Chia sẻ

【 mặc cho kế học: sinh tân giải khát canh - bệnh tiểu đường ]

Hạo thịnh nhà 2 0 2 1- 0 2-2 0

Mặc cho kế học sinh tân giải khát canh

Tạo thành: củ khoai , sinh địa hoàng mỗi bên 5 0 khắc , thạch hộc , bạch cây củ ấu mỗi bên 25 khắc , biết mẫu 2 0 khắc , ngọc trúc 15 khắc , hoa hồng 1 0 khắc , phụ tử , nhục quế mỗi bên 5 khắc .

Công hiệu: tư âm thanh nhiệt , sinh tân giải khát . Dùng cho bệnh tiểu đường thận âm hư nhân . Chứng gặp uống nhiều , nhiều nước tiểu , nhiều lương , hình thể gầy gò , uống cạn lưỡi khô , tay chân tâm nóng , lưỡi chất đỏ giáng , bựa lưỡi hơi vàng , mạch trầm tế vân vân.

Cách dùng: thủy tiên , mỗi ngày 5 0 thật , điểm tâm trước, sau bữa cơm chiều 5 148 phút đồng hồ ấm phục , heo di cắt thành khối nhỏ nuốt sống .

Nghiệm án: hàn mỗ , nữ nhân , 5 256 tuổi . Gần 54 tháng đến, uống nhiều , nhiều nước tiểu , nhiều lương , hình thể gầy gò , xương sống thắt lưng đầu gối mềm , uống cạn lưỡi khô , tay chân tâm nóng , thường có không còn chút sức lực nào hụt hơi , sợ lạnh chi lạnh , lưỡi chất đỏ giảm , bựa lưỡi hoàng làm , mạch trầm dây mà số . Chẩn đoán bệnh là bệnh tiêu khát bệnh , khí âm hai nhẹ kiểm chứng . Tra nước tiểu kẹo (43 )~ (434343 ) , bụng rỗng đường máu 4948 .53 hào mài 47 thăng . Chữa lấy tư âm thanh nhiệt , sinh tân giải khát , ích khí dưỡng âm . Đầu sinh tân giải khát canh 54 dược tề , thủy tiên phục , cùng sử dụng heo di một bộ , phân 5 1 thật nuốt sống . Tổng cộng phục 5 0 48 dược tề , triệu chứng , thể trọng biến mất , tra nước tiểu kẹo âm tính , bụng rỗng đường máu 53.54 hào mài 47 thăng , lưỡi , mạch đều bình thường . Chúc nó phục dụng sáu vị địa hoàng hoàn 49 tháng , lấy củng cố hiệu quả trị liệu . Truy phỏng đến nay không thấy tái phát .

Chú thích: vuông trung sinh địa vàng, ngọc trúc , thạch hộc , củ khoai , biết mẫu tư âm thanh nhiệt; hoa hồng dưỡng huyết lưu thông máu; bạch cây củ ấu tư âm bằng gan; heo di lấy bẩn tu bổ bẩn; phụ tử , nhục quế có chút sinh hỏa , khiến "Âm được dương trợ giúp , mà sinh hóa vô tận" . Chư thuốc dùng được , tổng cộng tấu tư thận sinh tân chi công . Bệnh tiêu khát bệnh nhiều trách của thận âm hư , bên trong nóng đốt nước miếng , chữa tông tư âm giảm hỏa chi pháp , hữu hiệu , không hề hiệu quả . Nhâm thị của vừa mới khác thường quy , tại đại đội tư âm trong dược ngũ lấy lượng nhỏ nhục quế , phụ tử , sinh sôi thận khí , khiến âm tinh sinh hóa vô tận , nguyên nhân hiệu quả rõ rệt .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p