Chia sẻ

Sáu kinh đau đầu ca quyết

xi tự caoin2 0 2 2 0 2 0 - 0 2- 15

Đau đầu nhất định phải dụng xuyên khung , không được bình phục mỗi bên gia tăng dẫn kinh thuốc:

Thái dương cây khương hoạt thiếu sài hồ , dương minh bạch chỉ còn phải .

Thái âm cây thương truật thiếu cây tế tân , quyết âm ngô thù dụng không sai .

Đỉnh đỉnh đau đơn người bất đồng , cảo bản cần dùng đi xuyên khung .

—— 《 y học truyền tâm lục »

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p