Chia sẻ

Viêm thận , bệnh phù , lòng trắng trứng nước tiểu 424242 1 , hoàng kì cháo .2 , phương thuốc đậu đen hoàn 1 , hoàng kì cháo

Nuôi sinh thư khố 2 0 22- 0 6- 0 3 Phát biểu tại hắc long giang

Viêm thận , bệnh phù , lòng trắng trứng nước tiểu 424242 1 , hoàng kì cháo .2 , phương thuốc + đậu đen hoàn

1 , hoàng kì cháo

Hoàng kì 6 0 khắc , hạt ý dĩ , cây đậu đỏ , gạo nếp mỗi bên 5 0 khắc , kê nội kim 15 khắc , trần bì 3 khắc .

Tiên thủy tiên hoàng kì , bên trong kim trần bì , lấy thuốc dịch 6 0 0 khắc , tiên nấu tài liệu khác thành cháo lương của , ngày một hai lần , một tháng làm một đợt trị liệu .

2 , phương thuốc

Củ khoai 3 0 khắc , hoàng kì 6 0 khắc , phục linh da 15 khắc , thủy tiên nhật phục một dược tề , tái phối đậu đen hoàn .

Đậu đen hoàn

Đậu đen 12 0 khắc , hoàng kì , củ khoai , cây thương truật mỗi bên 6 0 khắc trở lên, tổng cộng nghiên nhỏ vụn , gia tăng mật ong điều hoà thành hoàn , sớm tối mỗi bên ăn một lần .

Thích hợp mãn tính viêm thận , lòng trắng trứng nước tiểu kèm diện mục , chi dưới bệnh phù , xương sống thắt lưng đau nhức .

Hoàng kì dụng lượng:

Nhỏ hơn 15 khắc vô lợi nước tiểu tác dụng ,

3 0 khắc lợi nước tiểu 3 1% ,

45 ——57% ,

6 0 ——64%

8 0 —— hạ xuống

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p