Chia sẻ

【 thận thế đồ quyển ] nhị giáp song qua SGLT2i: 2 hình bệnh tiểu đường CK D một tuyến trị liệu dụng thuốc của cựu ái cùng tân sủng

Niệm làm theo 1 2 0 2 1- 0 3-27

Kết bạn giang hồ được. . . . .

💊 đối với xác nhập 2 hình bệnh tiểu đường của CK D người bệnh , nếu như sử dụng nhị giáp song qua không cách nào đạt tới đường máu bá mục tiêu , trước mắt phần lớn chỉ nam đều đề nghị đem SGLT2i lấy tư cách chọn lựa đầu tiên xác nhập dụng thuốc

💊  nhưng cùng năm gần đây rất nhiều cao chất lượng SGL thể liên quan thí nghiệm lâm sàng so sánh , chuyện xưa nhị giáp song qua của dương tính thí nghiệm lâm sàng kết quả là không phù hợp trước mắt của lâm sàng chỉ nam , giá trị phải lần nữa xem kỹ

0 1

Nhị giáp song qua

Năm 1922 bị phát hiện , năm 1957 trở thành bệnh tiểu đường của giảm kẹo dược vật

1

Giảm kẹo tác dụng

💊 HbA 1c hạ xuống 1- 1.5% , mà sử dụng SGL thể ước chừng hạ xuống 0.7% , GLP 1 chịu thể kích động dược tề hạ xuống 1- 1.2%

💊  sẽ không khiến cho thể trọng gia tăng

💊  tuột huyết áp của phong hiểm thấp

Mặt khác

💊  đối với nguy hiểm đám người , có thể kéo dài chậm bệnh tiểu đường của phát sinh

Đồ kỳ đối với nguy hiểm đám người sử dụng nhị giáp song qua về sau, bệnh tiểu đường của phát sinh tỉ lệ biến hóa

图片

💊  đối với thời gian mang thai bệnh tiểu đường hoà đa túi noãn sào hội chứng trị liệu hữu hiệu

图片

2

Tác dụng cơ chế

💊 thông qua tuyến lạp thể ức chế cùng kích hoạt AMP men kích thích đến ức chế gan bên trong kẹo dị sinh

💊  gia tăng in-su-lin nhạy cảm tính

图片

Đồ kỳ nhị giáp song qua thông qua AM PK(đồ sát) cùng với hắn tin hào đường lối của tác dụng cơ chế

图片

3

Tâm huyết quản tác dụng bảo vệ

💊 tâm huyết quản tác dụng bảo vệ chứng cứ đến từ UKP DS thí nghiệm

💊  tại vượt quá trọng lượng quy định của trong khi mắc bệnh , cùng ẩm thực khống chế so sánh , nhị giáp song qua có thể giảm bớt toàn bởi vì tỉ lệ tử vong (36% ) cùng đứng tim phát sinh tỉ lệ (39% )

图片

💊 UKP DS đội ngũ của mười năm theo phỏng nghiên cứu cho thấy , nhị giáp song qua tổ cũng vốn có vi mạch máu đại mạch máu của có ích

图片

💊  nhưng mà sau đó m et a phân tích biểu hiện nhị giáp song qua tâm huyết bảo đảm che chở hiệu ứng , kết quả này vẫn có tranh cãi

图片
图片

4

Tính an toàn

💊  cho đến tận này , nhị giáp song qua đã sử dụng 6 0 năm hơn , nó tính an toàn rõ như ban ngày

💊  đối với thận công năng tổn hại của người bệnh , sử dụng nhị giáp song qua dễ dàng xuất hiện a-xít lac-tic tính chua xót trúng độc (MALA )

Đồ kỳ a-xít lac-tic hình chua xót trúng độc của cơ chế

图片

💊   nhớ lại tính nghiên cứu phân tích đối với thận công năng tổn hại của DM trong khi mắc bệnh , phát hiện nhị giáp song qua liên quan MALA của phong hiểm phát sinh tỉ lệ cũng không cao

Đồ kỳ nhiều cái nhớ lại tính nghiên cứu biểu hiện MALA của phát sinh tỉ lệ

图片

💊   lý do an toàn , trước mắt chỉ nam đưa ra căn cứ thận công năng , nhị giáp song qua của liều lượng cần phải tiến hành điều chỉnh

图片

💊  UKP DS thí nghiệm tại 8 0 niên đại tiến hành , tuyên bố tại 2 0 nhiều năm trước , vốn có khá nhiều tính hạn chế

➡  gần 8 0 % của người bệnh là trắng người

➡  người bệnh số lượng quá ít, nhị giáp song qua tổ chỉ là 342 người

➡  chỉ dùng tại vượt quá trọng lượng quy định của người bệnh

💊   trước mắt bệnh tiểu đường cùng tâm huyết quản tật bệnh của trị liệu dược vật Kỷ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất , như gần nhất đang đỏ lửa SGLT2i

0 2

SGLT2 ức chế dược tề

Liên quan tới SGLT2i của giới thiệu mời tham khảo chuyện xưa thận thế đồ quyển

💊SGLT2i: thận khoa tân sủng --P art 1

💊SGLT2i: thận khoa tân sủng --P art2

💊SGLT2i: thận khoa tân sủng --P art3

💊  SGLT2i của thí nghiệm lâm sàng , lấy không thể tranh cãi dương tính kết quả khiến cho lâm sàng địa vị dần dần tăng cao

💊  gia tăng hoặc không thêm dụng nhị giáp song qua của SGLT2 ức chế dược tề trị liệu đối tâm huyết quản tật bệnh , bệnh thận tiến triển cùng tỉ lệ tử vong của ảnh hưởng là không hội có khác biệt?

0 3

Gia tăng cùng không thêm dụng nhị giáp song qua của SGLT2i trị liệu tương đối

1

M et a phân tích

💊 tại m et a phân tích ở bên trong, bao gồm 6 cái SGLT2i cùng an ủi dược tề của thí nghiệm lâm sàng

➡ 4 cái tâm huyết quản chuyển về của thí nghiệm lâm sàng (EMPA-REG , CA nhiềuVAS , DE CLARE-TIMI , VE RT(như tựa đề)IS- CV )

➡  1 cái thận chuyển về của thí nghiệm lâm sàng ( CRE DE NC(não tàn,óc lợn)E )

➡  1 cái yếu tim của thí nghiệm lâm sàng ( DAPA-HF )

💊 6 cái thí nghiệm lâm sàng người tham dự tổng số là 5 1743

💊  từng cái thí nghiệm trung nhị giáp song qua của dây chuẩn sử dụng tình huống

➡ DAPA-HF: 2 1%

➡ CRE DE NC(não tàn,óc lợn)E: 58%

➡ EMPA-REG , CA nhiềuVAS , DE CLARE-TIMI , VE RT(như tựa đề)IS- CV: 74%-82%

💊  tâm huyết quản chuyển về

➡  vô luận dây chuẩn có hay không sử dụng nhị giáp song qua , SGLT2i đều giảm xuống trọng đại không lương tâm máu quản sự kiện

➡ SGLT2i giảm xuống bởi vì tâm lực suy kiệt được sân tỉ lệ cùng tâm huyết quản tử vong

图片

💊 thận chuyển về cùng toàn bởi vì tỉ lệ tử vong

➡ SGLT2i giảm xuống thận công năng chuyển biến xấu của tiến triển , hai tổ thận tỉ lệ tử vong tương tự

➡  vô luận dây chuẩn có hay không sử dụng nhị giáp song qua , SGLT2i đều có thể giảm xuống toàn bởi vì tỉ lệ tử vong

图片

💊 nên m et a phân tích số liệu không thể đối lúc đầu T2 DM người bệnh của một tuyến trị liệu cung cấp căn cứ . Tại đây chút thí nghiệm ở bên trong, đại đa số không sử dụng nhị giáp song qua của người bệnh bệnh tiểu đường quá trình mắc bệnh dài , in-su-lin chiêm rất thi đấu Ví dụ

2

Thí nghiệm lâm sàng

💊  trước mắt đang tiến hành của ngẫu nhiên đối chiếu thí nghiệm lâm sàng: SGLT2 Inhi bứctor or Metfor m in a S St and ard Tre at m ent of E arly St a lại thême Type 2 Di abete S ( SM(sadomasochism:Chứng ác-thống dâm,thích bị ngược đãi)A RT(như tựa đề)EST )

💊  nên thí nghiệm lấy SGLT2 ức chế dược tề ( đạt đến cách liệt tịnh 1 0 m lại thêm hoặcd ) hoặc nhị giáp song qua ( 1 0 0 0 -3 0 0 0 m lại thêm hoặcd ) lấy tư cách 2 hình lúc đầu bệnh tiểu đường của tiêu chuẩn phương pháp trị liệu

💊  xem xét đối đại mạch máu cùng vi máu quản sự kiện hiệu quả trị liệu

💊  đoán chừng đặt vào của người bệnh là 43 0 0

💊  mở đầu thời gian 2 0 1 9.5 , dự tính nghiên cứu thời gian hoàn thành 2 0 2 4.9

图片
图片
图片

💊  dù rằng nhị giáp song qua tiện nghi , hữu hiệu , vốn có tốt đẹp của tính an toàn , nhưng 2 hình bệnh tiểu đường phát bệnh cơ chế phức tạp . Đối với bệnh tiểu đường của trị liệu không lẽ chỉ là giảm kẹo , mà càng ứng đem giảm bớt bệnh biến chứng lấy tư cách bá điểm

图片

💊  nhị giáp song qua đối với 2 hình bệnh tiểu đường là phi thường hữu dụng của ban đầu dược vật , đồng thời sẽ không bỏ dụng . Nhưng mà , chúng ta mong đợi càng nhiều đáng tin của thí nghiệm lâm sàng số liệu , triển vọng tương lai , sử dụng kiểu mới dược vật đơn nhất hoặc liên hợp trị liệu lấy kéo dài cùng tăng cao càng nhiều bệnh tiểu đường người bệnh của chất lượng sinh hoạt

Ref

1 Cell Met ab .2 0 14 Dec 2;2 0 (6 ):953-66

2 nhiều E ngl J Med .2 0 0 2 Feb 7;346 (6 ):393-4 0 3

3 Ob Stet Gynecol Surv .2 0 16 M ay;7 1 (5 ):3 0 7- 17

4 JAMA .2 0 14 Dec 24-3 1;3 12 (24 ):2668-75

5 L ancet . 1998 Sep 12;352 (9 13 1 ):854-65

6 nhiều E ngl J Med .2 0 0 8 Oct 9;359 ( 15 ): 1577-89

7 Di abetolo lại thêmi a .2 0 17 6 0: 162 0 – 1629

8 Di abete S Obe S Met ab .2 0 2 0 Oct 1 1 . doi: 1 0.1 1 1 1 hoặcdo m . 14226

9Hoặcct2 hoặc Show hoặcNC(não tàn,óc lợn)T 0 39 8238 1? ter m = NC(não tàn,óc lợn)T 0 398238 1 dr aw=2r ank= 1

by thận thói đời mây chuông chuông

图片

Thích

图片

Liền điểm ta đi

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p