Chia sẻ

Nhân thể tạng phủ nóng lạnh dẫn kinh dụng thuốc ca quyết

Văn bính xuân thu 2 0 22- 0 6-22 Phát biểu tại chiết giang
人体脏腑寒热引经用药歌诀

Dẫn kinh thuốc còn được gọi là dẫn kinh báo cáo khiến thuốc , là chỉ có thể dẫn đạo chư thuốc thẳng tới bệnh chỗ , tăng cường hiệu quả trị liệu của dược vật , cũng có thể hiểu thành đối cơ thể một vị trí có đặc biệt tác dụng của dược vật , đây cũng là có khác với tây y dụng thuốc của quan điểm . Dẫn kinh thuốc sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 《 Thần Nông Bản Thảo Kinh 》 thời kì , dân gian lấy hình tu bổ hình của lý luận cũng cùng dẫn kinh thuốc có quan hệ .

Phía dưới đem thân thể người tạng phủ nóng lạnh dẫn kinh dụng thuốc ca quyết tổng kết như sau:

人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀
人体脏腑寒热引经用药歌诀

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p