khác chất dinh dưỡng , như nước tan tính vitamin , vi-ta-min B11 cùng canxi , sắt , kẽm vân vân (B đối );

④ khống chế giáp , lân của hấp thu vào ( C đối ) , trừ phi cấm kỵ chứng tồn tại , đề cử giảm bớt Natri muối của hấp thu vào .

7

2 0 19 nhiều83A   nam tính , 19 tuổi . Nước tiểu một đường tẩy thịt thủy dạng 1 tuần , mỗi ngày nước tiểu lượng ước 1 0 0 0 m l . Lâm sàngMô phỏng khám bệnh là I lại thêmA bệnh thận. ĐốiChẩn đoán chính xác có ý nghĩa nhất của kiểm tra

A . Nước tiểu cặn bã hồng cầu chênh lệch kính hiển vi kiểm tra

B . 24 giờ nước tiểu lòng trắng trứng định lượng

C . Huyết thanh l lại thêmA kiểm tra

D . Thận sinh thiết bệnh lý học kiểm tra

【 nội khoa ] bí nước tiểu hệ thống phụ tra tập hợp

【 đáp án phân tích ]

Người bệnh thanh niên nam tính , đột phát mắt thường máu nước tiểu một tuần , mô phỏng chẩn đoán bệnh là I lại thêmA bệnh thận ,I lại thêmA bệnh thận hoàn toàn chính xác khám bệnh dựa vào thận sinh thiết miễn dịch bệnh lý kiểm tra( D đối ) .

Các bạn học , liên quan tới bí nước tiểu hệ thống

Còn có nào cần quy nạp sao?

Nhắn lại nói cho kỳ ca a

Chúng ta hạ kỳ gặp lại ~

图片
图片

Hệ thống nhớ lại

Điểm kích phía dưới liền có thể xem xét hệ thống nàyToàn bộ luận án

【 nội khoa ] nội khoa kiến thức hơi lớn nhớ lại !

【 nội khoa ] nội tiết hệ thống tập hợp

【 nội khoa ] hệ tiêu hoá tập hợp

【 nội khoa ] hệ thống tuần hoàn tập hợp

【 nội khoa ] hệ hô hấp tập hợp


图片

Tân lãng blog: y học giáo dục từ kỳ

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p