Chia sẻ

87 loại thuốc cao phối phương cùng phương pháp luyện chế bách khoa toàn thư

Mới người sử dụng 8 0 382369 2 0 22- 0 9-2 1

Thiển đàm thuốc cao công nghệ chế tạo


Trung y bên ngoài cách chữa trong đó thuốc cao thiếp thoa trị liệu học , là mấy ngàn năm nay cùng tật bệnh làm trong đấu tranh tổng kết ra của một bộ đặc biệt đấy, đi của chữa trị hữu hiệu phương pháp .

Thiếp thoa phương pháp chữa bệnhn tổng hợp từ xưa đến nay , hiệu quả trị liệu rõ rệt . Như thế bệnh nhiều từ bên ngoài nhập , y có bên ngoài chữa , pháp lấy ứng của , nguyên nhân tiên lấy bên ngoài . Bên ngoài thiếp thuốc cao vốn có mang theo phương tiện , dễ dàng cho sử dụng , hiệu quả trị liệu rõ ràng , người bệnh tỉnh đắc lắc tại tiếp nhận nhiều loại ưu thế . Lúc đầu chợ xuất hiện thuốc cao dược tề là lấy cao su cùng phối hợp dược tề tạo thành , ( như dưỡng hóa kẽm , vaseline , dầu dược tề , lông dê son vân vân ) tạo thành cơ chất , tại gia tăng thuốc đông y tinh luyện của dầu bốc hơi hoặc luyện mỡ chế thành , hiện tại lấy Baab dược tề vây lại của chế tác hình thức là đối trung y truyền thống thiếp mỡ của phát triển làm ra trọng yếu mở rộng truyền thành .

Thuốc cao nhưng thật ra là hai bộ phận , một là mỡ , hai là thuốc . Mỡ chính là cơ chất , thuốc liền phức tạp , cá nhân có người của dụng dược kinh điển , dụng phương thuốc pháp cùng pha thuốc . Mỡ nước thuốc kết hợp đạt tới hợp lý nhất , tối ưu hóa nhất mới là tốt nhất của kết hợp . Thuốc cao của phương pháp luyện chế phong phú , đủ loại kiểu dáng , cũng không ngừng suy mới , không ngừng phản phục thí nghiệm , cũng kết hợp công nghệ hiện đại cũng xuất hiện một chút mới loại , đều có các của chỗ thích hợp , mà chỗ thiếu sót cũng khác biệt trình độ của xuất hiện .

Hiện nay thuốc cao có thể chia làm cao cứng dược tề cùng thuốc cao dược tề:


1: truyền thống hắc thuốc cao: lấy dầu vừng diên đan nổ chế thu vào mỡ , dụng đan khác biệt có thể phân ( hắc thuốc cao , bạch thuốc cao , phân chia ) chế tác có thể chia làm nổ đoán —— rán mỡ —— hạ đan —— thu vào mỡ —— trừ độc —— bãi bùn . Ưu thế: truyền thống hắc thuốc cao tại lâm sàng vận dụng rộng khắp , hiệu quả trị liệu rõ ràng , tán thành độ cao . Khuyết điểm: công nghệ làm phiền , kỹ thuật phức tạp , ô nhiễm môi trường , chế tác không được quy phạm , giống y chang không được hình chiếu , kim loại nặng hàm lượng cao , tính thời vụ chế tác , không thích hợp điều khiển .

2: truyền thống dầu sáp mỡ: lấy dầu vừng dày vò lấy thuốc dầu hậu hạ bạch , vàng, pa-ra-phin vân vân thu vào mỡ . Chế tác có thể chia làm nổ đoán —— rán mỡ —— hạ sáp —— thu vào mỡ —— bãi bùn . Ưu thế: không chứa kim loại nặng , điều khiển phương tiện , thích hợp học thích hợp dụng , tạo hình tính tốt. Khuyết điểm: nhiệt độ cao luyện dược , ô nhiễm hoàn cảnh , cầm dính tính khác biệt , cố định không ổn định thích hợp tróc ra .


3: hiện đại cao su mỡ: lấy dưỡng hóa kẽm , lông dê son , rượu êtyla rút ra thành mỡ . Chế tác có thể chia làm dược vật rượu êtyla rút ra —— cơ chất thu vào mỡ —— bãi bùn —— nhận tiếp xúc .
Ưu thế: công nghệ hiện đại , sử dụng phương tiện , tiện cho mang theo . Khuyết điểm: tải lượng thuốc nhỏ, không thể phản phục sử dụng , suy cho cùng mẫn tỉ lệ cao , chế tác thiết bị phức tạp .


4: thuốc cao dược tề: lấy thuốc bột gia nhập vaseline , mật ong , dầu vừng vân vân tính dầu vật điều chế mà thành . Chế tác có thể chia làm mài bột —— hạ tính dầu vật chất —— thu vào mỡ —— sử dụng . Ưu thế: công nghệ đơn giản , bên sản xuất liền , linh hoạt sử dụng . Khuyết điểm: không thích hợp cố định , cầm dính tính bóc ra cường độ căn bản không có , dựa vào dính bông băng cố định .


5: phấn trang dược tề: lấy thuốc bột đặt bột trong túi gia công mà thành . Chế tác có thể chia làm mài bột —— túi chứa . Ưu thế: chế tác đơn giản , không thích hợp ô nhiễm , làn da vô lưu lại , vẻ ngoài mỹ quan , vận dụng linh hoạt , sử dụng phương tiện , ( có phương pháp tái sử dụng trước đem thẩm thấu dược tề rơi tại thuốc bột thượng sứ dụng , hiệu quả càng tốt ) khuyết điểm: bột túi không thích hợp trực tiếp tiếp xúc làn da , dược liệu chưa bào chế số lượng nhiều , ảnh hưởng dược tính phát huy , dính bông băng cố định .


6: tùng hương mỡ: lấy tùng hương , long não chế biến hậu hạ dược bột thu vào mỡ . Chế tác có thể chia làm hạ đoán —— hòa tan —— hạ dược —— thu vào mỡ —— bãi bùn . Ưu thế: chế tác đơn giản , điều khiển tự nhiên , nhiệt độ thấp chế biến , yết thiếp tự nhiên , giống y chang không được hình chiếu , tạo hình tính tốt, vô chì . Khuyết điểm: tùng hương cấp bậc quá nhiều , nhiệt độ cao dịch nhiên , tính thời vụ chế tác .


7: Baab dược tề mỡ: lấy nóng dung giao , thủy dong nhựa cây hòa tan gia nhập nguyên liệu thuốc bãi bùn mà thành . Chế tác có thể chia làm hạ đoán —— hòa tan —— hạ dược —— bãi bùn —— nhận tiếp xúc . Ưu thế: bên sản xuất liền , bóc ra cường độ ưu , cầm dính tính tốt, nặn hình nhanh, không chảy nhúng trượt xuống . Khuyết điểm: hấp thu tính khác biệt , tính thẩm thấu thấp , đến mẫn tỉ lệ cao , tính năng tính ổn định khác biệt ( nóng dung giao hiện tại dùng cho thuốc cao cơ chất cùng dính tính bông băng của pha thuốc phải không cùng đấy, nhưng đưa mẫn tỉ lệ vẫn là không có khống chế tốt , thủy dong nhựa cây tính năng ổn định , nhưng chế tác chi phí tương đối cao ) .


8: nhu mộc chất xơ mỡ: lấy mộc tính chất xơ làm cơ sở chất nguyên liệu thuốc hỗn hợp thành mỡ . Chế tác có thể chia làm mộc tính chất xơ hạ đoán —— hạ dược —— điều hòa —— thu vào mỡ . Ưu thế: nhiệt độ bình thường chế tác , công nghệ đơn giản , tải lượng thuốc lớn nhất , chế tác ô nhiễm , vô kích thích , giống y chang hình chiếu không được ô nhiễm quần áo , vô tính thời vụ chế tác . Khuyết điểm: bóc ra cường độ thấp , cầm dính tính quá thấp , ứng phối hợp dính tính bông băng sử dụng .

【 một ] ngũ hổ tý chứng mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Tổ A: sinh hạt mã tiền 6 0 lại thêm , sinh xuyên ô 3 0 lại thêm , sinh cỏ ô 3 0 lại thêm , sinh nam tinh 3 0 lại thêm , sinh bán hạ 3 0 lại thêm , đương quy 3 0 lại thêm , ngũ gia bì 3 0 lại thêm , thấu cốt thảo 3 0 lại thêm , nhục quế 3 0 lại thêm , xuyên khung 45 lại thêm , cây tế tân 15 lại thêm , can khương 3 0 lại thêm , hoa hồng 3 0 lại thêm , đỗ trọng 3 0 lại thêm , băng phiến 3 0 lại thêm , oành pặc đẹp tân mảnh nhỏ 25 m lại thêmX8 0 mảnh nhỏ , bổn Hella rõ ràng mảnh nhỏ 25 m lại thêm X4 0 mảnh nhỏ .
B tổ: tùng hương 72 0 lại thêm ( dụng lượng là tổ A thuốc bột của 1 , 5 lần ) , long não mùa hè dụng 144 lại thêm ( chiêm tùng hương dụng lượng của 2 0 37 ) , mùa đông dụng 158 lại thêm ( chiêm tùng hương dụng lượng của 2237 ) , vaseline 43 lại thêm ( chiêm tùng hương dụng lượng của 637 ) , ống nhòm hồng ngoại gốm sứ bột 72 lại thêm ( chiêm tùng hương dụng lượng của 1 0 37 ) , "Mới ta" đạm đồng 29 m L ( chiêm tùng hương dụng lượng của 437 ) .


2 . Phương pháp luyện chế
Kể trên tổ A dược vật mài là phấn , qua 8 0 nhãn ~ 1 0 0 nhãn sàng , ước lượng nhào trộn đều đều , bịt kín dự bị . Tùng hương ép thành thô bột nhập nồi sắt hoặc điện trong chảo nóng , lửa nhỏ làm nóng đến hoàn toàn nóng chảy , gia nhập long não , vaseline quấy khiến cho hoàn toàn nóng chảy hậu gia nhập nhào trộn đều đều
Của tổ A thuốc bột , cuối cùng theo thứ tự gia nhập ống nhòm hồng ngoại gốm sứ bột , đạm đồng , hoàn toàn quấy đều hậu tức có thể tiến hành bày mỡ , chế thành thường thiếp 4 0 lại thêm của ngũ hổ tý chứng mỡ , túi chứa bịt kín , chỗ thoáng mát bảo tồn .
3 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ vai eo chân đau nhức
4 . Hiệu quả trị liệu
Xương cổ bệnh 2 0 người , chữa trị 12 người , chuyển biến tốt đẹp 6 người , vô hiệu 2 người .
Vai chu viêm 19 người , chữa trị 12 người , chuyển biến tốt đẹp 5 người , vô hiệu 2 người .
Thắt lưng bệnh 23 người , chữa trị 7 người , chuyển biến tốt đẹp 14 người , vô hiệu 2 người .
Xương tính viêm khớp 28 người , chữa trị 18 người , chuyển biến tốt đẹp 8 người , vô hiệu 2 người .
Cùng xương cốt chất tăng sinh 38 người , chữa trị 34 người , chuyển biến tốt đẹp 3 người , vô hiệu 1 người .
Quần vợt khuỷu tay 2 0 người , chữa trị 14 người , chuyển biến tốt đẹp 3 người , vô hiệu 3 người .
Mềm tổ chức tổn thương 4 0 người , chữa trị 32 người , chuyển biến tốt đẹp 7 người , vô hiệu 1 người .

5 . Chú ý hạng mục
① dụng thuốc thời kỳ có thể cùng dẫn dắt , châm cứu , mát xa phương pháp đồng trị .
② ăn kiêng sanh lãnh , dầu mỡ đồ ăn .
③ phụ nữ có thai chịu đựng dụng .

【 hai ] hiệu quả nhanh hắc thuốc cao ( giảm đau dụng )1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô 1 0 , sinh cỏ ô 1 0 , bọ cạp , 1 0 , con rết , 1 0 , nhũ hương 1 0 , hết thuốc 1 0 , hoa hồng 1 0 , huyết kiệt 1 0 , tê tê 1 0 , thấu cốt thảo 1 0 .
2 . Phương pháp luyện chế
Dầu vừng 4 lượng , cây trẩu 3 lượng , miên tử dầu 3 lượng , hoàng đan 4 lượng , đem dầu vừng , cây trẩu , miên tử dầu đổ vào trong nồi , làm nóng đến 4 0 -8 0 độ về sau, đem sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , bọ cạp , con rết , hoa hồng , Sơn giáp , thấu cốt thảo đổ vào dầu bên trong dày vò , đợi dược vật bề ngoài một đường màu nâu đậm , nội bộ so với màu vàng là độ , dầu ấm ước tại 2 0 0 - 25 0 độ tả hữu lúc, ly hỏa hạ nhiệt độ loại bỏ . Sau đó đem dầu thuốc phục vào nồi , tiên lửa nhỏ hậu đại hỏa không ngừng quấy . Quá trình này là chế biến thuốc cao của một mấu chốt , bởi vì chịu dầu vừa phải cùng bác bỏ định thuốc cao của chất lượng . Như dầu chịu là không đến thế lửa thì thuốc cao chất lượng so với lỏng , dán về sau, bị nóng không cố định không thể cố định mắc bộ phận , như chịu dầu lỗi nặng , chẳng những xuất mỡ ít, chủ yếu hơn chính là khiến thuốc cao chất cứng rắn , dán lực nhỏ, dễ dàng tróc ra hoặc thành phế phẩm , chịu dầu vừa đúng của dấu hiệu là tích thủy thành châu . Tích thủy thành châu về sau, lập tức đem nồi ly hỏa , chờ dầu xuống tới 2 0 0 - 25 0 độ tả hữu lúc, hạ hoàng đan không ngừng quấy , bình thường ước là 5- 1 0 phút đồng hồ . Hạ đan hậu ước 3- 5 phút đồng hồ làm già non thí nghiệm , đúng chỗ hậu ly hỏa hạ nhiệt độ , sau đó đem nhũ hương , hết thuốc , huyết kiệt , phấn vào nồi khuấy đều . Sau đó đem thuốc cao đổ vào chuẩn bị tốt trong nước lạnh , ngâm 3-7 thiên, mỗi ngày đổi mới 1-2 thật trừ hoả độc .
Tại lúc luyện chế cũng có thể phải đi lửa độc của thuốc cao khối để vào trong nồi làm nóng nóng chảy . Quấy đều , sau đó trộn lẫn vào tế đoán khuấy đều , tức có thể tiến hành bày thiếp cùng cất giữ .
3 . Chủ trị phạm vi
Gãy xương , phẫu thuật xoay tỏa thương di chứng cùng vất vả mà sinh bệnh ngoại thương . Phong hàn ẩm ướt tà xâm nhập đưa tới cái cổ , vai , eo, chân , đau khớp , phong thấp giống như phong thấp vân vân xương thương bệnh dùng có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả .
4 . Tân pháp sửa chữa
Sinh xuyên cỏ ô các 5 0 lại thêm , toàn trùng 3 0 lại thêm , con rết 3 0 lại thêm , nhũ hương , hết thuốc mỗi bên 45 lại thêm , hoa hồng 45 lại thêm , huyết kiệt 3 0 lại thêm , pháo Sơn giáp 45 lại thêm , thấu cốt thảo 6 0 lại thêm , cơ chất 12 0 0 lại thêm .
Chế pháp: đem lên thuốc mài bột nhập cơ chất thành mỡ dự bị .

图片

【 ba ] xương linh cao


1 . Dược vật tạo thành
Cây tế tân 1 0 lại thêm , từ trường khanh 2 0 lại thêm , sinh xuyên ô 1 0 lại thêm , cây đu đủ 2 0 lại thêm , thấu cốt thảo 2 0 lại thêm , hoa hồng 15 lại thêm , nhũ hương 1 0 lại thêm , thổ nguyên 1 0 lại thêm , sơn chi 1 0 lại thêm , linh tiên 1 0 lại thêm , sinh đại hoàng 5 lại thêm , xích thược 15 lại thêm , đỏ cây mây 1 0 lại thêm , băng phiến 5 lại thêm , dầu vừng 24 0 lại thêm , tùng hương 12 0 lại thêm .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem dầu vừng tăng nhiệt độ đến 4 0 -8 0 độ lúc, nhập tùng hương dày vò đến tích thủy thành châu về sau, ly hỏa hạ nhiệt độ đến 24 0 -26 0 độ nhập nhũ hương nóng chảy hậu ly hỏa hạ nhiệt độ 7 0 độ lúc, đem vụn thuốc đổ vào nồi nhập quấy , ước ấm xuống tới 4 0 độ lúc thêm đá mảnh nhỏ .
3 . Chủ trị phạm vi
Hoạt huyết tiêu viêm , hết sưng giảm đau . Thích ứng cốt chất tăng sinh , eo đột chứng , xương đùi đầu bại hoại , vai chu viêm , eo cơ bắp vất vả mà sinh bệnh , đau thần kinh tọa .
4 . Tân pháp sửa chữa
Đem lên thuốc mài bột nhập cơ chất thành mỡ dự bị .

【 bốn ] gai xương mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Bồ kết 3 0 0 lại thêm
2 . Phương pháp luyện chế
Mài phấn nhập cơ chất 1 0 0 0 lại thêm , thu vào mỡ dự bị .
3 . Chủ trị phạm vi
Trị liệu xương cổ , cột sống ngực , thắt lưng , gót chân , đầu gối , ngón tay vân vân chỗ cốt chất tăng sinh ,
4 . Chú ý hạng mục
Này mỡ thoa dụng 2 thật về sau, cục bộ đau đớn có thể cơ bản tiêu trừ , nhưng vẫn cần nhiều thoa 1 thật , lấy củng cố hiệu quả trị liệu .

【 năm ] xương cổ bệnh thuốc cao ( lưu thông máu giảm đau mỡ )1 . Dược vật tạo thành
A , sinh xuyên ô 6 0 lại thêm , sinh cỏ ô 6 0 lại thêm , cây tế tân 4 0 lại thêm , bạch giới tử 4 0 lại thêm , hoa tiêu 4 0 lại thêm , pháo Sơn giáp 4 0 lại thêm , trầm hương 4 0 lại thêm , nhũ hương 5 0 lại thêm , hết thuốc 5 0 lại thêm , nam châm 5 0 lại thêm .
B , hoa hồng 6 0 lại thêm , trăn giao 6 0 lại thêm , sống một mình 6 0 lại thêm , xuyên khung 6 0 lại thêm , đương quy 6 0 lại thêm , duỗi cân thảo 6 0 lại thêm , hình anh 6 0 lại thêm , thấu cốt thảo 6 0 lại thêm , linh tiên 12 0 lại thêm , cây khương hoạt 2 0 lại thêm . Dầu vừng 1 0 0 0 lại thêm , bột chì 5 0 0 lại thêm . ( cơ chất )
2 . Phương pháp luyện chế
Mài phấn nhập cơ chất ở bên trong, thu vào mỡ dự bị .
3 . Trị liệu phạm vi
Xương cổ bệnh .

【 sáu ] eo sụn đệm cột sống đột xuất thuốc cao


1 . Dược vật tạo thành
Nhũ hương 12 0 lại thêm , hết thuốc 12 0 lại thêm , ma hoàng 1 0 0 lại thêm , hạt mã tiền 6 0 lại thêm , sinh xuyên ô , sinh cỏ ô các 6 0 lại thêm , cốt toái bổ 2 0 0 lại thêm , tự nhiên màu đồng 1 0 0 lại thêm , sinh đỗ trọng 12 0 lại thêm , địa long 3 0 0 lại thêm , huyết kiệt 12 0 lại thêm , thuốc đắng 12 0 lại thêm , rộng đan 15 0 0 , dầu vừng 3K lại thêm
2 . Phương pháp luyện chế
Mài phấn nhập cơ chất ở bên trong, thu vào mỡ dự bị .
3 . Trị liệu phạm vi
Mắt sụn đệm cột sống đột xuất

【 bảy ] phục xương mỡ


1 . Dược vật tạo thành
A , sinh nam tinh 1 0 0 lại thêm , dế trũi 5 0 lại thêm , sinh bán hạ 1 0 0 lại thêm , sinh hạt mã tiền 5 0 lại thêm , chế sữa không, cây a nguỵ , nhục quế , pháo tân mỗi bên 3 0 lại thêm .
B , đương quy , sống một mình , sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , chế bạch phụ tử , ngàn năm gặp, xuyên cây ngưu tất mỗi bên 5 0 lại thêm ,
2 . Phương pháp luyện chế
Tổng cộng mài nhỏ vụn , gia tăng hắc thuốc cao ( cơ chất )35 0 0 lại thêm , dương hóa hậu bày mỡ ( 15 × 15c m ) ,7 thiên thay thuốc một lần .
3 . Trị liệu phạm vi
Xương đùi đầu bại hoại

【 tám ] lỏng chương linh tiên mỡ


1 dược vật tạo thành
A . Sinh hạt mã tiền 6 0 lại thêm , sinh xuyên ô 75 lại thêm , sinh cỏ ô 6 0 lại thêm , sinh nam tinh 6 0 lại thêm , sinh bán hạ 6 0 lại thêm , cổ nguyệt 3 0 lại thêm , tịnh toàn trùng 3 0 lại thêm , nhục quế 3 0 lại thêm , ấu trùng bọ dừa 3 0 lại thêm , sinh bạch giới tử 3 0 lại thêm , dương kim hoa 45 lại thêm , cam toại 3 0 lại thêm , thổ trùng 5 0 lại thêm , máu hạt 3 0 lại thêm , sinh nhũ hương 45 lại thêm , sinh hết thuốc 45 lại thêm , ba bảy bột 3 0 lại thêm , pháo Sơn giáp 3 0 lại thêm , ( liêu ) cây tế tân 45 lại thêm , thất diệp nhất chi hoa 45 lại thêm , băng phiến 15 lại thêm , chlorpheniramine 1 0 0 mảnh nhỏ , viêm đau nhức thích khang 15 0 mảnh nhỏ , tổng cộng 875 lại thêm , ( chlorpheniramine , viêm đau nhức thích khang không đo )
B . Thiềm tô 25 lại thêm , ô tỵ 6 0 lại thêm , quế nhánh 9 0 lại thêm , dâu nhánh 9 0 lại thêm , sinh ma hoàng 6 0 lại thêm , phòng ất 3 0 lại thêm , cây long đởm 45 lại thêm , sinh đào nhân 6 0 lại thêm ( đập nát ) , hoa hồng 45 lại thêm , thông khí 45 lại thêm , cây thương truật 3 0 lại thêm , cây kê huyết đằng 9 0 lại thêm , đương quy 6 0 lại thêm , bạch chỉ 6 0 lại thêm , khương sống một mình mỗi bên 45 lại thêm , tính nôn nóng 6 0 lại thêm ( đập nát ) , tô mộc 5 0 lại thêm , rộng rồng 45 lại thêm , uy linh tiên 6 0 lại thêm , mảnh nhỏ cây nghệ 5 0 lại thêm , tuổi trâu đêm 5 0 lại thêm , cây đu đủ 45 lại thêm , thơm ngát phụ 6 0 lại thêm , xuyên khung 45 lại thêm , linh son 6 0 lại thêm , thấu cốt thảo 75 lại thêm , ba cạnh 6 0 lại thêm , văn thuật 6 0 lại thêm , xuyên sơn rồng 9 0 lại thêm , khương 6 0 lại thêm , lộc bao hàm cỏ 6 0 lại thêm , tìm xương gió 6 0 , tính 1879 lại thêm ( đặc mỡ khô ráo hậu ước 5 0 lại thêm ) .
C . Tùng hương 54 0 lại thêm , long não 338 lại thêm ( mùa hè );462 lại thêm ( mùa đông ) , tiên thạch bột 3 0 8 lại thêm , vaseline 9 2.4 lại thêm , đinh hương dầu 385 ml ( mùa đông ) , đạm đồng 6 ml , bạc hà 46 lại thêm .


2 . Phương pháp luyện chế
( 1 ) , tổ A trong dược sinh hạt mã tiền đến viêm đau nhức thích khang phân biệt ép phấn qua 8 0 - 1 0 0 nhãn sàng , ước lượng nhào trộn đều đều dự bị .
(2 ) , B tổ thuốc ô tỵ đến tìm xương phong thuỷ tiên hai lần , hai lần dược dịch hỗn hợp nhập thiềm tô ( đập nát ) áp súc thành 6: 1 tả hữu đặc mỡ . Đặc mỡ nhiệt độ thấp khô ráo ép thành phấn gia nhập tổ 1 thuốc bột ở bên trong, phản phục qua sàng , khiến cho nhào trộn đều đều , bịt kín dự bị .
(3 ) , tùng hương ép thô bột nhập trong thùng , lửa nhỏ làm nóng ( hoặc thủy dục làm nóng ) đến hoàn toàn nóng chảy , nhập vaseline tan chảy hậu thuốc bột quấy đều , nhập tiên thạch bột quấy đều , gia nhập long não quấy khiến cho hoàn toàn nóng chảy , cuối cùng gia nhập đinh hương dầu cùng đạm đồng quấy đều .
Kể trên thuốc đoán có thể chế thành thường thiếp 4 0 lại thêm của lỏng chương linh tiên mỡ 1 0 0 thiếp .
3 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ , vai , eo, đau chân , cốt chất tăng sinh , phong thấp giống như phong thấp , xương đùi đầu bại hoại , cấp tính xoay tỏa thương .
4 . Sử dụng phương pháp
Lỏng chương linh tiên mỡ là lấy tùng hương , tiên thạch bột làm cơ sở chất nguyên liệu của bạch thuốc cao . Thiếp trước tiên kéo đi thuốc cao của bốn cái sừng , bóc đi thuốc trên mặt màng ni lông mỏng , trực tiếp dán ở chỗ đau , thiếp thoa hậu phải dùng tay đè một lát .
5 . Chú ý hạng mục
1 , thiếp hậu như làn da ngứa hoặc xuất hiện tiểu hồng chẩn , chính là hệ dược lực rót vào ổ bệnh kích thích làn da bố trí . Ngứa nghiêm trọng nhân , có thể đem thuốc cao tạm thời bóc đi , dụng khăn nóng nhẹ phẩy , chớ dụng tay bắt gãi , đợi ngứa chỉ chẩn tiêu sau đó mới thiếp .
2 , làn da có mở ra miệng vết thương hoặc các loại bệnh ngoài da nhân , xin chớ thiếp dụng .
3 , phụ nữ có thai kị thiếp phần eo .
4 , thả râm mát khô ráo chỗ bịt kín bảo tồn

【 chín ] hết sưng số 2 mỡ1 . Dược vật tạo thành
Sinh sơn chi 9 0 lại thêm , bạch chỉ 3 0 lại thêm , sinh bán hạ , sinh cỏ ô , cây tế tân , chế sữa không, hoa hồng , đương quy đuôi mỗi bên 9 lại thêm .
2 . Phương pháp luyện chế
Tổng cộng mài nhỏ vụn , nhập cơ chất thành mỡ .
3 chủ trị phạm vi
Cấp tính tỏa thương , bong gân .

【 mười ] xương tiên mỡ


1 . Dược vật tạo thành
A , sinh hạt mã tiền 6 0 lại thêm , sinh xuyên cỏ ô các 5 0 lại thêm , sinh nam tinh 5 0 lại thêm , sinh bán hạ 5 0 lại thêm , cam toại 3 0 lại thêm , thổ trùng 5 0 lại thêm , ấu trùng bọ dừa 3 0 lại thêm , thất diệp nhất chi hoa 5 0 lại thêm , dương kim hoa 5 0 lại thêm , sinh bạch giới tử 3 0 lại thêm , ba bảy bột 3 0 lại thêm , hết thuốc mỗi bên 45 lại thêm , huyết kiệt 3 0 lại thêm , nhục quế 3 0 lại thêm , cây tế tân 45 lại thêm , băng phiến 2 0 lại thêm , long não 5 0 lại thêm , xạ hương 1 .0 lại thêm ( có thể không phải dụng ) , pháo Sơn giáp 45 lại thêm , con rết 3 0 lại thêm , toàn trùng 3 0 lại thêm , sinh kéo duyên râu 6 0 lại thêm , úc kim 6 0 lại thêm , chlorpheniramine mảnh nhỏ 1 0 0 mảnh nhỏ , viêm đau nhức thích khang mảnh nhỏ 15 0 mảnh nhỏ .
Kể trên chư thuốc muốn mỗi bên lấy phấn ( ước 1 0 0 nhãn sàng ) , ước lượng nhào trộn đều đều .


B: ô tỵ 6 0 lại thêm , linh tiên 9 0 lại thêm , ma hoàng 6 0 lại thêm , quế nhánh 9 0 lại thêm , máu gà nhảy 9 0 lại thêm , đào nhân 45 lại thêm , hoa hồng 45 lại thêm , đương quy 45 lại thêm , xuyên khung 5 0 lại thêm , cây nghệ 5 0 lại thêm , sinh địa 5 0 lại thêm , cây khương hoạt 4 0 lại thêm , đại hoạt 4 0 lại thêm , cây long đởm 45 lại thêm , thông khí 3 0 lại thêm , địa long 45 lại thêm , thấu cốt thảo 5 0 lại thêm , cây thương truật 3 0 lại thêm , ba cạnh 6 0 lại thêm , nga thuật 6 0 lại thêm , rễ sô đỏ 5 0 lại thêm , chỉ xác 4 0 lại thêm , tuổi trâu đêm 5 0 lại thêm , cây đu đủ 45 lại thêm , duỗi cân thảo 5 0 lại thêm , lộc bao hàm cỏ 9 0 lại thêm , gió biển cây mây 6 0 lại thêm , tìm xương gió 6 0 lại thêm , thân khương 6 0 lại thêm , xi-a-nít 6 0 lại thêm , can khương 12 0 lại thêm , tô mộc 6 0 lại thêm , dâu nhánh 6 0 lại thêm , xuyên Sơn rồng 6 0 lại thêm .


2 . Công nghệ chế tạo
B thủy tiên hai lần , mỗi lần một giờ trở lên, hai lần dược dịch hỗn hợp hậu loại bỏ , xưng lấy thuốc cao cơ chất 32 0 0 lại thêm , lấy lửa nhỏ nóng chảy hậu ly hỏa , làm lạnh đến 7 0 độ đang không ngừng quấy hạ chậm rãi gia nhập lưu cao ngâm , hoàn toàn quấy đều về sau, tiếp tục lấy lửa nhỏ làm nóng khiến thủy khí đi tận , lại ly hỏa làm lạnh đến 7 0 độ lúc nhập A , quấy đều hậu tức có thể tiến hành bày mỡ .Vi tín thăm dò Hàn Lâm y học công chúng hào chú ý càng nhiều bí mật phương thuốc cho sẵn


Kể trên thuốc đoán có thể chế thành thường thiếp trùng 45 lại thêm của xương tiên mỡ 12 0 thiếp . Làm tốt của thuốc cao túi chứa đặt chỗ thoáng mát bảo tồn .


3 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ , vai , eo, đau chân , cốt chất tăng sinh , cấp tính xoay tỏa thương , phong thấp giống như phong thấp , xương đùi đầu bại hoại .

【 mười một ] linh tiên mỡ


1 . Dược vật tạo thành
A: sinh hạt mã tiền 6 0 lại thêm , sinh cỏ xuyên ô các 5 0 lại thêm , con rết 3 0 lại thêm , toàn trùng 3 0 lại thêm , nhục quế 3 0 lại thêm , sinh nam tinh 5 0 lại thêm , sinh hạn bán hạ 5 0 lại thêm , bột cam toại 3 0 lại thêm , dương kim hoa 5 0 lại thêm , ấu trùng bọ dừa 3 0 lại thêm , sinh bạch giới tử 3 0 lại thêm , thổ trùng 5 0 lại thêm , huyết kiệt 3 0 lại thêm , sinh sữa không có mỗi bên 45 lại thêm , ba bảy bột 3 0 lại thêm , pháo Sơn giáp 45 lại thêm , liêu cây tế tân 45 lại thêm , thất diệp nhất chi hoa 5 0 lại thêm , long não 45 lại thêm , băng phiến 2 0 lại thêm , xạ hương 1 lại thêm , chlorpheniramine 1 0 0 mảnh nhỏ , viêm đau nhức thích khang 15 0 mảnh nhỏ , đạm đồng 32 ml . ( chlorpheniramine , viêm đau nhức thích khang , đạm đồng không đo )
Kể trên chư thuốc mỗi bên lấy phấn ( ước 1 0 0 nhãn sàng ) ước lượng nhào trộn đều đều tổng cộng 896 lại thêm .


B: ô tỵ 6 0 lại thêm , uy linh tiên 9 0 lại thêm , ma hoàng 6 0 lại thêm , quế nhánh 9 0 lại thêm , cây kê huyết đằng 9 0 lại thêm , đào nhân 45 lại thêm , hoa hồng 45 lại thêm , đương quy 45 lại thêm , xuyên khung 5 0 lại thêm , cây nghệ 5 0 lại thêm , sinh địa 5 0 lại thêm , cây khương hoạt 4 0 lại thêm , sống một mình 4 0 lại thêm , trăn giao 45 lại thêm , thông khí 3 0 lại thêm , địa long 45 lại thêm , thấu cốt thảo 6 0 lại thêm , ba cạnh 6 0 lại thêm , nga thuật 6 0 lại thêm , rễ sô đỏ 5 0 lại thêm , mễ xác 4 0 lại thêm , cây đu đủ 45 lại thêm , duỗi cân thảo 5 0 lại thêm , lộc bao hàm cỏ 9 0 lại thêm , gió biển cây mây 6 0 lại thêm , tìm xương gió 6 0 lại thêm , can khương 12 0 lại thêm .


2 . Phương pháp luyện chế
B thủy tiên hai lần , mỗi lần một giờ trở lên, hai lần dược dịch hỗn hợp sử dụng sau này 1 0 0 nhãn sàng loại bỏ , đem chất lỏng đã lọc áp súc thành lưu cao ngâm dự bị . Xưng lấy thuốc cao cơ chất 32 0 0 lại thêm , lấy lửa nhỏ nóng chảy hậu ly hỏa , làm lạnh đến ước 7 0 độ đang không ngừng quấy ngăn lại chậm rãi gia nhập lưu cao ngâm , hoàn toàn quấy đều về sau, tiếp tục lấy lửa nhỏ làm nóng khiến thủy khí đi tận , lại ly hỏa làm lạnh đến 7 0 độ lúc nhập A , quấy đều hậu tức có thể tiến hành bày mỡ .
Kể trên thuốc đoán có thể chế thành thường thiếp trùng 45 lại thêm của linh tiên mỡ 1 0 0 thiếp . Làm tốt của thuốc cao muốn giả bộ túi đặt chỗ thoáng mát bảo tồn .


3 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ , vai , eo, đau chân , cốt chất tăng sinh , cấp tính xoay tỏa thương , phong thấp giống như phong thấp , xương đùi đầu bại hoại .

【 mười hai ] cái cổ xương sống eo chất tăng sinh thuốc cao1 . Dược vật tạo thành
Duỗi cân thảo , uy linh tiên , sống một mình , biển đồng da , cây kê huyết đằng , cốt toái bổ , gió biển cây mây , cây đu đủ , cây ngưu tất , đỗ trọng , đương quy , nhũ hương , hết thuốc , cây khương hoạt mỗi bên 5 0 khắc , huyết kiệt 5 0 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Để vào dầu vừng 3 0 0 0 khắc bên trong ngâm sau 7 ngày nổ khô lọc đi vụn , cố gắng nhịn suy cho cùng tích thủy thành châu lúc đem chương đan 13 0 0 khắc ( nghiêm ngặt nắm giữ chương đan dụng lượng nhớ kỹ số lượng nhiều dễ dàng trở thành cứng ngắc lượng nhỏ rất hiếm dính không được ) chậm rãi đổ vào , không ngừng khuấy đều thành mỡ , lại đem huyết kiệt 5 0 khắc ép là nhỏ vụn , gia nhập mỡ trung trộn lẫn vân dự bị . Trị liệu lúc đem thuốc cao hoa nở , đều đều bày tại mỡ bày lên , thiếp cùng tăng sinh cùng đột xuất vị trí , 6 thiên thay thuốc một lần , một tháng một đợt điều trị , liên tục dụng hai cái đợt trị liệu .
3 . Hiệu quả trị liệu
Dưới tình huống bình thường có hiệu suất tại phần trăm 95 trở lên, thư kinh linh hoạt , tán hàn thông tý , lưu thông máu thông lạc .
4 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ xương sống eo chất tăng sinh , sụn đệm cột sống đột xuất là trung lão niên bệnh thường gặp , chủ yếu triệu chứng là cái cổ eo cùng tứ chi chết lặng đau đớn , thường tại mệt nhọc cùng thụ hàn tăng thêm . Bản phương trung duỗi cân thảo uy linh tiên sống một mình biển đồng da cây đu đủ gió biển cây mây cây kê huyết đằng thư gân linh hoạt tán hàn giảm đau; cốt toái bổ đỗ trọng bổ can thận , cường cân xương; cây ngưu tất đương quy nhũ hương hết thuốc huyết kiệt lưu thông máu thông lạc cũng năng lực thẳng tới bệnh chỗ . Này mới là đại chúng thảo dược . Kinh tế lợi ích thực tế hiệu quả tốt .

【 mười ba ] trị liệu cái cổ vai eo chân đau tống thị thuốc cao


1 . Dược vật tạo thành
Khi về , xích thược , trần bì , ma hoàng , bạch giới tử , Sơn mỗi , khương bán hạ    chích nhũ hương , chích hết thuốc , sinh giáp phiến mỗi bên 12 khắc , xuyên đoạn 9 khắc , tô mộc , bạch chỉ , nhục quế , khương tằm , rộng mộc hương , thấu cốt thảo mỗi bên 7 khắc , sinh nam tinh , phát tiêu , buôn bán lục cây mỗi bên 21 gram , sinh đại hoàng 27 khắc , dầu vừng 1 0 0 0 khắc , chương đan 4 0 0 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Dụng truyền thống thuốc cao phương pháp luyện chế chế thành thuốc cao bên ngoài thiếp .
3 . Hiệu quả trị liệu
Thiếp thoa hậu 3 0 phút đồng hồ liền có thể giảm đau thấy hiệu quả , hiệu quả trị liệu rõ rệt .
4 . Chủ trị phạm vi
Trị liệu cái cổ vai eo chân đau nhức .

【 mười bốn ] chuyên trị cái cổ vai eo chân đau thuốc bôi vuông 1 . Dược vật tạo thành


Sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , xuyên khung , đương quy , hoa hồng , đỗ trọng , cây tục đoạn , dâu gửi sinh , uy linh tiên , duỗi cân thảo , quế nhánh , cây long đởm , sống một mình , cây thương truật , cây kê huyết đằng mỗi bên 3 0 khắc , cây tế tân , sinh hạt mã tiền mỗi bên 2 0 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Ép là bột dụng dấm thấm ướt thoa , hoặc thấm rượu bên ngoài chà .
3 . Hiệu quả trị liệu
Đây là hà nam trung viện y học Chu giáo sư của cái thuốc bôi vuông , hiệu quả đặc biệt tốt .
4 . Chủ trị phạm vi
Trị liệu cái cổ vai eo chân đau nhức .

【 mười lăm ] chuyên trị cái cổ vai eo chân đau thần kỳ thoa ngoài da phương thuốc1 . Dược vật tạo thành
Uy linh tiên , thấu cốt thảo , nam tinh , xuyên ô , cỏ ô , cây tế tân , hạt mã tiền , dương kim hoa , tỵ bàn máy mỗi bên 2 0 0 khắc , nhũ hương , hết thuốc mỗi bên 15 0 khắc , bạch giới tử 8 0 0 khắc , tổng cộng là phấn .
2 . Phương pháp luyện chế
Mỗi lần lấy số lượng vừa phải dụng nước lạnh phan thành hồ trạng thoa ngoài da một giờ , có thấy nóng bình thường .3 thiên dụng một lần .
3 . Chủ trị phạm vi
Đối bệnh viêm khớp mãn tính , vai chu viêm vân vân thuộc phong hàn ẩm ướt của đều trị được liệu , một lần thấy hiệu quả .

【 mười sáu ] triển khai gân định đau nhức tán1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên cỏ ô 4948 lại thêm sinh bán hạ 4948 lại thêm hết thuốc 495 0 lại thêm nhũ hương 4948 lại thêm nhi trà 495 0 lại thêm chích hạt mã tiền 4953 lại thêm thấu cốt thảo 4953 lại thêm duỗi cân thảo 4953 lại thêm ba bảy 54 lại thêm ma hoàng 4953 lại thêm
2 . Phương pháp luyện chế
Cách dùng tổng cộng là mạt gạo cũ dấm âm điệu buộc cộng thêm tia hồng ngoại chiếu xạ .
3 . Chủ trị phạm vi
Thắt lưng tăng sinh , xương cổ tăng sinh , gai xương , bị thương , phong hàn ẩm ướt đau nhức đưa tới đau đớn không thôi.

【 mười bảy ] eo sụn đệm cột sống đột xuất mỡ1 . Dược vật tạo thành
Sinh nhũ hương 6 0    sinh hết thuốc 6 0    ma hoàng 5 0    sinh hạt mã tiền 3 0    sinh xuyên ô    sinh cỏ ô các 3 0    cốt toái bổ 1 0 0    tự nhiên màu đồng 5 0    sinh đỗ trọng 6 0    địa long 15 0    uy linh tiên 3 0    thục địa 3 0 huyết kiệt 6 0    thuốc đắng 6 0 ngả diệp 15   phiên tả lá 4 0    long não    băng phiến mỗi bên 2 0
2 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc tổng lượng 3 lần của dầu vừng ngâm 7 thiên, hạ phác họa nhân gia công thành 12 0 nhãn phấn hậu dưới, chiên dầu rút ra , hạ đan thành mỡ , gia nhập thuốc bột tức thành !
3 . Chủ trị phạm vi
Eo sụn đệm cột sống đột xuất
4 . Hiệu quả trị liệu
Này mới là chính ta tại trên giường bệnh ứng dụng nhiều năm phương thuốc cho sẵn , chuyên môn dùng cho eo sụn đệm cột sống đột chứng , hiệu quả trị liệu tuyệt hảo !

图片

【 mười tám ] chùy ở giữa mỡ


1 . Dược vật tạo thành
A , chế hạt mã tiền 25-35 lại thêm toàn hạt 2 0 -3 0 lại thêm tê tê 2 0 -3 0 lại thêm nhân sâm 2 0 -3 0 lại thêm ba bảy 2 0 -3 0 lại thêm thiên ma 2 0 -3 0 lại thêm đỗ trọng 2 0 -3 0 lại thêm sinh xuyên ô 2 0 -3 0 lại thêm sinh cỏ ô 2 0 -3 0 lại thêm lộc giác nhựa cây 15- 25 lại thêm uy linh tiên 15- 25 lại thêm bạch chỉ 15- 25 lại thêm biển đồng da 15- 25 lại thêm bạch giới tử 15- 25 lại thêm nhũ hương 15- 25 lại thêm hết thuốc 15- 25 lại thêm địa long 15- 25 lại thêm rắn độc vipe 15- 25 lại thêm lưu thông máu rồng 15- 25 lại thêm xuyên khung 15- 25 lại thêm đương quy 15- 25 lại thêm con rết 1 0 - 25 lại thêm rễ sắn 5- 15 lại thêm tuyết tăng một nhánh ngải 5- 15 lại thêm; , mài bột .
B , tùng hương 1 0 0 0 lại thêm long não 22 0 -28 0 lại thêm;
C , bạc hà não 2 0 -3 0 lại thêm xạ hương 2-3 lại thêm ( hoặc đạm đồng 2 0 -3 0 m l ) .
2 . Phương pháp luyện chế
Tiên lấy B tổ dược vật đập nát hỗn vân , để vào chén sứ hoặc bát sứ bên trong, đặt trong nước nóng làm nóng tan chảy , tức thành mỡ cơ , sau đó gia nhập tổ A thuốc bột đầy đủ khuấy đều , làm lạnh đến 65-75℃ lúc, cuối cùng gia nhập C tổ dược vật , khuấy đều hậu tức có thể tiến hành bày mỡ , chế thành thuốc cao thoa ngoài da .
3 . Chủ trị phạm vi
Có thể có hiệu quả nhanh chóng trị liệu trị liệu eo sụn đệm cột sống đột xuất , giảm bớt hoặc tiêu trừ eo sụn đệm cột sống đột xuất chứng sinh ra một hệ liệt triệu chứng , cũng giảm bớt tái phát cơ hội.

【 mười chín ] eo sụn đệm cột sống đột xuất thuốc tán1 . Dược vật tạo thành
Mạn gai tử , lưu gửi nô , hoa hồng , thông khí , mộc hương , thấu cốt thảo , sinh cam thảo , sống một mình , bạch chỉ , hết thuốc , cây ngưu bàng tử , xuyên đoạn , khương sống , sinh muối mỗi bên 6 0 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Sẽ lấy bôi thuốc đánh thành nhỏ vụn bột , gia tăng sinh muối trộn lẫn vân đặt ở trong chén chưng nóng , nhân lúc nóng dùng vải bao trùm bỏng chỗ đau , lạnh áp vào chỗ đau , mỗi ngày sớm tối một lần , một dược tề phân 2-4 thiếp , chờ làm liền có thể lấy xuống . Có thể phản phục chưng dụng , ba bốn ngày một dược tề thuốc , dụng hai ba dược tề liền có thể khỏi hẳn . Sinh muối chính là không có gia công qua muối , chủng loại ướp gia vị dưa muối .
3 . Hiệu quả trị liệu
Ta mấy năm trước được eo sụn đệm cột sống đột xuất , eo đau quá khó chịu , hành tẩu ước hơn mười phút liền muốn ngồi xổm xuống , đoán rất nhiều y sinh cũng không thể trị tận gốc , về sau trước kia của đồng sự cho ta đây một phương thuốc , nói dùng thì tốt , ta dụng hai dược tề eo sẽ không đau nhức cũng có thể bình thường hành tẩu .

【 hai mươi ] eo sụn đệm cột sống đột xuất ngoại dụng vuông1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô , sinh cỏ ô các 1 0 , tiền mã tử 12 , ba bảy 2 0 , giáp châu 6 , hải mã 1 0 , mộc hương 1 0 .
2 . Phương pháp luyện chế
Mài là nhỏ vụn , dấm âm điệu thoa chỗ đau , 2 thiên 1 đổi . Cấp tính kỳ , mãn tính kỳ đều phải phối hợp sử dụng bản ngoại dụng vuông .
3 . Hiệu quả trị liệu
Bản bí phương là trung y thế gia dương thị ( truyền nhân đương thời dương ân mai ) gia truyền 1 đời 5 của chuyên trị eo sụn đệm cột sống đột xuất của đặc hiệu bí mật phương thuốc cho sẵn , nay hiến , nhìn có thể vì càng nhiều eo sụn đệm cột sống đột xuất người bệnh tạo phúc .

【 hai một ] thoa ngoài da chữa eo sụn đệm cột sống đột xuất chứng


1 . Dược vật tạo thành
Hải mã 1 0 khắc , xuyên Sơn giáp , địa long , ba ba , nhân sâm , ba bảy , cây tế tân , hình rẻ quạt mỗi bên 6 khắc , huyết kiệt , long não , hết thuốc , chu sa , cây ngưu tất , thục địa , nga thuật , toàn hạt , con rết , hạt mã tiền , mạch môn mỗi bên 2 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Bình chú tỉ lệ phối dược vỡ nát , qua 1 0 0 nhãn sàng , khuấy đều . Mỗi lần lấy 6 0 lại thêm làm một giao thuốc , dụng mật ong âm điệu thành hồ trạng , dán ở phần eo bệnh biến chỗ đau . Thường giao thuốc thiếp 3 thiên, tám giao làm một đợt trị liệu . Bình thường không cần phối hợp phục dụng những dược vật khác .
3 . Hiệu quả trị liệu
Tư gan bổ thận , thư gân thông lạc , khư gió tan hàn , thu liễm vững chắc sáp . Chữa eo sụn đệm cột sống đột xuất chứng .

【 nhị nhị ] trị liệu eo đột thoa ngoài da vuông ( một danh lão trung y lâm sàng ứng dụng qua ba mươi năm của phương thuốc cho sẵn )


1 . Dược vật tạo thành
Bốn sinh tán ( sinh cỏ ô sinh xuyên ô các 9 khắc sinh nam tinh sinh bán hạ mỗi bên 15 khắc , mài mùi )3 0 khắc , nhỏ bác xương ( nối xương mộc ) ,
Cốt toái bổ , ô mai , huyền sâm , hoa hồng , cây tế tân , toàn hạt mỗi bên 1 0 khắc , long não 15 khắc , đương quy 2 0 khắc , đỉa đề thủ dịch 2 0 0 khắc ( tiệm thuốc có bán ) .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem thuốc mài bột , mỗi ngày lấy 3 0 khắc , dụng 1 0 ml đỉa đề thủ dịch cùng Sơn Tây giấm chua điều hoà thoa ngoài da , mỗi ngày một lần . 1 0 thiên nhất đợt trị liệu . Trị liệu eo đột hiệu quả rõ rệt , đặc biệt là eo đột gây nên chi dưới tê liệt , càng hữu hiệu hơn . Thoa ngoài da phương pháp thẳng tới ổ bệnh , tác dụng phụ nhỏ, nếu như có từng có mẫn đấy, có thể gia tăng chlorpheniramine , giảm bớt dị ứng hiện tượng .

【 hai ba ] sụn đệm cột sống đột xuất của tuyệt diệu vuông1 . Dược vật tạo thành
Sinh hạt mã tiền , nhũ hương , hết thuốc , ma hoàng , làm hot girl các cấp lượng .
2 . Phương pháp luyện chế
Bột thành nhỏ vụn , dùng rượu điều hòa , thoa ngoài da chỗ đau , dụng giữ tươi màng bao trùm , mỗi lần 1 giờ là được, cũng có thể làm thành thuốc cao , hoặc là phối hợp sáp liệu , liệu pháp bùn vân vân sử dụng .
3 . Hiệu quả trị liệu
Đây là nhạc gia thảo đường của thường dùng vuông , là tại truyền thống chín phần tán lý gia thượng quả ớt , là chúng ta phòng khám bệnh dụng quá nhiều năm của thường dùng hiệu quả vuông , hiệu quả phi thường tốt . Không nên cảm thấy phối phương đơn giản liền coi nhẹ nó . Đối chứng trạng rõ ràng , một lần trên cơ bản chỉ thấy hiệu quả .

【 hai bốn ] lưu thông máu mỡ chữa sụn đệm cột sống đột xuất , cốt chất tăng sinh


1 . Dược vật tạo thành
Huyết kiệt , xuyên khung mỗi bên 3 0 khắc , nhũ hương , hết thuốc ,    ba ba , tính nôn nóng , huyền râu , địa long , nhi trà , thiên hoa bột ,   bạch cập , phèn chua , sinh bán hạ , sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , sinh nam tinh mỗi bên 2 0 khắc , nhục quế , hình đinh hương mỗi bên 15 khắc , xuyên tiêu 1 0 khắc , long não , băng phiến mỗi bên 5 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Mài bột , cùng mật ong âm điệu thành hồ trạng , đưa băng gạc thượng thoa chỗ đau , băng vải cố định , 3 ---- ngày 5 đổi một lần .
3 . Chủ trị phạm vi
Trị liệu sụn đệm cột sống đột xuất , cốt chất tăng sinh vân vân kiểm chứng , hiệu quả vô cùng tốt .

【 hai năm ] trị liệu vai chu viêm của thoa ngoài da lương vuông


1 . Dược vật tạo thành
Ba bảy 15 khắc , hoa hồng , quế nhánh , xuyên ô , cỏ ô , cây ngưu tất , hạt mã tiền , đương quy , cây kê huyết đằng , thấu cốt thảo mỗi bên 1 0 khắc , muối 75 0 khắc .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem chư thuốc chà , cùng muối xào chung nóng hậu chứa vào túi vải , lựa chọn vai xương sọ , vai trinh , khúc ao , bên ngoài quan các huyệt vị trí hoặc vị trí thoa ngoài da , nhiệt độ lấy có thể chịu được là độ . Mỗi ngày 1 thật , mỗi lần thoa 2 0 ~3 0 phút đồng hồ , ngày 5 là 1 đợt trị liệu , 1 cái đợt trị liệu hậu nghỉ ngơi 2 thiên, lại tiến hành thứ hai cái đợt trị liệu .
3 . Chủ trị phạm vi
Có thông lạc lưu thông máu , loại trừ phong thấp , hết sưng giảm đau vân vân tác dụng , đối vai chu viêm có khá tốt hiệu quả trị liệu .

【 hai sáu ] chó da mỡ ( sách thuốc )1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô 8 0 khắc sinh cỏ ô 4 0 khắc cây khương hoạt 2 0 khắc sống một mình 2 0 khắc ngũ gia bì 3 0 khắc thanh phong cây mây 3 0 khắc
Thông khí 3 0 khắc uy linh tiên 3 0 khắc cây thương truật 2 0 khắc tỵ bàn máy 2 0 khắc ma hoàng 3 0 khắc nhỏ hồi 2 0 khắc nhục quế 1 0
Khi về 2 0 khắc xích thược 3 0 khắc cây đu đủ 3 0 khắc tô mộc 3 0 khắc xuyên khung 3 0 khắc bạch chỉ 3 0 khắc sữa không có 6 0 khắc
Đinh hương 15 khắc cao lương khương 1 0 khắc băng phiến . 15 khắc long não 3 0 khắc
Tế đoán: sữa không có 6 0 khắc đinh hương 15 khắc nhục quế 1 0 khắc cao lương khương 1 0 khắc băng phiến 15 khắc long não 3 0 khắc mài nhỏ vụn .
2 . Phương pháp luyện chế
Dụng dầu vừng 175 0 khắc ngâm xuân thu ngày 5 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật . Dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khóc đi vụn , gia nhập hoàng đan , tích thủy thành châu hậu gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy , thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
3 . Chủ trị phạm vi
Bị thương tránh eo lạc nhịp thở quản bụng lạnh đau nhức . Lạnh lẽo ẩm ướt mang xuống dành dụm báng .
4 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai chịu đựng dụng .

【 27 ] phụ quế tử kim mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Sinh địa 3 1 khắc toàn làm về 3 1 khắc quế nhánh 3 1 khắc ma hoàng 3 1 khắc bạch chỉ 3 1 khắc cam thảo 3 1 khắc cây thương truật 3 1 khắc
Chỉ xác 1 0 khắc ngũ gia bì 1 0 khắc nga thuật 1 0 khắc đào nhân 1 0 khắc Sơn nại 1 0 khắc xuyên ô 1 0 khắc cỏ ô 1 0 khắc
Ô dược 1 0 khắc chế thủ ô 1 0 khắc ba cạnh 1 0 khắc cây tế tân 1 0 khắc sài hồ 1 0 khắc thông khí 1 0 khắc răng tạo 1 0 khắc
Xuyên khung 1 0 khắc lưu gửi nô 1 0 khắc linh tiên 1 0 khắc cây khương hoạt 1 0 khắc xích thược 1 0 khắc nhỏ hồi 1 0 khắc hương phụ 1 0 khắc
Cây kinh giới 1 0 khắc thanh phong cây mây 1 0 khắc cảo bản 1 0 khắc cây tục đoạn 1 0 khắc sống một mình 1 0 khắc ngay cả vểnh lên 1 0 khắc thiên hùng 25 0 khắc
Huyết kiệt 1 đoàn .
Tế đoán: nhục quế 3 1 khắc xạ hương 1 khắc rộng mộc hương 1 0 khắc băng phiến 12 khắc long não 1 0 khắc sữa không có 2 0 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Dụng dầu vừng 2 0 0 0 khắc ngâm xuân thu ngày 5 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật . Dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan 1 0 0 0
Khắc tích thủy thành châu hậu gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy , thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau . Đem lên thuốc mài cực nhỏ mạt , quấy nhập mỡ bên trong,
Thời gian sử dụng trước đem thuốc cao tại trên lửa sấy khô tan dán ở chỗ đau .
3 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp phong hàn làm tổn thương tê liệt dành dụm báng lưu chú bệnh tràng nhạc lạnh lẽo ẩm ướt bệnh phù chân hạc đầu gối đau nhức sưng dái mộng tinh vân vân.
4 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai , da tổn hại , không phải lạnh lẽo ẩm ướt nhân chịu đựng dụng .

图片

【 hai tám ] truy phong mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Khi về 3 1 khắc xuyên khung 3 1 khắc ngàn năm kiện 3 1 khắc tang bạch bì 3 1 khắc ngũ gia bì 3 1 khắc cây thương truật 3 1 khắc xuyên ô 3 1
Xuyên ô 3 1 khắc đỗ trọng 3 1 khắc huyết đằng 3 1 khắc cao lương khương 3 1 khắc bạch cập 3 1 khắc thiên ma 3 1 khắc gừng 166 khắc
Dâu gửi sinh 3 1 khắc lưu gửi nô 3 1 khắc chó sống lưng 3 1 khắc tằm chết khô 3 1 khắc phụ mảnh nhỏ 3 1 khắc cây tục đoạn 3 1 khắc ngả diệp 3 1 khắc
Địa phong da 3 1 khắc ma hoàng 4 1 khắc sống một mình 3 1 khắc cây quế 4 1 khắc hạt mã tiền 4 1 khắc ô dược 3 1 khắc
Thương cái tai 62 khắc hành tây. 166 khắc huyết kiệt 5 khắc
Tế đoán: sinh bán hạ 3 1 khắc nhục quế 3 1 khắc râu trắng tiêu 2 0 khắc huyết kiệt 2 0 khắc nhi trà 2 0 khắc sữa không có 82 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 25 0 0 khắc ngâm , xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng
Đan 125 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy , thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
3 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp phong hàn tứ chi chết lặng tứ chi đau đớn
4 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai , da tổn hại cùng không phải lạnh lẽo ẩm ướt chứng chịu đựng dụng .

【 nhị cửu ] bị thương mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Khi về 5 0 khắc xuyên khung 2 0 khắc bạch cập 3 0 khắc xích thược 3 0 khắc đại hoàng 4 0 khắc cây thương truật 3 0 khắc huyết đằng 3 0 khắc
Úc kim 2 0 khắc cao lương khương 3 0 khắc lưu gửi nô 3 0 khắc ngũ gia bì 3 0 khắc thanh mộc hương 3 0 khắc cây khương hoạt 3 0 khắc
Hoàng bách 3 0 khắc huyết kiệt 3 0 khắc huyết kiệt 3 0 khắc cây nghệ 3 0 khắc gửi sinh 3 0 khắc ba cạnh 3 0 khắc    nga thuật 3 0 khắc
Hoa hồng 2 0 khắc đào nhân 2 0 khắc xuyên cây ngưu tất 3 0 khắc huyền râu 3 0 khắc cây long đởm 3 0 khắc thông khí 3 0 khắc bạch tấm da bóng loáng 3 0 khắc
Hành tây. Bạch 16 0 khắc
Tế đoán: chế tự nhiên màu đồng 3 0 khắc sữa không có 8 0 khắc huyết kiệt 2 0 khắc nhi trà 2 0 khắc băng phiến 1 0 khắc long não 1 0 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 25 0 0 khắc ngâm , xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan 125 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy , thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau
3 . Chủ trị phạm vi
Bị thương da tổn hại đổ máu
4 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai chịu đựng dụng .

【 ba mươi ] lưu thông máu giảm đau mỡ ( thành phương )


1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô 8 0 khắc sinh cỏ ô 8 0 khắc cây tế tân 8 0 khắc bạch chỉ 8 0 khắc uy linh tiên 8 0 khắc sơn chi 8 0 khắc
Hoa hồng 8 0 khắc sống một mình 8 0 khắc dầu vừng 2 0 0 0 khắc hoàng đan 1 0 0 0 khắc
Tế đoán: quả ớt 2 0 khắc can khương 1 0 khắc cam lỏng 1 0 khắc đinh hương 2 0 khắc nhục quế 2 0 khắc long não 4 0 khắc băng phiến 5 khắc
Sữa không có 4 0 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 2 0 0 0 khắc ngâm , xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , nhập hoàng đan
1 0 0 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Bong gân tỏa thương phong thấp xương đau nhức đau lưng . Khư gió tan hàn lưu thông máu giảm đau
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai kị dụng .

【 ba một ] tiền tệ trân mỡ ( thành phương )


1 . Dược vật tạo thành
Sinh địa 2 0 khắc cây thương truật 2 0 khắc chỉ xác 2 0 khắc nga thuật 2 0 khắc đào nhân 2 0 khắc Sơn nại 2 0 khắc ngũ gia bì 2 0 khắc
Khi về 2 0 khắc xuyên ô 2 0 khắc trần bì 2 0 khắc ô dược 2 0 khắc ba cạnh 2 0 khắc đại hoàng 2 0 khắc chế thủ ô 2 0 khắc
Cỏ ô 2 0 khắc sài hồ 2 0 khắc nam tinh 2 0 khắc hương phụ 2 0 khắc cây kinh giới 2 0 khắc bạch chỉ 2 0 khắc gió biển cây mây 2 0 khắc
Cảo bản 2 0 khắc cây tục đoạn 2 0 khắc sống một mình 2 0 khắc ma hoàng 2 0 khắc cam lỏng 2 0 khắc ngay cả vểnh lên 2 0 khắc cao lương khương 2 0 khắc
Xuyên khung 2 0 khắc phụ tử 2 0 khắc nhỏ hồi 2 0 khắc cây tế tân 2 0 khắc nhục quế 15 khắc mộc hương 15 khắc máu hơn than củi 2 0 khắc
Sữa không có 4 0 khắc băng phiến 2 0 khắc long não 2 0 khắc
Tế đoán: đinh hương 15 khắc nhục quế 15 khắc long não 2 0 khắc băng phiến 2 0 khắc cao lương khương 2 0 khắc sữa không có 4 0 khắc cây tế tân 2 0 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 2 0 0 0 khắc ngâm , xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng
Đan 1 0 0 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy , bôi thuốc mài nhỏ vụn hậu gia nhập thuốc cao bên trong .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Chữa bệnh viêm khớp mãn tính bị thương
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai kị dụng .

【 ba hai ] giảm đau khư hànMỡ


1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô 5 0 khắc sinh cỏ ô 5 0 khắc cây tế tân 25 khắc cao lương khương 15 khắc củ gừng 25 khắc
Tế đoán: nhục quế 25 khắc đinh hương 15 khắc râu trắng tiêu 1 0 khắc long não 1 0 khắc mài nhỏ vụn .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 1 0 0 0 khắc ngâm , xuân thu ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan 5 0 0
Khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Lạnh lẽo ẩm ướt hơi lạnh ngưng ở tứ chi khớp nối; bụng dưới hai bên , phần eo lạnh đau nhức
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai cùng làn da dị ứng nhân .

【 tam tam ] khư ẩm ướt ngoại trừ tý mỡ1 . Dược vật tạo thành
Bạch chỉ 5 0 khắc sinh xuyên ô 1 0 0 khắc sinh cỏ ô 1 0 0 khắc sinh nam tinh 1 0 0 khắc pháp hạ 1 0 0 khắc đại hoàng 5 0 khắc
Cam lỏng 5 0 khắc máu hơn than củi 1 0 0 khắc
Tế đoán: Sơn nại 3 0 khắc sữa không có 5 0 khắc long não 5 0 khắc băng phiến 1 0 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 2 0 0 0 khắc ngâm xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan
1 0 0 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Hết thảy bong gân đau đớn phong thấp đau khớp .
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai kị dụng .

【 ba bốn ] lưng đau mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô 3 0 khắc sinh cỏ ô 3 0 khắc nhục quế 3 0 khắc can khương 3 0 khắc bạch chỉ 2 0 khắc sinh nam tinh 2 0 khắc
Tế đoán: long não 5 0 khắc đinh hương 2 0 khắc mài nhỏ vụn .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng khắc ngâm xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan khắc nhỏ
Thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Hàn tý làm tổn thương hình eo chân đau đớn . Ấm kinh tán hàn lưu thông máu thông lạc đi trệ giảm đau
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai cùng làn da dị ứng nhân .

【 ba năm ] định đau nhức mỡHạt mã tiền 1 0 0 khắc ma hoàng 3 0 0 khắc tự nhiên màu đồng 3 0 khắc táo da 3 0 khắc thông khí 3 0 khắc quế nhánh 3 0 khắc
Cây đu đủ 3 0 khắc cây ngưu tất 3 0 khắc cam thảo 3 0 khắc cây khương hoạt 3 0 khắc sống một mình 2 0 khắc ngàn năm kiện 3 0 khắc
Đỗ trọng 3 0 khắc máu hơn than củi 5 0 khắc
Tế đoán: sinh sữa không có 2 0 0 khắc huyết kiệt 5 0 khắc điền thất 1 0 khắc long não 5 0 khắc mài nhỏ vụn .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 2 0 0 0 khắc ngâm xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan
1 0 0 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Phong hàn ẩm ướt tý gân mạch không được thư tứ chi chết lặng đau thắt lưng chân đau bị thương máu ứ đợi đau nhức ( bệnh viêm khớp mãn tính xương tính viêm khớp xương cổ bệnh vai chu viêm eo sụn đệm cột sống đột xuất chứng quả lê trạng cơ bắp tổn thương đau thần kinh tọa ) .
Khư gió tan hàn , lưu thông máu giảm đau .
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai chịu đựng dụng .

【 ba sáu ] lưng đau mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Đỗ trọng 15 khắc cây ngưu tất 15 khắc chó sống lưng 5 0 khắc gửi sinh 5 0 khắc dế nhũi 15 khắc cây kê huyết đằng 5 0 khắc thung dung 15 khắc
Xuyên ô 5 0 khắc cỏ ô 5 0 khắc cây tục đoạn 15 khắc đảng sâm 3 0 khắc hoàng kì 3 0 khắc đương quy 3 0 khắc huyền râu 3 0 khắc
Uy linh tiên 3 0 khắc cẩu kỷ 15 khắc nam tinh 5 0 khắc xích thược 3 0 khắc hạt mã tiền 5 0 khắc máu hơn than củi 15 0 khắc
Tế đoán: can khương 1 0 khắc bạch chỉ 15 khắc cây tế tân 15 khắc đinh hương 15 khắc nhục quế 15 khắc long não 5 0 khắc sữa không có 5 0 khắcVi tín thăm dò Hàn Lâm y học công chúng hào chú ý càng nhiều bí mật phương thuốc cho sẵnMài nhỏ vụn .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên dược dụng dầu vừng 4 0 0 0 khắc ngâm xuân thu ngày 7 hạ ngày 4 đông 1 0 nhật , dùng võ hỏa ngao khai , lửa nhỏ chịu khô đi vụn , gia nhập hoàng đan
1 0 0 0 khắc tích thủy thành châu nửa cooldown gia nhập hạ dược nhỏ vụn khuấy đều bày tại trên giấy .
3 . Sử dụng phương pháp
Thời gian sử dụng sấy khô hóa dán ở chỗ đau .
4 . Chủ trị phạm vi
Eo cơ bắp vất vả mà sinh bệnh , phần eo đau nhức , ở lâu không dứt , phản phục phát tác , các loại lưng đau .
5 . Sử dụng chú ý
Phụ nữ có thai kị phục .

【 ba bảy ] trương thị xương cổ bệnh thuốc cao thiếp


1 . Dược vật tạo thành
Can khương 3 0 con rết 25 tê tê 25 bạch cương tằm 25 uy linh tiên 25 nhục thung dung 25 thục địa hoàng 25 thanh phong cây mây 25 rễ sô đỏ 2 0 thiềm tô 2 0 hoàng kì 3 0
2 . Phương pháp luyện chế
Đem phía trên dược vật mài là bột phấn , trộn lẫn vào thuốc cao cơ chất trung .
3 . Chủ trị phạm vi
Xương cổ bệnh
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Phát minh độc quyền xin

【 38 ] trương thị nọc ong phong thấp mỡ


1 . Dược vật tạo thành

Nọc ong 2 0 can khương 25 nhục quế 2 0 phụ tử 3 0 cốt toái bổ 25 ngũ linh son 2 0 tính nôn nóng 15
2 . Phương pháp luyện chế
Đem phía trên dược vật mài là bột phấn , trộn lẫn vào thuốc cao cơ chất trung .
3 . Chủ trị phạm vi
Bệnh phong thấp
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Phát minh độc quyền xin

【 tam cửu ] tần thị màng hoạt dịch mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Địa xương da 15 vô danh dị 15 nhũ hương 2 0 hết thuốc 2 0 sinh phụ tử 15 sinh nam tinh 15 sinh bán hạ 15 thông khí 15 sinh xuyên ô 15
Sinh cỏ ô 15 băng phiến 6 0
2 . Phương pháp luyện chế
Đem phía trên dược vật mài là bột phấn , trộn lẫn vào thuốc cao cơ chất trung .
3 . Chủ trị phạm vi
Đầu gối màng hoạt dịch , trượt túi viêm mỗi bên khớp nối vị trí của màng hoạt dịch đều có đặc hiệu .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Phát minh độc quyền xin

【 bốn mươi ] dương thị xương đùi đầu bại hoại mỡ


1 . Dược vật tạo thành
A hạt mã tiền 4 0 mộc miết tử 4 0 hòe nhánh 6 0 dâu nhánh 6 0 thấu cốt thảo 4 0 cây mây hoàng 4 0 tô mộc 4 0 bạch phụ tử 3 0 cốt toái bổ 4 0 cây nghệ 4 0 sống một mình 4 0 xuyên cây ngưu tất 3 0
B sinh xuyên ô 3 0 sinh cỏ ô 3 0 sinh nam tinh 3 0 đỉa 6 0 cây tế tân 3 0 cây a nguỵ 3 0 nhục quế 3 0 bạch giới tử 3 0 chế nhũ hương 3 0
Chế hết thuốc 3 0
C huyết kiệt 3 0 xạ hương 2 0 băng phiến 3 0 long não 3 0
2 . Phương pháp luyện chế
Tổ A dược liệu tại du trung nổ khô , gia nhập hoàng đan ngao thành thuốc cao , lại đem B tổ phấn gia nhập thuốc cao , cuối cùng bày thuốc cao lúc lại thêm vào C tổ thuốc bột .
3 . Chủ trị phạm vi
Xương đùi đầu bại hoại
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Phát minh độc quyền xin

【 bốn mươi mốt ] bạch phật tự bảo dưỡng trai trên trăm năm của già thuốc cao ( hổ vuông )


1 . Dược vật tạo thành
Cây khương hoạt 25 khắc      sống một mình 25 khắc      cây kê huyết đằng 6 0 khắc    xuyên khung 35 khắc      xích thược 35 khắc
Linh tiên 4 0 khắc      đương quy 3 0 khắc      cây ngưu tất 35 khắc      rễ sắn 3 0 khắc      cây thương truật 2 0 khắc
Thông khí 2 0 khắc      phòng Kỷ 2 0 khắc      cây long đởm 3 0 khắc      cốt toái bổ 35 khắc     chó sống lưng 35 khắc
Ti giải 2 0 khắc      can khương 3 0 khắc      hoàng kì 4 0 khắc      sinh thủ ô 4 0 khắc     xuyên đoạn 35 khắc
Mai rùa 2 0 khắc      đào nhân 3 0 khắc      cây đu đủ 3 0 khắc      mễ xác 25 khắc      duỗi cân thảo 35 khắc
Thấu cốt thảo 4 0 khắc    hoa hồng 3 0 khắc      ma hoàng 4 0 khắc      đỗ trọng 3 0 khắc      ngũ gia bì 2 0 khắc
Quế nhánh 6 0 khắc      tô diệp 2 0 khắc      bạch thược 35 khắc      xuyên ô 35 khắc      cỏ ô 35 khắc
Bán hạ 35 khắc      hạt mã tiền 4 0 khắc    nhũ hương 3 0 khắc      hết thuốc 3 0 khắc      * con rết 2 0 khắc
Toàn trùng 2 0 khắc      pháo Sơn giáp 3 0 khắc    ô tỵ 4 0 khắc      địa long 2 0 khắc      huyết kiệt 2 0 khắc
Mộc hương 2 0 khắc      đinh hương 2 0 khắc      bạch giới tử 2 0 khắc    nguyên râu 3 0 khắc      cây a nguỵ 4 0 khắc
Cây tế tân 3 0 khắc      nhục quế 2 0 khắc      ba bảy 2 0 khắc      nhi trà 2 0 khắc      bạc hà băng 6 0 khắc
Băng phiến 2 0 khắc      long não 13 0 khắc


2 . Phương pháp luyện chế
Phương pháp thứ nhất: toàn bộ trung thảo dược vỡ nát về sau, dụng song sa qua sàng dự bị . Thừa của thô thuốc ước non nửa cân nhập dầu vừng lửa nhỏ nổ nửa giờ , bỏ đi cặn thuốc hậu gia nhập tùng hương đun sôi đến hoàn toàn hòa tan , lại thêm vào nát bấy tế thuốc quấy đều . Sau đó gia nhập hoàng đan lửa nhỏ một cái phương hướng quấy 3 0 phút đồng hồ , cuối cùng lại thêm vào băng phiến long não bạc hà băng lại quấy 1 0 phút đồng hồ . Ly hỏa hậu mát một hội liền có thể bày thuốc cao . Bình chú 45 khắc dán một cái năng lực xuất 1 0 0 thiếp thuốc cao , 1 thiếp thiếp 5 thiên, tựa như là thiếp 5 lần là một đợt trị liệu , tuyệt đại bộ phận cũng là hai đợt trị liệu thiếp tốt.


Phương pháp thứ hai: * điểm sau thảo dược vỡ nát thành dược bột dự bị . * điểm trước của thảo dược thủy chịu tam thứ , đem tam thứ của dược dịch xác nhập cố gắng nhịn đến thừa một cân tả hữu của áp súc dịch , cũng chính là chúng ta nói rõ được mỡ . Gia nhập tùng hương đun sôi đến hoàn toàn hòa tan , lại thêm vào nát bấy thuốc bột quấy đều . Sau đó gia nhập hoàng đan lửa nhỏ một cái phương hướng quấy 3 0 phút đồng hồ , cuối cùng lại thêm vào băng phiến long não bạc hà băng lại quấy 1 0 phút đồng hồ là được rồi .


3 . Hiệu quả trị liệu
Tào châu bạch phật tự bảo dưỡng trai của già thuốc cao , hơn một trăm mười năm bốn năm đời rồi, nó toàn cả gia tộc mấy chục người đều làm này nghề , tại sơn đông , hà bắc , ba tỉnh miền đông bắc cùng đông nam á rất nhiều nơi đều có thuốc cao khách điếm . Bạch phật tự già thuốc cao chịu công tương đối độc đáo , hiệu quả trị liệu truyền đi thần hồ nó số lẻ thần , 99% của cái cổ vai eo chân đau nhức người bệnh cũng là hai ba đợt trị liệu chữa trị .
4 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ vai eo chân đau nhức

图片

【 42 ] bạch phật tự bảo dưỡng trai trên trăm năm của già thuốc cao ( rồng vuông )


1 . Dược vật tạo thành
Hạt mã tiền 35 khắc      cam toại 2 0 khắc        cây thương truật 2 0 khắc        cây nghệ 3 0 khắc      can khương 25 khắc
Cốt toái bổ 2 0 khắc      nguyên râu 2 0 khắc        uy linh tiên 35 khắc      thông khí 2 0 khắc      cây kê huyết đằng 35 khắc
Cây thầu dầu tử 2 0 khắc      duỗi cân thảo 2 0 khắc      hồ tiêu 2 0 khắc        cây xương bồ 3 0 khắc      lộc bao hàm cỏ 2 0 khắc
Xuyên khung 3 0 khắc        cây khương hoạt 3 0 khắc        sống một mình 3 0 khắc        đại hoàng 3 0 khắc      đào nhân 2 0 khắc
Hoa hồng 25 khắc        thấu cốt thảo 2 0 khắc      bán hạ 25 khắc        xuyên ô 3 0 khắc      cỏ ô 3 0 khắc
Nhũ hương 3 0 khắc        hết thuốc 3 0 khắc      * toàn hạt 2 0 khắc        con giun 3 0 khắc      xài uổng tỵ 3 0 khắc
Dế nhũi 3 0 khắc        đỉa 2 0 khắc        con rết 2 0 khắc        huyết kiệt 2 0 khắc      nhục quế 2 0 khắc
Natri sunfat ngậm nước 3 0 khắc        hùng hoàng 3 0 khắc        cây a nguỵ 3 0 khắc        cây tế tân 2 0 khắc      băng phiến 15 khắc
Bạc hà băng 45 khắc      long não 6 0 khắc


2 . Phương pháp luyện chế
Phương pháp thứ nhất: toàn bộ trung thảo dược vỡ nát về sau, dụng song sa qua sàng dự bị . Thừa của thô thuốc ước non nửa cân nhập dầu vừng lửa nhỏ nổ nửa giờ , bỏ đi cặn thuốc hậu gia nhập tùng hương đun sôi đến hoàn toàn hòa tan , lại thêm vào nát bấy tế thuốc quấy đều . Sau đó gia nhập hoàng đan lửa nhỏ một cái phương hướng quấy 3 0 phút đồng hồ , cuối cùng lại thêm vào băng phiến long não bạc hà băng lại quấy 1 0 phút đồng hồ . Ly hỏa hậu mát một hội liền có thể bày thuốc cao . Bình chú 45 khắc dán một cái năng lực xuất 1 0 0 thiếp thuốc cao , 1 thiếp thiếp 5 thiên, tựa như là thiếp 5 lần là một đợt trị liệu , tuyệt đại bộ phận cũng là hai đợt trị liệu thiếp tốt.
Phương pháp thứ hai: * điểm sau thảo dược vỡ nát thành dược bột dự bị . * điểm trước của thảo dược thủy chịu tam thứ , đem tam thứ của dược dịch xác nhập cố gắng nhịn đến thừa một cân tả hữu của áp súc dịch , cũng chính là chúng ta nói rõ được mỡ . Gia nhập tùng hương đun sôi đến hoàn toàn hòa tan , lại thêm vào nát bấy thuốc bột quấy đều . Sau đó gia nhập hoàng đan lửa nhỏ một cái phương hướng quấy 3 0 phút đồng hồ , cuối cùng lại thêm vào băng phiến long não bạc hà băng lại quấy 1 0 phút đồng hồ là được rồi .


3 . Hiệu quả trị liệu
Tào châu bạch phật tự bảo dưỡng trai của già thuốc cao , hơn một trăm mười năm bốn năm đời rồi, nó toàn cả gia tộc mấy chục người đều làm này nghề , tại sơn đông , hà bắc , ba tỉnh miền đông bắc cùng đông nam á rất nhiều nơi đều có thuốc cao khách điếm . Bạch phật tự già thuốc cao chịu công tương đối độc đáo , hiệu quả trị liệu truyền đi thần hồ nó số lẻ thần , 99% của cái cổ vai eo chân đau nhức người bệnh cũng là hai ba đợt trị liệu chữa trị .


4 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ vai eo chân đau nhức

【 tứ tứ ] chữa eo sụn đệm cột sống đột xuất tốt hơn thuốc cao


1 . Dược vật tạo thành
Sinh địa , cây thương truật , chỉ xác , ngũ gia bì , nga thuật , đào nhân , xi-a-nít , đương quy , xuyên ô , trần bì , ô dược , ba cạnh , đại hoàng , thủ ô , cỏ ô , sài hồ , thông khí , răng tạo , lưu gửi nô , xuyên khung , Quan quế , cây khương hoạt , uy linh tiên , xích thược , thiên nam tinh , hương phụ , cây kinh giới , bạch chỉ , gió biển cây mây , cảo bổn , cây tục đoạn , cao lương khương , sống một mình , ma hoàng , cam lỏng , ngay cả vểnh lên , nhục quế , phụ tử , mộc hương , máu hơn , hồi hương nhũ hương , hết thuốc , cây tế tân mỗi bên 57 khắc . Chó xương ống chân một đôi , tốt nhất phải chân sau .
Xạ hương , băng phiến , long não , cây a nguỵ mỗi bên 57 khắc . Làm tế đoán , lâm thời gian sử dụng hạ hoặc thuốc cao đi xong lửa độc hậu hạ.
Thuần dầu vừng 52 cân , hoàng đan bình chú dầu nấu xong hậu 49: 48 .53 của tỉ lệ hạ.


2 . Phương pháp luyện chế
Thông thường hắc thuốc cao chịu pháp .


3 . Chủ trị phạm vi
Eo sụn đệm cột sống đột xuất

【 bốn năm ] tổ truyền eo sụn đệm cột sống đột xuất thuốc cao


1 . Dược vật tạo thành
Hạt mã tiền 5 148 tiền thanh phong cây mây 5 148 tiền huyền sâm 5 148 tiền dâu nhánh 5 148 tiền bạch chỉ 5 148 tiền đương quy thân 5 148 tiền    nhục quế 5 0 5 6.54 tiền đỏ muôi 5 148 tiền đại hoàng 5 148 tiền kiến trúc miết 5 15 4.53 tiền nhũ hương 5 0 56 tiền hết thuốc 5 0 56 tiền cành liễu 5 148 tiền xuyên ô 5 148 tiền cỏ ô 5 148 tiền đầu tóc xám 5 0 48 tiền xạ hương 48 .53 tiền huyết kiệt 54 tiền rộng đan 544848 tiền dầu vừng 564848 tiền

2 . Phương pháp luyện chế
Ngoại trừ rộng đan , xạ hương , huyết kiệt bên ngoài , thuốc tiên khô đi vụn , tái nhập rộng đan chịu khuấy đều thành mỡ , tái nhập xạ hương , huyết kiệt . Cuối cùng bày tại vải vóc bên trên.

3 . Chủ trị phạm vi
Trị liệu các loại thương tích , đối eo đột chứng có hiệu quả

4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Này mới là ta tổ tiên tự thanh mạt truyền đến nay của bí phương , Kỷ truyền năm đời , nay đem nó công khai


Phong thấp đau đớn tán [ hoặcB ]
1 . Dược vật tạo thành
Tuyết tăng một nhánh ngải 2 0 0 khắc    ba phần ba 1 0 0 khắc    sinh hạt mã tiền 25 0 khắc    sinh xuyên ô 1 0 0 khắc sinh nam tinh 1 0 0 khắc    cây đu đủ 1 0 0 khắc    thương cái tai 1 0 0 khắc    xài uổng hạt giống rau 1 0 0 0 khắc      băng phiến 1 0 0 khắc
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên thuốc mài phấn , mỗi lần lấy 2 0 khắc , gia tăng số lượng vừa phải dấm cùng nước nóng thoa ngoài da 4 0 ----8 0 phút đồng hồ , gót chân 49-5 0 lúc nhỏ , không thể lâu thoa , lâu thoa sẽ nổi lên bong bóng , thường cuối tuần thoa ngoài da 49-5 0 thật .
3 . Chủ trị phạm vi
Đối phong thấp , cốt chất tăng sinh , giống như phong thấp viêm khớp , phong hàn đau đớn có đặc hiệu .

【 bốn sáu ] đặc hiệu mặt đơ mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Tổ A: toàn hạt 5 0    tằm chết khô 2 0 bạch phụ tử 2 0 con rết 9 điều sinh hạt mã tiền 9 băng phiến 3 long não 6 xạ hương 1
B tổ: đương quy , bạch thuật , nhịn phàm mỗi bên 2 0 cây khương hoạt , thông khí , bạch chỉ , xuyên khung , sống một mình mỗi bên 1 0 bạch thược , phục linh mỗi bên 15 hoàng kì 3 0 , chích cam thảo 5 ô sao tỵ 15 xài uổng tỵ 2 điều
2 . Phương pháp luyện chế
Tổ A gia công thành 12 0 nhãn phấn ,B tổ thêm nước tiên 1 giờ hai lần , áp súc thành lưu cao ngâm , gia nhập hắc thuốc cao cơ chất 4 0 8 0 khắc , quấy đều là được! Chế thành 5 khắc thiếp
Thoa tại chủ huyệt: nghe cung , hạ quan , ế gió, phối huyệt: gò má xe , thái dương , đại chuy .
3 . Chủ trị phạm vi
Mặt đơ

【 bốn bảy ] vương thị cốt chất tăng sinh mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Sơn du thịt 6 0 đỗ trọng 3 0 dâm dương hoắc 5 0 con rết 5 0 dế trũi 5 0 cây ngưu tất 3 0 toàn hạt 5 0 hạt mã tiền 6 0 đỉa 5 0 phụ tử 6 0 thương cái tai 6 0 xạ hương 1 băng phiến 5 0 đương quy 4 0 hoàng kì bạch thược 4 0 thiên nam tinh 5 0 tê tê 5 0 manh trùng 5 0 cam thảo 5 0 ấu trùng bọ dừa 5 0
Cơ chất 2 25 0
2 . Phương pháp luyện chế
Ngoại trừ xạ hương , băng phiến , ngoài ra dược vật dụng dầu vừng ép , theo truyền thống hắc thuốc cao của phương pháp luyện chế chế tác .
3 . Chủ trị phạm vi
Cốt chất tăng sinh

【 bốn tám ] vương thị cốt chất tăng sinh mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Hạt mã tiền 2 0 ma hoàng 16 đỗ trọng 16 chế cỏ ô 14 chế hết thuốc 14 cây ý dĩ nhân 24 đương quy 24 cây thương truật 24 bạch thược 3 0 thục địa hoàng 3 0 sinh địa hoàng 3 0 hoa hồng 36 hoàng kì 2 0 cây kim ngân cây mây 2 0 xạ hương 0 .0 2
2 . Phương pháp luyện chế
Đem trung thảo dược để vào 5 kí lô dầu vừng ở bên trong, đem thuốc nổ khô , theo truyền thống hắc thuốc cao của phương pháp luyện chế chế tác .
3 . Chủ trị phạm vi
Cốt chất tăng sinh

【 49 ]92 1 giảm đau mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Huyết kiệt 8 0 cây a nguỵ 15 0 sinh nhũ hương 15 0 sinh hết thuốc 15 0 sinh ngũ linh son 15 0 sinh nam tinh 12 0 sinh đại hoàng 2 0 0
Cây nguyệt quế đạm đồng ba phần trăm , propylene glycol 6%
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên thuật thuốc đông y mài bột , gia nhập 4 kí lô cơ chất trung .
3 . Chủ trị phạm vi
Ung thư đau đớn cùng các loại phong thấp tý chứng đau đớn .
4 . Hiệu quả trị liệu
1 14 Ví dụ không phải ung thư tính đau đớn người bệnh , tại sử dụng'92 1' thời kỳ đều ngừng dùng cái khác tất cả thuốc giảm đau . Kết quả toàn bộ hữu hiệu , có hiệu lực thời gian nhanh nhất 5 m in , chậm nhất của 45

【 năm mươi ] vô chì nhựa cây hình trúng gió liệt nửa người mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Hoàng kì 1 0 lại thêm , thiên ma 1 0 lại thêm , đại hoàng 1 0 lại thêm , rễ sô đỏ 1 0 lại thêm , xuyên khung 1 0 lại thêm , hoa hồng 8 lại thêm , đào nhân 8 lại thêm , đỉa 8 lại thêm , râu trắng tiêu 8 lại thêm , ma hoàng 8 lại thêm , vương không lưu hành 1 0 lại thêm , hổ trượng 1 0 lại thêm , xích thược 1 0 lại thêm , tổng cộng 12 0 lại thêm . Đem lên thuật dược vật phân biệt ép thành phấn , qua 8 0
Nhãn ~ 1 0 0 nhãn sàng , ước lượng nhào trộn đều đều dự bị .


2 . Cơ chất tạo thành
Nhựa cây 2 0 0 lại thêm , tùng hương 45 lại thêm , sáp ong 2 0 lại thêm , ống nhòm hồng ngoại gốm sứ bột 6 0 lại thêm , mới ta đạm
Đồng 5 m L .


3 . Phương pháp luyện chế
Lấy 6 0 0 W~8 0 0 W lò điện cái , lò điện thượng cất đặt một giá sắt , giá sắt thượng đưa một nồi nhôm hoặc nhiệt điện nồi , đáy nồi Ly lò điện 3 c m ~5 c m . Đem nhựa cây 2 0 0 lại thêm để vào trong nồi , tăng nhiệt độ đến 6 0 ℃~8 0 ℃ , đợi nó mềm hoá ( thành đặc dày trạng ) , giữ ấm 1 0 m in , lại
Ấm lên đến 1 0 0 ℃~ 1 1 0 ℃ , không ngừng quấy , cho đến trở thành mỏng manh chất lỏng; lại đem tùng hương , sáp ong gia nhập mỏng manh trong chất lỏng , không hề đứt đoạn quấy cho đến hoàn toàn hòa tan; đem ống nhòm hồng ngoại gốm sứ bột qua sàng về sau, dần dần ( chút ít phân thật ) gia nhập trong nồi , không hề đứt đoạn quấy; đợi cơ chất đầy đủ hỗn hợp về sau, gia nhập nhào trộn đều đều của thuốc bột , quấy đều; cuối cùng gia nhập mới ta đạm đồng , hoàn toàn quấy đều hậu tức có thể tiến hành bày mỡ . Kể trên thuốc đoán có thể chế thành thường thiếp trùng 5 lại thêm của trúng gió liệt nửa người mỡ 9 0 thiếp . Làm tốt của thuốc cao muốn giả bộ túi bịt kín , đưa chỗ thoáng mát bảo tồn . Đợi chế tạo xong của thuốc cao tự nhiên thành thục thành 3D , liền có thể ứng dụng .


4 . Sử dụng phương pháp
Áp dụng huyệt vị thiếp thoa trị liệu , lấy huyệt lấy tay , túc dương minh kinh cùng đốc mạch của huyệt vị làm chủ , phụ lấy thái dương kinh , thiểu dương kinh của huyệt vị . Thiếp thoa trước tiên dụng gừng mảnh nhỏ hoặc khương nước tô xoa huyệt vị chỗ làn da , sau đó kéo đi thuốc cao của bốn cái sừng , bóc đi thuốc trên mặt Ly hình giấy , vô
Cần nướng , trực tiếp dán ở khúc ao , hợp cốc , bên ngoài quan , xích trạch , tay ba dặm , vòng nhảy , ân cửa , đủ ba dặm , tam âm giao , nhận Sơn , côn lôn các huyệt vị trí bên trên. Thiếp thoa sử dụng sau này tay đè ép một lát . Mỗi lần có thể thiếp 8 cái ~ 1 0 cái huyệt vị , mỗi lần tiếp tục thiếp thoa 24h , cách một ngày 1 thật . Có thể lặp lại yết thiếp sử dụng , tắm rửa lúc lột xuống , về sau lau khô huyệt vị chỗ làn da có thể lại dán lên , thường thiếp thuốc cao có thể phản phục sử dụng 3 thật ~5 thật .6 tuần ~8 tuần là 1 đợt trị liệu . Thiếp hậu như làn da ngứa hoặc xuất hiện tiểu hồng chẩn , chính là hệ dược lực rót vào huyệt kích thích làn da bố trí , chớ dụng tay bắt gãi , đợi làn da khôi phục bình thường về sau, có thể tiếp tục thiếp dụng . Làn da có mở ra miệng vết thương hoặc bị mắc các loại bệnh ngoài da nhân , không thích hợp thiếp dụng . Thiếp dụng bản thuốc cao đồng thời , ứng đồng thời chỉ đạo người bệnh tiến hành tứ chi công năng khôi phục rèn luyện .

【 ngày mồng một tháng năm ] mã thị thuốc cao


1 . Dược vật tạo thành
Duỗi cân thảo 5 0 lại thêm , hiếm hiêm cỏ 5 0 lại thêm , uy linh tiên 5 0 lại thêm , sống một mình 5 0 lại thêm , biển đồng da 5 0 lại thêm , cây kê huyết đằng 5 0 lại thêm , cốt toái bổ
5 0 lại thêm , gió biển cây mây 5 0 lại thêm , cây đu đủ 5 0 lại thêm , cây ngưu tất 5 0 lại thêm , đỗ trọng 5 0 lại thêm , đương quy 5 0 lại thêm , nhũ hương 3 0 lại thêm , hết thuốc 3 0 lại thêm
2 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc người dầu vừng 3 0 0 0 lại thêm bên trong ngâm sau 7 ngày nổ khô lọc đi vụn , cố gắng nhịn đến tích thủy thành châu lúc, đem chương đan 13 0 0 lại thêm chậm rãi ngược lại người , không ngừng khuấy đều thành mỡ , lại đem huyết kiệt 5 0 lại thêm , mài là nhỏ vụn , gia nhập mỡ trung trộn lẫn vân dự bị . Trị liệu lúc đem thuốc cao tan ra , đều đều bày tại thuốc cao bày lên , dán ở tăng sống hoặc đột xuất vị trí , 6 thiên thay thuốc 1 thật , 1 tháng là 1 cái đợt trị liệu , bình thường liên tục thiếp dụng 1-2 cái đợt trị liệu .
3 . Hiệu quả trị liệu
Hiệu quả trị liệu tiêu chuẩn đánh giá: khỏi hẳn: cái cổ phần eo cùng tứ chi tê dại căng đau cảm giác toàn bộ biến mất , vận động tự nhiên; lộ ra hiệu quả: cái cổ phần eo cùng tứ chi tê dại căng đau triệu chứng đại bộ phận biến mất , vận động tương đối nhạy sống; hữu hiệu: kể trên triệu chứng đều có giảm bớt .
Bản tổ kinh trị liệu toàn bộ lấy được hiệu quả , trong đó khỏi hẳn 95 Ví dụ , lộ ra hiệu quả 3 1 Ví dụ , hữu hiệu 1 0 Ví dụ .
4 . Chủ trị phạm vi
Cái cổ xương sống eo chất tăng sinh , sụn đệm cột sống đột xuất

【 năm hai ] trương thị cùng đau nhức vuông tẩy dịch


1 . Dược vật tạo thành
Biển đồng da 6 tang bạch bì 6 bụng lớn da 6 trần bì 6 ngũ gia bì 1 0 thấu cốt thảo 1 0 uy linh tiên 1 0 chế nhũ hương 5 chế hết thuốc 5
Hoa hồng 5 bạch chỉ 5 xuyên tiêu 5
2 . Phương pháp luyện chế
Tiên thủy huân tẩy mắc đủ , mỗi lần 3 0 phút đồng hồ .
3 . Chủ trị phạm vi
Chủ trị các loại nguyên nhân đưa tới gót chân đau nhức .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Hiện đại cấp 2 y tuyệt kỹ , trương kiến hoa thường dùng đơn thuốc .

【 năm ba ] lã thị cùng đau nhức vuông tẩy dịch


1 . Dược vật tạo thành
Duỗi cân thảo 3 0 thấu cốt thảo 3 0 côn bố 3 0 rong biển 3 0 tô mộc 2 0 chế nhũ hương 2 0 chế hết thuốc 2 0 cây đu đủ 2 0 quế nhánh 2 0 xuyên khung 2 0 ngũ gia bì 2 0 cây ngưu tất 2 0 thông khí 2 0
2 . Phương pháp luyện chế
Thủy 2 0 0 0 ml tiên , theo đuổi 3 0 phút đồng hồ .
3 . Chủ trị phạm vi
Các loại nguyên nhân đưa tới gót chân đau nhức .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Hiện đại cấp 2 y tuyệt kỹ , lữ kiến nguyên thường dùng đơn thuốc .

【 năm bốn ] đinh thị ngải đồng huân tẩy vuông tẩy dịch


1 . Dược vật tạo thành
Ngả diệp 2 0 biển đồng da 3 0 nhục quế 15 chế xuyên ô 2 0 chế cỏ ô 2 0 thấu cốt thảo 3 0 hoa hồng 15 cây ngưu tất 2 0 hoàng bách 2 0 băng phiến 15 ba cạnh 2 0 nga thuật 2 0
2 . Phương pháp luyện chế
Tiên giặt nước mắc đủ , mỗi ngày một lần .
3 . Chủ trị phạm vi
Các loại nguyên nhân đưa tới gót chân đau nhức .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Hiện đại cấp 2 y tuyệt kỹ , đinh tiểu an

【 năm năm ] tiền thị thuốc đông y huân tẩy vuông tẩy dịch1 . Dược vật tạo thành
Nghi ngờ cây ngưu tất 2 0 cây đu đủ 2 0 tía tô lá 15 thấu cốt thảo 2 0 chế xuyên ô 15 chế cỏ ô 15 dâu nhánh 2 0 ghen 2 0 0 ml ( hậu gia tăng )
Gai xương hình gia tăng uy linh tiên 2 0 rong biển 2 0 côn bố 2 0
Tổn thương hình gia tăng lưu gửi nô 15 hoa hồng 1 0
Tý chứng hình gia tăng cây kim ngân cây mây 2 0 ma hoàng 1 0 quế nhánh 1 0
Thủy 3 0 0 0 ml .
2 . Phương pháp luyện chế
Tiên giặt nước mắc đủ , ngày một hai lần .
3 . Chủ trị phạm vi
Các loại nguyên nhân đưa tới gót chân đau nhức .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Hiện đại cấp 2 y tuyệt kỹ , tiền trung quyền

【 năm sáu ] khu gió giảm đau mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Thiên nam tinh bột , bán hạ bột , xuyên khung bột , cỏ ô bột mỗi bên 3 0 khắc , bạc hà não , long não , hồ tiêu bột mỗi bên 1 0 khắc , tùng hương 1 0 0 0 khắc , sáp ong 9 0 khắc , dầu phộng 2 1 0 ml .
2 . Phương pháp luyện chế
Trước đem tùng hương , sáp ong , dầu phộng chịu đến tích thủy thành châu , gia nhập trước 4 trồng thuốc bột đến không được dính tay là độ , nhập nước lạnh một tuần sau gia tăng hậu ba loại thuốc bột tức thành . Thường thiếp dụng 3-5 thiên .
3 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp eo chân đau nhức cùng bị thương .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Hắc thuốc cao lưới .

【 năm bảy ] kiểu mới hắc thuốc cao


1 . Dược vật tạo thành
A . Ma hoàng 45 hiếm ký cỏ 5 0 gió biển cây mây 5 0 cây khương hoạt 5 0 quế nhánh 35 sinh hạt mã tiền 3 0 điền thất 1 0 sinh hình rẻ quạt 15 pháo giáp 15 bạch phụ tử 3 0 nhũ hương 2 0 hết thuốc 2 0 tất dạt 3 0 Sơn đồ 2 0 sống một mình 2 0 huyền sâm 25 đương quy 4 0 cây kinh giới 35 song hao phí 3 0 xuyên tiêu 4 0 can khương 45 tính nôn nóng 3 0 cây đu đủ 45 xuyên khung 4 0 cây ngưu tất 5 0 đỗ trọng 5 0 sinh xuyên ô 4 0 sinh cỏ ô 4 0 sinh nam tinh 4 0 sinh bán hạ 4 0 răng tạo 5 0 vân nam một nhánh cao 5 0
B hình đinh hương huyết kiệt mỗi bên 12 dế trũi xào bạch giới tử nung tự nhiên màu đồng hoa hồng xuyên đoạn con rết toàn trùng ngũ bội tử trâu nước sừng bột mỗi bên 2 0 nhũ hương hết thuốc mỗi bên 6 tổng cộng là nhỏ vụn .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem đơn thuốc A của dược vật thủy tiên tam thứ , đầu hai lần tiên ba giờ loại bỏ , lần thứ ba tiên hai giờ loại bỏ , xác nhập tam thứ chất lỏng đã lọc ngao thành lưu cao ngâm . Thuốc cao phương pháp luyện chế: y dụng ép mẫn nóng dung giao 1 0 0 0 khắc , để vào trong nồi làm nóng hòa tan , trước đem thuốc bột chầm chậm gia nhập quấy đều , sau đó lại gia nhập lưu cao ngâm ,5 0 ml đạm đồng , tiếp tục quấy , sau đó bày mỡ .
3 . Chủ trị phạm vi
Bị thương , bệnh viêm khớp mãn tính , vai chu viêm , cốt chất tăng sinh , eo sụn đệm cột sống đột xuất chứng .
4 . Chú ý hạng mục
Ăn kiêng ngư tinh , thịt bò , thịt chó , gà , măng vân vân thức ăn kích thích .
5 . Đơn thuốc nguồn gốc
Hắc thuốc cao lưới .

【 năm tám ] tự chế tý đau nhức mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Xuyên ô 8 0 lại thêm     cỏ ô 8 0 lại thêm     xuyên khung 8 0 lại thêm   uy linh tiên 8 0 lại thêm toàn hạt 8 0 lại thêm     thổ nguyên 8 0 lại thêm     nhũ hương 8 0 lại thêm
Thấu cốt thảo 8 lại thêm   hết thuốc 8 0 lại thêm     đại hoàng 8 0 lại thêm     đỗ trọng 8 0 lại thêm     xuyên đoạn 8 0 lại thêm       tằm chết khô 8 0 lại thêm     bạch chỉ 8 0 lại thêm
Rễ sô đỏ 8 0 lại thêm     cốt toái bổ 8 0 lại thêm     viễn chí 8 0 lại thêm     băng phiến 8 0 lại thêm     hoàng cầm 8 0 lại thêm     hoàng bách 8 0 lại thêm
Cây nghệ 8 0 lại thêm     địa long 8 0 lại thêm     xi-a-nít 8 0 lại thêm     đau khổ tham gia 8 0 lại thêm     can khương 8 0 lại thêm     phòng kỷ 8 0 lại thêm     cam thảo 8 0 lại thêm
2 . Phương pháp luyện chế
Tổng cộng mài cực nhỏ mạt , gia nhập 2% của 72-6 xuyên thấu qua da dược tề , áp dụng thủy ngưng nhựa cây kỹ thuật chế thành thủy ngưng nhựa cây tý đau nhức thuốc thiếp , thiếp chỗ đau , 1 thiếp hoặc48 lúc nhỏ , 2 0 thiên hoặc 1 đợt trị liệu .
3 . Chủ trị phạm vi
Eo chân đau nhức , eo sụn đệm cột sống đột xuất .
4 . Hiệu quả trị liệu
Tổ khác biệt  n    trị liệu tổ 8 0   chữa trị    66     chuyển biến tốt đẹp   13   vô hiệu   1     có hiệu suất  98 .7%
5 . Đơn thuốc nguồn gốc
Cảnh sát vũ trang bắc kinh tổng đội y viện núi cao trương quân tống bội vương thúy quyên diêu tốt xuân .

【 ngũ cửu ] ngũ hổ quyên tý mỡ (2 )


1 dược vật tạo thành

Sinh hạt mã tiền 2 0 khắc , sinh xuyên ô 18 khắc , sinh cỏ ô 18 khắc , sinh nam tinh 15 khắc , sinh bán hạ 2 0 khắc , dương kim hoa 2 0 khắc , náo dương hao phí 2 0 khắc , ba bảy 2 4 gram , nhũ hương 18 khắc , hết thuốc 18 khắc , nhục quế 15 khắc , rễ sắn 3 0 khắc , huyền râu 2 0 khắc , rễ sô đỏ 3 0 khắc , xuyên cây ngưu tất 2 0 khắc , con rết 3 điều , tê tê 2 0 khắc , xuyên luyện tử 2 0 khắc , hoa hồng 2 0 khắc , đào nhân 18 khắc , sinh đại hoàng 25 khắc , ma hoàng 2 0 khắc , chó sống lưng 2 0 khắc , gửi sinh 2 0 khắc , thổ khác biệt trùng 2 0 khắc , uy linh tiên 25 khắc , quế nhánh 3 0 khắc , xích thược thuốc 2 0 khắc , đỉa 2 0 khắc , dâu nhánh 25 khắc , cây thạch xương bồ 12 khắc , xuyên tiêu 12 khắc , râu trắng tiêu 12 khắc , phiên tả lá 25 khắc , huyết kiệt 2 0 khắc , long não 15 0 khắc , băng phiến 3 0 khắc , đạm đồng 3 0 ml , ống nhòm hồng ngoại gốm sứ bột 45 khắc . Tổng cộng 1 0 0 0 khắc . Kể trên dược liệu ngoại trừ huyết kiệt , long não , băng phiến , đạm đồng bên ngoài , cộng đồng bột thành phấn , qua 1 0 0 nhãn sàng , nhào trộn đều đều , bịt kín dự bị .
2 . Phương pháp luyện chế
Bị đánh lửa táo , khí cái bình , nồi sắt , cái nồi , nồi sắt Cái. Lấy dầu vừng 1 0 5 ml , sáp ong 2 0 0 khắc , tùng hương 17 0 0 khắc ( mùa hè 125 0 khắc ) để vào trong nồi , theo thứ tự tan chảy , gia nhập thuốc bột 1 0 0 0 khắc , nhào trộn đều đều , gia nhập huyết kiệt , long não , băng phiến , đạm đồng , hoàn toàn quấy đều hậu liền có thể bày mỡ . Kể trên thuốc đoán có thể chế thành 2 0 khắc nặng thuốc cao 15 0 thiếp . Túi chứa bịt kín , chỗ thoáng mát bảo tồn , sau 3 ngày có thể sử dụng .
3 . Thiếp thoa phương pháp
Tiên sạch sẽ chỗ thiếp vị trí làn da , lại dùng gừng đem chỗ thiếp vị trí làn da xoa đỏ , căn cứ bệnh biến vị trí lớn nhỏ lựa chọn thích hợp loại hình của thuốc cao , bóc đi thuốc cao tờ giấy lồng , áp vào mắc bộ phận hoặc tương ứng huyệt vị bên trên, dụng tay che 2 phút đồng hồ , không cần dụng dùng lửa đốt , thuốc cao trên cơ thể người nhiệt lực của tác dụng dưới , thuốc cao mặt ngoài gặp nóng mềm hoá , liền thật chặt bám vào trên da . Thường thiếp có thể dùng 8-- 1 0 thiên, như cần tắm rửa có thể lột xuống , dục hậu có thể lại thiếp . Như thế có thể phản phục yết thiếp mấy lần , thuốc cao không chảy không đi , không được ô nhiễm quần áo , phương tiện sạch sẽ .3 thiếp là 1 đợt trị liệu , bình thường trị liệu 2--3 cái đợt trị liệu .
4 . Chú ý hạng mục
① . Thuốc cao chỗ thiếp vị trí ứng không lông phát , có lông tóc nhân cần đem lông tóc cạo đi mới có khả năng thiếp . ② . Phụ nữ có thai chịu đựng dụng . ③ . Làn da nát rữa của bộ phận chịu đựng thiếp . ④ . Cần phải trường kỳ sử dụng thuốc cao đấy, thường 3 thiên lột xuống thuốc cao , nghỉ ngơi 1 đêm , cho cục bộ làn da một lần thông khí thấm ướt cùng thời gian nghỉ ngơi , tránh cho thuốc cao liên tục đối làn da phát sinh kích thích . ⑤ . Dán lên thuốc cao hậu như triệu chứng tăng thêm , có thể căn cứ bệnh kiểm chứng cùng phương thuốc tiến hành phân tích , như không đúng bệnh không thể lại thiếp . 6 . Dán lên thuốc cao hậu như xuất hiện mẩn , nhẹ chứng bóc đi thuốc cao hậu có thể tự hành biến mất , trọng chứng có thể xoa khiêng dị ứng của dược cao , đợi mẩn sau khi biến mất lại thiếp . ⑦ . Sử dụng thuốc cao lúc có thể phối hợp loại khác phương pháp chữa bệnhn tổng hợp hiệp đồng trị liệu , lấy tăng cao hiệu quả trị liệu . Bệnh mãn tính thuốc cao có thể bắt đầu tác dụng chủ đạo , bệnh cấp tính thuốc cao có thể bắt đầu phụ trợ trị liệu tác dụng .
5 . Hiệu quả trị liệu
Xương cổ bệnh 77 Ví dụ , chữa trị 63 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 12 Ví dụ , chữa trị tỉ lệ 8 1.8% , tổng có hiệu suất 97 .4% . Vai chu viêm 13 Ví dụ , chữa trị 1 0 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 2 Ví dụ , chữa trị tỉ lệ 76 .9% , tổng có hiệu suất 9 2.3% . Thắt lưng bệnh 133 Ví dụ , chữa trị 1 12 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 16 Ví dụ , chữa trị tỉ lệ 84 .2% , tổng có hiệu suất 96 .2% .

图片

【 lục thập ] vai ngưng hiệu quả linh tán


1 . Dược vật tạo thành
Uy linh tiên , cây nghệ , nguyên râu , duỗi cân thảo , tô mộc , thấu cốt thảo , hoa hồng , dâu nhánh , cây khương hoạt mỗi bên 18 lại thêm , xuyên ô ,
Cỏ ô các 12 lại thêm .
2 . Phương pháp luyện chế
Lấy bôi thuốc một dược tề . Dùng nước 3L . Dạy theo đuổi 2h về sau, trung hỏa tiên đến 15 0 0 m L , trang phục bên trong dung khí dự bị . Thời gian sử dụng lấy thuốc dịch số lượng vừa phải . Đem vô khuẩn băng gạc thấm ướt thoa tại đè lên vị trí , lấy tia hồng ngoại nướng đèn chiếu xạ làm nóng 3 0 m in , mỗi ngày hai lần .
3 . Trị liệu kết quả
Chữa trị 19 Ví dụ . Chuyển biến tốt đẹp 7 Ví dụ . Vô hiệu 2 Ví dụ .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Sơn đông thiếu đông a huyện bệnh viện nhân dân khoa chỉnh hình . Sơn đông đông a , quả mận thành .

【 sáu một ] gai xương mỡ


1 . Dược vật tạo thành
Sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , sinh nam tinh , chế phụ tử , ô tỵ , dế trũi mỗi bên 8 0 lại thêm , hoàng bách , cây ý dĩ nhân mỗi bên 1 0 0 lại thêm , quế nhánh 6 0 lại thêm , cây tế tân 5 0 lại thêm , nhũ hương , hết thuốc mỗi bên 3 0 lại thêm , đỏ đan 25 0 0 lại thêm , dầu vừng 5 0 0 0 lại thêm .
2 . Phương pháp luyện chế
Đem lên thuật thuốc đông y ( ngoại trừ đỏ đan bên ngoài ) để vào dầu vừng ở bên trong, nổ đến bên ngoài cháy bên trong hoàng lúc, lọc xuất dược vụn , dầu thuốc tiếp tục làm nóng đến 32 0 ℃ , trừ hoả , đợi dầu ấm hạ xuống đến 28 0 ℃ lúc gia nhập đỏ đan , cũng càng không ngừng quấy , đợi khói đặc tan hết , đình chỉ quấy , chờ lạnh , đem thuốc cao bày đường kính 1 0 ㎝ hình tròn vải trắng bên trên, mỗi tấm trùng 8~ 1 0 lại thêm , túi giấy phong tồn dự bị .
3 . Sử dụng phương pháp
Gai xương thuốc cao thoa ngoài da ( xương cổ tăng sinh thiếp đại chuy huyệt , thắt lưng tăng sinh thiếp huyệt mạng môn , cái khác vị trí thiếp a thị huyệt . ) thường thiếp thiếp 7 thiên, ngay cả thoa 6 thiếp làm một đợt trị liệu .
4 . Chủ trị phạm vi
Cốt chất tăng sinh chứng .
5 . Hiệu quả trị liệu
Người già trung niên khớp nối trường kỳ bị liên lụy mài mòn , ảnh hưởng cự bộ phận huyết dịch tuần hoàn , cục bộ sung huyết , bệnh phù , dính liền , sinh sinh vô khuẩn tính chứng viêm , chứng viêm chảy ra bộ phận kinh vôi hoá hình thành gai xương . Trung y cho rằng , bản bệnh chính là từ phong hàn ẩm ướt tà xâm nhập , tý ngăn trở kinh lạc bố trí . Vuông trung sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , sinh nam tinh , chế phụ tử , cây tế tân , quế nhánh khư gió tan hàn; hoàng bách , cây ý dĩ khư gió khô ẩm ướt , ngoại trừ cục bộ bệnh phù; ô tỵ , dế trũi lưu thông máu thông lạc; nhũ hương , hết thuốc ấm kinh lưu thông máu giảm đau .
Kết quả: lộ ra hiệu quả 85% , hữu hiệu 12% , vô hiệu 3% .
6 . Đơn thuốc nguồn gốc
Mới trung y   2 0 0 7-6 P33

【 sáu hai ] truy phong mỡ


1 . Dược vật tạo thành

Rễ sắn 4 0 xuyên ô 1 0 0 cỏ ô 1 0 0 cây tế tân 6 0 bạch chỉ 4 0 cây khương hoạt 6 0 gửi sinh 6 0 xuyên tiêu 6 0 biển đồng da 4 0 cây long đởm 4 0 cây đu đủ 4 0 hoa hồng 4 0
Đỉa 3 0
2 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc tổng cộng mài nhỏ vụn , dụng vaseline âm điệu thành thuốc cao , trị liệu lúc lấy số lượng vừa phải thoa tại bệnh biến vị trí , ước 0 =8 dày, gia tăng màng nylon bao trùm , băng dính cố định .
3 . Chủ trị phạm vi
Vai chu viêm
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Sơn đông thiếu hà trạch thị mẫu đơn trong vùng y y viện .

【 sáu ba ] gia tăng da mỡ ( tiền tệ trân mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý đau đớn ( bệnh viêm khớp mãn tính đau đớn ) .
2 . Dược vật tạo thành
Ngũ gia bì 9 khắc , sinh địa 9 khắc , mao thuật 9 khắc ( xào ) , chỉ xác 9 khắc ( xào ) , nga thuật 9 khắc , đào nhân 9 khắc ( cạo sạch vỏ ) , xi-a-nít 9 khắc ,
Khi về 9 khắc , xuyên ô 9 khắc ( chế ) , trần bì 9 khắc , ô dược 9 khắc , ba cạnh 9 khắc , đại hoàng 9 khắc , thủ ô 9 khắc ( chế ) , cỏ ô 9 khắc ( chế ) , sài hồ 9 khắc , thông khí 9 khắc , lưu gửi nô 9 khắc , răng tạo 9 khắc , xuyên khung 9 khắc , Quan quế 9 khắc , cây khương hoạt 9 khắc , uy linh tiên 9 khắc , xích thược 9 khắc , nam tinh 9 khắc ( chế ) , hương phụ 9 khắc ( chế ) , cây kinh giới 9 khắc , bạch chỉ 9 khắc , gió biển cây mây 9 khắc , cảo bản 9 khắc , cây tục đoạn 9 khắc , lương khương 9 khắc , sống một mình 9 khắc , ma hoàng 9 khắc ( đi tiết ) , cam lỏng 9 khắc , ngay cả vểnh lên 9 khắc , máu hơn 6 0 khắc , hoàng đan 9 0 0 khắc ( xào ) , nhục quế 6 khắc , xạ hương 6 khắc , mộc hương 6 khắc , phụ tử 6 khắc ( cạo sạch vỏ chế ) , băng phiến 9 khắc , cây thìa là 9 khắc , long não 9 khắc , nhũ hương 9 khắc ( chế ) , hết thuốc 9 khắc ( chế ) , cây a nguỵ 9 khắc , cây tế tân 9 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Dụng miên tử dầu 2 0 0 0 ml đem sinh địa hạ 36 che giấu tiên đến thuốc khô , đi vụn lọc rõ ràng , gia nhập máu hơn , hoàng đan ngao thành mỡ . Lại đem nhục quế hạ 1 1 che giấu mài nhỏ vụn quấy người thuốc cao bên trong, bày vải đỏ bên trên. Số lớn dụng mỡ 15 khắc , trung hào 9 khắc , tiểu hào 7.5 khắc , thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 y tông kim giám 》

【 64 ] hiếm cỏ mỡ ( truy phong đuổi ẩm ướt mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi

Phong thấp hàn tý , gân mạch luyên đau nhức ( bệnh viêm khớp mãn tính , gân mạch máu co rút đau đớn ) .
2 . Dược vật tạo thành
Hy tiêm thảo cỏ 9 0 khắc , ma hoàng 9 0 khắc , xuyên ô 9 0 khắc , cỏ ô 9 0 khắc , gió cây mây 9 0 khắc , bán hạ 9 0 khắc , nam tinh 9 0 khắc , cây khương hoạt 9 0 khắc , cây thầu dầu tử 9 0 khắc ( đánh nát ) , quế nhánh 9 0 khắc , sống một mình 6 0 khắc , cây tế tân 6 0 khắc , đương quy 6 0 khắc , bạch chỉ 6 0 khắc , cây thương truật 6 0 khắc , đại hoàng 6 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc cắt miếng , dụng hành nước , khương nước mỗi bên 3 0 0 ml trộn lẫn thuốc , tiên thấm một đêm , ngày kế tiếp dụng dầu vừng 25 0 ml cùng thuốc vào nồi , chạp hỏa chịu đến hành khương nước đem làm lúc, dầu cùng thuốc tương tiên vụn khô là độ , tế lụa lọc rõ ràng , thường dầu 5 0 0 ml , bay xuống qua xào đan 3 0 0 khắc làm chuẩn phối dụng , lại đem trước dầu người trong nồi tiên biến, vuông hạ hoàng đan , chầm chậm quấy nhập , đợi mỡ thành , lại xuống ép tịnh tùng hương mạt 62 0 khắc , lại cùng chịu hóa , gỡ xuống nồi đến, lấy chậu bỗng nhiên ổn , lại xuống nhũ hương , mộc hương , hồ tiêu , calômen mỗi bên mạt 6 0 khắc , bạch giới tử nhỏ vụn 12 0 khắc , dần vào khuấy đều , khuynh hướng người sứ bên trong chín trữ . Dần dần dùng nước nóng đôn hóa , lăng gấm bày thiếp .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 ngoại khoa chính tông 》

【 sáu năm ] khương trúc mỡ ( tập tiền tệ liệu tý mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong hàn chết lặng , tý chứng ( bệnh phong thấp vân vân ) .
2 . Dược vật tạo thành
Gừng nước 3 0 0 ml , trúc nước 3 0 0 ml , xuyên ô 12 khắc , cỏ ô 12 khắc , nam tinh 12 khắc , bán hạ 12 khắc , đương quy 12 khắc , hoa hồng 12 khắc , sống một mình 12 khắc , cây khương hoạt 12 khắc , đại hoàng 12 khắc , đào nhân 12 khắc , Sơn giáp 3 0 khắc , nhục quế 3 0 khắc , bạch chỉ 15 khắc , đà tăng 6 0 khắc , lưu huỳnh hoàng 25 0 khắc , tùng hương 5 0 0 khắc , dầu vừng 5 0 0 ml .
3 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc tiên tốt, gia tăng nhũ hương , hết thuốc , huyết kiệt , hồ tiêu , long não , cây tế tân , răng tạo mạt mỗi bên 6 khắc , nếu gia tăng buôn bán lục cây , phụng tiên , náo dê hao phí , tươi mới lá cây thuốc lá , tươi mới tỏi , tươi mới hiếm hiêm vân vân nước càng thần kì , bày thiếp chỗ đau .

【 lục lục ] hai thược mỡ ( trời đất một mạch mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) .
2 . Dược vật tạo thành
Xích thược 3 0 khắc , bạch thược 3 0 khắc , đương quy 3 0 khắc , bạch phụ tử 3 0 khắc , bạch chỉ 3 0 khắc , sinh địa hoàng 3 0 khắc , thục địa hoàng 3 0 khắc , pháo Sơn giáp 3 0 khắc , mộc miết nhân 3 0 khắc , ba nhân 3 0 khắc , cây thầu dầu nhân 3 0 khắc , gai ba cạnh 3 0 khắc , nga thuật 3 0 khắc , cây tục đoạn 3 0 khắc , linh son 3 0 khắc , nhục quế 3 0 khắc , hết thuốc 36 khắc , nhũ hương 36 khắc , xạ hương 9 khắc , cây a nguỵ 3 0 khắc , nguyên tham gia 3 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Ngoại trừ xạ hương , cây a nguỵ , nhũ hương , hết thuốc , nhục quế bên ngoài , ngoài ra dược dụng dầu vừng 1 0 0 0 ml chịu hoàng đi vụn nhập hoàng đan thu vào mỡ , trữ tại đồ sứ ở bên trong, đồng thời thiếp huyệt thận du .

【 sáu, bảy ] thanh sữa mỡ ( chó da mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý đau đớn ( phong thấp đau khớp ) , tứ chi chết lặng , bên trong eo lạc nhịp thở , bị thương .

Bên A: vỏ xanh , chỉ xác , tỵ bàn máy , chư linh , hà thủ ô , sinh bán hạ , cảo bản , trước râu , ma hoàng , ngay cả vểnh lên , cây tế tân , cam thảo , xuyên luyện tử , trạch tả , chử thật tử , ô dược , đại phong tử , xuyên cây tục đoạn , thố tơ tằm tử , cây ngưu tất , thông khí , thạch tịch , cây khương hoạt , sa uyển , cây củ ấu , sống một mình , cây kinh giới , cây kim ngân , đau khổ tham gia , tằm chết khô , bạch liêm , hoàng bách , hạnh nhân , thuốc đắng , đào nhân , thương cái tai , địa du , xích thược , rộng mộc hương , hoàng cầm , chiết cây bối mẫu , nhục thung dung , cây thương truật , sinh phụ tử , biết mẫu , Quan quế , linh tiên , bạch chỉ , cây cát cánh , bạc hà , xuyên khung , sinh xuyên ô , thiên ma , sinh địa , sơn chi , đại hoàng , thục địa , đại hồi hương , cây thìa là , mộc thông , sinh cỏ ô , ngũ gia bì , đương quy , đỗ trọng , ngũ vị tử , củ khoai , hương phụ tử , viễn chí , tê tê , trần bì , thanh phong cây mây , bạch thuật , huyền sâm , nhân sắp đặt ngải ( ở trên ngang nhau trộn lẫn vân ) .Vi tín thăm dò Hàn Lâm y học công chúng hào chú ý càng nhiều bí mật phương thuốc cho sẵn

Bên B: nhũ hương , huyết kiệt , nhi trà , hết thuốc , calômen , long não , đinh hương ( các cấp lượng tổng cộng yết tế mặt ) .
3 . Phương pháp luyện chế
Đem đơn thuốc giáp của thuốc đoán 15 0 0 khắc , con rết hai đầu , dụng dầu vừng 75 0 0 ml , chịu khô đi vụn , gia tăng hoàng đan 3 12 0 khắc , đợi ấm về sau, lại thêm vào đơn thuốc ất của thuốc đoán 9 0 khắc , khuấy đều , trừ hoả độc , bày tại bố trí chăn mền , tính có dưới đây lưỡng chủng quy cách: bên A , trường chăn mền , dài năm tấc chín phần , rộng bốn tấc , bày mỡ 2l khắc , ngoài gia tăng xạ hương 0 .0 6 khắc . Bên B , viên xác , dài bốn tấc một phần , rộng bốn tấc , bày mỡ 12 khắc , ngoài gia tăng xạ hương 0 .0 3 khắc .


4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 thuốc đông y thành dược phối chế kinh nghiệm giới thiệu 》

【 sáu tám ] trà thơm mỡ ( truy phong lưu thông máu mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Eo chân đau đớn , phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) .
2 . Dược vật tạo thành
Nhi trà 15 khắc , nhũ hương 15 khắc , hết thuốc 15 khắc , huyết kiệt 15 khắc , rộng mộc hương 9 khắc , cây trẩu 5 0 0 ml , dầu vừng 5 0 0 ml , chương đan 5 0 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Thượng 5 vị thuốc tổng cộng là nhỏ vụn , trước đem cây trẩu , dầu vừng ngao khai , hạ dược mạt ngao thành mỡ , sau đó xuống chương đan thành mỡ . Tiểu trương trùng 15 khắc , đại trương trùng 3 0 khắc .
4 . Sử dụng phương pháp
Thiếp chỗ đau .

【 lục cửu ] mũi tên kỳ mỡ ( truy phong ngoại trừ ẩm ướt mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Tê liệt , phong thấp hàn tý ( bán thân bất toại , bệnh viêm khớp mãn tính ) .
2 . Dược vật tạo thành
Sinh mũi tên kỳ 2 4 gram , toàn làm về 3 0 khắc , cây khương hoạt 3 0 khắc , sống một mình 2 4 gram , thông khí 2 4 gram , thấu cốt thảo 2 4 gram , nghi ngờ cây ngưu tất 2 4 gram , sinh đỗ trọng 2 4 gram , ngàn năm kiện 18 khắc , đào đất gió 18 khắc , xuyên dày phác 18 khắc , ma hoàng 12 khắc , chế sữa không có 12 khắc , tự nhiên màu đồng 9 khắc ( nung ) , dầu vừng 1 0 0 0 ml , hoàng đan 42 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Trước all vị cắt miếng nhập dầu vừng bên trong theo đuổi , dụng đại hỏa nấu thuốc khô đi vụn , chờ lạnh nhân đan chịu phí đợi mát dưới, mài tế nhũ hương , hết thuốc , tự nhiên màu đồng , điều hoà thiếp chỗ đau .
4 . Chú ý hạng mục
Trúng gió máu xung não chứng chịu đựng dụng .

【 bảy mươi ] bảy sinh mỡ ( tiêu viêm hiểu ngưng mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý đau nhức ( bệnh viêm khớp mãn tính , đau thần kinh ) .
2 . Dược vật tạo thành
Một phương: sinh xuyên ô 12 0 khắc , sinh cỏ ô 12 0 khắc , sinh nam tinh 12 0 khắc , sinh bán hạ l2 0 khắc , sinh ma hoàng 12 0 khắc , xuyên quế nhánh 12 0 khắc , sinh Sơn giáp 12 0 khắc , xích thược l2 0 khắc , sinh sơn chi 12 0 khắc , tuyên cây đu đủ 12 0 khắc , bạch giới tử 12 0 khắc , kinh ba cạnh 12 0 khắc , bồng nga thuật 12 0 khắc , tất nhổ 12 0 khắc , hao phí cây cau 12 0 khắc .
Hai vuông: long não 3 0 khắc , tính nôn nóng 3 0 khắc , hình đinh hương 3 0 khắc , thăng tê dại 2 0 khắc , Quan quế 3 0 khắc , mộc lan 3 0 khắc
, xuyên tiêu 3 0 khắc , cây a nguỵ 3 0 khắc , cam lỏng 3 0 khắc , chế sữa không có 3 0 khắc ( mỗi bên mài thành cực nhỏ bột ) .
3 . Phương pháp luyện chế
Dầu vừng 5 0 0 0 ml , đem một phương thuốc vật ngâm ba bốn ngày về sau, chịu đựng đi vụn , lọc tịnh , gia tăng hoàng đan 24 0 0 khắc ngao thành thuốc cao . Hơi mát lúc đem hai vuông của thuốc tán đổ vào , pha trộn vân hóa tức thành .
4 . Sử dụng phương pháp
Bày thiếp chỗ đau .

【 thất nhất ] bốn sinh mỡ ( phong thấp mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) , cơ bắp đau nhức , đau thần kinh , lưu thông máu giảm đau tác dụng .
2 . Dược vật tạo thành
Một phương: đương quy 6 0 khắc , xuyên khung 6 0 khắc , hoa hồng 6 0 khắc , thông khí 6 0 khắc , ngày mai tê dại 6 0 khắc , xuyên cây tục đoạn 6 0 khắc , xuyên cây ngưu tất 6 0 khắc , cây long đởm 3 0 khắc , nhũ hương 3 0 khắc , ngũ gia bì 3 0 khắc , bạch cà cây 3 0 khắc , uy linh tiên 3 0 khắc , cây khương hoạt 3 0 khắc , sống một mình 3 0 khắc , tang bạch bì 18 0 khắc .
Hai vuông: sinh nam tinh 25 0 khắc , sinh bán hạ 25 0 khắc , sinh cỏ ô 25 0 khắc , sinh xuyên ô 25 0 khắc .
Tam phương: cây trẩu 25 0 0 ml , hoàng đan l 0 0 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Trước đem một phương , hai vuông mỗi bên mài thành phấn mạt , mật tàng . Cây trẩu 25 0 0 ml , khuynh hướng tại nồi sắt bên trong, chậm rãi gia nhập hoàng đan , luyện thành thuốc cao , chờ nhiệt độ toả ra về sau, lại thêm vào một , hai vuông của bột phấn mỗi bên 9 0 khắc ( lấy 25 0 0 ml cây trẩu tính toán ) đầy đủ khuấy đều tức thành , bày thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 loét dương trung y trị liệu kinh nghiệm tuyển tập 》

【 72 ] tu bổ xương mỡ ( chó da mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( phong thấp viêm khớp ) , eo chân đau đớn , tránh eo lạc nhịp thở , bị thương .
2 . Dược vật tạo thành
Tu bổ xương son 3 0 khắc , chỉ xác 3 0 khắc , vỏ xanh 3 0 khắc , xuyên luyện tử 3 0 khắc , đại phong tử 3 0 khắc , đỏ thạch son 3 0 khắc , tằm chết khô 3 0 khắc , xích thược 3 0 khắc , Quan quế 3 0 khắc , thiên ma 3 0 khắc , cây thìa là 3 0 khắc , tỵ bàn máy 3 0 khắc , cam thảo 3 0 khắc , ô dược 3 0 khắc , tuổi trâu đêm 3 0 khắc , cây khương hoạt 3 0 khắc , hoàng bách 3 0 khắc , uy linh tiên 3 0 khắc , sinh xuyên ô 3 0 khắc , đương quy 3 0 khắc , mộc hương 3 0 khắc , cây tế tân 3 0 khắc , cây tục đoạn 3 0 khắc , thố tơ tằm tử 3 0 khắc , bạch liêm 3 0 khắc , đào nhân 3 0 khắc , sinh phụ tử 3 0 khắc , xuyên khung 3 0 khắc , sinh cỏ ô 3 0 khắc , sinh đỗ trọng 3 0 khắc , viễn chí 3 0 khắc , tê tê 3 0 khắc , hương phụ 3 0 khắc , bạch thuật 3 0 khắc , vỏ quất 3 0 khắc , thanh phong cây mây 3 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc dụng dầu vừng 75 0 0 ml nổ khô đi vụn , luyện phí , nhân đan 3 12 0 khắc , khuấy đều thành mỡ . Ngoài calômen , nhi trà , hình đinh hương , long não , nhũ hương , hết thuốc , huyết kiệt mỗi bên 15 khắc tổng cộng mài nhỏ vụn trùng 1 0 5 khắc , thường 75 0 0 khắc mỡ trung tăng thêm thượng tế đoán 1 0 5 khắc , khuấy đều bày thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 6 0 bắc kinh đồng nghiệp nhà kinh nghiệm vuông 》

【 bảy ba ] nhị bì mỡ


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) , tứ chi chết lặng , bị thương , chịu gió thụ hàn , đau nhức lưng , chướng bụng đau bụng .
2 . Dược vật tạo thành
Trần bì 3 0 khắc , vỏ xanh 3 0 khắc , thiên ma 3 0 khắc , cam thảo 3 0 khắc , cây khương hoạt 3 0 khắc , linh tiên 3 0 khắc , ô dược 3 0 khắc , hoàng bách 3 0 khắc , cây tục đoạn 3 0 khắc , xích thược 3 0 khắc , đương quy 3 0 khắc , xuyên khung 3 0 khắc , bạch liêm 3 0 khắc , cây tế tân 3 0 khắc , sinh chỉ xác 3 0 khắc , đại phong tử 3 0 khắc , sinh đỗ trọng 3 0 khắc , sinh phụ tử 3 0 khắc , rộng mộc hương 3 0 khắc , sinh tằm chết khô 3 0 khắc , sinh hồi hương 3 0 khắc , sinh xuyên ô 3 0 khắc , sinh cỏ ô 3 0 khắc , sinh đào nhân 3 0 khắc , sinh viễn chí 3 0 khắc , sinh Sơn giáp 3 0 khắc , thanh phong cây mây 3 0 khắc , tỵ bàn máy 3 0 khắc , nghi ngờ tuổi trâu đêm 3 0 khắc , thố tơ tằm tử 3 0 khắc , thơm ngát phụ 3 0 khắc , sinh bạch thuật 3 0 khắc , sinh xuyên luyện tử 3 0 khắc , dầu vừng 75 0 0 ml , chương đan 27 0 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Chế biến phương pháp cùng một bàn hắc thuốc cao , thường dầu mỡ 75 0 0 ml đối mài thịt mềm quế mặt 3 0 khắc , long não , huyết kiệt , nhi trà , hết thuốc , nhũ hương , hình đinh hương vân vân nhỏ vụn mỗi bên 15 khắc , khuấy đều bày mỡ dự bị .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 Thượng Hải đạt đến nhân đường kinh nghiệm vuông 》

图片

【 bảy mươi bốn ] hổ cốt mỡ ( hổ cốt chó da mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) .
2 . Dược vật tạo thành
Hổ cốt 9 0 khắc , xạ hương 18 khắc , thạch tín 18 khắc , băng phiến 18 khắc , long não 9 0 khắc , ô tỵ 18 khắc , sắp xếp cỏ 18 khắc , chu sa 12 khắc , calômen 18 khắc , toàn trùng 15 khắc , hình rẻ quạt 45 khắc , cái ô 27 khắc , bạch chỉ 27 khắc , bạch liêm 18 khắc , mộc miết 18 khắc , bạch cập 2 4 gram , xuyên ô 27 khắc , cỏ ô 2l khắc , huyết kiệt 9 khắc , Sơn giáp 18 khắc , quế nhánh 9 0 khắc , mai rùa 15 khắc , ba ba 15 khắc , cam thảo 45 khắc , hoàng bách 45 khắc , râu trắng 18 khắc , nhũ hương 45 khắc , hoa quế 9 0 khắc , con rết 3 0 điều , hết thuốc 45 khắc , rõ ràng hùng 45 khắc , đương quy 45 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Dụng phấn để mỡ làm cơ chất , thường phấn để mỡ 3 0 khắc , tăng thêm thượng đơn thuốc mài tế vụn thuốc 9 khắc , bày thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 cam túc võ uy vương cóc mã thuốc cao vuông 》

【 bảy mươi lăm ] bạch hổ mỡ ( truy phong hổ cốt mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý , gân mạch câu kinh ( bệnh viêm khớp mãn tính , gân mạch máu co rút ) .
2 . Dược vật tạo thành
Bạch thuật 3 0 khắc , hổ cốt 72 0 khắc , cành đào 3 0 khắc , sinh cỏ ô 3 0 khắc , hương phụ 3 0 khắc , đương quy 3 0 khắc , cây tế tân 3 0 khắc , nghi ngờ cây ngưu tất 3 0 khắc , cây khương hoạt 3 0 khắc , sinh đỗ trọng 3 0 khắc , sinh xuyên ô 3 0 khắc , bạch chỉ 3 0 khắc , thanh phong cây mây 3 0 khắc , uy linh tiên 3 0 khắc , sinh Sơn giáp 3 0 khắc , cây thương truật 3 0 khắc , du nhánh 3 0 khắc , xuyên khung 3 0 khắc , cây tục đoạn 3 0 khắc , thiên ma 3 0 khắc , bạch liêm 3 0 khắc , xuyên luyện tử 6 0 khắc , cành liễu 6 0 khắc , đại phong tử 6 0 khắc , thục địa 3 0 khắc , dâu nhánh 3 0 khắc , sinh thủ ô 3 0 khắc , sống một mình 3 0 khắc , sinh địa 3 0 khắc , ngũ gia bì 3 0 khắc , tằm chết khô 3 0 khắc , hòe nhánh 3 0 khắc , con rết 2 điều .
3 . Phương pháp luyện chế
Bôi thuốc dụng dầu vừng 75 0 0 ml nổ khô , đi vụn , luyện phí , nhập hoàng đan 3 0 0 0 khắc thu vào mỡ . Ngoài đối nhục quế , nhũ hương , hình đinh hương , huyết kiệt , hết thuốc mỗi bên 15 khắc , xạ hương 9 khắc tổng cộng là phấn . Thường thuốc cao 75 0 0 khắc , trộn lẫn vào ở trên tế đoán 8 4 gram , bày thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 6 0 bắc kinh đồng nghiệp nhà kinh nghiệm vuông 》

【 bảy sáu ] thanh phong mỡ ( hổ cốt mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Gân cốt đau đớn , phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) .
2 . Dược vật tạo thành
Thanh phong cây mây 7.5 khắc , xuyên khung 7.5 khắc , nghi ngờ cây ngưu tất 7.5 khắc , thục địa 7.5 khắc , hà thủ ô 7.5 khắc , đương quy 7.5 khắc , sinh địa 7.5 khắc , ngũ vị tử 7.5 khắc , cành đào 7.5 khắc , chỉ xác 7.5 khắc , huyền sâm 7.5 khắc , trước râu 7.5 khắc , cây tế tân 7.5 khắc , sơn chi 7.5 khắc , đỏ thạch son 7.5 khắc , mộc thông 7.5 khắc , đại hoàng 7.5 khắc , đỗ trọng 7.5 khắc , bạc hà 7.5 khắc , hương phụ 7.5 khắc , uy linh tiên 7.5 khắc , bán hạ 7.5 khắc , thiên ma 7.5 khắc , thông khí 7.5 khắc , cỏ ô 7.5 khắc , cây khương hoạt 7.5 khắc , ngũ gia bì 7.5 khắc , xuyên ô 7.5 khắc , củ khoai 7.5 khắc , bạch chỉ 7.5 khắc , chư linh 7.5 khắc , bạch thuật 7.5 khắc , ngay cả xác 7.5 khắc , trần bì 7.5 khắc , viễn chí 7.5 khắc , Sơn giáp 7.5 khắc , cây tục đoạn 7.5 khắc , đào nhân 7.5 khắc , ô dược 7.5 khắc , hạnh nhân 7.5 khắc , cam thảo 7.5 khắc , đau khổ luyện da 7.5 khắc , vỏ xanh 7.5 khắc , thương cái tai 7.5 khắc , ma hoàng 7.5 khắc , bạch liêm 7.5 khắc , cảo bản 7.5 khắc , thuốc đắng 7.5 khắc , biết mẫu 7.5 khắc , chử thật tử 7.5 khắc , cây thương truật 7.5 khắc , dâu nhánh 7.5 khắc , chiết cây bối mẫu 7.5 khắc , cây củ ấu 7.5 khắc , trạch tả 7.5 khắc , địa du 7.5 khắc , hoàng cầm 73 khắc , xích thược 7.5 khắc , sống một mình 7.5 khắc , du nhánh 7 .3 khắc , cây kim ngân 7.5 khắc , hòe nhánh 7.5 khắc , tằm chết khô 7.5 khắc , cây cát cánh 7.5 khắc , xuyên luyện tử 7.5 khắc , cành liễu 7.5 khắc , cây kinh giới 7.5 khắc , nhân sắp đặt 7.5 khắc , đau khổ tham gia 7.5 khắc , đại phong tử 7.5 khắc , hoàng bách 7.5 khắc , con rết 2 điều , hổ cốt 75 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Dụng dầu vừng 75 0 0 ml , đem thô thuốc nổ khô , đi vụn , gia tăng hoàng đan 27 0 0 khắc thu vào mỡ , ngoài đối nhập xuống thuốc bột 9 0 khắc khuấy đều , nhục quế , đinh hương , hình rẻ quạt , hết thuốc , huyết kiệt , nhũ hương 1 0 0 0 khắc , xạ hương 5.1 khắc mài tế chờ đúng, kể trên tế đoán cũng có thể bình chú tỉ lệ thiếu phối . Như vô dầu vừng , có thể dùng dầu phộng , miên dầu , sẹo mụn dầu hoặc cây trẩu thay mặt , hạ hoàng đan số lượng vừa phải , lấy mềm già non thích hợp là độ . Bày thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 bảo định thị bộ thương nghiệp thuốc đông y xưởng chế thuốc vuông 》

【 thất thất ] hổ triều mỡ ( phong thấp khớp nối mỡ )


Chọn tự 《 cam túc võ uy vương cóc mã thuốc cao vuông 》

【 bảy tám ] đại phong mỡ ( chó da mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý đau đớn ( bệnh viêm khớp mãn tính đau đớn ) , tứ chi chết lặng , tránh eo lạc nhịp thở , bị thương .
2 . Dược vật tạo thành
Đại phong tử 36 khắc , chỉ xác 36 khắc , vỏ xanh 36 khắc , hà thủ ô 36 khắc , trạch tả 36 khắc , đỏ thạch son 36 khắc , trước râu 36 khắc , cây tục đoạn 36 khắc , cây khương hoạt 36 khắc , hoàng bách 36 khắc , sinh phụ tử 36 khắc , thiên ma 36 khắc , cây kinh giới 36 khắc , đào nhân 36 khắc , chiết cây bối mẫu 36 khắc , bạc hà 36 khắc , sống một mình 36 khắc , thương cái tai 36 khắc , Quan cây quế 36 khắc , cây dẻ 36 khắc , cây thìa là 36 khắc , trần bì 36 khắc , ngũ gia bì 36 khắc , nhân sắp đặt 36 khắc , thơm ngát phụ 36 khắc , rộng mộc hương 36 khắc , cây tế tân 36 khắc , thông khí 36 khắc , ma hoàng 36 khắc , chử thật tử 36 khắc , chư linh 36 khắc , cam thảo 36 khắc , thố tơ tằm tử 36 khắc , đau khổ tham gia 36 khắc , con rết 36 khắc , cây thương truật 36 khắc , sinh xuyên ô đầu 36 khắc , cây kim ngân 36 khắc , địa du 36 khắc , biết mẫu 36 khắc , thục địa hoàng 36 khắc , bạch liêm 36 khắc , xích thược 36 khắc , cây cát cánh 36 khắc , sinh địa hoàng 36 khắc , đỗ trọng 36 khắc , thanh phong cây mây 36 khắc , viễn chí 36 khắc , đại hồi hương 36 khắc , bạch thuật 36 khắc , bán hạ 36 khắc , ô dược 36 khắc , tỵ bàn máy 36 khắc , ngay cả xác 36 khắc , hoài cây ngưu tất 36 khắc , cảo mộc 36 khắc , xuyên luyện tử 36 khắc , sa uyển tử 36 khắc , tằm chết khô 36 khắc , hoàng cầm 36 khắc , uy linh tiên 36 khắc , sinh cỏ ô 36 khắc , hạnh nhân 36 khắc , sinh nhục thung dung 36 khắc , xuyên khung 36 khắc , đại hoàng 36 khắc , xuyên thuốc đắng 36 khắc , tu bổ xương son 36 khắc , bạch chỉ 36 khắc , mộc thông 36 khắc , ngũ vị tử 36 khắc , đương quy 36 khắc , sinh tê tê 36 khắc , hoài sơn thuốc 36 khắc , huyền sâm 36 khắc , dầu vừng 15 0 0 0 ml , hoàng đan số lượng vừa phải , huyết kiệt 3 0 khắc , calômen 3 0 khắc , hình đinh hương 3 0 khắc , nhi trà 3 0 khắc , long não 3 0 khắc , nhũ hương 3 0 khắc , hết thuốc 4 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Dụng dầu vừng đem lên thuốc nấu khô đi vụn , lấy hoàng đan thu vào mỡ , tái nhập hậu 7 vị hương liệu , khuấy đều bày thiếp chỗ đau .

【 bảy chín ] thược quế mỡ ( chó da vạn ứng mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( phong thấp viêm khớp ) , tay chân chết lặng , bị thương , chướng bụng đau bụng vân vân chứng .
2 . Dược vật tạo thành
Xích thược 15 khắc , nhục quế 15 khắc , đương quy 15 khắc , sinh địa 15 khắc , bạch chỉ 15 khắc , bạch cập 15 khắc , da voi 15 khắc , Sơn giáp 15 khắc , bột cỏ 15 khắc , bạch liêm 15 khắc , đại hoàng 15 khắc , xuyên ô 15 khắc , cỏ ô 15 khắc , cây khương hoạt 15 khắc , sống một mình 15 khắc , nguyên tham gia 15 khắc , đau khổ tham gia 15 khắc , ô dược 15 khắc , mộc miết tử 15 khắc , dầu vừng 25 0 0 ml .
3 . Phương pháp luyện chế
Thượng thô thuốc nấu khô , cặn lọc , chịu phí hạ chương đan thu vào mỡ . Lại đem nhũ hương , hết thuốc , huyết kiệt mỗi bên 3 0 khắc , mài tế trộn lẫn vào .
4 . Sử dụng phương pháp
Trước đem chỗ đau dụng khương thủy rửa sạch lau khô thiếp hắn.

5 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 an quốc thứ nhất thuốc bắc thành dược hợp tác xã sản xuất vuông 》

【 tám mươi ] vân hương mỡ ( vạn ứng chó da mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( phong thấp viêm khớp ) , gân cốt đau đớn .
2 . Dược vật tạo thành
Vân hương 27 0 khắc , đương quy 27 0 khắc , bạch chỉ 27 0 khắc , bạch liêm 27 0 khắc , bạch cập 27 0 khắc , xuyên ô 27 0 khắc , cỏ ô 27 0 khắc , Sơn giáp 27 0 khắc , ma hoàng 27 0 khắc , sinh địa 27 0 khắc , cây đu đủ 27 0 khắc , linh tiên 27 0 khắc , hạt thầu dầu 27 0 khắc , đào nhân 27 0 khắc , Quan quế 27 0 khắc , buồng ong 27 0 khắc , dầu vừng 2875 0 ml , hoàng đan 14 0 0 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Tiên dụng dầu vừng đem mỗi bên thuốc nấu nổ đến cháy khô , đi vụn , hạ hoàng đan chịu phí khuấy đều thu vào mỡ .

4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 trùng khánh thị ngũ thư phương nhà máy tổ truyền phương thuốc cho sẵn 》

【 tám mốt ] mai rùa mỡ


1 . Chủ trị phạm vi
Nam phụ đầy bụng , phong thấp hàn tý ( tiêu hóa kém , phong thấp viêm khớp ) các loại, tiểu nhi chứng đầy sữa , kinh thủy bất thông , kinh sắc bất chính , máu ứ ngưng trệ , hành kinh đau bụng , lưng đau , máu đỏ kiết lỵ , tiêu chảy giang đau nhức , sau lưng đau đớn , lưng đau , hai vai đau đớn , hạc đầu gối gió vân vân chứng .
2 . Dược vật tạo thành
Mai rùa l 0 cái , xuyên cây ngưu tất 12 0 khắc , bạch thuật 12 0 khắc , hạt mã tiền 12 0 khắc , tê tê 12 0 khắc , toàn trùng 12 0 khắc , xuyên ô 12 0 khắc , cỏ ô 12 0 khắc , thổ nguyên 12 0 khắc , đương quy 12 0 khắc , mộc miết tử 12 0 khắc , cây thầu dầu tử 12 0 khắc , xuyên phụ mảnh nhỏ 12 0 khắc , đại hoàng 18 0 khắc , cây long đởm 18 0 khắc , Sơn cạnh 18 0 khắc , nga thuật 18 0 khắc , hoàng bách 18 0 khắc , hòe điều 18 0 khắc , Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) mễ 75 khắc , máu hơn 6 0 khắc , con rết l điều , cây a nguỵ 12 0 khắc , hết thuốc 12 0 khắc , nhũ hương 1 0 khắc , xạ hương 36 khắc , tắc kè 1 đúng, dầu vừng 16 0 0 0 ml , hoàng đan ( xào ) số lượng vừa phải .
3 . Phương pháp luyện chế
Mộc miết tử đi xác , cây long đởm lấy tịnh , tắc kè đi xương , hòe điều , mai rùa như trên số là đủ. Trong đó ngoại trừ cây a nguỵ , xạ hương , hết thuốc mài tế đợi thuốc cao ngao thành mát hậu rắc vào khuấy đều , xạ hương mài tế cuối cùng gia nhập bên ngoài , trước đem mỗi bên thuốc tuần tự thả người du trung nổ tiêu một đường màu vàng đen , mai rùa ứng tiên yết thành khối nhỏ , không chịu được lửa nổ thảo dược cùng nát tế mảnh nhỏ dược tề thích hợp hậu gia nhập , không được nổ thành than cốc . Sau đó lọc đi cặn thuốc , gia tăng hoàng đan chịu phí , trừ hoả , đợi hơi mát , tuần tự gia nhập cây a nguỵ , nhũ hương , hết thuốc cùng xạ hương . Như vô dầu vừng , có thể dùng dầu cải thay thế , thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 Thiểm Tây kính dương đại tự thuốc cao đơn thuốc 》

【 tám hai ] cây long đởm mỡ ( vô cùng quý giá mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) tứ chi chết lặng , eo chân đau đớn , bị thương , tổn thương gân tổn thương xương , gân cốt đau đớn .
2 . Dược vật tạo thành
Cây long đởm 45 khắc , đương quy 45 khắc , sống một mình 45 khắc , cây thương truật 45 khắc , bạch chỉ 45 khắc , sinh đỗ trọng 45 khắc , cây khương hoạt 45 khắc , sinh xuyên ô 45 khắc , can khương 45 khắc , lương khương 45 khắc , cây kinh giới 45 khắc , thông khí 45 khắc , sinh cỏ ô 45 khắc , xuyên khung 45 khắc , nguyên tham gia 45 khắc , sinh địa 45 khắc , cam thảo 45 khắc , sinh Sơn giáp 21 gram , ma hoàng 18 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Ở trên thuốc đoán dụng dầu vừng 75 0 0 ml , nổ khô , đi vụn , lọc tịnh , vi luyện , tái nhập chương đan 27 0 0 khắc khuấy đều thành mỡ . Thường thuốc cao dầu 75 0 0 ml đối nhục quế mặt 45 khắc , xạ hương 1.5 khắc , nhũ hương mặt 3 0 khắc , không thuốc bột 6 0 khắc , huyết kiệt mặt 15 khắc , long não 3 0 khắc , đi xác biển bao trứng bọ ngựa mặt 15 khắc , nung hình rẻ quạt 18 khắc thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 thiên tân thị đạt đến nhân đường xưởng chế thuốc vuông 》

【 tám ba ] hương kiệt mỡ ( vô cùng quý giá thần tiên mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý đau nhức ( phong thấp tính đau khớp ) , gân cốt đau nhức , báng đau nhức , tứ chi chết lặng , xương sống thắt lưng , cõng chân đau đớn vân vân.
2 . Dược vật tạo thành
Nhũ hương 3 0 0 khắc , huyết kiệt 3 0 0 khắc , ba bảy 3 0 0 khắc , hết thuốc 6 0 khắc , sinh nam tinh 6 0 khắc , sinh bán hạ 6 0 khắc , nhi trà 6 0 khắc , tự nhiên đồng 6 0 khắc , sinh xuyên ô 18 0 khắc , sinh cỏ ô 18 0 khắc , quế nhánh 12 0 khắc , cây tế tân 24 0 khắc , long não 3 0 khắc , xạ hương 15 khắc , gừng 25 0 0 khắc , tỏi 25 0 0 khắc , hành tây. 25 0 0 khắc , máu hơn 1 0 0 0 khắc , ma hoàng 1 0 0 0 khắc , bạch phụ tử 75 0 khắc , dầu hạt cải 6 0 0 0 ml , cây trẩu 6 0 0 0 ml , hoàng đan 368 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Bạch phụ tử ép sàng phấn 5 0 0 khắc , thô bột nhập chiên dầu . Ba bảy , huyết kiệt , xạ hương , long não mài tế , đợi thuốc cao ngao thành hơi mát hậu gia nhập khuấy đều , cũng có thể cùng bạch phụ tử phấn lẫn vào gánh vác mỗi tấm mỡ trong dược . Bạch phụ tử 5 0 0 khắc phấn có ở bày mỡ lúc, phân rơi tại mỗi tấm thuốc cao bên trên. Cái khác mỗi bên thuốc , trước tiên ở du trung ngâm mấy ngày , sau đó tại dầu nóng trung nổ khô cặn lọc , hạ đan cùng ngoại trừ lửa độc cùng bình thường hắc thuốc cao chế biến phương pháp cùng , thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 thành đô thị thuốc cao vuông 》

【 tám bốn ] thiên ngưu mỡ ( truy phong mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) , đau đớn chết lặng .
2 . Dược vật tạo thành
Thiên ma 6 0 khắc , cây ngưu tất 6 0 khắc , lương khương 6 0 khắc , đào nhân 6 0 khắc , cây khương hoạt 6 0 khắc , sống một mình 6 0 khắc , ma hoàng 6 0 khắc , Sơn giáp 6 0 khắc , nhục quế 6 0 khắc , đương quy 6 0 khắc , cây tế tân 6 0 khắc , linh tiên 6 0 khắc , sinh cỏ ô 6 0 khắc , sinh ô dược 6 0 khắc , gió biển cây mây 6 0 khắc , đại kích 6 0 khắc , bạch chỉ 6 0 khắc , nam hoa hồng 6 0 khắc , xích thược 6 0 khắc , cây tục đoạn 3 0 khắc , sinh địa 3 0 khắc , thục địa 3 0 khắc , tô mộc 3 0 khắc , rắn lột 15 khắc , sinh xuyên ô 15 khắc , ngũ gia bì 15 khắc , con rết 1 0 điều .
3 . Phương pháp luyện chế
Dụng dầu vừng 6 0 0 0 ml thấm thuốc ngày 3 , bắt đầu dụng đại hỏa -- sẽ văng của quân quân -- đến khô , đi vụn , nhập hoàng đan 2 25 0 khắc thu vào mỡ . Đợi mát , gia nhập trở xuống tế đoán: hết thuốc , nhũ hương , hùng hoàng , đàn hương , huyết kiệt mỗi bên 9 khắc , đinh hương , xạ hương , băng phiến mỗi bên 3 khắc , pha trộn đều đều , bày thiếp chỗ đau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 bảo định thị bộ thương nghiệp thuốc đông y xưởng chế thuốc vuông 》

【 tám năm ] tử thạch cao ( như ý mỡ )


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý đau nhức ( bệnh viêm khớp mãn tính đau nhức ) , bị thương , tứ chi bủn rủn .
2 . Dược vật tạo thành
Tử kinh da 75 khắc , cây thạch xương bồ 75 khắc , bạch chỉ 75 khắc , sống một mình 75 khắc , xích thược 75 khắc , Sơn giáp 15 khắc , đại hoàng 15 khắc , cây ngưu bàng tử 15 khắc , ba ba 15 khắc , máu hơn 15 khắc , toàn hạt 15 khắc , cây kinh giới 15 khắc , ma hoàng 15 khắc , dâu nhánh 15 khắc , ngay cả xác 15 khắc , bán hạ 15 khắc , gió biển cây mây 15 khắc , tô mộc 15 khắc , thông khí 15 khắc , hoàng bách 15 khắc , hoàng cầm 15 khắc , bạch phụ tử 15 khắc , lương khương 15 khắc , hoa hồng 15 khắc , đau khổ tham gia 15 khắc , cành đào 15 khắc , hòe nhánh 15 khắc , lúc thân 15 khắc , hết thuốc 15 khắc , bạch cập 15 khắc , thiên ma 15 khắc , bạch liêm 15 khắc , cây khương hoạt 15 khắc , hoàng kì 15 khắc , cỏ ô 15 khắc , thuốc đắng 15 khắc , cành liễu 15 khắc , cây thầu dầu tử 15 khắc , hùng hoàng 15 khắc , đại kích 15 khắc , Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) 15 khắc , cam thảo 15 khắc , phòng kỷ 15 khắc , phấn hoa 15 khắc , cây ngưu tất 15 khắc , sài hồ 15 khắc , nhím da 15 khắc , răng tạo 15 khắc , thiên kim tử 15 khắc , huyết kiệt 15 khắc , ô dược 15 khắc , đào nhân 15 khắc , ngân hoa 15 khắc , cây tế tân 15 khắc , tằm chết khô 15 khắc , chiết cây bối mẫu 15 khắc , long y 9 khắc , con rết 3 điều , xạ hương 17 khắc , cây cửu lý hương 17 , đinh hương 17 , đàn hương 17 khắc , hoắc hương 17 khắc , long não 17 khắc , sắp xếp cỏ 17 khắc , mộc hương 17 khắc , dâng hương 17 khắc , ngọc quế 17 khắc , trầm hương 17 khắc , trân châu bột 1 0 khắc , băng phiến l 0 khắc sinh hành 18 0 khắc , nhũ hương 3 0 khắc , tô hợp dầu 2l 0 ml , dầu vừng 6 12 0 ml , hoàng đan 222 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Mỗi bên thuốc rửa sạch cắt nhỏ phơi khô , dụng dầu tiên chí hắc khô sắc , đem cặn thuốc lọc tịnh , trở thành dầu thuốc , gia nhập hoàng đan chịu đến thành mỡ , gia nhập huyết kiệt bột , bột hùng hoàng chế thành thuốc cao cơ chất , lại thêm vào xạ hương bột vân vân tế đoán , khuấy đều bày mỡ .

4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 quảng châu thị kính tu nhà liên hợp xưởng chế thuốc kinh nghiệm vuông 》

【 tám sáu ] địa gió mỡ ( phụ quế tử kim mỡ )1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) , gân cốt đau nhức , eo chân đau đớn , tứ chi chết lặng vân vân chứng .
2 . Dược vật tạo thành
Địa gió da 9 0 khắc , đương quy 18 0 khắc , ma hoàng 6 0 khắc , thiên ma 6 0 khắc , ba kích 6 0 khắc , tu bổ xương son 9 0 khắc , cây ngô thù du 6 0 khắc , bắc khương 9 0 khắc , thông khí 9 0 khắc , cây ngưu tất 12 0 khắc , cây tế tân 6 0 khắc , cây khương hoạt 9 0 khắc , sống một mình 9 0 khắc , sinh địa 12 0 khắc , cam thảo 9 0 khắc , quế nhánh 9 0 khắc , rộng da 9 0 khắc , xuyên khung 9 0 khắc , cây thương truật 12 0 khắc , sinh cỏ ô 6 0 khắc , khóa dương 9 0 khắc , bạch chỉ 9 0 khắc , hẹ tử 9 0 khắc , đỗ trọng 12 0 khắc , thượng quế 12 0 khắc , nam tinh 9 0 khắc , dày phác 9 0 khắc , sinh bạch phụ tử 6 0 khắc , hết thuốc 12 0 khắc , tằm chết khô 6 0 khắc , chế nhũ hương 12 0 khắc , hình đinh hương 9 0 khắc , rộng mộc hương 9 0 khắc , sinh phụ tử 36 0 khắc , Sơn nại 6 0 khắc , tươi mới hành 8 1 0 khắc , gừng 8 1 0 khắc , ngàn năm kiện 6 0 khắc , dầu vừng 15 0 0 0 ml , hoàng đan số lượng vừa phải .
3 . Phương pháp luyện chế
Cùng bình thường hắc thuốc cao chế biến pháp cùng cách dùng giống nhau .
4 . Đơn thuốc nguồn gốc
Chọn tự 《 trường sa thị làm chín chi nhà vuông 》

【 tám bảy ] nam quế mỡ


1 . Chủ trị phạm vi
Phong thấp hàn tý ( bệnh viêm khớp mãn tính ) , gân cốt đau nhức , eo chân đau đớn , tứ chi chết lặng vân vân chứng .
2 . Dược vật tạo thành
Sinh nam tinh 6 0 khắc , quế nhánh 6 0 khắc , sinh phụ tử 5 0 0 khắc , sinh cỏ ô 6 0 khắc , cây khương hoạt 6 0 khắc , cây thương truật 6 0 khắc , sinh Sơn giáp 18 khắc , ma hoàng l2 0 khắc , hình đinh hương 6 D khắc , cây thầu dầu tử 6 0 khắc , thượng nhục quế 3 0 0 khắc , gừng 12 0 khắc , hành đâu 12 0 khắc , nhũ hương 2 4 gram , cây tế tân 18 khắc , dầu vừng 5 0 0 0 ml , hoàng đan 168 0 khắc .
3 . Phương pháp luyện chế
Cùng bình thường hắc thuốc cao chế biến pháp cùng cách dùng giống nhau .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p