Chia sẻ

( chuyển ) non nửa hạ gia tăng phục linh canh trị liệu hậu mũi lọt hội chứng

Lam điền nhật ấm một điền hổ phách 2 0 16- 0 6-3 0
( chuyển ) non nửa hạ gia tăng phục linh canh trị liệu hậu mũi lọt hội chứng

Hậu mũi lọt hội chứng (po Stn a S al d nhậtp Syndro m e ,P nhiều D S ) là chỉ bởi vì phản ứng dị ứng tính mũi - viêm xoang tính phân bí vật hướng chảy mũi nuốt bộ phận , từ đó gây nên mãn tính ho khan cùng nuốt dị vật cảm giác các loại triệu chứng , là gây nên mãn tính ho khan của nguyên nhân chủ yếu một .2 0 1 1 năm đệ 6 kỳ nhật bản nhật bản y học tạp chí đăng một hạng lâm sàng nghiên cứu , cho 15 Ví dụ hậu mũi lọt người bệnh phục dụng non nửa hạ gia tăng phục linh canh , 1 0 Ví dụ lấy hiệu quả , 5 Ví dụ vô hiệu . Thông qua hữu hiệu Ví dụ cùng vô hiệu Ví dụ của bốn khám bệnh đặc điểm so sánh , nghiên cứu non nửa hạ gia tăng phục linh canh trị liệu hậu mũi lọt của thích ứng chinh .

Hữu hiệu Ví dụ biểu hiện là thanh thủy nước mắt cùng cảm thấy chấn thủy thanh âm . Vô hiệu Ví dụ biểu hiện là nồng đặc nước mắt , vô chấn thủy thanh âm . Có thể cho rằng , hai điểm này là tiểu bán hạ gia tăng phục linh canh trị liệu hậu mũi lọt của biện chứng yếu điểm . Tất cả ca bệnh đều không non nửa hạ gia tăng phục linh canh truyền thống cho rằng chủ trị của buồn nôn nôn mửa triệu chứng .

【 điển hình án lệ ]

Án lệ 1: 1 1 tuổi nam đồng .

Kể triệu chứng bệnh: mũi hậu lọt , nghẹt mũi .

Gia tộc bệnh án , chuyện xưa bệnh án: vô .

Hiện hữu triệu chứng: 3 năm trước bắt đầu vừa đến mùa đông dễ dàng nghẹt mũi , bắt đầu xuất hiện mùi khó ngửi . Tại phụ cận tai mũi khoa liền khám bệnh bị chẩn đoán chính xác làm phó xoang mũi viêm , đầu cùng chút ít carat hỏng làm hậu dẫn phát hạ lỵ , đau bụng , chán ăn các loại triệu chứng , bởi vì chuyển thành cầu trợ ở trung y trị liệu đi vào ta chỗ liền khám bệnh .

Trung y chẩn bệnh thấy: thủy dạng mũi hậu lọt , hạ lỵ khuynh hướng , một mai cảm mạo nước mũi cùng nghẹt mũi các loại triệu chứng tăng thêm , hai má vị trí vô thấy nóng nếu có đè lên . Mạch tượng: hơi trầm xuống , yếu ớt , nhỏ bé . Lưỡi: nhan sắc bình thường , hơi ướt nhuận có hơi dầy bạch đài . Phần bụng: bụng lực trung đẳng thiên mềm , cảm thấy bĩ , hai bên bụng thẳng cơ bắp cường độ thấp căng thẳng , có chấn thủy thanh âm .

Lâm sàng trải qua: bởi vì hữu tâm hạ bĩ , hạ lỵ khuynh hướng , chỗ bán hạ tả tâm canh ( bán hạ 6 .0 lại thêm , hoàng cầm 3.0 lại thêm , can khương 3.0 lại thêm , nhân sâm 3.0 lại thêm , chích cam thảo 3.0 lại thêm , thuốc đắng 1 .0 lại thêm , táo ta 3.0 lại thêm hoặc ngày 1 lượng ) . Sau khi uống mũi của triệu chứng có cải thiện , nhưng mà bụng trên bộ phận đau đớn cùng chán ăn biến trùng , người bệnh đình chỉ uống thuốc . Tái khám lúc lấy chấn thủy thanh âm làm mục tiêu , là đi thủy độc đổi dùng non nửa hạ gia tăng phục linh canh , người bệnh sau khi uống tự giác mũi hậu lọt cơ bản không có rồi, 2 tuần hậu nghẹt mũi giảm bớt đến cơ bản không cảm giác được .

Án lệ 2: 29 tuổi nữ tính

Kể triệu chứng bệnh: mũi hậu lọt ( vốn là bởi vì mụn đến liền khám bệnh , hiện tại cộng đồng trị liệu trung ) .

Gia tộc bệnh án , chuyện xưa bệnh án: vô .

Hiện hữu triệu chứng: bởi vì mụn đến ta chỗ lần đầu liền khám bệnh . Xử là đương quy cây thược dược tán cùng linh quế thuật cam Tôn-ga phụ tử ( mỗi ngày dụng lượng: đương quy 3.0 lại thêm , cây thược dược 5 .0 lại thêm , trạch tả 6 .0 lại thêm , phục linh 8 .0 lại thêm , bạch thuật 4 .0 lại thêm , xuyên khung 3.0 lại thêm , nhục quế 6 .0 lại thêm , chích cam thảo 3.0 lại thêm , phụ tử từ 2 .0 lại thêm dần dần gia tăng đến 12 .0 lại thêm ) đồng thời trị liệu trung . Người bệnh vốn là tại mùa đông lúc viêm xoang phản phục phát tác , 2 tuần trước của cảm mạo triệu chứng hậu tiếp tục có nước tốt mũi hậu lọt .

Trung y chẩn bệnh thấy: sợ lạnh , vai chua xót , mụn lấy gương mặt bộ phận làm trung tâm tụ tập . Mạch tượng: hơi trầm xuống , nhỏ bé , yếu ớt , vi sáp . Lưỡi: màu đỏ sậm , hơi ướt nhuận địa đồ trạng bạch đài . Phần bụng: bụng lực trung đẳng thiên mềm , có chấn thủy thanh âm , hai bên bụng thẳng cơ bắp căng thẳng , hai bên tề bên cạnh đè lên , bụng dưới bất nhân .

Lâm sàng trải qua: từ triệu chứng có thể phán đoạn bệnh nhân có tụ huyết hợp rét run đồng thời gương mặt bộ phận tụ tập mụn cân nhắc là tức nghịch bởi vậy xử là đương quy cây thược dược tán hợp linh quế thuật cam Tôn-ga phụ tử , nhưng bởi vì chỗ này vuông không cách nào tiêu trừ thủy độc của triệu chứng , đối chiếu án lệ 1 , là tiêu trừ đường tiêu hóa của thủy độc thay đổi là non nửa hạ gia tăng phục linh canh , một tuần tả hữu mũi hậu lọt triệu chứng cơ bản biến mất .

Án lệ 3: 7 0 tuổi nữ tính .

Kể triệu chứng bệnh: mũi hậu lọt ( vốn là bởi vì quyện đãi cảm giác đến liền khám bệnh , hiện tại cộng đồng trị liệu trung ) .

Gia tộc bệnh án: phụ thân ung thư phổi , mẫu thân xuất huyết não .

Chuyện xưa bệnh án: vô .

Hiện hữu triệu chứng: nhằm vào người bệnh của quyện đãi cảm giác, chứng uất ức trạng chỗ phục linh tứ nghịch thang ( mỗi ngày dụng lượng: phục linh 8 .0 lại thêm , nhân sâm 2 .0 lại thêm , chích cam thảo 4 .0 lại thêm , can khương 3.0 lại thêm , phụ tử từ 2 .0 lại thêm tăng đến 8 .0 lại thêm ) , triệu chứng dần dần làm dịu trung . Mùa đông viêm xoang phản phục phát tác . Lần này tại cảm mạo triệu chứng hậu xuất hiện thủy dạng mũi hậu lọt .

Trung y chẩn bệnh thấy: táo bón , có chút nước tiểu liên tiếp , ác hàn , nặng đầu cảm giác, cổ họng cùng mũi tổng cảm giác khó chịu . Mạch tượng: trầm , lớn, nhược sáp . Lưỡi: hơi khô bạch đài , sưng to lên , có dấu răng . Phần bụng: bụng lực yếu , hai bên bụng thẳng cơ bắp cường độ thấp căng thẳng , cảm thấy bĩ ngạnh , chấn thủy thanh âm , tề thượng rung động , bụng dưới bất nhân .

Lâm sàng trải qua: ban đầu bởi vì người bệnh kể triệu chứng bệnh nặng đầu cảm giác, tại phục linh tứ nghịch thang của trên cơ sở dùng được quế nhánh gia tăng rễ sắn canh hột ( nhật bản dược hành , 6 .0 lại thêm4 ngày 7 ) , cân nhắc đến có chấn thủy thanh âm đem quế nhánh gia tăng rễ sắn canh hột thay đổi là non nửa hạ gia tăng phục linh canh hột , phục dụng một tuần tả hữu hậu mũi hậu lọt biến mất .

【 khảo thi xét ]

Non nửa hạ gia tăng phục linh canh một dạng, lấy tư cách trị liệu nôn mửa cùng có thai ác ngăn trở của hữu hiệu đơn thuốc mà ai cũng biết đến . 《 Kim quỹ yếu lược 》 bên trong có viết lên "Tốt nôn mửa , cảm thấy bĩ , cách ở giữa có nước, huyễn kinh sợ nhân , non nửa hạ gia tăng phục linh canh chủ của ", người viết cho rằng , này vuông cũng là trị liệu bởi vì thủy độc đưa tới buồn nôn , nôn mửa của đơn thuốc .

Liên quan tới non nửa hạ gia tăng phục linh canh của chứng Ví dụ báo cáo ít, hơn nữa thông qua kiểm tra dùng cho mũi bộ phận triệu chứng của báo cáo càng là không có . Ngoài hán vuông khám và chữa bệnh một điển trung ghi lại trong tin đồn của ví dụ chứng minh "Trong dạ dày hết nước người bệnh phục dụng phục linh uống cùng non nửa hạ gia tăng phục linh canh hậu cải thiện" ( viêm xoang của linh quế thuật cam canh một hạng ) bên ngoài , còn có 《 từ kiểm chứng chờ luận chữa - hán vuông y học trị liệu của thực tế 》 ( bán hạ bạch thuật thiên ma canh một hạng ) trung ghi chép có "Bằng hữu cũ Tiểu Lâm vinh chữa tiến sĩ từng dụng non nửa hạ gia tăng phục linh canh trị liệu trán viêm xoang lấy được vậy rõ rệt hiệu quả trị liệu . Ta nghe nói về sau, rung động tại từ bán hạ , phục linh , gừng tạo thành đồng nhất giản vuông của kỳ hiệu . Ta từng tại sử dụng này phương hậu trong vòng một đêm tiêu trừ ẩm ướt tính viêm màng phổi của thủy , này mới có khả năng chữa trị hữu hiệu cổ nhân nói tới của đàm ẩm ướt ( bệnh trạng của thủy ý nghĩa ) , cân nhắc đến tích mủ chứng cũng là đàm ẩm ướt , này vuông hẳn là cũng có hiệu quả trị liệu" . Mặt khác tại 《 Kim quỹ yếu lược nói chuyện 》 trung ghi chép có "( trước lược bỏ ) đã từng của kim trạch đại học bí nước tiểu hệ thống khoa của y sinh trước đó có sử dụng tới non nửa hạ gia tăng phục linh canh trị liệu tích mủ chứng , đồng thời chữa trị . Hiện tại tại lại phương thức trị liệu này đã rất ít sử dụng . Tích mủ chứng là thủy , mặc dù nhỏ bán hạ gia tăng phục linh canh có thể thoát nước , nhưng mà vừa nghĩ tới tích mủ chứng thì sẽ cân nhắc đến rễ sắn canh cho nên rất ít sử dụng non nửa hạ gia tăng phục linh canh ( hậu lược bỏ )" .

Lúc trước của hữu hiệu án lệ mũi hậu lọt cân nhắc là có thủy độc cho nên xử là non nửa hạ gia tăng phục linh canh , thông qua đối bao gồm hữu hiệu án lệ hơn vụ án đặc biệt Ví dụ tiến hành phân tích cho rằng trị liệu mũi hậu lọt có thể sử dụng non nửa hạ gia tăng phục linh canh . Lần này án lệ trung đại bộ phận cũng là non nửa hạ gia tăng phục linh thang hòa cái khác đơn thuốc của hợp vuông , tương đối hữu hiệu án lệ cùng vô hiệu án lệ đi sau hiện tại , thủy dạng của mũi hậu lọt có chấn thủy thanh âm tình huống non nửa hạ phục linh canh hữu hiệu , còn mặt kia , tuy nhiên không phải tuyệt đối , nước mũi dán tình huống dưới hẳn là cân nhắc cái khác đơn thuốc .

Một dạng, sẽ cho rằng xoang mũi là cơ quan hô hấp , nhưng là từ phôi thai học góc độ suy tính , mũi là do bên ngoài tầng phôi của dưới làn da hãm hình thành cái hố nhỏ cùng bên trong tầng phôi của tiêu hóa quản ( khoang miệng cuối cùng hở ra ) lấy 1: 2 của tỉ lệ cộng đồng tạo thành . Nói cách khác xoang mũi của 2473 cùng dạ dày các khí quan giống nhau nguyên bản là hệ tiêu hoá đấy, sử dụng có thể loại trừ hệ tiêu hoá của thủy độc của non nửa hạ gia tăng phục linh canh trị liệu mũi của liên quan tật bệnh phải không khó hiểu .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p