Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tường giải 2 0 2 1 mới nhất bảo hiểm y tế sơ thẩm danh sách: nhiều khoản khiêng khối u dược vật bị đặt vào

Minh y nghiêm chọn 2 0 2 1- 0 8- 25

Minh y nghiêm chọn đoàn đội biên tập

Mọi người đều biết , khiêng khối u dược vật , nhất là bá hướng thuốc cùng miễn dịch dược vật , giá cả đều vô cùng đắt đỏ , đối người bệnh ung thư cùng với gia đình tạo thành rất gánh nặng nặng nề . Là liễu giải quyết đồng nhất khốn cảnh , quốc gia công khai liên quan chính sách , đem chống ung thư thuốc đặt vào bảo hiểm y tế .

2 0 2 1 năm tháng 7 3 0 nhật , quốc gia bảo hiểm y tế cục tuyên bố 《2 0 2 1 năm quốc gia bảo hiểm y tế dược phẩm mục lục điều chỉnh thông qua sơ bộ hình thức thẩm tra của trình báo dược phẩm danh sách 》 , một chút miễn dịch kiểm tra điểm ức chế dược tề , bá hướng thuốc vân vân bị đặt vào trong đó , hôm nay minh y nghiêm chọn liền mang mọi người cùng nhau nhìn xem cụ thể có nào dược vật bị đặt vào vậy bảo hiểm y tế .

Đồ nguồn gốc: pexel S

EGFR ức chế dược tề

Đời thứ nhất EGFR-TKI: Ai Khắc thay ni ( thương phẩm danh: khải mỹ nạp ®️ )

2 0 2 1 nămTháng 6Ai Khắc thay ni tạiTrong nước lấy được phê , chỉ dược dụng tạiThuật hậu phụ trợ trị liệuII-IIIA kỳ kèm thêm EGFR gen nhạy cảm đột biến không là tế bào ung thư phổi người bệnh .

Đời thứ hai EGFR-TK: đạt đến có thể thay ni( thương phẩm danh: nhiều trạch nhuận ®️ )

Đạt đến có thể thay ni sớm tại 2 0 19 năm tháng 5 liền được phê chuẩn chỉ thuốc một tuyến trị liệu EGFR số 19 lộ ra ngoài tử thiếu sót đột biến hoặc số 21 lộ ra ngoài tử L858R đổi thành đột biến cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tính không là tế bào ung thư phổi người bệnh .

Đời thứ ba EGFR-TKI: áo hi vọng thay ni ( thương phẩm danh: Terri cát ®️ )

2 0 2 1 năm tháng 4Áo hi vọng thay ni tạiTrong nước lấy được phê đệ 3 hạng thích ứng kiểm chứng , dùng cho phụ trợ trị liệu vốn có EGFR nhạy cảm đột biến nhiều SCL C trưởng thành người bệnh; trước đó , áo hi vọng thay ni dùng cho màn cuối không là tế bào ung thư phổi của một hai tuyến thích ứng kiểm chứng đều Kỷ đặt vào quốc gia bảo hiểm y tế mục lục danh sách .

Đời thứ ba EGFR-TKI: : nằm đẹp thay ni ( thương phẩm danh: ngải phất cát ®️ )

Nằm đẹp thay ni 2 0 2 1 năm tháng 3 trong nước lấy được phê dùng cho trị liệu EGFR T79 0 M đột biến dương tính của cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tính nhiều SCL C .

PRAP ức chế dược tề

Pami khăn lợi nhuận ( thương phẩm danh: bách hội trạch )

2 0 2 1 nămTháng 5 Pami khăn lợi nhuận ở trong nước lấy được phê , dùng cho trị liệu trước đó trải qua tuyến hai trở lên trị bệnh bằng hoá chất của kèm thêm phôi hệ BR CA đột biến tái phát tính màn cuối noãn sào ung thư , ống dẫn trứng ung thư hoặc bắt đầu phát tính màng bụng ung thư người bệnh .

Ni kéo khăn lợi nhuận ( thương phẩm danh: thì vui vẻ )

2 0 19 năm tháng 12 , ni kéo khăn lợi nhuận ở trong nước thành công lấy được phê , duy trì trị liệu kinh bao hàm bạc trị bệnh bằng hoá chất hoàn toàn hoặc bộ phận làm dịu của tái phát tính thượng da tính noãn sào ung thư , ống dẫn trứng ung thư hoặc bắt đầu phát tính màng bụng ung thư trưởng thành người bệnh; trước mắt , nên thích ứng kiểm chứng đã bị đặt vào 2 0 2 0 quốc gia bảo hiểm y tế dược phẩm mục lục danh sách .

Mà ở 2 0 2 0 năm tháng 9 , ni kéo khăn lợi nhuận lại tăng thêm một hạng thích ứng kiểm chứng , dùng cho đối bao hàm bạc trị bệnh bằng hoá chất hoàn toàn hoặc bộ phận làm dịu của màn cuối thượng da tính noãn sào ung thư , ống dẫn trứng ung thư hoặc bắt đầu phát tính màng bụng ung thư trưởng thành người bệnh của một tuyến duy trì trị liệu .

Aora khăn lợi nhuận ( thương phẩm danh:   lợi phổ trác )

2 0 2 1 năm tháng 6 , Aora khăn lợi nhuận chỉ dược dụng tại trị liệu mang theo BR CA 1 hoặc2 đột biến mà tại kiểu mới kích thích tố dược vật trị liệu hậu xuất hiện tật bệnh tiến triển chuyển di tính thế đi chống cự tính tuyến tiền liệt ung thư người bệnh , trong nước lấy được phê . Tại 2 0 2 0 năm tháng 1Aora khăn lợi nhuậnLần đầu tiến vào quốc gia bảo hiểm y tế mục lục , áp dụng bạc nhạy cảm tái phát người bệnh thời kỳ cuối .

Phất tọa khăn lợi nhuận ( thương phẩm danh: ngả thụy di )

2 0 2 1 năm tháng 6 phất tọa khăn lợi nước bên trong lấy được phê ,Đây là phất tọa khăn lợi nhuận ở trong nước lấy được phê của thứ hai cái thích ứng kiểm chứng:Dùng cho bạc nhạy cảm tái phát tính thượng da tính noãn sào ung thư , ống dẫn trứng ung thư hoặc bắt đầu phát tính màng bụng ung thư trưởng thành người bệnh tại bao hàm bạc trị bệnh bằng hoá chất đạt tới hoàn toàn làm dịu hoặc bộ phận làm dịu sau duy trì trị liệu . Trước đây , phất tọa khăn lợi nhuận Kỷ lấy được phê dùng cho trị liệu trải qua tuyến hai trở lên trị bệnh bằng hoá chất của kèm thêm phôi hệ BR CA đột biến bạc nhạy cảm tái phát tính noãn sào ung thư , ống dẫn trứng ung thư hoặc bắt đầu phát tính màng bụng ung thư người bệnh .

P D- 1 ức chế dược tề

Terry phổ lợi chỉ khiêng ( thương phẩm danh: mở đất ích )

Terry phổ lợi chỉ khiêng là nước ta cãi đầu hàng nội địa P D- 1 ức chế dược tề dược vật , Kỷ phê chuẩn đưa ra thị trường .2 0 2 0 năm tháng 12 , Terry phổ lợi chỉ khiêng đã thành công thông qua quốc gia bảo hiểm y tế đàm phán , bị đặt vào 2 0 2 0 bản mới mục lục . Trước mắt , Terry phổ lợi chỉ khiêng đã ở nước ta lấy được phê dùng cho trị liệu hắc sắc tố nhọt , ung thư biểu mô , nước tiểu trên đường da ung thư .

Thay Rayleigh châu chỉ khiêng ( thương phẩm danh: trăm trạch an )

Thay Rayleigh châu chỉ khiêng đã đặt vào 2 0 2 0 niên bản bảo hiểm y tế mục lục , thanh toán phạm vi:

 • Trị liệu chí ít trải qua tuyến hai hệ thống hóa liệu của tái phát hoặc khó trị tính kinh điển hình bỗng nhiên số lẻ kim bạch huyết nhọt của trị liệu

 • P D-L 1 cao biểu đạt của bao hàm bạc trị bệnh bằng hoá chất thất bại bao gồm mới phụ trợ hoặc phụ trợ trị bệnh bằng hoá chất 12 tháng bên trong tiến triển cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tính nước tiểu trên đường da ung thư của trị liệu .

Năm nay , thay Rayleigh châu chỉ khiêng lại mới tăng thêm vậy3 cái thích ứng kiểm chứng , theo thứ tự làMàn cuối vảy trạng không là tế bào ung thư phổi ( nhiều SCL C ) , không phải vảy trạng nhiều SCL C , gan tế bào ung thư .

Carey lợi nhuận châu chỉ khiêng ( thương phẩm danh: ngả thụy tạp )

Carey lợi nhuận châu chỉ khiêng là hàng nội địa P D- 1 ức chế dược tề , ở trong nước Kỷ thu hoạch được 4 hạng thích ứng kiểm chứng: kinh điển hình bỗng nhiên số lẻ kim bạch huyết nhọt , ung thư gan , không phải vảy không là tế bào ung thư phổi , thực quản vảy ung thư , đồng thời cái này 4 hạng thích ứng kiểm chứng toàn bộ tiến vào 2 0 2 0 niên bản bảo hiểm y tế mục lục .

Cũng là tại năm nay , Carey lợi nhuận châu chỉ khiêng lại được phê chuẩn vậy trị liệu2 hạng liên quan tớiUng thư biểu mô mới thích ứng kiểm chứng , theo thứ tự là tái phát hoặc chuyển di tính ung thư biểu mô của một tuyến trị liệu , cùng chuyện xưa tiếp thụ qua tuyến hai trở lên trị bệnh bằng hoá chất hậu tật bệnh tiến triển hoặc khó dằn nổi chịu màn cuối ung thư biểu mô người bệnh của trị liệu .

Thơ Dealey chỉ khiêng ( thương phẩm danh: đạt bá thư )

Thơ Dealey chỉ khiêng là 2 0 19 năm riêng chỉ vừa tiến vào quốc gia bảo hiểm y tế mục lục P D- 1 ức chế dược tề , năm nay nên thuốc lại thu hoạch 2 hạng mới thích ứng kiểm chứng , một hạng là liên hợp bồi đẹp khúc nhét cùng bạc giống như dùng cho màn cuối không phải vảy trạng nhiều SCL C của một tuyến trị liệu , một cái khác là liên hợp cát phương tây hắn tân cùng bạc giống như trị bệnh bằng hoá chất một tuyến trị liệu không thể phẫu thuật cắt bỏ của cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tính vảy trạng không là tế bào ung thư phổi người bệnh .

Nạp vũ lợi nhuận càng chỉ khiêng ( thương phẩm danh: âu địch ốc )

Tại nước ta đã lấy được phê4 hạng thích ứng kiểm chứng , bao gồmTuyến hai không là tế bào ung thư phổi , bao hàm bạc trị liệu tiến triển đầu cổ vảy ung thư cùng kinh hai lần hoặc ở trên toàn thân trị liệu màn cuối ung thư bao tử , không thể phẫu thuật cắt bỏ đấy, sơ chữa của không phải thượng da tốt ác tính màng phổi ở giữa da nhọt .

Khăn bác lợi nhuận châu chỉ khiêng ( thương phẩm danh: có thể Reidar )

Khăn bác lợi nhuận châu chỉ khiêng là hết hạn trước mắt trong nước lấy được phê thích ứng kiểm chứng nhiều nhất P D- 1 ức chế dược tề , bao gồm

 1. Một tuyến trị liệu thất bại không thể cắt bỏ hoặc chuyển di tính hắc sắc tố nhọt;

 2. Liên hợp bồi đẹp khúc nhét cùng bạc giống như trị bệnh bằng hoá chất dược vật một tuyến trị liệu EGFR- cùng ALK- của chuyển di tính không phải vảy trạng không là tế bào ung thư phổi;

 3. Liên hợp tạp bạc cùng cây sam tím thuần trứng trắng bạch cây sam tím thuần một tuyến trị liệu chuyển di tính vảy trạngKhông là tế bào ung thư phổi;

 4. Một tuyến chỉ thuốc trị liệu P D-L 1 T PS(Photoshop)≥ 1% của EGFR- cùng ALK- của cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tínhKhông là tế bào ung thư phổi;

 5. P D-L 1 dương tính ( C PS(Photoshop)≥ 1 0 ) chuyện xưa một tuyến toàn thân trị liệu thất bại cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tính thực quản vảy ung thư;

 6. P D-L 1 dương tính ( C PS(Photoshop)≥2 0 ) của chuyển di tính hoặc không thể cắt bỏ của tái phát tính đầu cổ vảy trạng tế bào ung thư của một tuyến chỉ thuốc trị liệu;

 7. KRAS , nhiềuRAS cùng BRAF gen đều là dã sinh hình của chuyển di tính hoặc không thể cắt bỏ MSI-H hoặcd MMR kết liễu thẳng ruột ung thư của một tuyến trị liệu tổng cộng 7 hạng thích ứng kiểm chứng .

P D-L 1 ức chế dược tề

Độ phạt lợi nhuận càng chỉ khiêng ( thương phẩm danh: anh phi phàm )

Độ phạt lợi nhuận càng chỉ khiêng trước mắt ở trong nước Kỷ lấy được phê 2 đại thích ứng kiểm chứng , theo thứ tự là dùng cho đang tiếp thụ bạc giống như dược vật làm cơ sở của trị bệnh bằng hoá chất đồng bộ xạ trị hậu chưa xuất hiện tại tật bệnh tiến triển không thể cắt bỏ , III kỳ không là tế bào ung thư phổi người bệnh của trị liệu; cùng với dựa vào bạc đại + tạp bạc hoặc thuận bạc liên dụng một tuyến trị liệu rộng khắp kỳ nhỏ tế bào ung thư phổi trưởng thành người bệnh .

CTLA-4 ức chế dược tề

Y thớt mộc chỉ khiêng ( thương phẩm danh: dật ốc )

Y thớt mộc chỉ khiêng là một loại CTLA-4 ức chế dược tề , làNước ta cãi đầu lấy được phê đưa ra thị trường của CTLA-4 ức chế dược tề . Năm nay tháng 6 ,Liên hợp nạp vũ lợi nhuận càng chỉ khiêng dùng cho không thể phẫu thuật cắt bỏ đấy, sơ chữa của không phải thượng da tốt ác tính màng phổi ở giữa da nhọt trưởng thành người bệnh của một tuyến trị liệu Kỷ ở trong nước lấy được phê đưa ra thị trường .

MET ức chế dược tề

Tái ốc thay ni ( thương phẩm danh: ốc may mắn cát )

2 0 2 1 năm tháng 6Tái ốc thay ni tạiTrong nước lấy được phê đưa ra thị trường , là trong nướcCãi đầu cao mang tính lựa chọn MET ức chế dược tề, dùng cho trị liệu MET số 14 lộ ra ngoài tử nhảy vọt đột biến (METex 14 SA ) của màn cuối không là tế bào ung thư phổi người bệnh .

NhiềuET ức chế dược tề

Tác phàm thay ni ( thương phẩm danh: Soute đạt đến )

Tác phàm thay ni cũng là tạiNăm nay tháng 6 vu quốc nội lấy được phê ,Là cãi đầu bao trùm tất cả nguồn gốc của nhiềuET bá hướng dược vật .Trị liệu màn cuối tuyến tuỵ thần kinh nội tiết nhọt (p nhiềuET S ) .

A D C kháng thể dược vật chẵn liên vật

Duy địch phương tây thỏa chỉ khiêng ( thương phẩm danh: yêu địa hi vọng )

2 0 2 1 năm tháng 6 , duy địch phương tây thỏa chỉ khiêngLấy được phê trị liệu chí ít tiếp thụ qua 2 loại hệ thống hóa liệu của HER2 qua biểu đạt cục bộ màn cuối hoặc chuyển di tính ung thư bao tử ( bao gồm dạ dày thực quản kết hợp bộ tuyến ung thư ) người bệnh .Là nước ta thủ khoản hàng nội địa A D C dược vật .

CAR-T

Aki luân tái ( thương phẩm danh: dịch al qaeda )

Aki luân táiTại 2 0 2 1 năm tháng 6 , được phê chuẩn dùng cho trị liệu trước đó tiếp thụ qua tuyến hai hoặc ở trên hệ thống tính trị liệu hậu tái phát hoặc khó trị tính đại B tế bào bạch huyết nhọt (r hoặcr LB CL ) trưởng thành người bệnh , bao gồm tràn ngập tính đại B tế bào bạch huyết nhọt ( DLB CL ) chẳng những chỉ hình ( NOS ) , bắt đầu phát màng liên kết phủ tạng đại B tế bào bạch huyết nhọt (P MBCL ) , cấp bậc cao B tế bào bạch huyết nhọt cùng lọc theo đuổi tính bạch huyết nhọt chuyển hóa của DLB CL 1 .

Cần thiết phải chú ý , hôm nay kiểm kê của những dược vật này chỉ là đặt vào vậy quốc gia bảo hiểm y tế dược phẩm mục lục sơ thẩm danh sách , cũng không biểu hiện đã chính thức tiến vào bảo hiểm y tế mục lục , chính thức mục lục dự tính tại năm nay 9- 1 0 nguyệt hội công bố . Minh y nghiêm chọn sẽ kéo dài chú ý tin tức tương quan .Như cần hiểu rõ khối u dược vật trị liệu có thể Kỷ cùng nhỏ đan liên hệ , minh y nghiêm chọn hội căn cứ bệnh của ngài tình vì ngài tuyển chọn thích hợp quyền uy chuyên gia , cung cấp trực tiếp phòng khám bệnh hẹn trước hoặc tuyến thượng viễn trình hội chẩn của phục vụ .

Bản quyền tuyên bố: bài này từ minh y nghiêm chọn nguyên bản , bản quyền về minh y nghiêm chọn tất cả ! Hoan nghênh trích dẫn , bất kỳ cái gì nền tảng hoặc truyền thông đăng lại cần liên hệ hậu trường trao quyền .

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p