Chia sẻ

Chẩn bệnh bẩy rập: SA TB2 , C DX2 , C DH 17 cùng CK2 0 tại gan tế bào ung thư bên trong dị thường biểu đạt

Bứcnho9 0 0 2 0 2 1- 0 7- 14
Người viết gần nhất đọc được một thiên văn chương , luận án tác giả nghiên cứu phát hiện , SA TB2 , C DX2 , C DH 17 cùng CK2 0 cũng có thể tại gan tế bào ung thư trung một đường dương tính biểu đạt , tại lâm sàng trong công việc dễ dàng xuất hiện chẩn đoán sai , hiện tại đem luận án tiến hành đơn giản phiên dịch , cùng cùng một đường cùng một chỗ học tập xuống.
Lời mở đầu
Tại lâm sàng trong công việc , thấp phân hoá gan tế bào ung thư cùng không phải gan tế bào khối u , nhất là vị tràng đạo ung thư di căn của phân biệt tương đối khó khăn . Chúng ta thường xuyên sử dụng SA TB2 , C DX2 , canxi dính lòng trắng trứng 17 ( C DH 17 ) vân vân đường ruột vật ký hiệu phân biệt vị tràng đạo chuyển di tính ung thư gan cùng gan tế bào ung thư , nhưng mà , trước mắt có chút ít đưa tin biểu hiện C DX2 , C DH 17 chờ ở gan tế bào ung thư trung cũng có biểu đạt , tỉ như Lee bọn người nghiên cứu phát hiện C DH 17 của biểu đạt cùng gan tế bào ung thư bên trong CK 19 liên quan . Di ng bọn người đã chứng minh C DH 17 tại H C C bên trong biểu đạt cùng mạch máu thấm vào , nơi xa chuyển di cùng màn cuối khối u theo giai đoạn vân vân có quan hệ .
Vì nghiên cứu đường ruột vật ký hiệu có hay không tại gan tế bào ung thư bà con cô cậu đạt đến , tác giả ước định 2 0 2 Ví dụ lúc trước chẩn đoán chính xác gan tế bào ung thư người bệnh của CK 19 , CK2 0 , C DX2 , C DH 17 cùng SA TB2 của biểu đạt . Mục đích là ước định H C C đường ruột phân hoá vật ký hiệu dị thường biểu đạt của tần suất cùng ý nghĩa , cũng nghiên cứu nó cùng khối u phân cấp , CK 19 biểu đạt của liên quan tính , cùng đối dự đoán bệnh tình của ảnh hưởng .
Kết quả nghiên cứu
1 , người bệnh đặc thù
Bản nghiên cứu loại bỏ gan tế bào ung thư - ống mật ung thư cùng H C C của ván sợi ép tầng á hình về sau, đặt vào 2 0 0 3 năm đến 2 0 19 trong năm của 2 0 2 Ví dụ H C C ca bệnh ( 129 Ví dụ gan đâm xuyên sinh thiết cùng 73 Ví dụ phẫu thuật tiêu bản ) tiến hành nghiên cứu . Người bệnh chẩn bệnh lúc của tuổi trung bình là 63 .6 tuổi ( 15-89 , trung vị tuổi tác 6 3.5 ) .7 7.7% ( 157 hoặc2 0 2 ) là nam tính . H C C nguy hiểm nhân tố: 46 .9% (92 hoặc 196 ) mãn tính bính hình bệnh viêm gan , 1 1.7% (23 hoặc 196 ) mãn tính ất hình bệnh viêm gan , 3 2.7% (64 hoặc 196 ) trọng độ uống rượu lịch sử , 46 .4% (9 1 hoặc 196 ) thay thế liên quan gan nhiễm mỡ (MA FL(tiệm uốn tóc) D ) , bao gồm bệnh tiểu đường , mỡ trong máu dị thường , mập mạp cùng thay thế hội chứng .8 .2% ( 16 hoặc 196 )HIV ( nhân loại miễn dịch thiếu hụt vi khuẩn ) lây nhiễm lịch sử . Căn cứ lâm sàng , phóng xạ học cùng bệnh lý tiêu chuẩn , 59 .2% ( 1 0 9 hoặc 184 ) của người bệnh có xơ gan . 147 người mắc bệnh từng đi AFP kiểm tra , trong đó 92 người mắc bệnh (62 .6% ) cao hơn phạm vi bình thường ( 0 - 1 0.9 ng hoặc m l ) , 39 người mắc bệnh (2 6.5% ) vượt qua 4 0 0 ng hoặc m l .58 .4% khối u lớn hơn 5c m , 2 3.8% của người bệnh có bao nhiêu táo bệnh lây qua đường sinh dục biến .64 danh phẫu thuật người bệnh có T theo giai đoạn , T 1 , T2 , T3 cùng T4 phân biệt chiêm 46 .9% , 4 0.6% , 1 0.9% cùng 1.6% ( tường gặp biểu hiện 2 ) .
182 người mắc bệnh có trị liệu tin tức: 87 người mắc bệnh (4 7.8% ) phẫu thuật cắt bỏ , 35 danh ( 19 .2% ) đi khối u tắc máu thuật , 1 1 danh (6 .0 % ) toàn thân trị bệnh bằng hoá chất , 1 0 danh ( 5.5% ) bắn liên tiếp tan rã trị liệu , 2 người mắc bệnh ( 1.1% ) gan cấy ghép , 37 danh (2 0 .3% ) cự tuyệt trị liệu hoặc gần tiếp nhận nhân nhượng trị liệu .
图片
2 , tổ chức học tường thuật tóm lược
Tiêu bản bao gồm 129 Ví dụ sinh thiết (63 .9% ) cùng 73 Ví dụ phẫu thuật cắt bỏ (36 . 1% ) .92 .6% ( 187 hoặc2 0 2 ) hàng mẫu đến từ gan , ngoài ra ( 15 cái hàng mẫu ) đến từ chuyển di tính H C C của không phải gan tổ chức .2 0.8% , 5 0.5% cùng 28 .7% của khối u phân biệt là cấp 1 ( điểm cao hóa ) , cấp 2 ( trung phân hoá ) cùng cấp 3 ( thấp phân hoá ) . Tại 73 Ví dụ cắt bỏ thuật ở bên trong, 65 Ví dụ có rời xa ổ bệnh của bình thường gan tổ chức đối chiếu tiêu bản .65 Ví dụ bên trong 28 Ví dụ ( 43.1% ) xuất hiện màn cuối chất xơ hóa (METAVIR F3=6 , F4=22 ) . Tại ban sơ chẩn bệnh lúc, 42 Ví dụ điểm cao hóa khối u bên trong 27 Ví dụ (64 .3% ) tiến hành hình lưới lòng trắng trứng nhuộm màu .49% của trung phân hoá khối u 6 7.9% của thấp phân hoá khối u cùng trung tiến hành chí ít một loại chứng minh khối u gan tế bào phân hoá của miễn dịch nhuộm màu ( ví dụ HepP ar- 1 , đa khắc long CEA , C D 1 0 , lại thêmlypic an-3 hoặc tinh an chua xót môi 1 ) . Tại 18 Ví dụ (3 2.1% ) thấp phân hoá khối u , 15 Ví dụ trung phân hoá khối u cùng 2 Ví dụ sinh thiết tiêu bản ở bên trong, tại lâm sàng dưới bối cảnh nhắc nhở H C C của cục táo tính sinh trưởng hình thức ( tức viêm gan siêu vi kèm xơ gan cùng AFP lên cao ) . Kỷ đưa ra 1 Ví dụ sinh thiết ca bệnh tiến hành hội chẩn , cũng chẩn đoán chính xác H C C .
3 , miễn dịch tổ hóa kết quả
Biểu hiện 1 cho thấy đem nhuộm màu trình độ chia làm tổ 4 lúc của ban đầu nhuộm màu kết quả . Thông qua Fi bắnr chính xác kiểm nghiệm , CK 19 , CK2 0 , C DX2 cùng C DH 17 của nhuộm màu trình độ ( mà không phải là SA TB2 ) cùng tương đối cao của khối u phân cấp cùng AFP >4 0 0 ng hoặc m L liên quan (p< 0 .0 5 ) .
图片
13 .4% (27 hoặc2 0 2 ) của H C C người bệnh CK 19 dương tính ( dương tính tiêu chuẩn là phẫu thuật tiêu bản >5% , sinh thiết tiêu bản trung bất luận dương tính ) . Tại 59 .9% ( 12 1 hoặc2 0 2 ) , 6 .0 % ( 12 hoặc2 0 1 ) , 8 .9% ( 18 hoặc2 0 2 ) cùng 1 0 .4% (2 1 hoặc2 0 1 ) của ca bệnh trung phát hiện SA TB2 , CK2 0 , C DX2 cùng C DH 17 dương tính ( bất luận nhuộm màu ) .5 Ví dụ người bệnh xuất hiện CK2 0 , C DX2 cùng C DH 17 tổng cộng biểu đạt ( 2.5% ) [ đồ 1 ] [ đồ 2 ] .
图片
Đồ 1 gan đâm xuyên sinh thiết , phân hoá khác biệt gan tế bào ung thư (HepP ar- 1 dương tính ) , xuất hiện dị thường CK 19 , CK2 0 , C DX2 , cùng SA TB2 biểu đạt . C DH 17 cũng có cục bộ biểu đạt . (A . HE , x 1 0 0;B . HepP ar- 1 , x 1 0 0; C . CK 19 , x2 0 0; D . C DX2 , x 1 0 0;E . CK2 0 , x 1 0 0;F . C DH 17 , x2 0 0;G . SA TB2 , x 1 0 0 )
图片
Đồ 2 gan cắt bỏ tiêu bản , trung phân hoá gan tế bào ung thư biểu hiện dị thường biểu đạt CK 19 , C DH 17 , C DX2 cùng SA TB2 . CK2 0 nhuộm màu âm tính . (A . HE , x4 0;B . CK 19 , x4 0; C . C DX2 , tổ chức vi trận liệt ( TMA )x2 0 0; D . CK2 0 , TMA , x2 0 0;E . C DH 17 , TMA , x2 0 0;F . SA TB2 , TMA , x2 0 0 )
Nghiên cứu phát hiện CK 19 dương tính cùng cao hơn khối u cấp bậc (p= 0 .0 0 1 ) , lên cao của AFP trình độ (p= 0 .0 16 ) cùng AFP >4 0 0 ng hoặc m l (p< 0 .0 0 1 ) mật thiết liên quan . CK2 0 cùng C DX2 biểu đạt cùng cao hơn khối u cấp bậc ( phân biệt là p= 0 .0 0 3 cùng p
图片
Chưa phát hiện miễn dịch biểu hiện hình cùng đặc biệt H C C nguy hiểm nhân tố , người bệnh tuổi tác , khối u lớn nhỏ cùng khối u T theo giai đoạn ở giữa tồn tại liên quan (p > 0 .0 5 ) . CK 19 dương tính của H C C càng có khả năng biểu đạt C DX2 (p= 0 .0 0 1 ) , C DH 17 (p< 0 .0 0 1 ) cùng hoặc CK2 0 (p= 0 .0 12 ) , nhưng không biểu hiện SA TB2 (p= 0.14 ) .
4 , dự đoán bệnh tình kết quả
187 người mắc bệnh có sinh tồn tư liệu , trong đó 3 người mắc bệnh mùi đặt vào nghiên cứu ( trong đó 2 người mắc bệnh mất phỏng , 1 người mắc bệnh chết bởi không quan hệ nguyên nhân ) . Trung vị OS là 1 tháng 5 ( phạm vi 0 -2 1 0 nguyệt ) . K apl an Meier Lo lại thêm R ank kiểm nghiệm cùng chỉ lượng biến đổi Cox tỉ lệ phong hiểm trở về cho thấy , CK 19 , SA TB2 dương tính , khối u lớn hơn 5c m , xơ gan , AFP >4 0 0 ng hoặc m l cùng mùi trị liệu cùng OS giảm xuống liên quan . Trong đó , mùi trị liệu của đối lập độ nguy hiểm lớn nhất .
Trong nhiều lượng biến đổi Cox trở về mô hình ở bên trong, khối u lớn hơn 5c m , xơ gan , AFP >4 0 0 ng hoặc m l cùng mùi trị liệu là OS rớt xuống độc lập dự đoán nhân tử . Nhưng mà , CK 19 cùng SA TB2 dương tính không phải độc lập dự đoán bệnh tình nhân tử ( tường gặp biểu hiện 4 ) . OS không được tuổi tác , tính chất khác biệt , khối u tổ chức học phân cấp , nguy hiểm nhân tố , CK2 0 , C DH 17 cùng C DX2 dương tính của rõ rệt ảnh hưởng (p > 0 .0 5 ) .
图片
Phân chia có 36 danh cùng 23 người mắc bệnh của RFS cùng PFS số liệu có thể dùng . Trung vị RFS là 1 9.5 nguyệt ( phạm vi 3- 1 0 tháng 5; trung vị PFS là tháng 9 ( phạm vi 2-6 tháng 6 ) . Thông qua Lo lại thêm R ank kiểm nghiệm , không có lâm sàng bệnh lý học lượng biến đổi lấy tư cách RFS hoặc PFS của môn thống kê rõ rệt dự đoán nhân tử (p > 0 .0 5 ) .
Thảo luận
CK 19 là mật đạo cùng tổ tế bào vật ký hiệu , nhưng mà cao tới 1 0 -3 0 % của H C C biểu đạt CK 19 . CK 19 dương tính của H C C thường thường xâm nhập tính càng mạnh . Cùng trước kia nghiên cứu tương nhất suy cho cùng , nghiên cứu của chúng ta phát hiện 13 .4% của H C C biểu đạt CK 19 , nó biểu đạt đến cùng cao hơn khối u phân cấp cùng cao hơn AFP trình độ liên quan . Nhưng mà , CK 19 biểu đạt không phải OS của độc lập dự đoán nhân tử .
C DH 17 là một loại canxi tính ỷ lại tế bào chất dính phần tử , có thể trở thành ruột thái chuyển vận lòng trắng trứng . Tại trong nhân loại , C DH 17 thông thường tồn tại ở tiểu tràng cùng đại tràng thượng da vải lót , bởi vậy thường dùng tại đường ruột vật ký hiệu . Tại phân biệt hệ tiêu hoá tuyến ung thư , đặc biệt là kết liễu thẳng ruột bắt đầu sợ hãi phương diện , C DH 17 bị cho rằng so với C DX2 càng nhạy cảm cùng đặc dị . Gan tế bào thông thường là C DH 17 âm tính . Một chút nghiên cứu báo cáo C DH 17 tại H C C bên trong biểu đạt . W ong bọn người báo cáo huyết thanh ất hình bệnh viêm gan mặt ngoài kháng nguyên dương tính người bệnh của đông lạnh H C C trong tổ chức , 15 hoặc 18 (8 3.3% ) Ví dụ C DH 17 dương tính . P an arelli bọn người kiểm tra 42 phần FFPE H C C tổ chức , phát hiện gần như chỉ ở 1 cái ca bệnh bà con cô cậu đạt đến C DH 17 (2% ) . Những này khác biệt có thể là bởi vì phương pháp học cùng kết quả khảo nghiệm giải thích khác biệt cùng hoặc trong đội ngũ H C C phong hiểm nhân tố của khác biệt bố trí . Chúng ta đội ngũ cho thấy 1 0 .4% của ca bệnh C DH 17 dương tính . Ngoài ra , C DH 17 càng có khả năng tại CK 19 dương tính H C C bà con cô cậu đạt đến (p< 0 .0 0 1 ) . Nghiên cứu của chúng ta kết quả cho thấy , H C C trung C DH 17 cùng CK 19 biểu đạt ở giữa tồn tại liên quan . Đáng lưu ý chính là , Lee bọn người báo cáo CK 19 cùng C DH 17 biểu đạt tại ất hình bệnh viêm gan hướng dẫn của H C C (HBV-H C C ) của sang băng cùng phiên dịch trình độ ở giữa tồn tại rõ rệt liên quan . Sự thật , bên ngoài cơ thể nghiên cứu cho thấy , da sinh trưởng nhân tử - da sinh trưởng nhân tử chịu thể (EGF-EGFR ) có thể hướng dẫn HBV-H C C trung CK 19 cùng C DH 17 của biểu đạt , đồng thời CK 19 biểu đạt tăng cường cũng chịu C DH 17 điều tiết khống chế . Ngoài ra , tác giả cho rằng CK 19 dương tính H C C là không lương kết quả bộ phận cho là do bọn chúng cùng C DH 17 quan hệ
Dù rằng C DX2 bị rộng khắp dùng làm đường ruột phân hoá của vật ký hiệu , nhưng ở H C C bên trong biểu đạt chưa đạt được rộng khắp nghiên cứu . Liên quan tới H C C trung C DX2 biểu đạt của duy nhất đại quy mô nghiên cứu là do Sh ah bọn người tiến hành . Tác giả ước định 172 Ví dụ H C C bên trong C DX2 nhuộm màu , cũng thông qua dương tính khối u tế bào của tỉ lệ phần trăm đối C DX2 biểu đạt trình độ tiến hành phân cấp . Tại nghiên cứu của bọn hắn trung , bất kỳ cái gì khối u nhuộm màu đều xem là dương tính . Kết quả phát hiện 9 Ví dụ (5 .2% ) C DX2 dương tính . Trong đó , 3 1% (5 hoặc 13 ) của thấp phân hoá H C C là C DX2 dương tính . Tại chúng ta trong đội ngũ , 8 .9% của ca bệnh trung C DX2 dương tính , đồng thời cùng tương đối cao của khối u phân cấp cùng CK 19 biểu đạt mật thiết liên quan . Như trước thuật lại , đã biết C DX2 có thể điều chỉnh C DH 17 của biểu đạt , mà C DH 17 lại điều tiết CK 19 của biểu đạt . Bởi vậy , chúng ta phỏng đoán cái này ba loại miễn dịch tổ hóa vật ký hiệu trung tồn tại liên hệ .
Rất nhiều nghiên cứu phát hiện H C C trung CK2 0 của dị thường biểu đạt . Căn cứ một hạng đại quy mô thẩm tra , ước chừng 1 0 % H C C biểu đạt CK2 0 . CK2 0 không được là đơn thuần của đường ruột vật ký hiệu , nó tại Merkel tế bào ung thư , nước tiểu trên đường da ung thư cùng tuyến nước bọt nhỏ tế bào ung thư trung cũng một đường dương tính biểu đạt . Nhưng mà , trên giường bệnh thường dùng CK2 0 đoạn chuyển di tuyến sinh dục ung thư , nhất là vị tràng đạo chuyển di tuyến sinh dục ung thư . Bản trong nghiên cứu , 6% H C C ca bệnh biểu đạt CK2 0 , cùng cấp bậc cao liên quan (p= 0 .0 0 3 ) , cùng cao AFP trình độ liên quan (p< 0 .0 0 1 ) . Ngoài ra , nó cùng CK 19 biểu đạt liên quan (p= 0 .0 12 ) , tiến một bước cho thấy đang chia Tý thủy bằng thượng liên quan đến CK 19 , CK2 0 , C DX2 cùng C DH 17 của phổ biến đường lối .
SA TB2 là một loại nhiệt hạch cơ chất liên quan sang băng nhân tử , tại phôi thai tổ trong tế bào độ cao biểu đạt , trong đó nó tham dự duy trì tế bào nhiều năng lực tính cùng điều tiết làm tế bào đặc tính . Gần nhất của nghiên cứu cho thấy , SA TB2 là CR C cao độ đặc dị tính chẩn bệnh vật ký hiệu . Tại chúng ta trong đội ngũ , gần 6 0 % của ca bệnh trung quan sát được SA TB2 dương tính , cùng xơ gan cùng tương đối cao của AFP trình độ có quan hệ , nhưng cùng tổ chức học phân cấp không quan hệ . Dù rằng tại chỉ lượng biến đổi phân tích ở bên trong, SA TB2 biểu đạt cùng độ chênh lệch của OS liên quan , nhưng cũng chưa phát hiện nó là sinh tồn của độc lập dự đoán nhân tử . Còn không rõ ràng SA TB2 tại H C C bà con cô cậu đạt đến tính trọng yếu . Tại gần nhất của một mục nghiên cứu ở bên trong, tại 4 1% ( 19 hoặc4 1 ) của H C C ca bệnh trung quan sát được SA TB2 dương tính , đồng thời cùng cao hơn tổ chức học phân cấp liên quan . Yu bọn người cho rằng SA TB2 có thể là một loại gây ung thư nhân tử , có thể đem bình thường thượng da tế bào chuyển hóa làm ung thư làm tế bào ( CS C ) . Tác giả phát hiện , dù cho người bình thường gan trong tế bào không tồn tại SA TB2 , nhưng nó tại gan CS C trung độ cao biểu đạt , nếu như ức chế gan CS C bên trong SA TB2 , thì hội ức chế tế bào mọc thêm cùng sức sống , cũng hướng dẫn làm tế bào vật ký hiệu hoà đa năng lực tính duy trì nhân tử của mất đi , từ đó chứng minh nó gây ung thư đặc tính . Ngoài ra , SA TB2 thượng âm điệu tham dự thượng da ở giữa sung mãn chất chuyển hóa (EMT ) của gen , cũng tăng cường khối u tế bào xâm nhập tính cùng thiên di .
Bản nghiên cứu ưu thế: đối đại lượng H C C trung đường ruột vật ký hiệu dị thường biểu đạt tiến hành đầy đủ nhất ước định , phát hiện biểu hiện hình dị thường cùng H C C dự đoán bệnh tình của có thể biến đổi lâm sàng bệnh lý tham số có quan hệ . Hiện tượng này khả năng của giải thích một là khối u làm tế bào ( CS C ) của đặc tính . H C C bên trong CS C S có thể có thể tham dự ung thư của phát sinh , nơi xa khuếch tán cùng chịu đựng thuốc . Gan CS C S Kỷ được chứng minh biểu đạt CK 19 cùng SA TB2 , chúng ta quan sát được của biểu hiện hình dị thường khả năng phản ứng liên quan đến CS C của khối u phát sinh một ít giai đoạn , đồng thời tại đây chút khối u trông được đến xâm nhập hành vi cùng không tốt kết quả cũng khả năng thông qua CS C đặc tính đến giải thích . Chúng ta nghiên cứu của một cái khác ưu thế là chúng ta nghiên cứu đối lập tương đối cao tỉ lệ (28 .7% ) của thấp phân hoá khối u , bao gồm đến từ không thể cắt bỏ của màn cuối khối u của đại lượng sinh thiết hàng mẫu . Cái khác tương tự thiết kế nghiên cứu gần sử dụng phẫu thuật tiêu bản hoặc sử dụng chút ít tiêu bản , khả năng dẫn đến cấp bậc cao khối u đại biểu tính không đủ .
Bản nghiên cứu tính hạn chế: không đủ miễn dịch tổ hóa dương tính ngưỡng giới hạn định nghĩa . Một cái khác hạn chế là sử dụng sinh thiết tiêu bản có hạn , không cách nào đi á chất hợp thành giống như , tiến hành tiến một bước nghiên cứu .
Tóm lại , H C C có thể diễn tả đường ruột phân hoá của vật ký hiệu , bệnh lý y sư tại xử lý sinh thiết trung phân hoá độ chênh lệch của gan khối u lúc ứng chú ý hiện tượng này . Áp dụng rộng khắp của miễn dịch tổ hóa tổ đến bao gồm gan tế bào vật ký hiệu ( tức HepP ar 1 , Ar lại thêmin a sắc 1 cùng lại thêmlypic an 3 ) đối với chuẩn xác chẩn bệnh cực kỳ trọng yếu . Nghiên cứu của chúng ta kết quả cho thấy , có đường ruột vật ký hiệu biểu đạt của gan tế bào ung thư dự đoán bệnh tình không tốt , cần sẽ đưa tới lâm sàng chú ý .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p