Chia sẻ

Giáp cang trị liệu

z m dzl S 2 0 22- 0 9-22

Giáp cang trị liệu nhất định bệnh mạch kiểm chứng chữa , mới có khả năng lấy được tốt hiệu quả . Ta trước mắt đối giáp cang có hiệu suất đại khái là bảy mươi phần trăm . Còn lại của hiệu quả không tốt, nguyên nhân chủ yếu hay là thất bại chính xác của chẩn bệnh .

1 bựa lưỡi hoàng chán đấy, nhỏ hãm ngực canh làm chủ

2 rung động đấy, đại định phong châu làm chủ

3 hoảng hốt đấy, chích cam thảo canh làm chủ

4 mất ngủ đấy, cây táo chua nhân canh làm chủ

5 tiêu chảy đấy, tham gia linh bạch thuật tan thành chủ

6 đột mắt , bựa lưỡi khô ráo , long đảm tả gan hoàn làm chủ

Bựa lưỡi thủy trượt , năm linh tan thành chủ

7 bướu giáp đại

Bổ trung ích khí canh hợp bán hạ dày phác canh .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p