Chia sẻ

Sáu kinh dẫn kinh thuốc

Một lời khó nói hết fe sóng7f 2 0 2 0 - 0 6- 0 9

Sáu kinh dẫn kinh thuốc

Thái dương kinh —— cây khương hoạt , dương minh kinh —— bạch chỉ , rễ sắn , thiểu dương kinh —— sài hồ , thái âm kinh —— cây thương truật , thiếu âm kinh —— cây tế tân , quyết âm kinh ——Cây ngô thù du, cảo bản .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p