Chia sẻ

Mãn tính héo rút tính viêm dạ dày ( CAG ) của trung y trị liệu

Hậu tri hậu giác không có vấn đề 2 0 22- 0 9-23 Phát biểu tại bắc kinh
文章图片1

Trung y biện chứng trị liệu

Mãn tính héo rút tính viêm dạ dày ( CAG ) chủ yếu kiểm chứng hình có: gan dạ dày khí trệ kiểm chứng , gan dạ dày oi bức kiểm chứng , tính khí suy yếu kiểm chứng ( tính khí hư hàn kiểm chứng ) , tính khí nóng ướt kiểm chứng , dạ dày âm không đủ kiểm chứng , dạ dày lạc máu ứ kiểm chứng . Lấy tính khí suy yếu , gan dạ dày khí trệ thấy nhiều . Kể trên kiểm chứng chờ có thể đơn độc xuất hiện , cũng có thể cùng nhau kiêm xuất hiện , lâm sàng ứng tại phân rõ đơn nhất kiểm chứng chờ của trên cơ sở phân rõ hợp lại kiểm chứng chờ . Đồng thời , theo thời gian trôi qua , kiểm chứng chờ nhưng xuất hiện động thái biến hóa , cần chăm chú phân biệt . CAG chủ yếu thuộc về tổ quốc y học bên trong "Khoang dạ dày đau nhức ", "Bĩ tràn đầy ", "Nấc cụt" vân vân phạm trù , tuy nhiên bệnh kiểm chứng không đồng nhất , nhưng truy cứu nguyên nhân bệnh , không có gì hơn ngoại cảm sáu dâm , ẩm thực không được tiết , tình chí không khoái , khổ nhàn không hòa hợp , tố thể tỳ hư vân vân gây nên . Đối bệnh cơ của nhận thức , mỗi bên y gia đều có kiến giải . Nó bệnh biến tạng phủ chủ yếu tại dạ dày , cùng gan , tỳ quan hệ mật thiết , bởi vì mật kèm ở gan , cùng gan cùng chủ sơ tiết , cho nên cùng mật cũng có liên hệ; bởi vì CAG quá trình mắc bệnh khá lâu , phản phục phát tác , bệnh lâu trống rỗng , thường thường biểu hiện là bản nhẹ tiêu thật , hư thực xen lẫn kiểm chứng . Bản nhẹ chủ yếu là tính khí hư hàn , dạ dày âm khuy nhẹ làm chủ; tà thật trùng đang giận trệ máu đọng , nóng ướt , gan âu . Tại tật bệnh của trong quá trình phát triển , tính khí suy yếu cùng khí trệ máu đọng thường thường tương hỗ là nhân quả , giao thoa xuất hiện , xuyên qua khắp cả tật bệnh của từ đầu đến cuối . Khá nhiều căn cứ chính xác chờ là tính khí suy yếu , dạ dày âm khuy nhẹ , tính khí nóng ướt , gan dạ dày bất hòa, tính khí hư hàn , gan âu tỳ hư , ứ ngăn trở dạ dày lạc , khí âm hai nhẹ . Đường húc đông giáo sư ứng dụng "Danh lão trung y lâm sàng khám và chữa bệnh tin tức hệ thu nhặt thống" tiến hành phân tích , phát hiện CAG chủ yếu kiểm chứng hình là gan uất khí trệ kiểm chứng , tính khí nóng ướt kiểm chứng , tính khí suy yếu kiểm chứng , gan dạ dày oi bức kiểm chứng cùng dạ dày âm không đủ kiểm chứng .

(49 ) gan dạ dày khí trệ kiểm chứng

Chủ chứng: ① khoang dạ dày căng đầy hoặc căng đau;② uy hiếp sườn căng đau .

Thật chứng: ① triệu chứng bởi vì cảm xúc nhân tố dụ phát hoặc tăng thêm;② ợ liên tiếp làm;③ lòng buồn bực không được thư .

Lưỡi mạch: lưỡi chất đỏ nhạt , đài mỏng bạch hoặc bạch , có dấu răng , mạch dây tế .

Kiểm chứng hình xác định: chủ chứng cùng lưỡi tượng thiết yếu , gia tăng thật chứng 5 0 hạng trở lên, tham khảo mạch tượng . Chữa thì: sơ gan lý khí , cùng dạ dày giảm nghịch .

Phương thuốc: sài hồ sơ gan tán gia tăng giảm ( sài hồ , bạch thược , chỉ xác , xuyên khung , hương phụ , trần bì , phật tay , tô ngạnh , cam thảo ) .

Gia tăng giảm: thiên hàn nhân gia tăng cao lương khương hoặc cây tiêu dài; thiên nóng nhân gia tăng xuyên thuốc đắng hoặc Sơn sơn chi; ợ nhân gia tăng thị cuống , trướng quá mức nhân gia tăng rộng mộc hương , dày phác , sa nhân; thôn chua xót nhân gia tăng chọn con mực xương , nung sò , chiết cây bối mẫu; đau nhức quá mức nhân gia tăng cây diên hồ sách .

(5 0 ) gan dạ dày oi bức kiểm chứng

Chủ chứng: ① khoang dạ dày cơ rầm rĩ khó chịu hoặc phỏng .

Thật kiểm chứng: ① tâm phiền dễ nộ;② ồn ào ngược lại chua xót;③ miệng khô miệng đau khổ: ④ đại tiện khô ráo .

Lưỡi mạch: lưỡi chất đỏ đài vàng, mạch dây hoặc dây số .

Kiểm chứng hình xác định: chủ chứng cùng lưỡi tượng thiết yếu , gia tăng thật chứng 5 0 hạng trở lên, tham khảo mạch tượng . Chữa thì: rõ ràng gan tả nóng , cùng dạ dày giảm đau .

Phương thuốc: hóa gan tiên hợp trái kim hoàn gia tăng giảm ( đan bì , sơn chi , vỏ xanh , trần bì , trạch tả , chiết cây bối mẫu , bạch thược , thuốc đắng , cây ngô thù du , cây diên hồ sách , cam thảo ) .

Gia tăng giảm: ồn ào chua chua rõ ràng nhân , gia tăng con mực xương , nung sò . Ợ thường xuyên nhân , gia tăng toàn phục hao phí , rộng úc kim . Bực bội dễ nộ nhân , gia tăng long đảm thảo .

(5 1 ) tính khí suy yếu kiểm chứng ( tính khí hư hàn kiểm chứng )

Chủ chứng: ① khoang dạ dày căng đầy hoặc nỗi khổ riêng;② dạ dày thích bình chú hoặc thích ấm .

Thật chứng: ① lương thiếu nạp ngây người;② đại tiện hiếm đường;③ quyện đãi không còn chút sức lực nào;④ hụt hơi lười nói;⑤ lương hậu quản buồn bực .

Lưỡi mạch: lưỡi chất nhạt , mạch nhỏ bé yếu ớt .

Kiểm chứng hình xác định: chủ chứng cùng lưỡi tượng thiết yếu , gia tăng thật chứng 5 0 hạng trở lên, tham khảo mạch tượng . Chữa thì: ấm trung kiện tỳ , cùng dạ dày giảm đau .

Phương thuốc: hoàng kì xây trung Tôn-ga giảm ( sinh hoàng kì , quế nhánh , bạch thược , gừng , táo ta , phục linh , trần bì , pháp bán hạ , rộng mộc hương , sa nhân , chích cam thảo ) .

Gia tăng giảm: khoang dạ dày sợ lạnh rõ ràng nhân , gia lương phụ hoàn hoặc can khương , nhục quế; đại tiện hiếm đường nhân gia tăng pháo khương , xào đậu côve , xào cây ý dĩ nhân; lương hậu chướng bụng nhân gia tăng chỉ thực , phật tay; hiện nôn thanh thủy nhân gia tăng khương bán hạ , cỏ đậu khấu; nạp ngây người lương thiếu giả , gia tăng xào tiêu tam tiên .

(52 ) tính khí nóng ướt kiểm chứng

Chủ chứng: khoang dạ dày bĩ trướng hoặc đau đớn .

Thật chứng: ① miệng van nài xú;② buồn nôn hoặc nôn mửa;③ khoang dạ dày nóng rực;④ đại tiện dính trệ hoặc hiếm đường .

Lưỡi mạch: lưỡi chất đỏ , đài hoàng dày hoặc chán , mạch trượt số .

Kiểm chứng hình xác định: chủ chứng cùng lưỡi tượng thiết yếu , gia tăng thật chứng 5 0 hạng trở lên, tham khảo mạch tượng . Chữa thì: thanh nhiệt hóa ẩm ướt , cùng trung giải sầu .

Phương thuốc: ngay cả phác uống gia tăng giảm ( thuốc đắng , dày phác , pháp bán hạ , cây thạch xương bồ , phục linh , trần bì , rễ cây lau , bồ công anh , sinh cây ý dĩ nhân , cam thảo ) .

Gia tăng giảm: đau dạ dày quá mức nhân gia tăng cây diên hồ sách , con dế mối , úc kim; đại tiện khó chịu nhân gia tăng cây thương truật , bạch thuật; buồn nôn nôn mửa nhân gia tăng chỉ thực , trúc như , gừng; nạp ngây người nhân gia tăng kê nội kim , mầm lúa , mạch nha .

(53 ) dạ dày âm không đủ kiểm chứng

Chủ chứng: ① khoang dạ dày bĩ buồn bực khó chịu hoặc phỏng .

Thật chứng: ① đói nhưng không muốn ăn hoặc ồn ào;② miệng khô;③ đại tiện khô ráo;④ hình gầy lương ít.

Lưỡi mạch: lưỡi đỏ thiếu nước miếng , đài thiếu; mạch tế .

Kiểm chứng hình xác định: chủ chứng cùng lưỡi tượng thiết yếu , gia tăng thật chứng 5 0 hạng trở lên, tham khảo mạch tượng . Chữa thì: nuôi âm cùng dạ dày , lý khí giảm đau .

Phương thuốc: nhất quán tiên hợp cây thược dược cam thảo Tôn-ga giảm ( bắc sa sâm , mạch môn , sinh địa , cẩu kỷ tử , đương quy , bạch thược , cây phật thủ da , phật tay , kê nội kim , cam thảo ) .

Gia tăng giảm: ồn ào lại tựa như cơ , đói nhưng không muốn ăn nhân , gia tăng trái kim hoàn; miệng khô quá mức , lưỡi đỏ thẫm nhân gia tăng thiên hoa bột , thạch hộc; đại tiện khô nhân gia tăng chỉ thực , toàn quát lâu , hỏa ma nhân; nạp ngây người nhân gia tăng mầm lúa , mạch nha , ô mai , sơn tra .

(54 ) dạ dày lạc ứ ngăn trở kiểm chứng

Chủ chứng: khoang dạ dày bĩ tràn đầy hoặc đau nhức có định .

Thật chứng: ① đau dạ dày cự bình chú;② hắc liền;③ sắc mặt ngầm trệ .

Lưỡi mạch: lưỡi chất đỏ sậm hoặc có ứ điểm, ứ bớt; mạch dây sáp .

Kiểm chứng hình xác định: chủ chứng cùng lưỡi tượng thiết yếu , gia tăng thật chứng 5 0 hạng trở lên, tham khảo mạch tượng . Chữa thì: lý khí lưu thông máu , hóa ứ giảm đau .

Phương thuốc: bật cười tán hợp rễ sô đỏ uống gia tăng giảm 9 1 ngũ linh son , bồ vàng, rễ sô đỏ , đàn hương ( hậu hạ ) , sa nhân , ba bảy bột ( hoà thuốc vào nước ) , cây diên hồ sách , úc kim , chỉ xác , cam thảo 93 .

Gia tăng giảm: đau dạ dày rõ ràng nhân , canadian dollar râu; đại tiện màu đen nhân , gia tăng bạch cùng , máu hơn than củi .

Trung thành thuốc trị liệu

Trung thành thuốc đối với nghịch chuyển , chậm lại héo rút tiến triển có một chút hiệu quả trị liệu .

(49 ) dạ dày phục xuân: thích hợp với tỳ hư khí trệ hoặc dạ dày lạc ứ ngăn trở kiểm chứng , 52 mảnh nhỏ 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(5 0 ) kinh hoa dạ dày khang nhựa cây hoàn: thích hợp tại gan dạ dày bất hòa, nóng lạnh lẫn lộn cùng dạ dày lạc ứ ngăn trở kiểm chứng , 5 0 hạt 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(5 1 ) Ma La đan: thích hợp với tỳ hư khí trệ hoặc dạ dày lạc ứ ngăn trở kiểm chứng , 5353~494948 sao 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 . (52 ) đạt đến lập thông hột: thích hợp với gan dạ dày oi bức kiểm chứng , 49 túi 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(53 ) khí trệ đau dạ dày hột: thích hợp với gan uất khí trệ kiểm chứng , 49 túi 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(54 ) tất linh đau dạ dày hột: thích hợp với khí trệ máu đọng kiểm chứng , 49 túi 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(55 ) ấm dạ dày thư bao con nhộng: thích hợp với tính khí hư hàn kiểm chứng , 5 1 hạt 47 thật , 5 0 thật 47 1 0 0 .

(56 ) tháng thiếu trung bao con nhộng: thích hợp với tính khí hư hàn kiểm chứng , 5 0 ~5 1 hạt 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(57 ) nuôi dạ dày thư bao con nhộng: thích hợp với khí âm hai nhẹ kiểm chứng , 5 1 hạt 47 thật , 5 0 thật 47 1 0 0 .

(4948 ) quất thuật rộng trung bao con nhộng: thích hợp với tỳ hư khí trệ kiểm chứng , 5 1 hạt 47 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

(4949 ) dạ dày tô hột: thích hợp với khí trệ đau dạ dày kiểm chứng , 4953 1 0 347 thật , 5 1 thật 47 1 0 0 .

Trung tây y kết hợp trị liệu

(1) tây y lý luận , thuốc đông y trị liệu:

Tây y cho rằng , CAG chủ yếu là cố hữu tuyến thể số lượng giảm bớt , kèm hoặc không được kèm thêm ruột thượng da hóa sinh cùng thượng da bên trong nhọt biến vân vân ung thư bao tử trước bệnh biến , bởi vậy có thể chọn dụng cụ có nghịch chuyển héo rút cùng ung thư trước bệnh biến tác dụng của trung thành thuốc , như dạ dày phục xuân , Ma La đan , tam cửu dạ dày quá vân vân tiến hành trị liệu , cũng có thể bình chú trung y căn cứ bệnh tình cụ thể biện chứng chọn thuốc tổ vuông tiến hành một thể hóa trị liệu . Ngoài ra, có thể nhằm vào 72 1 12 dương tính của CAG người bệnh , ở chính giữa y biện chứng luận trị trên cơ sở , có thể chọn dụng thuốc đắng , ngay cả vểnh lên , rau đắng thảo, bồ công anh , nửa nhánh sen , xài uổng lưỡi rắn thảo, ô mai , tiên hạc thảo, vân vân vốn có hơi tốt ức nấm cùng sự sát trùng của thuốc đông y . Nhằm vào có dạ dày động lực chướng ngại hoặc mật trở lại lưu mật nhân , có thể chọn dụng chỉ thực , bạch thuật , cây củ cải tử , hoắc hương , rộng mộc hương , hương duyên , hương phụ , vỏ xanh vân vân vốn có điều tiết vị tràng đạo động lực tác dụng của thuốc đông y . Nhằm vào bệnh lý phương diện kèm thêm ruột thượng da hóa sinh cùng thượng da bên trong nhọt biến vân vân ung thư trước bệnh biến nhân , có thể chọn dụng xài uổng lưỡi rắn thảo, nửa nhánh sen , cây lô-bê-li , cây mây quả lê cây vân vân vốn có khiêng khối u tác dụng của thuốc đông y .

( 2 ) trung y lý luận , thuốc tây trị liệu:

CAG thuộc trung y học "Khoang dạ dày đau nhức ", "Bĩ tràn đầy" vân vân bệnh kiểm chứng phạm trù , hệ nhiều từ gan uất khí trệ , tỳ mất kiện vận , dạ dày khí thượng nghịch , hoặc gan âu hóa hỏa , đốt bị thương dạ dày âm , ẩm ướt trọc bên trong ngăn trở , cuối cùng suy cho cùng oi bức , hư nhiệt , nóng ướt vân vân kiểm chứng dẫn dắt lên. Đối với cái này có thể theo như trung y biện chứng luận trị cho thuốc đông y trị liệu; nhưng cũng có thể bình chú trung y "Kiểm chứng" của bản chất nội hàm cho thuốc tây trị liệu: nhằm vào gan âu của bản chất gồm có gan sơ tiết tình chí chi công năng lực chướng ngại có thể cho tâm lý khai thông hoặc xét ứng dụng khiêng uất ức thuốc trị liệu; nhằm vào bĩ tràn đầy khí trệ của bản chất gồm có dạ dày vận động công năng mất cân đối cho dạ dày ruột vận động điều tiết dược tề hoặc thúc dạ dày ruột động lực dược tề; nhằm vào nóng kiểm chứng bản chất gồm có dạ dày niêm mạc chứng viêm vận động , sung huyết bệnh phù thối nát rõ ràng , hoặc có 72 1 12 lây nhiễm , có thể cho ức chua xót dược tề , niêm mạc bảo hộ dược tề , trừ tận gốc 72 1 12 ba liên hoặc bốn liên phương pháp chữa bệnhn tổng hợp . Cũng có thể tại ứng dụng trung thành thuốc của trên cơ sở , liên hợp ứng dụng thuốc tây , như kinh hoa dạ dày khang nhựa cây hoàn liên hợp ba liên phương pháp chữa bệnhn tổng hợp vân vân.

( 3) bệnh kiểm chứng hợp tham gia , trung tây y kết hợp trị liệu:

Căn cứ trung y kiểm chứng hình cùng dạ dày niêm mạc bệnh biến quan hệ nghiên cứu của văn hiến báo cáo , tiến hành bệnh kiểm chứng kết hợp trị liệu của thăm dò , đưa ra kế hoạch sơ bộ cùng sơ bộ thực tiễn như sau: đối mỗi cái người bệnh muốn tiến hành cụ thể địa biện chứng cùng phân biệt bệnh , thực hành bệnh kiểm chứng hợp tham gia cá thể hóa trị liệu . Bình thường đa số tình huống dưới , gan uất khí trệ kiểm chứng thường có uất ức dễ nộ vân vân chí biến hóa , dạ dày ruột vận động công năng mất cân đối , mật ngược lại lưu vân vân cải biến , thì cho thư gan giải sầu lý khí đạo trệ cùng tâm lý khai thông khiêng uất ức , điều tiết dạ dày ruột động lực , kết hợp mật vân vân đem kết hợp của trị liệu; gan dạ dày oi bức kiểm chứng dạ dày kính hạ có nhiều dạ dày niêm mạc sung huyết bệnh phù rõ ràng , có thể thấy được thối nát hoặc tán tại chỗ ra máu , thì cho rõ ràng gan tả nóng , cùng dạ dày giảm đau cùng che chở màng sinh cơ , tiêu viêm cầm máu đem kết hợp của trị liệu; tính khí nóng ướt kiểm chứng dạ dày kính hạ dạ dày niêm mạc có nhiều rõ rệt sung huyết bệnh phù thối nát cùng 72 1 12 lây nhiễm , thì cho thanh nhiệt hóa ẩm ướt , cùng trung giải sầu cùng ức chua xót che chở màng , khiêng nấm tiêu viêm đem kết hợp của trị liệu; dạ dày lạc ứ ngăn trở kiểm chứng dạ dày kính hạ dạ dày niêm mạc phổ biến héo rút , ung thư trước bệnh biến cùng cổ lổ sĩ tính chảy máu , thì cho lý khí lưu thông máu , hóa ứ giảm đau cùng cải thiện vi tuần hoàn , chống ung thư cầm máu đem kết hợp của trị liệu; tính khí suy yếu kiểm chứng dạ dày kính hạ thường biểu hiện dạ dày niêm mạc chứng viêm làm dịu , dạ dày ruột công năng thấp , thể chất suy yếu , thì ứng cho ấm trung kiện tỳ cùng dạ dày giảm đau cùng che chở màng sinh cơ , tăng cường công năng đem kết hợp của trị liệu; dạ dày âm không đủ kiểm chứng dạ dày kính hạ dạ dày niêm mạc thường có sung huyết bệnh phù hoặc kiêm một chút thối nát cùng héo rút bệnh lây qua đường sinh dục biến , thì ứng cho nuôi âm kiện tỳ , ích dạ dày giảm đau cùng ức chua xót tiêu viêm , nghịch chuyển héo rút đem kết hợp của trị liệu . Ở trên gần là quy luật chung , đối mỗi cái người bệnh phải căn cứ trung y lý thuyết cơ bản cụ thể biện chứng , đồng thời bình chú bệnh án triệu chứng , bên trong kính bệnh lý cùng phòng thí nghiệm kết quả kiểm tra tiến hành phân biệt bệnh , minh xác mỗi cái người bệnh của dạ dày niêm mạc bệnh biến cùng bệnh sinh lý cải biến , đem bệnh kiểm chứng hợp tham gia tiến hành một thể hóa của trung tây y kết hợp trị liệu . Nhằm vào 72 1 12 dương tính của CAG người bệnh , cũng có thể áp dụng trung y biện chứng thi chữa liên hợp thuốc tây ba liên , bốn liên phương pháp chữa bệnhn tổng hợp , tại lâm sàng triệu chứng , dạ dày kính cùng bệnh lý các phương diện tăng cao lâm sàng hiệu quả trị liệu . Văn hiến kết quả nghiên cứu biểu hiện , trung tây y kết hợp cải thiện CAG so với đơn giản tây y trị liệu có ưu thế , trung tây y kết hợp trị liệu CAG là phù hợp trung quốc tình hình trong nước của trị liệu hình thức , cũng là nay sau phát triển của khuynh hướng tất nhiên .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p