Chia sẻ

Đồng Tiểu Lâm viện sĩ đề cử "Bốn cao" đơn thuốc: giảm kẹo , giảm son , giảm áp , giảm niệu toan , tranh thủ thời gian cất giữ !

Y văn tạp đàm 2 0 22- 0 9-22 Phát biểu tại hà nam

Bài này chuyên gia:Đồng Tiểu Lâm , trung quốc viện khoa học viện sĩ , trung quốc trung bệnh viện y khoa thủ tịch nghiên cứu viên


Image

Đồng Tiểu Lâm viện sĩ là nước ta lấy cấp 2 y nội khoa chuyên gia , am hiểu trung y trị liệu bệnh tiểu đường cùng với bệnh biến chứng , thay thế hội chứng ( cao huyết áp , cholesterol cao , cao niệu toan vân vân ) , nội tiết tật bệnh vân vân. Đồng Tiểu Lâm viện sĩ căn cứ nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng , đối chữa "Bốn cao" đề cử mấy cái kinh nghiệm vuông:

Một , giảm kẹo vuông

2 0 15 tuổi , đăng tại trung quốc trung y thuốc báo lên của 《 đồng Tiểu Lâm: từ thuốc đắng giảm kẹo đàm lái đi 》 luận án giới thiệu , thuốc đắng nghèo nàn , có thể thanh nhiệt khô ẩm ướt , tháo lửa giải độc , bởi vì thành phần chủ yếu nhỏ bách kiềm giảm kẹo công hiệu rõ rệt , nguyên nhân tại trên giường bệnh thường dùng cho trị liệu bệnh tiểu đường cùng với bệnh biến chứng .

Ngoài ra , đồng Tiểu Lâm viện sĩ cũng từng ở nó chủ đan của 《 tỳ đản mới luận 》 trong sách chia sẻ qua hắn giảm kẹo phương pháp .

1 .   thuốc đắng , gừng can khương

Thuốc đắng nghèo nàn , thanh nhiệt khô ẩm ướt , tháo lửa giải độc; gừng can khương tân nóng , ấm trung tán hàn . Khương có thể chế ước thuốc đắng nghèo nàn tổn thương dạ dày , hai thuốc dùng được , tổng cộng tấu tân mở đau khổ giảm , nóng lạnh cũng âm điệu chi công , là giảm đường máu của kinh nghiệm thuốc đúng.

Căn cứ đường hoá huyết sắc tố , đường máu , quá trình mắc bệnh , tuổi tác , thể trọng đích bất đồng , thuốc đắng dụng lượng theo biến hóa .

Dụng thuốc đắng điều trị tính khí , nhiều tại 1.5~6 lại thêm; mà giảm kẹo , 15~45 lại thêm là thường dùng lượng . Tỉ như bụng rỗng đường máu nhỏ hơn 7 mm ol hoặcL , thuốc đắng liều lượng là 9~ 15 lại thêm; bụng rỗng đường máu 7~ 1 0 mm ol hoặcL , thuốc đắng liều lượng là 3 0 lại thêm; bụng rỗng đường máu lớn hơn 1 0 mm ol hoặcL , thuốc đắng liều lượng là 3 0 ~45 lại thêm; bệnh tiểu đường đồng chứng lớn nhất ứng dụng đến 12 0 lại thêm .

Sử dụng thuốc đắng cần pha thuốc gừng hoặc can khương , để phòng nghèo nàn tổn thương dạ dày . Tính khí bình thường nhân , thuốc đắng: can khương là 6: 1; tính khí suy yếu nhân , thuốc đắng: can khương là 3: 1 hoặc 1: 1 .

Như thế pha thuốc , có thể tồn nó giảm kẹo chi dụng , đi nó nghèo nàn của tính . Bình thường trị liệu bệnh tiểu đường bản bệnh , thuốc đắng sử dụng liều lượng đại; trị liệu bệnh tiểu đường bệnh biến chứng , thuốc đắng sử dụng liều lượng hơi nhỏ .

2 .   thuốc đắng , biết mẫu

Thuốc đắng nghèo nàn , thanh nhiệt khô ẩm ướt , tháo lửa giải độc; biết mẫu cam hàn , tư thận nhuận khô , thượng nhuận phế khô , tả phế hỏa , trung rõ ràng dạ dày hỏa , ngoại trừ phiền khát , hạ tư thận âm , nhuận thận khô trở ra xương chưng . Cả hai cùng nhau cần là dụng , là giảm đường máu của kinh nghiệm thuốc đúng.

Này mới là thanh nhiệt sinh tân nhuận khô hiệu quả vuông . Hai thuốc dùng được , chủ yếu nhằm vào bệnh tiểu đường của "Nóng" biến thái cùng "Khô" biến thái . Thuốc đắng , biết mẫu tại hiện đại dược lý học thượng đều vốn có tốt giảm kẹo công hiệu , thật là giảm kẹo của "Bá" thuốc . Tại 2 hình bệnh tiểu đường sớm trung kỳ , thuốc đối ứng dụng rộng hơn .

Lâm sàng đa dụng thuốc đắng 15~45 lại thêm , biết mẫu 15~3 0 lại thêm .

3 . Thuốc đắng , ô mai

Thuốc đắng nghèo nàn thanh nhiệt; ô mai sinh tân giải khát , chua xót liễm âm . Hai thuốc dùng được , lấy "Đau khổ chua xót chế ngọt" tâm ý , là vốn có khá tốt hiệu quả trị liệu của giảm kẹo thuốc đúng.

Bệnh tiểu đường làm một "Ngọt bệnh ", nguyên nhân đau khổ chua xót có thể chế ngọt . Này vuông thuốc đắng rõ ràng dạ dày hỏa , ô mai sinh dạ dày nước miếng , đau khổ chua xót chế ngọt dĩ hàng kẹo .

4 . Thuốc đắng , xích thược

Thuốc đắng tả khí nóng , xích thược thanh doanh nóng , hai thuốc dùng được , trị liệu bệnh tiểu đường khí doanh bao hàm nóng kiểm chứng . Triệu chứng một dạng, là miệng khô khát , mặt đỏ , tay chân tâm nóng , mồ hôi chờ lâu .

Như miệng khô , khát nước rõ ràng , có thể gia nhập biết mẫu 3 0 lại thêm , thiên hoa bột 3 0 lại thêm , sâm mỹ 6 lại thêm; như mồ hôi xuất khá nhiều , có thể gia nhập cây sơn chu du liễm mồ hôi .

Lâm sàng bản thuốc đối có thể độc lập giảm kẹo , dùng được thuốc tây chú ý giảm lượng .

Hai , giảm son vuông

Ngoài ra , đồng Tiểu Lâm viện sĩ chủ biên của 《 tỳ đản mới luận 》 nhất thư không chỉ có giảm kẹo vuông , còn có giảm son vuông .

1 . Đỏ khúc , sơn tra , lá sen

Đỏ khúc , sơn tra , lá sen ba cái là tiêu mỡ giảm trọc của "Bá thuốc ", thường pha thuốc sử dụng , trị liệu mỡ trong máu dị thường , mập mạp nhân .

Đỏ khúc trung hàm ý nhiều loại hắn đinh giống như thành phần , có thể giảm xuống mỡ trong máu cùng đường máu . Sơn tra tiêu thực tích , nhập máu phân hoá ứ trệ , nó tiêu mỡ giảm son tác dụng mạnh . Lá sen vị đắng chát mà tính bằng , năng lực rõ ràng nóng hóa ẩm ướt , thăng thanh dương mà máu lạnh nóng . Ba cái là tiêu mỡ giảm trọc của thường dùng dược vật .

Sơn tra của thường dùng lượng là 3 0 lại thêm , đỏ khúc của thường dùng lượng là 6~ 12 lại thêm , lá sen của thường dùng lượng là 9~ 15 lại thêm .

2 . Lá sen , cây thương truật

Lá sen vốn có lợi nhuận ẩm ướt , kiện tỳ thăng dương chi công; cây thương truật tân ấm khô liệt , công giỏi loại trừ phong thấp , kiện tỳ ngăn tả . Hai thuốc dùng được , vốn có hóa ẩm ướt khư trọc chi công , hiện đại dược lý học thượng vốn có hạ mỡ máu của tác dụng .

Bựa lưỡi dày chán là hai thuốc ứng dụng chỉ chinh .

Có thể sử dụng liều lượng cao cây thương truật 15~3 0 lại thêm , lá sen một dạng, ứng dụng đến 15~3 0 lại thêm .

Lâm sàng nếu lấy ẩm ướt làm trọng , hóa ẩm ướt có thể pha thuốc hoắc hương , thấm ẩm ướt lúc dụng mây phục linh , cây ý dĩ nhân , lợi nhuận thủy dụng cây mã đề , lá trúc .

3 . Trần bì , bụng lớn da

Trần bì có thể lý khí kiện tỳ , khô ẩm ướt tiêu đàm; bụng lớn da có thể thực hiện khí rộng ở bên trong, hành thủy hết sưng . Hai thuốc dùng được , là hành khí vận tỳ chi yếu thuốc .

4 . Nhân sắp đặt , đỏ khúc , sinh đại hoàng

Nhân sắp đặt , đỏ khúc , sinh đại hoàng ba thuốc dùng được , vốn có tiêu mỡ âm điệu son , thông phủ giảm trọc chi công . Thuốc này đối thích hợp với bụng hình mập mạp , trung trọng độ gan nhiễm mỡ người bệnh .

Lâm sàng thường dùng liều lượng: nhân sắp đặt 15~3 0 lại thêm , đỏ khúc 3~9 lại thêm , sinh đại hoàng 3~6 lại thêm .

Nếu phần bụng bành tràn đầy nở lớn , thì dùng được dày phác ba vật canh; mập giả tạo , thì pha thuốc đảng sâm , xào bạch thuật , lá sen; gan tổn hại , pha thuốc xích thược , ngũ vị tử , hổ trượng .

Ba , giảm áp vuông


1 . Hạ cô thảo , hoàng cầm , câu đằng

2 0 2 0 năm ở chính giữa y dược tập san học thuật 《 Cát Lâm trung y thuốc 》 đăng của 《 hạ cô thảo , hoàng cầm , câu đằng trị liệu gan nóng hình cao huyết áp bệnh kinh nghiệm —— đồng Tiểu Lâm tam vị nhỏ vuông hiệt tập 》 môi giới thiệu , đồng Tiểu Lâm viện sĩ đem cao huyết áp bệnh chia làm "Tam kỳ sáu biến thái ", vạch gan nóng kiểm chứng vốn có "Bốn đỏ hai làm" của biểu hiện lâm sàng , "Bốn đỏ" chỉ mặt   ( nhãn )  đỏ , môi đỏ , lưỡi đỏ , nắm đỏ , "Hai làm" chỉ liền làm , miệng khô .

Thường xử là bá vuông hạ cô thảo , hoàng cầm , câu đằng rõ ràng gan giảm áp . Nên nhỏ vuông trị liệu gan nóng hình cao huyết áp bệnh lúc, giảm áp hiệu quả rõ rệt , cũng có thể rõ ràng giảm bớt cháng váng đầu , đau đầu , nhãn đỏ các loại triệu chứng , lâm sàng hiệu quả trị liệu tốt đẹp , nhưng cần chú ý không thể lâu kỳ liều lượng cao sử dụng .

Một dạng, dụng lượng là hạ cô thảo 3 0 ~6 0 lại thêm , hoàng cầm 15~3 0 lại thêm , câu đằng 15~3 0 lại thêm , căn cứ kiêm kiểm chứng phối hợp sử dụng thanh nhiệt , giảm hỏa , tán hỏa , hành khí , lợi nhuận ẩm ướt của phẩm .

2 . Nghi ngờ cây ngưu tất , xào đỗ trọng , dâu gửi sinh

2 0 19 năm ,Nhất thiênTại Cát Lâm trung y thuốcĐăngCủa《 cây ngưu tất , đỗ trọng , dâu gửi sinh trị liệu "Thận hư biến thái" cao huyết áp bệnh —— đồng Tiểu Lâm tam vị nhỏ vuông hiệt tập 》 luận ánỞ bên trong, đồng Tiểu Lâm viện sĩ vạch, "Thận hư biến thái" là cao huyết áp bệnh phổ biến trạng thái một , loại này cao huyết áp bệnh thấy nhiều vu lão năm hoặc bệnh lâu thể hư nhân , phổ biến mạch ép khác biệt khá lớn , cũng kèm thêm não chuyển ù tai , phần eo đau nhức , trống rỗng , gót chân đau đớn các loại triệu chứng .

Cao huyết áp bệnh gặp thận hư biến thái nhân , dụng nghi ngờ cây ngưu tất , xào đỗ trọng , dâu gửi sinh tổ vuông bổ ích gan thận dĩ hàng ép , lâm sàng có thể lấy được tốt đẹp của giảm áp hiệu quả trị liệu .

Ba cái thường dùng liều lượng đều là 16~6 0 lại thêm , trong đó cây ngưu tất là trị liệu mạch ép khác biệt lớn bá thuốc , nhiều nhất có thể dùng đến 12 0 lại thêm .

Linh hoạt pha thuốc cái này 3 vị thuốc , có thể lấy được vậy tốt đẹp của lâm sàng hiệu quả trị liệu .

3 . Cỏ ích mẫu tử , phục linh , trước xe tử

2 0 2 0 năm , Cát Lâm trung y thuốc tạp chíĐăng của nhất thiênĐồng Tiểu Lâm viện sĩCủa 《 cỏ ích mẫu tử , phục linh , trước xe tử trị liệu thủy biến thái cao huyết áp bệnh kinh nghiệm —— đồng Tiểu Lâm tam vị nhỏ vuông hiệt tập 》 luận án trung chỉ ra , thủy dịch thay thế dị thường là dẫn đến thủy biến thái cao huyết áp của nguyên nhân trực tiếp , biểu hiện lâm sàng chủ yếu là thư giãn ép lên cao , mạch ép khác biệt giảm nhỏ . Nên bệnh suy cho cùng nguyên nhân bệnh làm ở bên trong, thủy ẩm ướt rất là trọng yếu , phổ biến người mập , chi dưới bệnh phù các loại triệu chứng .

Nhằm vào nguyên nhân bệnh cùng biện chứng giúp cho bá vuông cỏ ích mẫu tử , phục linh , trước xe tử lợi nhuận thủy giảm áp , có thể căn cứ lâm sàng cao huyết áp phân cấp cùng chi dưới bệnh phù trình độ điều chỉnh dụng lượng .

Một dạng, lấy cỏ ích mẫu tử 15~45 lại thêm , phục linh 3 0 ~9 0 lại thêm , trước xe tử 15~3 0 lại thêm bá hướng giảm áp , đồng thời giảm bớt bệnh phù , tổng cộng tấu lưu thông máu , thấm ẩm ướt , lợi nhuận thủy chi hiệu quả , khi tất yếu phối hợp cây ích mẫu , trạch tả vân vân thuốc .

Nên nhỏ vuông giảm áp hiệu quả rõ rệt , có thể rõ ràng giảm xuống thư giãn ép , giảm nhỏ mạch ép khác biệt , hữu hiệu trị liệu bệnh phù , nhằm vào thủy biến thái người bị cao huyết áp lâm sàng hiệu quả trị liệu ổn định , tính an toàn tốt đẹp .

4 . Thạch quyết minh , trân châu mẫu

Đồng Tiểu Lâm viện sĩ tại nó《 tỳ đản mới luận 》Trung chia xẻ giảm áp vuông vạch ,Thạch quyết minh bằng gan thanh nhiệt; trân châu mẫu bằng gan lặn dương , lọc gan bổ mắt , trấn sợ an thần . Hai thuốc dùng được , là an thần giảm áp của bá thuốc .

Trị liệu cao huyết áp xác nhập ngủ kém người bệnh , thạch quyết minh 15~3 0 lại thêm , trân châu mẫu 9~ 15 lại thêm .

Bốn , giảm niệu toan vuông

Đồng Tiểu Lâm viện sĩ cho rằng , máu niệu toan lên cao là do mỡ nhân trung tràn đầy , khí huyết vận hành không khoái , dành dụm thành trọc , hoặc tiến một bước lưu chú kinh lạc mà thành , trị liệu trọng tâm tại tỳ cùng dạ dày ruột , lợi nhuận ẩm ướt đi trọc là trị liệu cao niệu toan huyết chứng cơ bản cách chữa .

1 . Thượng trung hạ thông dụng đau xương bàn chân (gout) canh

2 0 1 0 năm ,Đăng tạiTrung y trên tạp chí của《 đồng Tiểu Lâm trị liệu cao niệu toan huyết chứng cùng đau xương bàn chân (gout) kinh nghiệm 》Vạch , thượng trung hạ thông dụng đau xương bàn chân (gout) mới là nguyên đại y gia chu đan suối tại 《 đan suối tâm pháp 》 trung sáng lập , từ cây thương truật , hoàng bách , uy linh tiên , cây khương hoạt , bạch chỉ , quế nhánh , phòng kỷ , thiên nam tinh , đào nhân , hoa hồng , xuyên khung , long đảm , thần khúc tạo thành , có thanh nhiệt lợi nhuận ẩm ướt , tiêu đàm trừ máu đọng , thông lạc hết sưng giảm đau của công hiệu .

Vuông trung hoàng bách dụng lượng là 3 0 lại thêm , cây thương truật 15~3 0 lại thêm , uy linh tiên 15~3 0 lại thêm , quế nhánh 15~3 0 lại thêm , pha thuốc tính tiệp đi máu phần có cây kê huyết đằng 3 0 lại thêm , hai thuốc ấm kinh cùng máu , thư gân thông lạc .

Phòng kỷ , cây khương hoạt loại trừ phong thấp , giảm đau lợi nhuận khớp nối; thiên nam tinh khô ẩm ướt tiêu đàm , khư gió; đào nhân , hoa hồng , xuyên khung hoạt huyết tiêu viêm , hành khí giảm đau; long đảm rõ ràng lợi nhuận nóng ướt .

Vuông trung có thể pha thuốc thanh nhiệt giải độc , chủ phong hàn ẩm ướt tý của tần bì 3 0 lại thêm , vốn có rõ rệt chỉ tý đau nhức , giảm xuống niệu toan của tác dụng .6

2 . Đương quy nắm lấy đau nhức canh

2 0 17 năm nhất thiên《 đồng Tiểu Lâm viện sĩ phân biệt chữa đau xương bàn chân (gout) kinh nghiệm 》 của luận án vạch , đương quy nắm lấy đau nhức canh bắt nguồn từ 《 y học mở nguồn gốc 》 , từ kim nguyên y gia trương nguyên làm sáng tạo , được xưng là trị liệu "Nóng ướt đau đớn của thánh vuông" .

Toàn vuông từ cây khương hoạt , thông khí , thăng nha, rễ sắn , cây thương truật , bạch thuật , đương quy , nhân sâm , đau khổ tham gia , hoàng cầm , biết mẫu , nhân sắp đặt , chư linh , trạch tả , cam thảo tạo thành , vốn có thông lạc giảm đau , âm điệu cùng khí huyết , sơ phong thanh nóng lợi nhuận ẩm ướt của tác dụng .

Đồng Tiểu Lâm viện sĩ hợp lý về nắm lấy đau nhức Tôn-ga giảm trị liệu đau xương bàn chân (gout) cấp tính phát tác , nhưng có hiệu quả làm dịu người bệnh lâm sàng triệu chứng , giảm xuống máu niệu toan trình độ .

Khi về 9 lại thêm , cây khương hoạt 9 lại thêm , thông khí 6 lại thêm , thiên ma 6 lại thêm , chư linh 3 0 lại thêm , trạch tả 3 0 lại thêm , nhân sắp đặt 15 lại thêm , hoàng cầm 9 lại thêm , rễ sắn 15 lại thêm , đau khổ tham gia 9 lại thêm , sinh bạch thuật 15 lại thêm , chích cam thảo 15 lại thêm , uy linh tiên 3 0 lại thêm , tần bì 15 lại thêm , cây long đởm 15 lại thêm , thổ phục linh 3 0 lại thêm , ti giải 15 lại thêm , hoàng kì 3 0 lại thêm , gừng 9 lại thêm , táo ta 9 lại thêm .

Đặc biệt nhắc nhở: ở trên là danh gia cá nhân lâm sàng lý luận ,

Cụ thể trị liệu mời tại chuyên nghiệp y sinh dưới sự chỉ đạo tiến hành .

Càng nhiều chạp bệnh chống kiến thức

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p