Chia sẻ

{ Bắt đầu]Trung quốc hạt nhân cùng than ion trị liệu của bồng bột phát triển ( 3): hạt nhân cùng than ion trị liệu lâm sàng thực tiễn

Proton CN(xử nữ,gái còn trinh) 2 0 22- 0 9-2 1 Phát biểu tại bắc kinh

Phát biểu tạifron tier S in Oncolo lại thêmyCủa một thiên văn chương nhớ lại trung quốc hạt nhân cùng trùng ion trị liệu của phát triển , đồng thời cho hạt trị liệu của phát triển cung cấp vốn có đại biểu tính của lâm sàng tư liệu . Đối hạt căn bản mới trị liệu trung tâm của thiết kế cùng thi công cùng người bệnh lựa chọn chữa liệu thiết bị vốn có trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa . Nhỏ đan tại 《Trung quốc hạt nhân cùng than ion trị liệu của bồng bột phát triển (1)》 cùng 《Trung quốc hạt nhân cùng than ion trị liệu của bồng bột phát triển ( 2 ): hạt nhân cùng than ion trị liệu công trình cùng sơ bộ lâm sàng kết quả》 trung giới thiệu hạt nhân cùng than ion phóng xạ trị liệu của vật lý , phóng xạ sinh vật học đặc tính , trị liệu công trình cùng sơ bộ lâm sàng kết quả , bài này cho mọi người giới thiệu hạt nhân cùng than ion trị liệu lâm sàng thực tiễn . Liên hệ hạt nhân trung quốc nhỏ đan ( nick Wechat:Proton CN(xử nữ,gái còn trinh)) đạt được toàn văn .


Lâm sàng thực tiễn

Bản bộ phân tổng kết trung quốc áp dụng hạt trị liệu của chủ yếu ung thư loại hình , bao gồm phương thức trị liệu , người bệnh số lượng , người bệnh tính chất khác biệt , người bệnh tuổi tác , tổng sinh tồn kỳ , cục bộ khống chế , hậu kỳ độc tính cùng trị liệu trung tâm ( biểu hiện 5 ) . Đoạn dưới nội dung là đối khác biệt ung thư của kỹ càng miêu tả .

Biểu hiện 5 . Trung quốc sử dụng hạt trị liệu của chủ yếu ung thư loại hình


Tuyến tiền liệt ung thưTuyến tiền liệt ung thư chiêm tất cả phát bệnh ca bệnh của 26% , là nam tính 2 0 2 1 năm số người chết nhiều nhất tật bệnh một . Tuyến tiền liệt ung thư tại trung quốc người bên trong phi thường phổ biến , hơn nữa tăng trưởng cấp tốc .2 0 2 1 năm , PT COG bí nước tiểu sinh sản uỷ viên biết biên viết một phần liên quan tới tuyến tiền liệt ung thư hạt nhân trị liệu của chung nhận thức tuyên bố , nên tuyên bố chỉ đạo tuyến tiền liệt ung thư hạt nhân trị liệu của lâm sàng thực tiễn cùng phương hướng nghiên cứu . CI RT(như tựa đề) đã bị dùng cho trị liệu lâm sàng cục bộ tuyến tiền liệt ung thư . Căn cứ Kỷ phát biểu của thí nghiệm lâm sàng cùng thực tiễn , CI RT(như tựa đề) đối tuyến tiền liệt ung thư cho thấy tốt đẹp của tật bệnh khống chế cùng có thể tiếp nhận của độc tính .

Từ 2 0 14 năm tháng 6 đến 2 0 19 năm 1 0 nguyệt , SPHI C trị liệu 154 Ví dụ tuyến tiền liệt ung thư người bệnh . Trung nguy hiểm người bệnh của tỉ lệ là 94% , 3 năm bên trong tổng sinh tồn tỉ lệ cùng sinh hóa khống chế tỉ lệ phân biệt là 1 0 0 % cùng 93% .64 Ví dụ cục bộ tuyến tiền liệt ung thư người bệnh tại SPHI C tiếp nhận CI RT(như tựa đề) trị liệu , sử dụng mở rộng của tuyến tiền liệt ung thư chỉ số tổ hợp -26 (EPI C-26 ) ước định độc tính cùng chất lượng sinh hoạt .46 Ví dụ (7 1.9% ) nam tính tiếp nhận 59 .2~6 0.8 GyE , 1 6 điểm thật của trị liệu , mà 18 Ví dụ nam tính (28 . 1% ) tiếp nhận 66 GyE , 24 phân thật của đơn thuốc liều lượng . Cấp tính cấp 1 cùng cấp 2 cùng màn cuối cấp 1 cùng cấp 2 bí nước tiểu sinh sản hệ thống độc tính của phát sinh tỉ lệ phân biệt là 2 0 .3% cùng 1 0.9% , 3.1% cùng 1.6% . Không có phát sinh cấp tính hoặc màn cuối vị tràng đạo độc tính . Những kết quả này cùng nhật bản báo cáo kết quả tương tự . Bởi vì SPHI C của theo phỏng thời gian quá ngắn , ứng định kỳ theo phỏng trung kỳ , trường kỳ hiệu quả trị liệu cùng độc tính của theo phỏng số liệu , cũng tại sau này ấn phẩm trung báo cáo kết quả , để cùng thông thường phương thức trị liệu tiến hành độc tính cùng người bệnh thu hoạch tình huống tương đối .

Đầu cổ khối uDây sống nhọt hoặc mềm cốt nhục lựu

Cái cằm bướu thịt ( SBS ) chiêm đầu cổ u ác tính của một bộ phận . Phẫu thuật là SBS của phổ biến phương thức trị liệu . Bởi vì SBS giải phẩu kết cấu của tính chất phức tạp cùng khiêng phóng xạ tính , thông thường xạ trị của hiệu quả trị liệu bị suy yếu . Chen bọn người báo cáo 3 1 Ví dụ người bệnh tại WPT C tiếp nhận vậy dây sống nhọt PT trị liệu , đơn thuốc liều lượng là 5 0 .4~8 0 GyE , 28~4 0 phân thật . Trung vị theo phỏng thời gian là 38 .2 (6~76 ) tháng , 3 năm cùng 5 năm OS cùng PFS phân biệt là 9 0 .3% cùng 8 0 .4% , 87 . 1% cùng 6 0.5% .

2 0 14 năm tháng 7 đến 2 0 19 năm tháng 5 , tổng cộng có 62 Ví dụ SBS người bệnh tại SPHI C tiếp nhận PT cùng CI RT(như tựa đề) trị liệu . Trung vị theo phỏng thời gian là 2 0 .4 ( phạm vi 2.73~9 1.67 ) tháng , 2 năm OS cùng LRFS phân biệt là 8 0 .2% cùng 8 0 .2% . Có hai Ví dụ người bệnh phát sinh ≥ cấp 3 của độc tính phản ứng . Cần thiết phải chú ý chính là , những độc chất này tính phản ứng kết quảKhông được là đơn thuần của PT cùng CI RT(như tựa đề) của kết quả , còn có trị bệnh bằng hoá chất của ảnh hưởng .

Hốc mắt u ác tính

Tuy nhiên hốc mắt khối u tương đối ít thấy , nhưng bởi vì nó tiếp cận mấu chốt vị trí , trị liệu tương đối phức tạp . Theo CI RT(như tựa đề) hoặc PT tại đầu cổ u ác tính trị liệu phương diện của cấp tốc phát triển , rất nhiều phóng xạ khối u học gia bắt đầu sử dụng CI RT(như tựa đề) hoặc PT trị liệu đầu cổ u ác tính .22 Ví dụ hốc mắt u ác tính người bệnh tại SPHI C tiếp nhận vậy giữ gìn mắt phẫu thuật hậu tiếp nhận CI RT(như tựa đề) , PT hoặc PTGia tăng CI RT(như tựa đề) tăng cường . Trung vị theo phỏng thời gian là 2 0 .25 ( 3.8~38 .8 ) tháng , 2 năm OS , PFS và cục bộ vô tiến triển sinh tồn tỉ lệ (LPFS ) phân biệt là 1 0 0 % , 5 7.9% cùng 9 2.9% . Ngoài hai Ví dụ người bệnh có nghiêm trọng thị lực chướng ngại bên ngoài , không có quan sát được cấp tính nghiêm trọng ( tức ≥ cấp 3 ) của độc tính .

Cục bộ tái phát u ác tính
Đầu cổ bướu thịt bị cho rằng làMột loại hiếm thấy lâm sàng bệnhLý thực thể nhọt . Phẫu thuật cắt bỏ rất khó khăn , cho nên xạ trị là một cái lựa chọn tốt . Bổ cứu tính xạ trị thông thường nhận được không tốt hậu quả hạn chế . Mặc dù có một chút văn hiến báo cáo CI RT(như tựa đề) bướu thịt trị liệu của lâm sàng kết quả , nhưng H nhiềuS bướu thịt của lại trình phóng xạ trị liệu là nhận hạn chế . PT cùng CI RT(như tựa đề) có thể phát huy đầy đủ nó ưu thế , kéo dài người bệnh của sinh tồn tỉ lệ . 14 1 Ví dụ LR-H nhiềuS người bệnh tại SPHI C tiếp nhận âm điệu mạnh trùng ion trị liệu , trung vị liều lượng là 6 0 GyE (5 0 ~69 GyE , 2 .0 ~ 3.5 GyE hoặc mỗi ngày phân thật ) . 1 năm tổng sinh tồn tỷ số là 95 .9% , so với Kỷ báo cáo 1 năm OS tỉ lệ (3 0 %~4 0 % ) tốt .7 . 1% của người bệnh đạt tới ≥ cấp 3 của cấp tính hoặc màn cuối độc tính . 1 0 Ví dụ người bệnh xuất hiện cấp 4 chảy máu . Những kết quả này cùng tại Hyde bảo ion trị liệu trung tâm (H IT ) trị liệu của người bệnh độ cao tương tự . Đó có thể thấy được , H nhiềuS bướu thịt của bổ cứu tính xạ trị khả năng có nghiêm trọng không tốt phản ứng , chỉ có thể cung cấp nhân nhượng tính của hiệu quả .

Xoang mũi u ác tính

Xoang mũi u ác tính (S nhiềuM) chiêm đầu cổ u ác tính của 3%~5% . Cùng truyền thống RT(như tựa đề) so với , IM RT(như tựa đề) đối S nhiềuM của hiệu quả trị liệu vẫn có tranh cãi . Bởi vì PT cùng CI RT(như tựa đề) tại vật lý và thảBắn sinh vật học phương diện của ưuThế , là S nhiềuM của trị liệu mang đến hy vọng . 1 1 1 Ví dụ người bệnh tại SPHI C tiếp nhận vậy hạt phóng xạ trị liệu (P RT(như tựa đề) ) , bao gồm đơn độc CI RT(như tựa đề) , PT gia tăng CI RT(như tựa đề) tăng cường cùng đơn độc PT . Theo phỏng trung vị số là 2 0 .2 tháng .2 năm OS tỉ lệ , PFS cùng LPFS phân biệt là 82% , 66% cùng 83% . Chỉ vẹn vẹn có 4 Ví dụ (3 .6% ) người bệnh phát sinh 3- cấp 4 hậu kỳ độc tính .SPHI C trị liệuKhứu giác thần kinh mẫu tế bào nhọt (O NB ) của kinh nghiệm lâm sàng cùng ngắn hạn hiệu quả trị liệu kết quả cho thấy , P RT(như tựa đề) trị liệu O NB của nại thụ tính tốt đẹp , an toàn hữu hiệu .

Đầu cổ tuyến tốt túi tính ung thư

Tuyến tốt túi tính ung thư (A C C )Là một loại hiếm thấy đầu cổ u ác tính , phổ biến tại tuyến nước bọt , điển hình lâm sàng đặc thù là sinh mọc chậm , cục bộ tái phát cùng nơi xa chuyển di .8 Ví dụ đầu cổ A C C người bệnh tại SPHI C áp dụng PT hoặc CI RT(như tựa đề) trị liệu , lấy nghiên cứu lúc đầu phản ứng cùng độc tác dụng phụ .7 Ví dụ người bệnh tiếp nhận IMPT , sau đó tiếp nhận vậy âm điệu mạnh trùng ion tăng cường trị liệu, ngoài 1 người đơn độc tiếp nhận IMPT . Tại 3 tháng theo phỏng ở bên trong, 5 0 % của người bệnh đạt đến PR hoặc CR . Ngoài 2 Ví dụ người bệnh xuất hiện cấp 3 niêm mạc viêm bên ngoài , không có người bệnh xuất hiện nghiêm trọng độc tính phản ứng .


Ung thư biểu mô

Ung thư biểu mô ( NPC ) làTrung quốc thường gặp u ác tính một , nhất là nam phương . Cục bộ tái phát vẫn là ung thư biểu mô người bệnh trị liệu thất bại nặng nhấtMuốn nguyên nhân một trong . Xạ trị là trước mắt trị liệu ung thư biểu mô lựa chọn hàng đầu phương pháp . Có đưa tin xưng , CI RT(như tựa đề) đối cục bộ phận tái phát đầu cổ u ác tính người bệnh của bổ cứu tính hiệu quả trị liệu khá tốt . SPHI C cùng CGHM tại ung thư biểu mô xạ trị phương diện lấy được một chút ưu dị của thành quả ( biểu hiện 5 ) .

2 0 16 năm đến 2 0 18 niên kỳ , 8 0 Ví dụ NPC người bệnh tại CGMH tiếp nhận IMPT , đơn thuốc liều lượng là 69 .96 GyE , thường phân thật 2.12 GyE . Trung vị theo phỏng thời gian là 2 4.1 ( 18 .2~34 .3 ) tháng . IMPT tổ không có người bệnh tử vong , 2 năm tổng sinh tồn tỷ số là 1 0 0 % , có 4 Ví dụ tái phát hoặc tử vong , 2 năm vô tiến triển sinh tồn (PFS ) tỷ số là 94 .4% . Tiếp nhận IMPT trị liệu của 4 Ví dụ (5% ) người bệnh cần cất đặt nhiềuG quản , RT(như tựa đề) thời kỳ thể trọng hạ xuống của bình quân tỉ lệ phần trăm là 4.87% . Kết nối chịu IMPT cùng dung tích điều tiết độ cong trị liệu (VMAT ) của người bệnh tiến hành tính khuynh hướng cho điểm xứng đôi phân tích , cho thấy IMPT đối NPC người bệnh là an toàn cùng hữu ích .

Bộ phận người bệnh sử dụng IM RT(như tựa đề) cùng CI RT(như tựa đề) tăng cường của hiệu quả trị liệu làm người vừa lòng , độc tính có thể nhận chịu . Tại SPHI C sử dụng IM RT(như tựa đề) cùng CI RT(như tựa đề) tăng cường của hỗn hợp buộc lưu vong trị liệu liệu của 69 Ví dụ NPC người bệnh của bản in cả trang báo bản nghiên cứu biểu hiện , trung vị theo phỏng 31.9 tháng , 3 năm OS , PFS , cục bộ khống chế tỉ lệ phân biệt là 9 4.9% , 85 .2% , 96 .9% . Ngoài hai Ví dụ người bệnh có da viêm bên ngoài , không có quan sát được phóng xạ đưa tới nghiêm trọng hậu kỳ độc tính . Bởi vậy , hỗn hợp quang tử cùng than ion xạ trị đối ung thư biểu mô người bệnh vốn có tốt đẹp của tật bệnh khống chế cùng có thể tiếp nhận của độc tính .

Âm điệu mạnh cacbon ion trị liệu (IM CT ) trị liệu ung thư biểu mô tại nghiêm trọng không tốt phản ứng phương diện so với IM RT(như tựa đề) có ưu thế . K ong vân vân báo cáo 2 0 6 Ví dụ cục bộ tái phát ung thư biểu mô dụng CI RT(như tựa đề) trị liệu , bổ cứu tính xạ trị liều lượng là 5 0 ~69 GyE , 2 .0 ~ 3.0 GyE hoặc mỗi ngày phân thật . Trung vị theo phỏng 2 2.8 tháng , 2 năm OS , cục bộ khống chế , khu vực khống chế cùng nơi xa khống chế tỉ lệ phân biệt là 83 .7% , 58 .0 % , 87 .3% cùng 94 .7% . Theo phỏng thời kỳ không có có một lệ cấp 2 ở trên của niêm mạc hoặc cái khác xạ trị liên quan không tốt phản ứng . Mà trường kỳ theo phỏng đối với xác định tốt nhất liều lượng , trường kỳ hiệu quả trị liệu cùng hậu kỳ độc tính là cần thiết .

Trong đầu khối uTrong đầu khối u (I CT )Là chỉ bắt đầu phát hoặc kế phát ra xoang đầu của khối u . I CT Kỷ dần dần trở thành nguy hại trung quốc cư dân khỏe mạnh cùng tạo thành tử vong của trọng yếu khối u tật bệnh một . Trước mắt , I CT của chủ yếu phương pháp trị liệu bao gồm phẫu thuật , xạ trị , trị bệnh bằng hoá chất , tham gia trị liệu cùng bá hướng trị liệu . Xạ trị là I CT thuật hậu của tiêu chuẩn phụ trợ phương pháp trị liệu . Bởi vì bướu não tổ chức học á hình phức tạp , lâm sàng kết quả đem chia làm chất keo nhọt cùng màng não nhọt hai bộ phận giới thiệu .

Chất keo nhọt

Chất keo nhọt tại trưởng thành hệ thống thần kinh trung ương u ác tính trung xếp hạng thứ nhất , tiến triển cấp tốc , trị liệu hậu tái phát tỉ lệ cao , chữa trị tỉ lệ thấp , là y học thượng của một vấn đề khó khăn không nhỏ . Phẫu thuật cắt bỏ là chủ yếu phương pháp trị liệu . Bởi vì nó một đường thấm vào tính sinh trưởng của sinh vật học đặc tính , phẫu thuật khó mà hoàn toàn cắt bỏ , thuật hậu dịch tái phát , cách cũ áp dụng thuật hậu xạ trị làm phụ trợ trị liệu . Từ 2 0 0 4 năm tháng 12 đến 2 0 0 6 năm 1 0 nguyệt , WPT C trị liệu 46 Ví dụ chất keo nhọt , xạ trị tổng liều lượng là 45~72 GyE không giống nhau, thường phân thật liều lượng 1.8~5 GyE không giống nhau. Chất keo nhọt người bệnh của theo phỏng kỳ là 1-2 0 tháng ( bình quân là 9.8 tháng ) . 13 Ví dụ (27 . 1% ) người bệnh biểu hiện khối u biến mất , 29 Ví dụ (6 0 .4% )Người bệnhPR .


2 0 15 tuổi tháng 5 đến 2 0 18 năm 1 0 nguyệt , kinh tổ chức học chẩn đoán chính xác của 5 0 Ví dụ cấp bậc cao chất keo nhọt (H GG(Ca Ca) ) người bệnh tại SPHI C tiếp nhận PT hoặc PT cùng CI RT(như tựa đề) tăng cường trị liệu . Tất cả người bệnh đều tiếp nhận vậy thay đừng tọa án .24 Ví dụ người bệnh tiếp nhận vậy liều lượng là 6 0 GyE , 3 0 phân thật của PT , 26 Ví dụ người bệnh tiếp nhận vậy bất đồng phương án của PT gia tăng CI RT(như tựa đề) tăng cường trị liệu .Trung vị theo phỏng thời gian là14 .3 ( 4.8~39 .6 )CáiNguyệt, 12 tháng cùng 18 tháng OS tỉ lệ phân biệt là 8 7.8% cùng 7 2.8% , 12 tháng cùng 18 tháng PFS tỉ lệ phân biệt là 74 .2% cùng 5 9.8% .29 Ví dụ người bệnh xuất hiện trị liệu tương quanCấp 1Cấp tính không tốt phản ứng , 1 1 Ví dụ người bệnh xuất hiện cấp 1 (n=6 ) hoặc cấp 2 (n=5 ) của phóng xạ hướng dẫn não bại hoại của màn cuối không tốt phản ứng . Không có quan sát được 3 , 4 hoặc cấp 5 của độc tính phản ứng . Một hạng ngẫu nhiên thí nghiệm vì ước định PT hậu CT RT(như tựa đề) tăng cường của hiệu quả ngay tại chiêu mộ người bệnh .

Màng não nhọt

Màng não nhọt là thường thấy nhất của trong đầu khối u một , ước chiêm hệ thống thần kinh trung ương khối u của 33% . PT so với truyền thống của quang tử trị liệu có tốt hơn liều lượng phân bố , cho nên nó có thể thay đổi hòa hợp khối u khống chế , càng tốt mà bảo hộ bình thường não tổ chức .2 0 15 tuổi tháng 5 đến 2 0 18 năm 1 0 nguyệt , 26 Ví dụ màng não nhọt người bệnh tại SPHI C tiếp nhận P RT(như tựa đề) trị liệu , trung vị liều lượng là 54 GyE (5 0 .4~6 0 GyE , 1.8~2 GyE hoặc mỗi ngày phân thật ) . Trung vị theo phỏng thời gian là 2 2.2 ( 1.6~36 .4 ) tháng , 2 năm tổng sinh tồn tỉ lệ cùng vô tiến triển sinh tồn tỉ lệ cũng là 1 0 0 % .22 Ví dụ người bệnh xuất hiện Ⅰ cấp làn da chấm đỏ cùng rụng tóc , 2 Ví dụ người bệnh xuất hiện Ⅰ cấp niêm mạc viêm . Không có quan sát được cấp 2 hoặc ở trên của cấp tính hậu kỳ độc tính . CI RT(như tựa đề) trị liệu màng não nhọt của tính an toàn cùng có thể tiếp nhận của độc tính cũng ở rất nhiều cơ quan tìm được chứng minh .


Sau đó , nhỏ đan đem tiếp tục cho mọi người mang đến trung quốc hạt nhân cacbon ion tại bộ ngực khối u , gan tế bào ung thư , làn da u ác tính vân vân ung thư bên trong lâm sàng thực tiễn vân vân nội dung tương quan . ( hạt nhân trung quốc biên dịch đưa tin )

Tham khảo văn hiến: Li Y , Li X , Y a ng J , et al . F lộ nhật Sh of Proton and C ar sóngn Ion R adio ther apy in Chin a . Front Oncol .2 0 22 Feb 14; 12:8 199 0 5 .

Liên quan kết nối

2 0 2 1 năm nước ta hạt nhân hạng mục tập hợp

2 0 2 1 năm nước ta trùng ion hạng mục tập hợp

2 0 2 0 năm nước ta hạt nhân trùng ion hạng mục bảng tổng hợp hóa đơn

2 0 19 năm nước ta hạt nhân trùng ion trị liệu hạng mục bảng tổng hợp hóa đơn

Lý tả phong giáo sư: trung quốc hạt nhân trị liệu hiện trạng cùng tương lai kỹ thuật phát triển một số suy xét


  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p