Chia sẻ

{ Bắt đầu]Điều trị bệnh bao tử , khiêng loét , thanh trừ môn vị xoắn ốc khuẩn que , tham khảo 6 loại trung thành thuốc

Tính khí quản gia 2 0 22- 0 9-23

Bệnh bao tử đám người phi thường rộng khắp ,Thường gặp triệu chứng cóĐau dạ dày , dạ dày trướng , vị toan,Ăn nhiều khó chịu ,VẫnCó là không biết thế nào liền phải vậy viêm dạ dày loét dạ dày,Khi như thế , gây nên dạ dày nguyên nhân của bệnh rất nhiều , trong đó liền bao gồm môn vị xoắn ốc khuẩn que .

Hôm nay giới thiệu6Cái trị liệu bệnh bao tử của trung thành thuốc , không ngại tìm hiểu một chút .

.

0 1Ma La đan

Ma La đan có thể cùng dạ dày giảm nghịch , kiện tỳ tiêu trướng , thông lạc định đau nhức,Dùng cho mãn tính héo rút tính viêm dạ dày cùng với khác dạ dày khó chịu .

.

0 2Dạ dày khang bao con nhộng

Mặt khác viêm dạ dày nhân quần , thường thường xuất hiện ngược lại chua xót , vốn có một mực môn vị xoắn ốc khuẩn que , đặc biệt thích hợp với loét dạ dày kèm thêm ngược lại chua xót , dạ dày chảy máu của trị liệu .

.

0 3Nuôi dạ dày thư hột

Nuôi dạ dày thư hột có thể tư âm nuôi dạ dày , hành khí tiêu đạo , hiện đại dược lý bằng rõ ràng nó vẫn vốn có ức nấm , tiêu viêm , giảm đau của tác dụng . Dùng cho dạ dày nóng hình mãn tính héo rút tính viêm dạ dày , mãn tính viêm dạ dày đưa tới dạ dày khó chịu .

.

0 4Kinh hoa dạ dày khang tổ mới là:

Áp dụng: thích hợp với mười hai chỉ ruột loét , mãn tính viêm dạ dày , môn vị xoắn ốc khuẩn que lây nhiễm , ngược lại lưu tính thực quản viêm , công năng tính tiêu hóa kém của phụ trợ trị liệu .

.

0 5Ấm dạ dày thư tổ mới là:

Áp dụng: thích hợp với héo rút tính viêm dạ dày cùng cạn biểu hiện tính viêm dạ dày , môn vị xoắn ốc khuẩn que lây nhiễm của phụ trợ trị liệu .

.

0 6Quá vị tán , kim miễn u ( dạ dày hình ích sinh khuẩn ):

Công hiệu: ức chế môn vị xoắn ốc khuẩn que , bảo dưỡng dạ dày , chữa trị bị hao tổn dạ dày niêm mạc , mọc thêm dạ dày hữu ích nấm quần , tăng cường sức miễn dịch , kiện tỳ nuôi dạ dày , xúc tiến tiêu hóa

Thích hợp với: dạ dày khó chịu , mãn tính viêm dạ dày , loét dạ dày , hoặc môn vị xoắn ốc khuẩn que cùng với đưa tới bụng trên bộ phận nỗi khổ riêng , trướng khí , miệng thối , thân cao gầy , ợ , ngược lại lưu các loại triệu chứng

Quá vị tánCùng ích sinh khuẩn cũng là đang cải thiện viêm dạ dày các phương diện rất có hiệu quả đấy, lại thích hợp trường kỳ điều trị phục dụng , đương nhiên cụ thể triệu chứng còn cần cụ thể đối đãi , hết thảy cẩn tuân lời dặn của bác sĩ!

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p