Chia sẻ

Gian phòng điều hòa không khí khí tiết kiệm năng lượng thanh tẩy giữ gìn quy phạm

k S m le 1 129 2 0 14- 0 6- 0 9

Gian phòng điều hòa không khí khí tiết kiệm năng lượng thanh tẩy giữ gìn quy phạm

1< hoặcSTRO nhiềuG >Nhãn ý nghĩa

Là quy phạm gian phòng điều hòa không khí khí ( trở xuống tên gọi tắt gian phòng máy điều hòa không khí ) tiết kiệm năng lượng thanh tẩy duy trì nội dung , phương pháp , trình tự , cam đoan thanh tẩy giữ gìn chất lượng và hiệu quả , bảo trì cùng phát huy nó an toàn , tiết kiệm năng lượng , bảo vệ môi trường dưới tình huống của điều hòa không khí tính năng , tăng cao sử dụng hiệu suất , đặc chế sách đã hiệu đính quy phạm .

2Áp dụng phạm vi

Bản quy phạm thích hợp với gian phòng máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng thanh tẩy , sử dụng tình trạng kiểm tra thực hư cùng chủ yếu tính năng khảo thí vân vân giữ gìn vận động .

Bản quy phạm thích hợp với phân thể hình thức căn phòng máy điều hòa không khí , bao gồm máy đặt ngoài nhà cùng với treo vách thức máy đặt trong phòng hoặc rơi xuống đất thức ( quỹ cơ ) máy đặt trong phòng vân vân tổ kiện .

3Tham chiếu tiêu chuẩn quy phạm

3.1 GB hoặcT 77 25----2 0 0 4《 gian phòng điều hòa không khí khí 》;

3.2 GB 1779 0----1999《 gian phòng điều hòa không khí khí lắp đặt quy phạm 》;

3.3 GB120 2 1.3----2 0 0 4《 gian phòng điều hòa không khí khí nguồn năng lượng hiệu suất hạn định giá trị cùng tiết kiệm năng lượng đánh giá giá trị 》;

3 .4 GB hoặcT 1532 0----2 0 0 1《 tiết kiệm năng lượng sản phẩm đánh giá đạo thì 》;

3.5 GB 1921 0----2 0 0 3《 máy điều hòa không khí hệ thống thông gió thanh tẩy quy phạm 》;

3 .6 GB 8877----88《 đồ điện gia dụng lắp đặt , sử dụng cùng kiểm tra tu sửa an toàn yêu cầu 》;

3 .7 GB 5 0169----1996《 đồ điện trang bị lắp đặt công trình tiếp đất trang bị thi công cùng nghiệm thu quy phạm 》;

3.8 GB 5 0 23----1997《 ngạch định điện áp45 0 hoặc75 0 VTrở xuống tụ lục ê-ty-len cách biệt cáp điện 》;

3 .9 GB 2 0 99----1996《 gia dụng cùng tương tự công dụng đầu cắm ổ điện 》;

3.1 0 GB 196 0 6----2 0 0 4《 gia dụng cùng tương tự công dụng đồ điện tiếng ồn hạn giá trị 》;

3 .1 1 《 gian phòng điều hòa không khí khí lắp đặt chất lượng kiểm nghiệm quy phạm 》 ( làm thử );

3.12Sản phẩm của xí nghiệp tiêu chuẩn cùng sách hướng dẫn sử dụng , giữ gìn và tu sửa sổ tay vân vân tư liệu .

4Tiết kiệm năng lượng thanh tẩy giữ gìn

4.1Tiết kiệm năng lượng thanh tẩy

Từ nhân viên chuyên nghiệp tại sử dụng hiện trường đối sử dụng3Năm hoặc ở trên ( hoặc dời cơ , giữ gìn và tu sửa lúc của ) gian phòng máy điều hòa không khí tiến hành chuyên nghiệp , hệ thống của giữ gìn vận động , để khôi phục vốn có hiệu năng .

4 .2Nội dung chủ yếu

Thanh tẩy nội bộ thiết bị trao đổi nhiệt sí mảnh nhỏ bên ngoài ( trước ) bộ phận , đưa phong hệ thống của chuyển động cơ phận , liên tiếp vị trí , thông đạo , lọc gió cơ phận; kiểm trắc thường dùng công việc tình trạng cùng chủ yếu sử dụng tính năng trạng thái , tiến hành tương ứng giữ gìn , phát hiện cũng tiêu trừ an toàn ẩn mắc .

4 .3Thanh tẩy phương pháp

Căn cứ thanh tẩy đối tượng chất liệu , vị trí hiện thời , bẩn đục trình độ các loại, sử dụng hút ( thổi ) bụi , xoát xoa , nước trôi hoặc bọn chúng tổ hợp vân vân phương pháp , khi tất yếu sử dụng tương ứng thuốc tẩy .

Dời cơ , giữ gìn và tu sửa lúc, trở về thu vào làm lạnh công chất điều kiện tiên quyết , còn có thể theo như tình huống cụ thể tiến hành toàn diện hơn , thay đổi nhỏ địa biết , thanh tẩy .

5Thanh tẩy hiệu quả

Thanh tẩy giữ gìn về sau, ứng đạt tới trước mắt tình trạng: bình thường trao đổi nhiệt hiệu suất; hệ thống thông gió bình thường thấp gió ngăn trở trạng thái; an toàn sử dụng kỳ cùng sử dụng tuổi thọ tương ứng kéo dài .

6Thanh tẩy yêu cầu

6 . 1Công việc yêu cầu

6 . 1.1Cam đoan an toàn

Quan bế gian phòng máy điều hòa không khíNguồn điện, rút ra nguồn điện đầu cắm , cam đoan làm việc an toàn .

Đeo cùng sử dụng cần thiết phòng hộ dụng cụ , vật dụng , chính xác sử dụng thiết bị , công trình , công cụ .

6 . 1.2Cam đoan sản phẩm hoàn hảo

Sử dụng trung tính hoặc tính kiềm yếu tính thuốc tẩy , thanh tẩy công cụ cùng thanh tẩy phương pháp , bảo đảm đối thanh tẩy đối tượng không sản xuất sinh ăn mòn , thấp hiệu quả , mất đi hiệu lực vân vân vĩnh cửu tổn hại .

6 .2Hoàn cảnh yêu cầu

6 . 2.1Cam đoan người sử dụng vật phẩm hoàn hảo , sạch sẽ

Trải tốt cùng thanh tẩy phương pháp xứng đôi vỏ của thanh tẩy phòng hộ dụng cụ , sắp xếp gọn phế khí vật chín tiếp khí cụ hoặc thu thập trang bị các loại, đang hủy đi , tẩy , trang phục quá trình bên trong bảo hộ linh bộ kiện cùng làm việc hiện trường phụ cận vật phẩm hoàn hảo , sạch sẽ .

6 . 2.2Bảo hộ người sử dụng gian phòng sạch sẽ

Thanh tẩy lúc ứng mở cửa cửa sổ , bảo trì thanh tẩy hiện trường thông gió , phòng ngừa bụi , phế khí vật , mùi ô nhiễm .

Sử dụng chất bẩn phòng hộ , chín tiếp , thu thập trang bị , cam đoan người sử dụng gian phòng sạch sẽ .

6 . 2.3Bảo hộ hoàn cảnh

Ứng khai thác tương ứng biện pháp làm tốt phế khí vật phẩm của tán ( rớt ) rơi phòng hộ , giảm bớt đối xung quanh nơi ở cùng công cộng công trình , thiết bị , sân bãi của ảnh hưởng bất lợi .

Sử dụng không ô nhiễm , nhẹ ô nhiễm thanh tẩy vật dụng , công cụ cùng phương thức điều khiển; giảm xuống , giảm bớt ô nhiễm bài phóng .

6 . 2.4Tiết kiệm tài nguyên

Tiết kiệm thủy , điện tài nguyên cùng thanh tẩy tiêu hao vật liệu .

6 .3Sản phẩm sử dụng tình trạng kiểm nghiệm

6 . 3.1Sản phẩm tình huống căn bản

Tìm đọc sản phẩm tư liệu , xác định sản phẩm loại hình , sanh con ngày , lắp đặt ghi chép , niên hạn sử dụng , bao ( duy ) tu ghi chép vân vân.

6 . 3.2Sản phẩm sử dụng tình trạng

Thanh tẩy trước khởi động máy quan trắc các hạng chủ yếu tính năng cùng công việc tình trạng , cũng làm dấu ghi âm .

6 . 3.3Chủ yếu tính năng số liệu

Như cần đối thanh tẩy trước sau hiệu quả so sánh, thanh tẩy trước khảo thí cũng ghi chép chủ yếu tính năng tham số ( như: vận hành điện áp ,Giòng điện, hệ thống áp lực , xuất đầu gió nhiệt độ , phong tốc , giảm 9 1 thăng 93 ấm đường cong vân vân ) số liệu .

7Thanh tẩy chương trình cùng phương pháp

Đang không ngừng mở làm lạnh công chất bịt kín hệ thống tuần hoàn ( bảo đảm làm lạnh công chất vô tiết ra ngoài ) , không được mở ra tinh vi cơ điện tổ kiện , linh bộ kiện của dưới điều kiện , làm trở xuống thanh tẩy .

7 . 1Phân thể treo vách thức máy đặt trong phòng

7 . 1.1Thanh tẩy chuẩn bị

Bình chú tháo gỡ quy trình , phân biệt dỡ xuốngXác ngoài, không khí trong lành cơ phận , lưới lọc , bách diệp , xuất gió khung tổ kiện , tiếp thủy bàn cùng xâu lưu phong vòng , lộ ra bốc hơi khí tổ kiện . Thời kỳ , theo thanh tẩy phương pháp cần , trải tốt phòng hộ vật dụng , tiến hành trở xuống thanh tẩy .

Có quan hệ linh bộ kiện kết cấu vị trí sơ đồ tham kiến hình minh hoạ1.

Hình minh hoạ1

7 . 1.2Lưới lọc

Tại thủy trong thùng tiên dụng thanh thủy cọ rửa , lại dùng lông mềm xoát nhẹ xoát . Nếu mặt ngoài có tràn dầu hoặc chất dính có so với kiên cố của bám vào vật , có thể dùng trung tính thuốc tẩy giặt rửa , thanh thủy rửa sạch , lấy ra hơ khô .

7 . 1.3Xác ngoài , bách diệp cùng xuất gió khung tổ kiện

Tại thủy trong thùng dụng tẩy nhờn băng gạc , vô may áo thanh thủy xoa thử . Dụng trung tính thuốc tẩy giặt rửa mặt ngoài tràn dầu đến mặt ngoài trơn bóng , lấy ra lau khô .

7 . 1.4Bốc hơi khí tổ kiện

Căn cứ dơ bẩn trình độ lựa chọn thích hợp thanh tẩy phương pháp , phân phối trang bị tốt tương ứng phòng hộ dụng cụ , tại vị trí ban đầu thanh tẩy sí mảnh nhỏ bên ngoài ( trước ) bộ phận , đến nhìn thấy sí mảnh nhỏ kim loại sáng bóng .

Khi sí mảnh nhỏ vô ô cấu cùng kiên cố chất dính vật , có thể dùng chuyên dụng máy hút bụi hoặc khí thổi phối hợp chổi lông hút bụi thanh lý;

Khi sí mảnh nhỏ có rất nhỏ dơ bẩn cùng so với kiên cố chất dính vật , có thể dùng tay ép phun nước trang bị phối hợp chổi lông giặt rửa , thổi khô;

Khi sí mảnh nhỏ có nặng hơn dơ bẩn , dưỡng hóa vật , kiên cố bám vào vật , tiên dụng số lượng vừa phải máy điều hòa không khí chuyên dụng thuốc tẩy ( ứng thỏa mãn quốc gia có quan hệ pháp luật cùng liên quan tiêu chuẩn yêu cầu ) phun che thấm vào , lại dùng tay ép phun nước trang bị phối hợp chổi lông giặt rửa , thanh thủy cọ rửa đến vô vật tàn lưu , thổi khô .

7 . 1.5Tiếp thủy bàn

Tại thủy trong thùng thanh thủy rửa sạch , lấy ra lau khô .

7 . 1.6Xâu lưu phong vòng

Dụng chổi lông tại thủy trong thùng dụng thanh thủy giặt rửa đến vô ô cấu . Lúc dơ bẩn , dưỡng hóa vật hoặc tràn dầu khá nhiều lúc, có thể gia nhập nhập số lượng vừa phải chuyên dụng thuốc tẩy giặt rửa , thanh thủy xung tịnh , lấy ra lau khô .

7 . 1.7Cái bệ

Tại vị trí ban đầu lau . Khi có đại lượng tro bụi hoặc dơ bẩn lúc, dụng trung tính thuốc tẩy xoa rửa sạch sẻ .

7 . 1.8Thân máy bay

Dụng tẩy nhờn băng gạc hoặc vô may áo chấm thủy lau . Khi có đại lượng tro bụi hoặc tràn dầu lúc, dụng trung tính thuốc tẩy lau , thanh thủy lau khô đến trơn bóng .

7 . 1.9Trang bị nặng khôi phục

Bình chú tháo gỡ quy trình lắp ráp , điều chỉnh thử ( ống xả nước đường hoàn thành trang bị nặng về sau, làm thoát nước kiểm nghiệm . Hướng máy đặt trong phòng trong máng nước đổ vào thanh thủy , kiểm tra thoát nước có hay không thông suốt ) .

Căn cứ cần đối chuyển động bộ phận đặt cược dầu bôi trơn , cất kỹ phòng hộ vật dụng , khôi phục thanh tẩy nơi chốn sạch sẽ .

7 .2Phân thể tủ đứng thức máy đặt trong phòng

7 . 2.1Thanh tẩy chuẩn bị

Bình chú tháo gỡ quy trình , phân biệt dỡ xuống bảng , nóc , bên cạnh tấm , không khí lưới lọc , tiến phong cách rào , xuất gió khung tổ kiện , ly tâm bánh xe gió , lộ ra bốc hơi khí , tiếp thủy bàn . Thời kỳ , theo thanh tẩy phương pháp cần , trải tốt phòng hộ vật dụng .

Có quan hệ linh bộ kiện kết cấu vị trí sơ đồ gặp hình minh hoạ2.

Hình minh hoạ2

7 . 2.2Tiến phong cách rào

Dụng tẩy nhờn băng gạc , vô may áo chấm thủy xoa thử . Dụng trung tính thuốc tẩy giặt rửa mặt ngoài tràn dầu đến mặt ngoài trơn bóng .

7 . 2.3Lưới lọc

Tại thủy trong thùng tiên dụng thanh thủy cọ rửa , lại dùng lông mềm xoát nhẹ xoát . Lúc mặt ngoài có tràn dầu hoặc chất dính có so với kiên cố bám vào vật , có thể dùng trung tính thuốc tẩy giặt rửa , thanh thủy rửa sạch , lấy ra hơ khô .

7 . 2.4Bảng , nóc , bên cạnh tấm , xuất gió khung tổ kiện

Dụng tẩy nhờn băng gạc hoặc vô may áo chấm thủy xoa thử . Lúc mặt ngoài có tràn dầu lúc, dụng trung tính thuốc tẩy lau đến mặt ngoài sạch sẽ , dụng thanh thủy lau sạch sẻ .

7 . 2.5Bốc hơi khí tổ kiện

Căn cứ dơ bẩn trình độ lựa chọn thích hợp thanh tẩy phương pháp , phân phối trang bị tốt tương ứng phòng hộ dụng cụ , tại bốc hơi khí công việc vị trí ban đầu thanh tẩy sí mảnh nhỏ bên ngoài ( trước ) bộ phận , đến nhìn thấy sí mảnh nhỏ kim loại sáng bóng .

Khi sí mảnh nhỏ vô ô cấu cùng kiên cố chất dính vật , có thể dùng chuyên dụng máy hút bụi hoặc khí thổi phối hợp chổi lông thanh lý;

Khi sí mảnh nhỏ có rất nhỏ dơ bẩn cùng so với kiên cố chất dính vật , có thể dùng tay ép phun nước trang bị phối hợp chổi lông hút bụi giặt rửa , thổi khô;

Khi sí mảnh nhỏ có nặng hơn dơ bẩn , dưỡng hóa vật , kiên cố bám vào vật , tiên dụng số lượng vừa phải máy điều hòa không khí chuyên dụng thuốc tẩy ( ứng thỏa mãn quốc gia có quan hệ pháp luật cùng liên quan tiêu chuẩn yêu cầu ) phun che thấm vào , lại dùng tay ép phun nước trang bị phối hợp chổi lông giặt rửa , thanh thủy cọ rửa đến vô vật tàn lưu , thổi khô .

7 .2 .6Ly tâm bánh xe gió

Dụng chổi lông tại thủy trong thùng dụng thanh thủy giặt rửa đến vô ô cấu . Lúc dơ bẩn , dưỡng hóa vật hoặc tràn dầu khá nhiều lúc, gia nhập số lượng vừa phải chuyên dụng thuốc tẩy giặt rửa , thanh thủy xung tịnh , lấy ra lau khô .

7 . 2.7Thân máy bay

Dụng tẩy nhờn băng gạc hoặc vô may áo lau . Khi có đại lượng tro bụi hoặc tràn dầu lúc, dụng trung tính thuốc tẩy lau , thanh thủy lau khô đến trơn bóng .

7 . 2.8Trang bị nặng khôi phục

Bình chú tháo gỡ quy trình lắp ráp , điều chỉnh thử ( ống xả nước đường hoàn thành trang bị nặng về sau, làm thoát nước kiểm nghiệm . Hướng máy đặt trong phòng trong máng nước đổ vào thanh thủy , kiểm tra thoát nước có hay không thông suốt ) .

Căn cứ cần đối chuyển động bộ phận đặt cược dầu bôi trơn , cất kỹ phòng hộ vật dụng , khôi phục thanh tẩy nơi chốn sạch sẽ .

7 .3Phân thể thức máy đặt ngoài nhà

7 . 3.1Thanh tẩy chuẩn bị

Cần xác nhận làm việc trên cao nhân viên an toàn các biện pháp đề phòng hữu hiệu .

Bình chú tháo gỡ quy trình , phân biệt dỡ xuống bảng , nóc hầm , bên cạnh tấm , quạt vòng mảnh nhỏ , lộ ra thiết bị trao đổi nhiệt , theo thanh tẩy phương pháp cần , trải tốt phòng hộ vật dụng . Hoặc xác nhận đối xung quanh cùng công cộng công trình , thiết bị , sân bãi vô ảnh hưởng bất lợi .

Có quan hệ linh bộ kiện kết cấu vị trí sơ đồ gặp hình minh hoạ3.

Hình minh hoạ3

7 . 3.2Nóc

Tại thủy trong thùng lau . Khi có đại lượng tro bụi hoặc dơ bẩn lúc, dụng trung tính thuốc tẩy thanh tẩy , đến mặt ngoài trơn bóng sạch sẻ , lấy ra lau khô .

7 . 3.3Quạt vòng mảnh nhỏ

Tại thủy trong thùng thanh thủy cọ rửa . Khi có dơ bẩn lúc, dụng trung tính thuốc tẩy tiến hành lau , thanh thủy xung rửa sạch sẻ , lấy ra lau khô .

7 .3 .4Thiết bị trao đổi nhiệt

Căn cứ dơ bẩn trình độ lựa chọn thích hợp thanh tẩy phương pháp , phân phối trang bị tốt tương ứng phòng hộ dụng cụ , hoặc xác nhận đối phía dưới vô ảnh hưởng bất lợi , tại vị trí ban đầu thanh tẩy sí mảnh nhỏ bên ngoài ( trước ) bộ phận , đến nhìn thấy sí mảnh nhỏ kim loại sáng bóng .

Khi sí mảnh nhỏ vô ô cấu cùng kiên cố chất dính vật , có thể dùng chuyên dụng máy hút bụi hoặc khí thổi phối hợp chổi lông thanh lý;

Khi sí mảnh nhỏ có nặng hơn dơ bẩn , dưỡng hóa vật , trầm tích bám vào vật , tiên dụng số lượng vừa phải máy điều hòa không khí chuyên dụng thuốc tẩy ( ứng thỏa mãn quốc gia có quan hệ pháp luật cùng liên quan tiêu chuẩn yêu cầu ) phun che thấm vào , lại dùng tay ép phun nước trang bị phối hợp chổi lông giặt rửa , thanh thủy cọ rửa đến vô vật tàn lưu , hơ khô .

7 . 3.5Trang bị nặng khôi phục

Bình chú tháo gỡ quy trình lắp ráp , điều chỉnh thử .

Căn cứ cần đối chuyển động bộ phận đặt cược dầu bôi trơn , cất kỹ phòng hộ vật dụng , bảo trì thanh tẩy nơi chốn sạch sẽ .

8Kiểm tra thực hư , khảo thí

8 . 1Kiểm tra thực hư

8 . 1.1Tình trạng an toàn

8 . 1.1 . 1Nguồn điện phụ tuyến phối tuyến vân vân

Kiểm tra chuyên dụng nguồn điện phụ tuyến phối tuyến , đồ điệnĐóng mởCùng đầu cắm ổ điện của phối trí , tính có cực , điện lực dung lượng , hệ thống dây điện cùng mài mòn tình huống; kiểm tra điện lực hạn ngạch bảo hộ trang bị , nguồn điện rò điện bảo hộ trang bị , dây nối đất kết nối tình huống . Bằng đồng dây dẫn diện tích mặt cắt ngang ( tuyến kính ) cùng phụ tải giòng điện tương đối biểu hiện ( gặp hạ biểu hiện ) .

Bằng đồng dây dẫn diện tích mặt cắt ngang ( tuyến kính ) cùng phụ tải giòng điện tương đối biểu hiện

Tuyến đường thông qua lớn nhất giòng điện × hệ số an toàn (A)

Nhãn sản phẩm diện tích mặt cắt ngang (Mm 2)

Ứng dụng cho ví dụ

( không chứa điện phụ làm nóng công năng lúc )

Kết nối mềm tuyến

Nguồn điện hệ thống dây điện tuyến đường sử dụng của cáp điện

6

0.75Cùng1 .0

1~2.5

Tín hiệu tuyến cùng0.5Thớt cơ

1 0

1 .0Cùng1.5

1~2.5

Nhỏ1Thớt cơ

16

1.5Cùng2 .0

1.5~4 .0

Chỉ cùng nhau1.5Thớt cơ

2 0

2 .0Cùng2.5

2 .0~6 .0

Chỉ cùng nhau2Thớt cơ

25

2.5Cùng4 .0

2.5~6 .0

Chỉ cùng nhau3Thớt cơ

32

4 .0Cùng6 .0

4~1 0

Chỉ cùng nhau5Thớt cơ

4 0

6 .0Cùng1 0

6~16

Chỉ cùng nhau5Thớt cơ

63

1 0Cùng16

1 0~25

Chỉ cùng nhau1 0Thớt cơ

Chú thích: an toàn yêu cầu

Gian phòng máy điều hòa không khí cần dùng chuyên dụng nguồn điện chi nhánh tuyến đường cung cấp điện , phụ tuyến phối tuyến tuyến kính cho phép thông qua giòng điện ứng thỏa mãn lớn hơn gian phòng máy điều hòa không khí tối đại ngạch định giòng điện của1.5Lần . Ứng phòng ngừa này nguồn điện chi nhánh tuyến đường tiếp nhậpLoại khácĐạiCông suấtĐồ điện , để tránh tạo thành bởi vì tuyến đường siêu phụ tải mà gây nên hoả hoạn hoặcCầu chìCắt kim loại .

8 . 1.1 .2Đồ điện phối tuyến

Phòng kiểm tra bên trong cơ , máy đặt ngoài nhà kết nối tình trạng , kiểm traĐiện tửMáy kiểm soát tình trạng .

8 . 1.2Lắp đặt tình trạng

Phòng kiểm tra bên trong cơ , máy đặt ngoài nhà , liên tiếp đường ống dẫn ,Dụng cụ kết nốiLắp đặt ( bịt kín ) tình trạng , phòng kiểm tra bên trong cơ , máy đặt ngoài nhà lắp đặt kiện cùng lắp đặt mặt tình trạng , phòng kiểm tra bên trong cơ , máy đặt ngoài nhà liên tiếp tuyến , liên tiếp khí , liên tiếp điểm tình trạng .

8 . 1.3Dịch hao tổn kiện

Kiểm tra thực hư làm lạnh dược tề có hay không tiết lộ , kiểm tra thực hư máy móc chuyển động , truyền lực , lay động , đóng mở cơ phận mài mòn tình huống , kiểm tra thực hư ngoại trừ ẩm ướt , sát trùng , ô-zôn , hút bụi , ion âm phát sinh vân vân chi nhánh công năng cơ phận công việc hiệu năng .

8 .2Khảo thí

Cắm tốt gian phòng máy điều hòa không khí nguồn điện đầu cắm , mở raNguồn điện đóng mở, phân biệt khảo thí , ghi chép thanh tẩy giữ gìn hậu trở xuống chư hạng chẵn cơ tính năng vận hành tình trạng cùng tham số .

8 . 2.1Chủ yếu tham số khảo thí

Phân biệt kiểm tra thực hư làm lạnh , chế nóng , đưa gió, ấm khống vân vân chủ yếu trạng thái tính năng .

Khi cần làm thanh tẩy trước sau hiệu quả so sánh lúc, thanh tẩy hậu khảo nghiệm lại cũng ghi chép chủ yếu tính năng tham số ( như: vận hành điện áp , giòng điện , hệ thống áp lực , xuất đầu gió nhiệt độ , phong tốc , giảm 9 1 thăng 93 ấm đường cong vân vân ) số liệu .

8 . 2.2Tạp âm khảo thí

Đặt làm lạnh đưa gió hình thức , phòng thí nghiệm bên trong thợ máy làm lúc tạp âm số liệu .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p