Chia sẻ

Tráng dương chặt chẽ vuông để ngươi có tràn đầy của hỏa lực

Lan mộng hành trình 2 0 17- 0 9- 1 0

壮阳密方(久战不败)让你有旺盛的火力→猛 - 西北雄鹰ˇ - 々西北雄鹰ˇ的博客

Nhục thung dung
壮阳密方(久战不败)让你有旺盛的火力→猛 - 西北雄鹰ˇ - 々西北雄鹰ˇ的博客

Ngũ vị tử

壮阳密方(久战不败)让你有旺盛的火力→猛 - 西北雄鹰ˇ - 々西北雄鹰ˇ的博客

Thố tơ tằm tử

壮阳密方(久战不败)让你有旺盛的火力→猛 - 西北雄鹰ˇ - 々西北雄鹰ˇ的博客

Viễn chí

壮阳密方(久战不败)让你有旺盛的火力→猛 - 西北雄鹰ˇ - 々西北雄鹰ˇ的博客

Tỵ bàn máy

Phối phương:Nhục thung dung 1 0 khắc , ngũ vị tử 3 khắc , thố tơ tằm tử 3 khắc , viễn chí 3 khắc , tỵ bàn máy 4 gram ( các đại tiệm thuốc đều có bán )

Cách dùng:Ép là nhỏ vụn , bụng rỗng hoàng tửu tống phục , cách một ngày phục dụng 2 0 thiên, hiệu quả rõ ràng , phục dụng 3 0 thiên, để ngươi của "Hỏa lực" vô cùng uy mãnh .

Ấm áp nhắc nhở: 3 0 tuổi trở xuống vô tính công năng chướng ngại nhân nam nhân vật dụng

Thích ứng đám người: 35 ——8 0 tuổi nam nhân

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p