Chia sẻ

Cái chữa xương cổ bệnh thoa ngoài da kỳ hiệu vuông

c AI m in 133 2 0 22- 0 9-23

Phương thuốc

Thấu cốt thảo 12 lại thêm , ngũ gia bì 15 lại thêm , ngũ vị tử 15 lại thêm , sơn tra 15 lại thêm , đương quy 12 lại thêm , hoa hồng 1 0 lại thêm , xích thược 12 lại thêm , sinh địa 12 lại thêm , cây khương hoạt 1 0 lại thêm , sống một mình 1 0 lại thêm , thông khí 1 0 lại thêm , pháo phụ tử 6 lại thêm , hoa tiêu 3 0 lại thêm .

Công hiệu

Hoạt huyết tiêu viêm , khư gió thắng ẩm ướt , thông lạc giảm đau .

Chủ trị

Xương cổ thoái hoá tính biến đưa đến cổ cứng đau nhức khó chịu , tứ chi chết lặng , vận động chướng ngại vân vân.

Cách dùng

Đem lên thuật mỗi bên thuốc bột vỡ thành thô mạt chứa vào 2 0 ×2 0 c m của trong bao vải , khe hở thượng miệng túi , đặt ở trong chậu , thêm nước tiên nấu sau 15 phút vớt xuất đợi nhiệt độ thích hợp , để vào cái cổ phần lưng nóng ướt thoa .

Mỗi lần 3 0 phút đồng hồ , mỗi ngày 2 thật , thường dược tề thuốc có thể ngay cả dùng 4 thật , 1 0 túi làm một đợt trị liệu .

Phương nguyên

Từ quân , uông ngọc bình . Xương cổ bệnh chống 9 0 hỏi . Sách đã chỉnh lý . Bắc kinh: kim thuẫn nhà xuất bản . 1999 .75 .

图片

图片

图片

Nhãn hiệu truyền bá xí nghiệp bài tin tức gửi bản thảo hợp tác
Mời tăng thêm: QQ:4 0 3 0 4452

图片

图片

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p