Chia sẻ

Trị liệu viêm ruột của kỹ càng bí phương

l aoh an8 18 2 0 22- 0 9-23 Phát biểu tại hắc long giang

图片

图片

Rau sam canh chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] chữa viêm ruột , tiêu chảy .

【 thiên phương tạo thành ] rau sam 6 0 khắc , tỏi ( đảo thành tỏi giã ) 15 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] tiên lấy rau sam tiên canh , hoà thuốc vào nước tỏi giã , gia tăng đường đỏ số lượng vừa phải . Bỗng nhiên phục , mỗi ngày 2~3 thật .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] dụng này vuông chữa mắc bình phục 2 1 Ví dụ , trong đó khỏi hẳn 2 0 Ví dụ , vô hiệu 1 Ví dụ , có hiệu suất là 95 .2% .

Bạch thược bạch thuật chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] dưỡng huyết nhu gan , hành khí giảm đau . Chủ trị mãn tính viêm ruột .

【 thiên phương tạo thành ] xào bạch thược 25 khắc , xào bạch thuật 15 khắc , trần bì 6 khắc , thông khí 1 0 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] mỗi ngày 1 dược tề; thủy tiên , phân 2 thật phục .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] trị liệu mãn tính viêm ruột 35 Ví dụ , khỏi hẳn 28 Ví dụ ( chiêm 8 0 % ) , chuyển biến tốt đẹp 5 Ví dụ ( chiêm 14 .25% ) , vô hiệu 2 Ví dụ ( chiêm 5 .7% ) , tổng có hiệu suất là 94 .3% .

Rễ sắn hoàng kì chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] lý khí giảm đau , kiện tỳ ngăn tả . Chủ trị cấp tính viêm ruột .

【 thiên phương tạo thành ] bột rễ sắn 6 khắc , vàng nhạt sầm 6 khắc , xuyên thuốc đắng 2.4 khắc , đau khổ miếng nhân sâm 3 khắc , xuyên hoàng bách 3 khắc , rộng mộc hương 2.4 khắc ( hậu nhập ) , thanh , trần bì mỗi bên 3 khắc , cây kim ngân ( xào )9 khắc , đỏ phục linh 9 khắc , pháo khương than củi 2.4 khắc , trước xe tử ( bao )9 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên , phân 2 thật phục .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] dụng này vuông trị liệu cấp tính viêm ruột 19 Ví dụ , trong đó khỏi hẳn 12 Ví dụ ( chiêm 6 3.1% ) , chuyển biến tốt đẹp 6 Ví dụ ( chiêm 3 1.6% ) , vô hiệu 1 Ví dụ . Tổng có hiệu suất là 94 .7% .

Trước xe tử cây kim ngân chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] chủ trị cấp tính viêm dạ dày .

【 thiên phương tạo thành ] trước xe tử 2 0 khắc , cây kim ngân 15 khắc , thông khí , xuyên thuốc đắng khắc 1 0 khắc , kê nội kim 8 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] đem bôi nước thuốc tiên , mỗi ngày 1 dược tề , phân 2~3 thật bằng lời nói .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] dụng này vuông trị liệu cấp tính viêm dạ dày và ruột người bệnh 39 Ví dụ , kinh dụng thuốc 3~6 dược tề về sau, đều lấy được chữa trị .

Tiên hạc thảo, cây cát cánh chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] tu bổ tỳ liễm âm , thanh hoá nóng ướt . Chủ trị lâu tả , bao gồm mãn tính lị nhiễm khuẩn , bệnh lị amíp cùng mãn tính viêm ruột kết , thường xuyên tả , lúc nhẹ lúc kịch , lúc làm lúc đừng , làm gương đau bụng , chướng bụng , đại tiện đường mỏng , giáp có chất nhầy , ở giữa gặp một chút nùng huyết , phản phục phát tác , ở lâu không dứt nhân .

【 thiên phương tạo thành ] tiên hạc thảo, 3 0 khắc , cây cát cánh 6 khắc , ô mai than củi 4 gram , bạch cẩn hao phí 9 khắc , xào bạch thuật 9 khắc , rộng mộc hương 5 khắc , sinh bạch thược 9 khắc , xào cây cau 1 0 .2 khắc , cam thảo 4 gram .

【 cách dùng dụng lượng ] mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên 2 thật , phân 2 thật phục .

【 gia tăng giảm ] bản phương dụng chữa bệnh lị amíp lúc, ứng ngoài gia tăng nha đản tử 14 hạt , đi xác phân hai lần nuốt; mãn tính kiết lỵ , mãn tính viêm ruột kết gan âu tỳ trệ triệu chứng hết sức rõ ràng nhân , đi cây cau , gia tăng sài hồ 4.5 khắc , tỳ tiết 15 khắc , cây long đởm 9 khắc; đau bụng quá mức bình phục , ứng tăng thêm bạch thược cùng cam thảo dụng lượng: bạch thược 15~3 0 khắc , cam thảo 9~ 15 khắc; tả lâu ngày , thể hư khí nhược , mà chướng bụng không hiện nhân , đi mộc hương , cây cau , gia tăng chích thăng tê dại 4.5 khắc , đảng sâm 12 khắc , chích kỳ 15 khắc .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] dụng này vuông trị liệu người bệnh 98 Ví dụ , trong đó khỏi hẳn nhân 7 1 Ví dụ ( chiêm 7 2.4% ) , chuyển biến tốt đẹp 25 Ví dụ ( chiêm 2 5.5% ) , vô hiệu 2 Ví dụ ( chiêm 2% ) , tổng có hiệu suất là 98% .

Ô mai rau đắng chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] thanh nhiệt hóa ẩm ướt , điều khí hành huyết , kiện tỳ ức gan . Chủ trị mãn tính chẳng những khác giới viêm ruột kết . Trường kỳ tiêu chảy , đại tiện dính nhớp hoặc mang nùng huyết , đau bụng rớt trướng , hoặc mót mà không 'đi' được , quản bụng bĩ buồn bực , nạp thiếu không còn chút sức lực nào , sắc mặt vàng trắng , lưỡi chất ngầm trệ , đài chán , mạch dây chậm trượt .

【 thiên phương tạo thành ] ô mai 12~ 15 khắc , rau đắng cỏ 12 khắc , thuốc đắng 4.5~6 khắc , mộc hương ( hậu hạ )9 khắc , đương quy 1 0 khắc , xào bạch thược 12~ 15 khắc , xào chỉ thực 1 0 khắc , thái tử tham gia 12 khắc , xào bạch thuật 1 0 khắc , phục linh 15 khắc , rễ sắn 12 khắc , chích cam thảo 6 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên , phân 2 thật phục .

【 gia tăng giảm ] hậu trùng quá mức nhân , gia tăng rộng mộc hương 3 khắc , cây cau 6 khắc lấy đạo trệ hành khí; nóng tượng rõ ràng nhân , gia tăng xuyên thuốc đắng 6 khắc , lấy thanh nhiệt khô ẩm ướt tiêu viêm; bệnh kéo duyên lâu ngày nhân , gia tăng nhục quế 3 khắc lấy dày ruột hóa ẩm ướt; dưới bụng căng đầy nhân , gia tăng xào cây củ cải tử 15 khắc trở xuống khí rộng bành .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] dụng này vuông trị liệu người bệnh 1 17 Ví dụ , trong đó khỏi hẳn 87 Ví dụ , chuyển biến tốt đẹp 25 Ví dụ , vô hiệu 5 Ví dụ , tổng có hiệu suất là 95 .7% .

Hạn sen đương quy chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] tiếp lý âm dương , khư tà dày ruột ngăn tả . Chủ trị tiêu chảy mãn tính ( mãn tính viêm ruột kết vân vân ) . Kiểm chứng gặp tiêu chảy kéo dài phản phục không thôi , đại tiện đường mỏng , nhật hai, ba lần , giáp đỏ bạch chất nhầy , đau bụng ẩn miên , theo của không giảm , hình thể gầy gò , tứ chi không nóng , thần rã rời lười biếng , nạp cốc không được hinh , quản bụng khó chịu , miệng khô dính hoặc đau khổ , không rõ lắm thích uống , lưỡi chất đỏ nhạt hoặc tối đỏ , nhiều tế vết rạn , đài mỏng bạch vi chán , mạch nhẹ nhu hoặc tế dây lược bỏ số .

【 thiên phương tạo thành ] hạn sen cỏ 2 0 khắc , đương quy , tóc khương , a giao , bạch thuật mỗi bên 1 0 khắc , thuốc đắng , mộc hương , thông khí , chích cam thảo mỗi bên 6 khắc , can khương 3 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] mỗi ngày 1 dược tề , đầu tiên 2 tiên dược dịch xác nhập ước 4 0 0 ml , sớm tối 2 thứ không bụng phân phục . Trong đó a giao ứng ngoài hầm dương hóa , phân 2 thật đoái làm thuốc dịch trung . Triệu chứng làm dịu lấy được hiệu quả trị liệu về sau, có thể theo như phía trên liều lượng tỉ lệ , chà ( a giao dương hóa ) là hoàn , thường phục 1 0 khắc , nhật 2 thứ không bụng nuốt , lấy chi phí củng cố , lấy 2~6 tháng là thích hợp .

【 gia tăng giảm ] nóng ướt thiên chín nhân , gia tăng rau sam 3 0 khắc; tiêu ra máu hoặc đỏ đông lạnh đa giả , gia tăng địa du 1 0 khắc , nha đản tử ( thường phục 15 hạt , đi xác nuốt , nhật 2 thật ); âm hư thiên quá mức , tả hạ lượng đa giả , gia tăng ô mai 2 0 khắc .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] vạn mỗ , nam , 32 tuổi , công nhân . Đau bụng liền tả đỏ bạch chất nhầy , lúc hoặc tiêu ra máu nửa hơn . Đa phương trị liệu mệt hiệu quả , ất trạng kết liễu ruột kính kiểm tra phát hiện 18~2 0 centimet chỗ sung huyết , thối nát , có chỗ ra máu . Gặp mặt mũi tiều tụy , hình thể gầy gò , sợ lạnh chi lạnh , bốn mạt không nóng , miệng khô môi đỏ , đau bụng ẩn ẩn , theo của không giảm , đại tiện đường mỏng giáp đỏ bạch chất nhầy , nhật ba bốn lần , mấy ngày gần đây lấy đỏ đông lạnh là nhiều, lưỡi nhạt ngầm có mảnh mai vết rạn , đài bạch mỏng hơi vàng , hai chi nhẹ nhu lại tế . Kiểm chứng là âm dương hai nhẹ , khí huyết không đủ , nóng lạnh khí huyết ủng nén làm hại , chữa lúc tiêu bản chiếu cố , chậm âm điệu vì muốn , toại mô phỏng bản phương gia tăng địa du 1 0 khắc , nha đản tử 3 0 hạt ( đi xác 2 thật nuốt ) . Sau một tháng chư chứng đại giảm , đại tiện thành hình , chỉ hậu đoạn lược bỏ hiếm . Làm kính kiểm , chỗ đau đã mất thối nát , ít thấy chỗ ra máu . Kế nuốt vào vuông đi địa du , nha đản tử , gia tăng ô mai 2 0 khắc , bạch thược 1 0 khắc lấy nuôi âm cùng doanh . Lại 2 0 dược tề hậu lâm sàng triệu chứng khỏi hẳn , nạp tăng liền âm điệu , hình thể khí sắc khôi phục bình thường . Lại kính kiểm , đã mất chỗ ra máu , loét cũng đã hợp .

Đảng sâm bạch thuật chữa viêm ruột

【 công năng chủ trị ] tu bổ tỳ kiện vị , ngăn tả vững chắc ruột , xúc tiến tính khí vận hóa . Chủ trị mãn tính viêm ruột , mãn tính kiết lỵ . Kiểm chứng gặp tính khí suy yếu , lúc đường lúc tả , quản buồn bực chướng bụng đau bụng , chi quyện thần bì vân vân.

【 thiên phương tạo thành ] đảng sâm , tần bì , xào bạch thuật khắc 1 0 khắc , chích cam thảo 6 khắc , mộc hương , ô mai , thuốc đắng , pháo can khương mỗi bên 5 khắc .

【 cách dùng dụng lượng ] mỗi ngày 1 dược tề , thủy tiên phục , phân 2~3 thật bằng lời nói , cũng có thể bình chú dụng lượng tỉ lệ chế thành hoàn thuốc phục dụng .

【 gia tăng giảm ] như bởi vì lâu làm tả lỵ , khí hư hạ xuống , dẫn đến bệnh trĩ nhân , có thể gia nhập hoàng kì , thăng tê dại; nếu kiêm gặp làm theo bắt đầu thì tả , tả sau đó an , hoặc dưới rốn lúc đau nhức làm tả , chi dưới không nóng , lưỡi nhạt đài bạch , tỳ thận dương khí không đủ nhân , gia tăng tu bổ xương son tu bổ mệnh môn hỏa , phụ ngô du , cây nhục đậu khấu ấm thận ấm tỳ , ngũ vị tử sáp ruột ngăn tả; như tuổi già sức yếu , khí hư ở dưới lâu tả không chỉ bình phục , gia tăng ha tử; bởi vì khí âu dụ làm đau tả , chứng gặp ngực uy hiếp bĩ buồn bực nhân , gia tăng chỉ xác , bạch thược , thông khí để tiết gan ích tỳ .

【 ca bệnh nghiệm chứng ] lí mỗ , nam , 4 0 tuổi , cán bộ .3 năm trước bởi vì xuất ngoại vô ý ẩm thực , xuất hiện đau bụng hạ tả , ở y viện kiểm tra chẩn đoán chính xác là lị nhiễm khuẩn , lưu lại sân trị liệu gần tuần , đau bụng hạ lỵ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp , bởi vì bên ngoài kẹt tiền điều trị , trở về tiếp tục phòng khám bệnh trị liệu . Bệnh tình lúc tốt lúc phát , nhưng phát tác triệu chứng so với sơ mắc triệu chứng là nhẹ. Kéo dài đến nay , gần đây xã giao thức ăn mặn hơi nhiều, gặp lại đau bụng hạ tả , nhật 1-2 thật , liền có màu vàng hiếm đường , ít có chất nhầy , vô mót mà không 'đi' được kiêm chứng , tự giác muốn ăn ngày càng hạ thấp , lương hậu trướng buồn bực khó chịu , tinh thần thường cảm giác lúc lâu chống đỡ hết nổi , lưỡi chất nhạt , đài mỏng vàng, mạch yếu . Sự tổng hợp là chứng , hiển hệ tả lỵ lâu ngày , dẫn đến tính khí bị hao tổn , khí hư không được vận , kiêm gặp chưa hết nóng ướt . Bản ích khí vận tỳ , kiêm rõ ràng nóng ướt là chữa . Dùng tới vuông , đi ô mai , gia tăng trần bì , dày phác , trúc như , bội lan , chúc phục 2 dược tề . Thuốc chưa xong , thượng chứng tất cả bị đại giảm , người bệnh lấy công việc mở hội chạy chữa tiên phục kẹt tiền , mời mở thường phục thuốc trị liệu , toại ở trên vuông bình chú tỉ lệ chế tán hoặc hoàn cùng phục . Phục thuốc tán 2 dược tề gần 1 tháng sau , tả , đau nhức cũng đã , muốn ăn , tinh thần ngày càng bình thường .

图片

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p