Chia sẻ

2 0 cái số lẻ khó bệnh kinh nghiệm vuông ( đề cử cất giữ )

Mới người sử dụng 8 0 382369 2 0 22- 0 9-2 1


1 , bệnh tiểu đường phương thuốc cho sẵn: già sơn dã tham gia ba tiền sinh hoài sơn mảnh nhỏ ba tiền thiên hoa mảnh nhỏ ba tiền Khảm bạch thuật mảnh nhỏ hai tiền tươi mới hải long ba tiền thủy tiên tiền cheo ngay cả uống một tuần .


2 , bệnh tiểu đường tiền cheo vuông: chính già sơn dã tham gia ba tiền bạch thuật mảnh nhỏ hai tiền hoài sơn mảnh nhỏ năm tiền thiên hoa ba tiền ngọc trúc hai tiền hải long năm tiền thủy tám chén tiên lăn tiền cheo uống .


3 , bệnh tiểu đường tu bổ vuông: chính già nam giáo yến mặt năm tiền thủy hai bát hầm phục . Này chính là chuyên đền bù kẹo nước tiểu người bệnh . Mỗi ngày trong máu hao tốn tổn hại của đường phần cùng nuôi nấng tỳ xích mới sắp đặt thay mặt mở hiệu quả tỉ lệ .


4 , bổ thận bí phương: nguyên trang lộc vĩ ba một đầu dê phúc lá năm tiền hải cẩu roi một đầu chính nhục quế năm phần núi hoang nhân sâm một hai ngày bản hải long làm một hai cam kỷ tử năm tiền che cái chậu năm tiền ngũ vị tử một hai rượu xuyên khung một hai rượu đương quy năm tiền bắc huyết nhung năm phần bắc hoàng kì một lượng vàng khóa dương một hai ngày bản hải mã làm một hai cây long đởm mảnh nhỏ năm tiền xuyên cây tục đoạn năm tiền hợp thấm cám rượu , lại một phần tư thiên luân thấm ba mươi ngày lâu liền có thể uống .


5 , bổ thận phương thuốc cho sẵn: phương tây về đầu ba tiền đông trùng thảo ba tiền lão sơn dã tham gia hai tiền đỏ kỷ tử ba tiền bắc kỳ mảnh nhỏ ba tiền rượu xuyên khung ba tiền rượu bạch thược hai tiền rượu thục địa hai tiền bạch chỉ mảnh nhỏ hai tiền hợp giường nhung gà một . Thường thứ hai thật .

Image

6 , thận kết sỏi bí phương: già sơn gia tham gia ba tiền bạch thuật ba tiền nao sa hai tiền huyết kiệt tám phần chỉ thực năm tiền cam thảo hai tiền thủy hai bát tiên tám phần , vụn bát sáu tiên tám phần , lần nữa mới có thể bền bỉ phục dụng .


7 , bệnh phong thấp phương thuốc cho sẵn: xuyên đại mồ hôi ba tiền cây khương hoạt mảnh nhỏ ba tiền sống một mình mảnh nhỏ ba tiền hoài cây ngưu tất ba tiền tận xương đan ba tiền ngũ gia bì hai tiền xào xuyên khung ba tiền rượu đương quy năm tiền rượu thục địa ba tiền lão Sơn theo đuổi tham gia ba tiền hán phòng Kỷ ba tiền cây long đởm mảnh nhỏ ba tiền phúc nguyên thịt năm tiền xuy ô táo năm tiền rượu nhạt mỗi bên hai bát tiên một bát , vụn bát sáu tiên tám phần .


8 , bệnh phong thấp lại phương thuốc cho sẵn: nhật bản hải long ba tiền lão sơn dã tham gia ba tiền bạch chỉ mảnh nhỏ năm tiền cây khương hoạt mảnh nhỏ ba tiền xuyên sáu mồ hôi ba tiền xào cây thương truật ba tiền xuyên cây đu đủ ba tiền thủy hai bát tiên một bát , vụn bát sáu tiên tám phần .


9 , chữa thần kinh suy nhược trái tim bất lực phương thuốc cho sẵn: chính thần cát ba tiền sâm cao ly ba tiền sinh táo nhân ba tiền núi hoang nhân sâm ba tiền hải long làm năm tiền hải mã làm ba tiền viễn chí thịt hai tiền bách tử nhân hai tiền táo ta bảy hạt hợp tim heo hai hạt giường hai giờ lâu . Thường cuối tuần phục hai lần .


1 0 , bệnh tim suy yếu khác biệt hiệu quả thuốc: chính già sơn dã tham gia ba tiền chính thần cát ba tiền nhật bản hải long năm tiền hợp hầm tim heo một hạt . Thường tuần lễ phục hai, ba lần .

1 1 , huyết áp bệnh phương thuốc cho sẵn: nhật bản hải long ba tiền sinh địa mảnh nhỏ ba tiền nguyên miếng nhân sâm ba tiền dã sơn sâm ba tiền sinh đỗ trọng hai tiền tươi mới ngọc trúc ba tiền thủy tiên tiền cheo ngay cả uống một tuần


12 , bệnh bao tử phương thuốc cho sẵn: xuân sa nhân ba tiền rộng mộc hương ba tiền lão sơn dã tham gia hai tiền bạch chỉ mảnh nhỏ hai tiền cây nhục đậu khấu hai tiền xào cây thương truật hai tiền thủy hai bát tiên một bát , vụn bát nửa tiên tám phần .


13 , trân châu bát bảo tu bổ dạ dày tập: chính trân châu ba tiền hổ phách hai tiền thiên trúc hoàng tam tiền chính xạ hương phun mũi năm phần theo đuổi đủ trùng một tiền xuyên phục thần ba tiền sống răng động vật hoá thạch hai tiền thu sa nhân hai tiền chính mật hoàng một tiền chính khỉ đóng một tiền chính hoài sơn hai tiền cam thảo bột hai tiền mở tổng cộng là nhỏ vụn thường phục một tiền sớm muộn mỗi loại thật .


14 , bệnh mắt phương thuốc cho sẵn: sinh bạch thược năm gạo tiền tinh trùng năm tiền cây mộc tặc cỏ hai tiền sinh địa hoàng nhị tiền cỏ quyết rõ ràng ba tiền sinh bạch thuật hai tiền thủy hai bát tiên một bát , vụn một bát tiên tám phần .


15 , cổ họng bệnh phương thuốc cho sẵn: xuyên liền khối ba tiền sơn đậu căn ba tiền hạ cô thảo ba tiền cam thảo mảnh nhỏ ba tiền cây kim ngân ba tiền hoa huệ tây mảnh nhỏ ba tiền thủy hai bát tiên chín phần .

Image


Mười sáu , hen suyễn nếm thử bí phương: chính xuyên xạ hương một tiền chính Sơn hình táo năm tiền đảm lượng hoàng năm tiền bạch xuyên thần năm lượng chính trân châu năm tiền xuyên mộc hương năm lượng hải cẩu má năm tiền nhật bản hải long , mã mỗi bên năm tiền hợp thành nhỏ vụn . Mỗi lần phục hai tiền tiểu nhi giảm phân nửa . Nước sôi tống phục . Sớm tối mỗi bên phục một lần . Chứng sưng nhân gia tăng mai mảnh nhỏ hai lượng .


Mười bảy , bệnh trĩ lương vuông: chính xuyên ngay cả bảy tiền kéo duyên tuyên tử ba tiền đem thuốc chứa vào heo đại tràng hầm một giờ lâu . Sau đó đâm rách lại hầm hai giờ sớm tối phục .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p